13/10/2014 TARİHLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİS GÜNDEMİ

1. 5393 Sayılı Belediye Kanunun 41. maddesi gereğince, Belediyemizin 2015-2019 dönemlerini kapsayan stratejik planı hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.

2. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi, 5393 Sayılı Kanunun 41. maddesi gereğince, hazırlanan Belediyemizin 2015 Mali Yılı Performans Programı teklifinin görüşülmesi.

3. Kocasinan Belediyesinin, Sümer Mahallesi, 1591 ada, 1892 parsel ve 1591 ada, 128, 131, 133, 134 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda Belediyemiz Meclisinin 12.04.2013 tarih, 367 sayılı kararına istinaden onanan nazım imar plan değişikliği mahkeme kararı ile iptal edildiğinden, söz konusu alanda yeniden planlama çalışması yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

4. Talas Belediyesinin, Mevlana Mahallesi, Harami Mevkii, 342 ve 490 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

5. Talas İlçesi, Mevlana Mahallesi, 300 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

6. Melikgazi Belediyesinin, Köşk Mahallesi, 5182 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

7. Melikgazi Belediyesinin, Yeşilyurt Mahallesi, 1009 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

8. Melikgazi Belediyesinin, Yeşilyurt Mahallesi, 8633 ada, 4 parsel, 8635 ada, 5 parsel, 8660 ada, 1,2 parsel, 8692 ada, 8 parsel, 8693 ada, 4 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

9. Melikgazi ve Kocasinan Belediyeleri sınırları içerisinde yer alan, Sivas caddesinin doğusunda kalan, Sivas-Gesi yolu kavşağından Mimarsinan kavşağına kadar olan bölgede, raylı sistem çalışmaları ve konu ile ilgili gündeme gelen yeni talepler doğrultusunda, 50 metrelik Sivas Bulvarı ile birlikte yolun doğusunda bulunan konut adalarının yeniden düzenlenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

10. Melikgazi Belediyesinin, Becen Mahallesi, 10406 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda, nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

11. İncesu Belediyesinin, Örenşehir Mahallesi, 129 ada, 2 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

12. İncesu Belediyesinin, Örenşehir Mahallesi, 129 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

13. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediyesinin 07.07.2014 tarih ve 159 numaralı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

14. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisinin 04.08.2014 tarih ve 263 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

15. Milli Emlak Müdürlüğünün talebine istinaden Melikgazi Belediyesinin, 30 Ağustos Mahallesi, 10020 ada, 2 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda, nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

16. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Kocasinan Belediye Meclisinin 01.09.2014 tarih, 212, 213, 214 ve 215 sayılı kararlarının incelenmesi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

17. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Talas Belediye Meclisinin 01.09.2014 tarih, 157, 158 ve 159 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

18. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Melikgazi Belediye Meclisinin 01.09.2014 tarih, 278, 279 sayılı ve 04.09.2014 tarih, 304, 305, 306, 307 ve 308 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

19. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Kocasinan Belediye Meclisinin 05.05.2014 tarih ve 97 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

20. Melikgazi Belediyesinin, Gesi Kayabağ Mahallesi, 172 ada, 1, 2, 3, 4,5, 6 ve 7 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

21. Melikgazi Belediyesinin, Becen Mahallesi, 5050 ada, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

22. Melikgazi Belediyesinin, Konaklar Mahallesinde, 11466 ada, 34 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

23. Melikgazi İlçesi, Hisarcık-Erciyes Mahallesi’nde, Lifos Dağı eteğinde bulunan ve 1/100000 ölçekli Yozgat-Sivas-Kayseri Çevre Düzeni planında eko-turizm alanı olarak planlı alanın 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

24. Mülkiyeti Melikgazi Belediyesine ait, Konaklar Mahallesi, 6916 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

25. Melikgazi Belediyesinin, 30 Ağustos Mahallesi, 27 pafta, 619 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

26. Melikgazi Belediyesinin, Gesi Fatih Mahallesi, 30-43 pafta, 163 ada, 1 parsel, 162 ada, 1 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

27. Melikgazi Belediyesinin, Osmanlı ve Karacaoğlu Mahallelerinin bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

28. Melikgazi Belediyesinin, Kocatepe Mahallesinde mülkiyeti Maliye hazinesine, tahsisi Büyükşehir Belediyesi adına kayıtlı 1801 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

