BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

​Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi, gündeminde bulunan konuları görüşüp karara bağlamak üzere, 5216 Sayılı Kanunun 13.maddesine istinaden, EYLÜL ayı toplantısını, 13.09.2010 Pazartesi günü saat 16.00’da Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda yapacaktır.

5216 Sayılı Kanunun 13.maddesine istinaden ilan olunur.

GÜNDEM :

1.Melikgazi Belediyesinin, Konaklar Mahallesi, 1932 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
2.Melikgazi Belediyesinin, Gesi-Fatih ve Mimarsinan-Bahçelievler Mahallelerinde, mülkiyeti Maliye Hazinesine ve Melikgazi Belediyesine ait taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
3.Melikgazi Belediyesinin, Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, Konaklar Mahallesi, 6059 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
4.İncesu Belediyesinin, Vali İhsan Aras Mahallesi, 425 ada, 316 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
5.Kocasinan Belediyesinin, Pervane mevkii 853 ada, 3799 parsel ile, Kavakyazısı mevkii 853 ada 128, 129, 236, 250, 251 ve 252 nolu parsellerin bulunduğu alanda nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
6.Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarında Tarımsal Niteliği Korunacak alan (TNKA) Y: 429 745 – 430 240 X: 4 277 890 – 4 278 555 koordinatları arasında kalan alan, 1/50000 ölçekli Çevre Düzeni Planında konut alanı olarak planlıdır. Planlama hiyerarşisi içerisinde 1/25000 ve 1/5000 ölçekli planların üst ölçek planları ile de uyumlu olması İmar Kanununda da belirtilmiştir. Uygulamada ortaya çıkan bu aksaklığın düzeltilmesi için gerekli imar planı değişikliğinin yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
7.Hacılar Belediyesi, Karpuzsekisi Orman Köyü, Gelbula Mevkii, 490 ve 1028 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
8.Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığının, Kayseri 3. Aşama Raylı Toplu Taşıma İnşaatı işi kapsamında trafo binalarının planlara işlenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
9.Kayseri Valiliği, Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünün, Sümer Mahallesi, 1591 ada, 1892 parsel numaralı taşınmazda plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
10.Talas Belediyesinin, Mevlana Mahallesi, Melikşah Üniversitesi çevresinde yer alan meskun konut alanı ve gelişme konut alanı olarak planlı yerlerin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
11.Talas Belediyesinin, Bahçelievler Mahallesi, 61-68 pafta, 614 ada, 2 parsel ve 615 ada, 2 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
12.Kocasinan Belediyesi, Kavakyazısı Mevkii, 121 pafta, 853 ada, 682 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
13.Talas Belediyesi, Erciyes Mahallesi, 25-26 pafta, 5782 nolu kadastro parselinin ifrazı ile oluşan muhtelif imar parsellerinin bulunduğu alan ile 44 pafta, 6169 nolu kadastro parselinin bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
14.5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin, 02.08.2010 tarih, 178, 179, 181, 182, 183 ve 184 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
15.5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Talas Belediye Meclisinin, 02.08.2010 tarih ve 175 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
16.Kocasinan Belediye Meclisinin, 02.08.2010 tarih ve 140 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
17.Kocasinan Belediyesinin Erkilet Mahallesi 538 ada, 1 parsel, 539 ada, 2 parsel 540 ada, 1 parsel, 541 ada, 1 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
18.Mülkiyeti Talas Tablakaya Aşağı Camii Vakfı adına kayıtlı bulunan 34 pafta, 528,543 ve 545 nolu parseller K35-d-02-d pafta nolu 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı ve K35-d-02-d-4-b pafta nolu 1/1000 ölçekli nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
19.Belediyemiz sınırları içerisinde kalan, Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, Güneşli Mahallesi, K35-a-08-c pafta, 3549 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan, 1/25000 ölçekli nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
20.5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye Meclisinin, 05.08.2010 tarih, 153, 154, 155 ve 156 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
21.5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin, 05.08.2010 tarih, 200, 201 ve 202 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
22.Şehit, gazi, dul ve yetimleri derneğinde gerekse Kayseri Valiliğinde kayıtları bulunan gazilerimize Büyükşehir Belediyesi tarafından birer adet konut satın alınması veya konut arsası verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim Kültür Gençlik ve Spor komisyon raporunun görüşülmesi.
23.Kayseri İHH Yardım Derneği, Mavi Marmara gemisinde Şehit olan Cevdet KILIÇLAR isminin yeni açılan Cadde veya Sokak gibi uygun görülen bir yere verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim Kültür Gençlik ve Spor komisyon raporunun görüşülmesi.
24.Osman YILMAZ, Melikgazi İlçesi, Gesi Kayabağ Mahallesi, ikizkaya Sokak isminin, Canbazoğlu Sokak olarak değiştirilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim Kültür Gençlik ve Spor komisyon raporunun görüşülmesi.
25.Talas İlçesi, Harman Mahallesi, Çelebiler 1. Sokak ve Çelebiler 2. Sokak isimlerinin, Lale 1. Sokak ve Lale 2. Sokak olarak değiştirilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim Kültür Gençlik ve Spor komisyon raporunun görüşülmesi.
26.Kent Estetik Kurulu’nun hazırlamış olduğu Kayseri Büyükşehir Belediyesi Reklam, İlan ve tanıtım Yönetmeliği hususunda hazırlanan Eğitim Kültür Gençlik ve Spor komisyon raporunun görüşülmesi.
27.Kocasinan Belediyesinin, Güneşli Mahallesi, 1 pafta, 104 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Tadilat talebinin görüşülmesi.
28.Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan - Bahçelievler Mahallesi, 746 ada, 1,2,3,4,5,6,7,8,9 ve 10 nolu parsellerin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli K35-A-22-B Nazım İmar Plan Tadilat talebinin görüşülmesi.
29.Melikgazi Belediyesinin, Konaklar Mevkii 6423 ada, 2 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 30O Nazım İmar Plan Tadilat talebinin görüşülmesi.
30.Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan - Bahçelievler Mahallesi, 228 ada, 12 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli K35-a-22-c Nazım İmar Plan Tadilat talebinin görüşülmesi.
31.Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan - Bahçelievler Mahallesi, 187 ada, 5 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli K35-a-22-c Nazım İmar Plan Tadilat talebinin görüşülmesi.
32.Talas Belediyesinin, Kiçiköy Mahallesi, 1 pafta, 27 ada, 120,121,122,123,124,125,126 ve 127 nolu parsellerin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Tadilat talebinin görüşülmesi.
33.Eğribucak-Altınoluk Mahallelerinin bulunduğu alan ve civarında Belediyemiz Meclisinin 14.06.2010 tarih ve 267 sayılı kararına istinaden yapılan revizyon nazım imar planına askı ilan süresi içerisinde Mehmet HIZIROĞLU, Hasan BENEK, Mehmet BENEK ve Solmaz KÜÇÜKTALASLI’nın itirazlarının görüşülmesi talebi.
34.İlimizde yüksek öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilere verilen serbest kartların sezon dışında öğrencilerin memleketlerine döndüklerinde, hak sahibi olmayan kişiler tarafından kullanımının önlenmesi için eğitim – öğretim döneminde dokuz ay boyunca günde iki serbest binişle sınırlandırılması talebinin görüşülmesi.
35.5393 Sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrası gereğince Orhan ERDOĞAN’ın sözleşmeli personel olarak göreve başlatılacağından 2010 Mali Yılında ödenecek ücretinin belirlenmesi talebi.

