13/06/2014 TARİHLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİS GÜNDEMİ
1.
KASKİ Yönetim Kurulunun 06.06.2014 tarih ve 151 sayılı kararıyla Büyükşehir Belediye Meclisine sunulmasına karar verilen Kılıçoğlu Ltd.Şti.’nin alacağı hakkında “Sulh Teklifi” konusunun, 2560 sayılı kanunun (değişik 3009) 6 ncı maddesinin (ı) bendi gereğince görüşülerek bir karara varılmak üzere KASKİ Genel Kurulu sıfatıyla karar verilmesi talebi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe komisyon raporunun görüşülmesi.
2. Melikgazi Belediyesinin, Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün talebine istinaden, mevcut su deposu alanlarının imar planlarına işlenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

3. Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığının; 3. Etap Kayseri Raylı Taşıma Sistemi'nin sulama ihtiyacını karşılamak amacıyla, Talas İlçesi Kiçiköy Mahallesi veya Melikgazi İlçesi, Erenköy Mahallesinde onama sınırı içerisine alınan yerin su deposu alanı olarak imar planına işlenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

4. Kocasinan Belediyesinin, TOKİ ve Kayseri Marangozlar Mobilyacılar ve Döşemeciler Odası işbirliğinde gerçekleştirilen “Mobilyakent”in bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

5. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Melikgazi Belediye Meclisinin 05.06.2014 tarih, 231, 232, 233, 234, 235 ve 236 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

6. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Talas Belediye Meclisinin 02.06.2014 tarih, 106, 108, 109, 110, 111 ve 112 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

7. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Kocasinan Belediye Meclisinin 08.05.2014 tarih, 123, 124 ve 125 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

8. Kocasinan Belediyesi, Yazır Mahallesi, 6028 ada, 1 parsel nolu taşınmazın imar planının yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.