1.Melikgazi Belediyesinin, Anbar Mahallesinde, 7072 ada, 1 parsel numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında belediye hizmet alanı olarak planlı alanda bölgenin ihtiyacına istinaden aile sağlık merkezi planlanması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

2.Melikgazi Belediyesinin, Yeniköy Mahallesinde, 2399 ada 1, 2, 3 parsel numaralı taşınmazlar 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kültürel tesis alanı, 5394 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın güneyi ve batısı ise park alanı, otopark alanı ve yol olarak planlı alanda, bölgenin ihtiyacına istinaden 5394 ada, 1 parselin güneyinin sağlık tesisi, ticaret, otopark ve park olarak, batısının ise özel sosyal tesis alanı ve park olarak, 2399 ada 1, 2, 3 parsel numaralı taşınmazların ise bir kısmının kültürel tesis alanı, kalan kısmının da park alanı olarak yeniden planlanması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

3.Melikgazi Belediyesinin, Yıldırım Beyazıt Mahallesinde, 54 ada, 1847 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında park alanı, yol ve otopark olarak planlı alanın, bölgenin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak kapalı pazar alanı olarak planlanması, kaldırılan yeşil alanın ise planlama sınırı içerisinde uygun alanlar belirlenip park alanı olacak şekilde düzenlenerek planlanması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

4.Melikgazi Belediyesinin, Gesi Mahallesinde, 322 ada, 1 parsel numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında konut alanı ve spor tesisi alanı olarak planlı alanda bölgenin ihtiyacına istinaden spor tesisinin kuzeyinde ibadet alanı planlanması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

5.Melikgazi Belediyesinin, Germir Mahallesinde, 11275 ada, 5 ve 6 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ilkokul alanı olarak, Germir Mahallesi, 8588 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu yer ise konut alanı olarak planlı olup, ilkokul alanı olarak planlı bölge ile konut alanı olarak planlı bölgenin yer değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

6.Melikgazi İlçesi, Erciyes Mahallesinde kadastro harici taşlık olarak kayıtlı 1/25.000 ölçekli nazım imar planında doğal karakteri korunacak alan olarak planlı yerin bir kısmının belediye hizmet alanı olarak, 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planının yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

7.Melikgazi Belediye Meclisinin 02.08.2021 tarih, 174, 175, 177, 178, 179, 180, 181, 182 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

8.Kocasinan İlçesi, Pervane Mahallesi, 4539 ada 1 parsel, 4540 ada 1 parsel, 4544 ada 1 parsel, 4556 ada 1 parsel ve 4563 ada 1 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda yapılan Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin 24.05.2021 tarih, 172 sayılı kararına istinaden onaylanarak askı ilan edilen 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planına askı ilan süresi içerisinde yapılan itirazın görüşülmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

9.Kayseri Büyükşehir Belediyesi Uygulama İmar Plan Notları ve Lejantının 18. Maddesine, ağaçlandırılacak alanlarına rekreasyon alanları ifadesinin de eklenerek plan notu değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

10.Özvatan İlçesi, Alparslan Mahallesi sınırları içerisinde 512 ada, 1 parsel ve 391 ada, 1 ve 2 parseller, 261 ada, 1 ve 2 parseller, 259 ada, 14 parsel numaralı taşınmazlarda bulunan spor alanlarının, konut alanına dönüştürülmesi için 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

11.Sarıoğlan Belediyesi ve Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı işbirliği ile yapılacak olan yatırım başka bölgede değerlendirileceğinden dolayı, Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.03.2021 tarih, 74 sayılı kararının iptal edilmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

12.Talas Belediye Meclisinin 02.08.2021 tarih, 104 ve 105 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

13.Tomarza Belediyesinin 2. Mıntıka Mahallesi 550 ada 2 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

14.Yahyalı Belediyesinin, İlyaslı Mahallesi, İbikkuyusu Mevkii, 1893 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

15.Çalışmaları devam eden gündem maddeleri hakkında hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

16.Melikgazi İlçesi, Ağırnas Mahallesi'nde bulunan 3082. Sokak isminin "Şehit Burhan KAPLAN Sokak" olarak değiştirilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi.