29. Melikgazi Belediyesinin, Gesi Cumhuriyet Mahallesi, 148 ada, 3 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

30. Alpaslan Mahallesinde, mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait 2352 ada, 1 ve 8 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

31. Kocasinan Belediyesinin, Güneşli Gömeç Mahallesi, 2843, 2852 ve 2853 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

32. Kocasinan Belediyesinin, Hilal Mahallesi, 1014 ada, 13 parsel ve 4187 ada, 1 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

33. Kocasinan Belediyesinin, Yıldızevler Mahallesi, 4759 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

34. Kocasinan Belediyesinin, Şeker Mahallesi, 7086 ada, 59 parsel, 7095 ada 48 parsel ve Oymaağaç Mahallesi 6548 ada, 18 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

35. Kocasinan Belediyesinin, Şeker Mahallesi, 427 pafta, 2797 ada, 19 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

36. Özvatan Belediyesinin, Aşağı Boğaziçi Mahallesi, 18 pafta, 420 ada, 1 ve 2 parsel ile 17 pafta, 379 ada, 7 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

37. Yahyalı Belediyesinin, Merkez Mahallesinde 1/5000 Nazım İmar Planında ve 1/1000 Uygulama İmar Planında revizyon çalışması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

38. Felahiye Belediyesinin, Büyüktoraman Mahallesi, Köyiçi Mevkiinde bulunan J35-d-09-c-1-a Pafta, 158 Ada, 1 numaralı parselin Pazaryeri olarak değiştirilmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

39. Büyükşehir Belediyesi, Zabıta Müdürlüğünce yeniden hazırlanan Maktu Ceza Yönetmeliği hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon raporunun görüşülmesi.

40. Talas İlçesi, Yukarı Mahallesinde bulunan Atatürk Bulvarı No:245 kapı numaralı evin yanındaki isimsiz sokağa "ÇALAPKORUR GEÇİDİ" isminin verilmesi, Melikgazi İlçesi, Altınoluk Mahallesinde bulunan, imar planına göre yeni açılacak isimsiz yola, "ÇİFTER SOKAK" isminin verilmesi, Kayseri Spor Adamları Derneği Başkanlığı'nın 15.05.2011 tarihinde hayatını kaybeden rahmetli Yüksel GÜNGÖREN isminin Kayseri'de herhangi bir cadde ve sokağa verilmesi ve Melikgazi İlçesi, Ağırnas Mahallesinde bulunan mükerrer cadde, sokak, bulvar ve meydanlara yeni sokak isimleri verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon raporunun görüşülmesi.

41. Yeniden düzenlenen Kayseri Büyükşehir Belediyesi Toplu taşıma araçları seyahat kartları yönetmeliği hususunda hazırlanan Ulaşım Komisyon Raporunun görüşülmesi.

42. Büyükşehir Belediyemiz tarafından Şoförlü Araç Kiralanması işi ihalesinin, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 67. maddesine göre 3 yıl süresince yıllara sari olmak üzere yapılması talebinin görüşülmesi.

43. Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Liginde ve Eurolig’de ilimizi başarı ile temsil eden ve Euroligde ilk sekiz takım arasında yer almış olan Abdullah Gül Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü ( önceki adı Kayseri KASKİ Kadın Basketbol takımı) oyuncu ve teknik heyetinin, 5216 Sayılı Kanunun 7/m maddesi gereğince ödüllendirilmesi talebinin görüşülmesi.

44. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi ile Mahalli idareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 36. maddesi gereğince; birimlerin personel giderleri harcama kalemlerine ekli listede belirtilen toplam 28.359.900 TL ödeneğin aktarma ve tenzilinin yapılması talebinin görüşülmesi.

 

13.10.2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT EK GÜNDEM

1. (45) Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet vermek amacıyla 237 Sayılı Taşıt Kanunu ve 5393 Sayılı Kanunun 85. maddesine istinaden 2 adet çift kabin pikap ve 1 adet hidrolik platformlu bakım aracı bom satın alınması talebinin görüşülmesi.

2. (46) Belediyemiz Park ve Bahçe işlerinde çalıştırılmak üzere hizmet alımı yoluyla personel çalıştırılma işi hizmet alım ihalesinin 3 yıl süre ile yapılması talebinin görüşülmesi.

3. (47) 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 67. maddesine göre 3 yıl süresince yıllara sari yapılacak olan Güvenlik çalıştırma işi ihalesinin yapılması talebinin görüşülmesi.

