1.Melikgazi İlçesi, 30 Ağustos Mahallesi, 8705 ada 3 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alandaki Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14.10.2019 tarih, 266 sayılı kararına istinaden onanarak askı ilan edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine askı ilan süresi içerisinde yapılan itiraz hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
2.Melikgazi İlçesi, Erenköy Mahallesinde Millet Bahçesi olarak planlı alanda yapılacak olan tesislerin elektrik ihtiyacını karşılayabilmek amacıyla trafo binalarının plana işlenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
3.Kocasinan İlçesi, Pervane Mahallesi, 4539 ada, 1 parsel, 4540 ada, 1 parsel, 4556 ada, 1 parsel, 4563 ada, 1 parsel, 4544 ada, 1 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda yapılan Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.10.2019 tarih, 296 sayılı kararına istinaden onaylanarak askı ilan edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı ilan süresi içerisinde yapılan itirazlar hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
4.Develi İlçesi, Yeni Mahalle'de muhtelif parsellerin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.