EK GÜNDEM
1. (36) Karayolları Genel Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyemiz arasında Kayseri Güney Çevreyolunun Etüt, proje, mühendislik hizmetlerinin yaptırılması, sanat yapılarının (Muhtelif ebatlarda menfezler, hendek kaplama, drenaj, köprü, viyadük, istinat, iksa duvarlarının) gerçekleştirilmesi, yol yapım işleri, kamulaştırma mühendislik hizmetleri ve bedellerinin ödenmesi, imar planı tadilatları ve kavşakların tanzim ve sinyalizasyonu, trafik işaret ve işaretlemelerinin yapılması ile Kuzey Çevreyolunun kavşaklarında peyzaj düzenlemeleri yapılması konularını kapsayan protokolün imzalanması için, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ veya görevlendireceği kişiye yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.
2. (37) Evrensel Değerleri Koruma ve Yaşatma Derneği, “AB-Türkiye Kültürlerarası Diyalog– Müzeler” hibe programına teklifte bulunacağı projesinde Proje ortaklık belgesinin imzalanması ve proje ortağı olma kararının alınması talebinin görüşülmesi.
3. (38) Toplu Konut İdaresi tarafından Melikgazi (Mimarsinan) projesi kapsamında inşa ettirilen konutlardan, 20 şehit ailelerinin kanuni mirasçılarına da TOKİ 6. bölgedeki konutlardan tahsis edilip edilmeyeceği talebinin görüşülmesi.
4. (39) Milli Savunma Bakanlığı, İnşaat Emlak Bölge Başkanlığının, Kocasinan İlçesi, Hacısaki Mahallesi, 287 pafta, 3106 ada, 4 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi.
5. (40) Kocasinan Belediyesinin, Cırgalan Mahallesi, Ramazan Deresi Mevkii, 4 pafta, 1116 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi.
6. (41) Melikgazi Belediyesinin, Demirciyazısı Mahallesi, 1593 ada, 3121 ve 3122 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi.
7. (42) Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Demokrasi Mahallesi, 1113, 1088, 1015, 1002, 1006 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında ilave nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.
8. (43) Kocasinan Belediyesinin, Yıldızevler Mahallesi, 405 pafta, 3984 ada, 1 nolu ve 3992 ada, 1 nolu parsellerin bulunduğu alanda nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi.
9. (44) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye Meclisinin, 06.09.2010 tarih, 159, 160, 161, 162 ve 163 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
10. (45) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin, 06.09.2010 tarih, 203, 204, 205, 206, 207, 208 ve 209 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
11. (46) Pakistan’da yaşanan sel felaketi sonrasında meclis üyelerimizin Eylül ayı huzur haklarının yardım olarak gönderilmesi hususunun görüşülmesi.