17.Melikgazi İlçesi, Hisarcık Mahallesi'nde bulunan Ketenlik Sokağın, Ketenlik Sokak, Ketenlik 1. Sokak, Ketenlik 2. Sokak ve Ketenlik 3. Sokak olarak Adres ve Numaralandırmaya İlişkin Yönetmeliğe uygun hale getirilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi.

18.Kocasinan İlçesi, Şeker Mahallesi, 5432 ada, 13 parselde yer alan cami alanına Özmutlu İnşaat Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından cami yapılması için Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Diyanet İşleri Başkanlığı Kayseri İl Müftülüğü ve Özmutlu İnşaat Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi arasında hazırlanacak protokolü imzalamak üzere Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh BÜYÜKKILIÇ veya Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin BEYHAN'a yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.

19.Kayseri İli, Melikgazi İlçesinde bulunan “Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi Projesi” kapsamında yapılması planlanan “Kütüphane Binası” nın %50’sine kadar olan kısmının, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından “Kamu Eliyle Yapılan Kültür Yatırımlarına Destek Projesi” kapsamında desteklenmesi amacıyla Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü arasında protokol imzalamak üzere Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh BÜYÜKKILIÇ veya Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin BEYHAN'a yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.

20.Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğe uygun olarak oluşturulan III Sayılı Cetvelin onaylanması talebinin görüşülmesi.

21.Türkiye Cumhuriyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Libya Devleti Misurata Belediyesi arasında kardeş şehir ilişkisi protokolü imzalamak amacıyla yapılacak yurtdışı görevlendirmesi talebinin görüşülmesi.

22.38 AB 114, 38 AB 120 ve 38 AB 160 plakalı halk otobüsü işletmecilerinin 10 yıl olan sözleşme sürelerinin 49 yıl olarak belirlenmesi talebinin görüşülmesi.

23.Cumhuriyet Mahallesi, Kazancılar Çarşısı içerisinde bulunan dükkan cephelerinin ve tabelalarının ortak kullanıma sahip üst örtü zemininin kaldırılarak rehabilite edilmesi talebinin görüşülmesi.

24.İncesu Belediyesinin tarafından hibe edilen 38 ZH 748 plakalı Mercedes-Benz marka otobüsün, itfaiye hizmetlerinde Özel Amaçlı Motorlu Karavan olarak kullanılmak üzere kabul edilmesi talebinin görüşülmesi.

25.Sağlıklı Kentler Birliğine üyelik kriterlerinin değerlendirilerek ve Kayseri Büyükşehir Belediyesinin üye olması talebinin görüşülmesi.

26.Melikgazi Belediyesine 75.000.000,00 TL ek bütçe verilmesi talebinin görüşülmesi.

27.Kayseri Ulaşım Turizm İnşaat Taahhüt Proje Müşavirlik Telekomünikasyon Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında, şirket sermayesini artırmasından dolayı rüçhan hakkımızın kullanıp kullanılmayacağı ve kullanılacaksa payımıza tekabül eden kısmın ödenmesi talebinin görüşülmesi.

28.Akel Sunta Boya Mobilya Malzeme Mobilya İnşaat Turizm Petrol Sanayi Ticaret Limited Şirketi tarafından cami yapılması için Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Diyanet İşleri Başkanlığı Kayseri İl Müftülüğü ve İsmail ELCUMAN-Halil AKSAKAL arasında hazırlanacak protokolü imzalamak üzere Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh BÜYÜKKILIÇ veya Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin BEYHAN'a yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.

29.Bünyan İlçesi, İbrahimbey Mahallesi'nde bulunan Havuzbaşı Sokağı isminin Ömer ACAR Sokağı olarak değiştirilmesi talebinin görüşülmesi.

