1.Kocasinan Belediye Meclisinin 05.10.2017 tarih, 231, 232, 233, 234 ve 235 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
2.Talas Belediye Meclisinin 02.10.2017 tarih, 103, 104 sayılı kararları ile 04.10.2017 tarih, 112 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
3.Kocasinan İlçesi, Kocasinan Mahallesi, muhtelif ada ve parsellerin bulunduğu alanda Belediyemiz Meclisinin 10.07.2017 tarih, 281 sayılı kararına istinaden onanıp askı ilan edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planına askı ilan süresi içerisinde yapılan itiraz hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
4.Kocasinan İlçesi, Hacıkılıç Mahallesinde bulunan mülkiyeti maliye hazineye ait 809 ada 109 parsel sayılı taşınmazın bulunduğu alanda imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
5.Kocasinan Belediyesinin, Beşparmak Mahallesinde, tapunun Sümer Mahallesi, 5372 ada, 1, 2 ve 3 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
6.Melikgazi Belediye Meclisinin 05.10.2017 tarih 462, 463 ve 464 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.