1. Melikgazi Belediyesinin, Tınaztepe Mahallesinde 1450 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliği, 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği, 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı ile nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
2. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisinin, 05.09. 2013 tarih, 175, 176, 177 ve 178 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
3. Melikgazi Belediyesi’nin, Anbar Mahallesi’nde gecekonduların bulunduğu bölgede kentsel dönüşüm yapılabilmesi amacıyla 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planı, 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
4. Melikgazi Belediyesinin, Küçük Mustafa Mahallesinin Kuzeybatı kısmında bulunan alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.