30.Melikgazi İlçesi, Erenköy Mahallesi’nde bulunan Paşabağları Sokağı isminin “Paşabağları Asaf Mehmetbeyoğlu Sokağı” olarak değiştirilmesi talebinin görüşülmesi.

31.Kocasinan Belediye Meclisinin 06.09.2021 tarih, 119, 120 ve 121 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

32.Kocasinan Belediyesine ait, Yenidoğan Mahallesi, 3920 ada 1 parsel ve 4030 ada 1 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.

 EK GÜNDEM


33. (1) Melikgazi Belediyesi, Erenköy Mahallesinde 10587 ada 9 ve 10 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.

34. (2) Talas Belediye Meclisinin 06.09.2021 tarih, 114, 115 sayılı kararları ile 09.09.2021 tarih, 124, 125 ve 126 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

35. (3) Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü’nün, Germir Mahallesi 11266 ada 8 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.

36. (4) Melikgazi Belediye Meclisinin 06.09.2021 tarih, 187 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

37. (5) Yeşilhisar Belediyesi, Hacıbektaş Mahallesinde 1207 ada 10 parsel, 63 ada 83, 84 ve 108 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanın kuzey kısmının akaryakıt ve servis istasyonu olarak güney kısmının ise ticaret alanı olarak planlanması talebinin görüşülmesi.

38. (6) Sarıoğlan Belediyesi, Güzelyazı Mahallesi, 142 ada 52 ve 54 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği ve ilave nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.

39. (7) Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı’nın, Oruçreis Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi Uygulama Esaslarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

40. (8) Pınarbaşı İlçesi, Aşağıkaragöz Mahallesi, 137 ada, 93 parsel numaralı taşınmazın ifrazından oluşan 137 ada, 119 parsel numaralı taşınmazın Kayseri Büyükşehir Belediyesi adına olan tahsisinin kaldırılması talebinin görüşülmesi.

41. (9) Beyazşehir Mahallesi, 3597 ada, 3 parsel numaralı, imar planında Aile Sağlığı Merkezi olarak planlı taşınmazın, sağlık hizmetlerinde kullanılmak üzere Kayseri İl Sağlık Müdürlüğüne tahsis edilmesi amacıyla Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi arasında protokol imzalamak üzere Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh BÜYÜKKILIÇ veya görevlendireceği kişiye yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.

42. (10) Kayseri İli, Cumhuriyet Mahallesi içerisinde bina cephe ve meydan düzenleme işlerinin yapılması amacıyla kullanılacak hibe ve kredi için İller Bankası A.Ş.’nin krediye konu her türlü iş ve işlemlerini yapmaya Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh BÜYÜKKILIÇ veya Genel Sekreter Hüseyin BEYHAN'a yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.

43. (11) Kayseri İli, İncesu İlçesi, Karamustafapaşa Mahallesinde bina cephe ve meydan düzenleme işlerinin yapılması amacıyla kullanılacak hibe ve kredi için İller Bankası A.Ş.’nin krediye konu her türlü iş ve işlemlerini yapmaya Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh BÜYÜKKILIÇ veya Genel Sekreter Hüseyin BEYHAN'a yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.

44. (12) Kayseri Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği, kayıtlı aktif üyelerinin Erciyes Kayak Merkezinde 2021-2022 kış sezonunda kullanması amacıyla indirimli bilet satılması talebinin görüşülmesi.

45. (13) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü İle International Centre For Migration Policy Development (ICMPD) arasında kurulan kurumsal çerçeve işbirliğine dayalı ICMPD/2021/3/ENHANCER/CUF/TUR referans numaralı ENHANCER Projesi olan “Ortak Kullanım Tesisleri Hibe Programına” Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından proje sunulması, projede Kayseri Büyükşehir Belediyesini temsile ve proje ile ilgili her türlü sözleşme ve belgeleri imzalamaya Genel Sekreter Hüseyin BEYHAN'a yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.

46. (14) 2 adet aracın Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Kayseri Büyükşehir Belediyesi adına karşılıksız ve bedelsiz devrinin yapılması talebinin görüşülmesi.