1. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının, Mülkiyeti şahıslara ait Kiçiköy Mahallesi, 172 ada, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ve 19 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması hakkında Belediyemiz görüşünün alınması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi. 
2. Melikgazi Belediyesi, Yeşilyurt Mahallesi, Kayseri-Sivas Devlet Yolu Km:6+400-8+700 arası kesiminin, Karayolları Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğü’nün taleplerine istinaden imar planlarında 50 metreden 80 metreye çıkarılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi. 
3. Talas İlçesi, Tablakaya Mahallesinde, Viyadük ile Talas ilçesi bağlantısını sağlayacak yolun bulunduğu yerde yapılan plan tadilatı Belediyemiz Meclisinin 21.10.2013 tarih ve 745 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Belediyemiz meclis kararında yerel koordinat sistemine göre yazılı olan 1/5000 ölçekli ''28 O'' nazım imar planı paftası isminin, plan açıklama raporu ile bütünlük sağlaması amacıyla, ITRF koordinat sistemine uygun olacak şekilde ''K35D-07A'' ve ''K35D-07B'' pafta isimleri ile değiştirilmesi yönünde tavzih edilmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi. 
4. Melikgazi Belediyesi, Eğribucak Mahallesi 5150 ada, 8 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi. 
5. Talas Belediyesi, Yukarı Mahalle, kuruköprü ve Çatakdere Mahalleleri sınırları içerisinde kalan muhtelif parsellerin bulunduğu alanlarda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi. 
6. Yeşilyurt Mahallesinde plan onama sınırı içerisine alınan 2 ayrı yolda nazım ve uygulama imar planı arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi için nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi. 
7. Melikgazi Belediyesinin Altınoluk Mahallesi’nde 11255 ada, 9 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve çevresinde 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi 
8. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre Talas Belediye Meclisinin 02.12.2013 tarih, 218 ve 219 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi. 
9. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre Kocasinan Belediye Meclisinin 05.12.2013 tarih, 239, 240, 241, 242 ve 243 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi. 
10. Melikgazi Belediye Meclisinin 05.12.2013 tarih, 363, 364, 365, 366 ve 367 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi. hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi. 
11. TED Kayseri Koleji Vakfına tahsis edilen, mülkiyeti Belediyemize ait, Mimarsinan Mahallesi, Sivas Bulvarı Ümit Apt. 163/27 numaralı dairenin tahsis süresinin uzatılması talebi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe komisyon raporunun görüşülmesi.