4. (48) Belediyemizce Kayseri Bilim Merkezi bahçesinde sergilenmek üzere 1 adet F-4E uçağı Milli Savunma Bakanlığı'ndan talep edilmiş olup, talep edilen bölgede sergilenebilir hale getirilmesine yönelik söküm, ulaştırma, kurulum, montaj, boya, vb tüm masrafların ayrıca kurulum aşamasından sonraki dönemlerdeki ihtiyaç duyulacak tüm periyodik bakım/onarım giderlerinin Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanması ve sadece anı uçağı olarak sergilenmesi şartıyla verilebileceği Milli Savunma Bakanlığı'nca teyit edilmiştir. Konu ile ilgili 1'inci H.İ.B.M. Döner Sermaye Genel Müdürlüğünün taraflar arası hazırladığı iş/hizmet sözleşmenin imzalanması için Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa YALÇIN' a yetki verilmesi hususunda karar ittihazı talebinin görüşülmesi.

5. (49) İşbirliği protokolümüz bulunan Fransa’nın Strasbourg şehrinde 3-5 Kasım 2014 tarihleri arasında düzenlenecek olan “Dünya Demokrasi Forumu” konulu konferansa katılmak üzere belediyemizi temsilen Kayseri Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa PALANCIOĞLU‘nun görevlendirilmesine ve adı geçenin 6245 Sayılı Harcırah Kanunu gereğince, Yurt Dışı Geçici Görev Yolluğunun ödenmesi talebinin görüşülmesi.

6. (50) Belediyemiz ve TÜBİTAK işbirliğiyle kurulmakta olan bilim merkezinde sergilenmek üzere mevcut gezici sergileri inceleme ve bilim merkezi yöneticileri ile sergilerin kiralanması hususunu görüşmek üzere TÜBİTAK’ça 20-25 Ekim tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada da yapılacak proğrama katılmak üzere Genel Sekreter Yardımcısı Kemalettin Cengiz TEKİNSOY, Yapı Kontrol Daire Başkanı Ömer TEKİNER ve Etüd ve Projeler Daire Başkanı Hamdi ELCUMAN’ın görevlendirilmesi talebinin görüşülmesi.

7. (51) Tübitak işbirliği ile kurulacak olan ‘’Kayseri Bilim Merkezi İnşaatı Kapsamında Satın Alınacak Sergilerin Yerinde Görülmesi’’ amacıyla, 23-27 Ağustos 2014 tarihleri arasında Çek Cumhuriyeti, Fransa ve Hollanda seyahatine Belediyemizi temsilen Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Kemalettin Cengiz TEKİNSOY ve Etüt ve Projeler Daire Başkanı Hamdi ELCUMAN Meclis toplantı halinde olmadığından Encümen’in 20.08.2014 tarih ve 2014/955 sayılı kararına istinaden görevlendirildiklerine dair Meclisin bilgilendirilmesi.

8. (52) Otobüs İşletme Şube Müdürlüğü Sorumlusu, Yusuf DELİKTAŞ 22-27.09.2014 tarihleri arası Almanya'da düzenlenen İnnotrans Ulaşım Fuarına Meclis Toplantı halinde olmadığından Encümenin 17.09.2014 tarih ve 2014/1103 sayılı kararına istinaden görevlendirildiğine dair Meclisin bilgilendirilmesi.

9. (53) Kocasinan İlçesi, Yemliha Mahallesinde bulunan mükerrer cadde, sokak, bulvar ve meydanların yeni sokak isimlerinin belirlenmesi talebinin görüşülmesi.

10. (54) Halil KUMAŞ’ın, Felahiye İlçesi, Hürriyet Mahallesi, Büyüktoraman köyü, 207 ada, 5 parsel nolu taşınmazının bulunduğu alanda imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi.

 

11. (55) Belediyemiz Meclisinin 13.06.2014 tarih, 419 sayılı kararına istinaden askı ilan edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planına Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü ve KASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan itirazın görüşülmesi.

12. (56) Fen İşleri Daire Başkanlığının, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı ile Kocasinan Bulvarının kesişim noktası olan Sanayi Kavşağı önüne hazırlanan Köprülü Kavşak Projesinin imar planlarına işlenmesi talebinin görüşülmesi.

13. (57) Mimarsinan Parkı içerisindeki yeraltında 2 kat, yaklaşık 450 araçlık katlı otopark yapılması ve yer üstünde peyzaj düzenlemesi yapılarak sportif alanlar ve ticari üniteler oluşturulmak üzere plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.

14. (58) Mülkiyeti şahıslara ait olan, Melikgazi İlçesi, Esentepe Mahallesi, 10196 ada, 1 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.

15. (59) Melikgazi Belediyesinin, Kıranardı-Fatih Mahallesinde, 173 ada, 1 parsel, 179 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.

16. (60) Melikgazi Belediyesinin, Anbar Mahallesi’nde 2453 ada, 23 ve 24 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.

17. (61) Melikgazi Belediyesinin, Keykubat Mahallesinde 10 ada, 9 parsel, (Yenisi 5722 ada, 17 parsel) nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.

18. (62) Melikgazi Belediyesinin, Becen Mahallesi, 7893 ada, 6 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.

19. (63) Melikgazi Belediyesinin, Becen Mahallesi, 10406 ada, 6 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.

20. (64) Melikgazi Belediyesinin, Yeşilyurt Mahallesi sınırları içerisinde 105 adet parselin bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.

21. (65) Kocasinan Belediyesinin, Yeşil Mahallede, Erkilet Bulvarının doğusunda yer alan bölgede 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.

22. (66) Kocasinan Belediyesinin, Seyrani Mahallesi, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında konut alanı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarında Konut alanı, Cami alanı, Yeşil alan, otopark ve yol olarak planlı alanda Nazım İmar Planı Değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.

23. (67) Kocasinan Belediyesinin, Mithatpaşa Mahallesi, 3815 ada, 1, 2, 3 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.

24. (68) Kocasinan Belediyesinin, Cırkalan Mahallesi, 3231 ada, 1parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda Nazım İmar Planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.

25. (69) Kocasinan Belediyesinin, Buğdaylı Mahallesi, 6440 ada, 1 parsel, 6442 ada, 41 parsel, 6444 ada, 1 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.

26. (70) Kocasinan Belediyesinin, Düver Mahallesi sınırları içinde nazım imar plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.

27. (71) Talas Belediyesinin, Tablakaya Mahallesi sınırları içerisinde 1204 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.

28. (72) Yahyalı Belediyesinin, Yahyalı ilçe merkezinde bulunan bir alanda kentsel dönüşüm yapılması talebinin görüşülmesi.

29. (73) Çamlıca Elektrik Üretim A.Ş.’nin, Yahyalı ilçesi, Çamlıca mevkii, 113 ada, 64 ve 65 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda ilave ve revizyon nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.

30. (74) 2’inci Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığının, Belediyemiz Meclisinin 09.06.2014 tarih, 365 sayılı kararına istinaden askı ilana çıkarılan planlarda Askeri güvenlik sınırlarının işaretlenmediğini belirterek bu hususta yapmış olduğu itirazın görüşülmesi.

31. (75) Kocasinan ve Melikgazi ilçesi sınırları içinde, Sivas Caddesinin Mimarsinan Kavşağına kadar olan bölümünün büyük bir çoğunluğu İmar Planlarında konut alanı olarak planlı olduğundan planlamada yer alan konut dışı kentsel çalışma alanlarının da konut alanı olarak planlanması talebinin görüşülmesi.

32. (76) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Kocasinan Belediye Meclisinin 08.10.2014 tarih, 234, 235 ve 236 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

33. (77) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Kocasinan Belediye Meclisinin 10.10.2014 tarih, 259, 260, 262, 263 ve 265 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

34. (78) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Talas Belediye Meclisinin 01.10.2014 tarih, 170 ve 171 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

35. (79) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Talas Belediye Meclisinin 02.09.2013 tarih, 165 sayılı, 04.11.2013 tarih, 195 sayılı ve 11.02.2014 tarih, 37 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

36. (80) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; İncesu Belediye Meclisinin 04.08.2014 tarih ve 75 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

37. (81) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; İncesu Belediye Meclisinin 04.08.2014 tarih ve 76 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

38. (82) Melikgazi İlçesi, Erenköy Mahallesi, 10442 ada 1 ve 2 parseller üzerinde yer alan Hava İkmal Bakım Merkezi arazisinin Belediyemize tahsisi hususunda hazırlanacak ön ve kati protokolün Milli Savunma Bakanlığı ve diğer ilgili kurumlarla imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanına veya yetkilendireceği bir kişiye yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.

39. (83) Boğazlıyan İlçesi ve Ovakent Beldesine yapılacak olan park ve wc gibi yapımların ücretsiz yapılması talebinin görüşülmesi.