1.İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün, Melikgazi İlçesi, Köşk Mahallesinde 12118 ada 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
2.Belediyemiz sınırları içerisinde uygulanacak Kayseri Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
3.Melikgazi Belediyesi ve Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı’nın taleplerine istinaden Köşk Mahallesi 1370 ada 121 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
4.Yahyalı Belediyesinin, Çiğili Mahallesi 1115 ada 1 parsel ve 765 ada 1 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
5.İncesu Belediye Meclisinin 02.07.2018 tarih, 93 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
6.İncesu Belediyesinin, Hamurcu Mahallesinde 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında Mera alanı ve Tarım alanı olarak planlı iken tamamının konut alanı olarak planlanması, 1/5000 ölçekli nazım imar planı bulunmayan alanın 1/5000 ölçekli imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
7.İncesu Belediyesinin, Kayseri-Niğde yolunun İncesu sınırları içerisinde kalan kısmında Karayolları 6. Bölge Müdürlüğünün talebine istinaden 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
8.İncesu Belediyesinin, Küllü Mahallesinde 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında Konut alanı ve Tarım alanı olarak planlı iken tamamının konut alanı olarak planlanması, 1/5000 ölçekli nazım imar planı bulunmayan alanın 1/5000 ölçekli imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
9.İncesu Belediyesinin, Tahirini Mahallesinde 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında Konut alanı, Mera alanı ve Tarım alanı olarak planlı iken tamamının konut alanı olarak planlanması, 1/5000 ölçekli nazım imar planı bulunmayan alanın 1/5000 ölçekli imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
10.Kocasinan Belediye Meclisinin 02.07.2018 tarih, 104 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
11.Kocasinan Belediye Meclisinin 05.07.2018 tarih, 118 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
12.Kocasinan Belediyesinin, Fevzioğlu Mahallesi, 3271 ada, 27 ve 28 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
13.Kocasinan Belediyesinin, Zümrüt Mahallesi, 7625 ada, 3 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
14.Melikgazi Belediye Meclisinin 02.07.2018 tarih, 225, 230, 239 sayılı ve 04.07.2018 tarih, 254 ve 255 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
15.Melikgazi Belediyesinin, Osmanlı Mahallesi, 4086 ada, 6 ve 7 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
16.Özvatan Belediyesinin, Özvatan İlçesi, Alpaslan Mahallesi (tapuda Cumhuriyet Mahallesi), Rumkuş Mevkiinde bulunan, 387 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
17.Talas Belediye Meclisinin 02.07.2018 tarih, 76, 77 ve 79 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
18.Yahyalı Belediye Meclisinin 04.07.2018 tarih, 56, 57 ve 58 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
19.Çalışmaları devam eden gündem maddeleri hakkında hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
20.Kayseri Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde bulunan cadde, bulvar veya uygun görülecek bir yere isim verilmesi talepleri hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi.
21.Belediyemiz ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzalanan 24.12.2012 tarihli protokol kapsamında, mülkiyeti Belediyemize ait Melikgazi İlçesi, Esentepe Mahallesi, 12697 ada 1 numaralı parselin protokol süresince Gençlik ve Spor Bakanlığı'na tahsis edilmesi talebinin görüşülmesi.
22.Mülkiyetleri Belediyemize ait Melikgazi İlçesi, Gültepe Mahallesi, 13045 ada, 1, 2, 3 ve 4 parsel numaralı, Aydınlar Mahallesi, 6393 ada, 1 parsel numaralı, Yeşilyurt Mahallesi, 12413 ada, 1 parsel numaralı, 12679 ada, 1 parsel numaralı taşınmazların satışlarının yapılması için Belediyemiz Encümeni’ne yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.
23.Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.07.2018 tarih ve 2018/281 sayılı Meclis Kararında değişiklik yapılması talebinin görüşülmesi.
24.Belediye ve Bağlı Kuruluşlar ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak oluşturulan II Sayılı Cetvelin onaylanması talebinin görüşülmesi.
25.Develi İlçesi, Sindelhöyük Mahallesi'nde bulunan "Gülen Sokak" isminin "15 Temmuz Sokağı" olarak değiştirilmesi talebinin görüşülmesi.
26.Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.02.2017 tarih ve 61 sayılı ve 02.05.2017 tarih ve 231 sayılı kararlarına dair açılan iptal davası nedeniyle ilgili parsele yönelik öneri planı hazırlanması talebinin görüşülmesi.
27.Bünyan Belediyesinin, Köprübaşı Mahallesi'nde yer alan 117 ada, 2 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.
28.Felahiye Belediye Meclisinin 02.07.2018 tarih, 24 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
29.Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Daire Başkanlığı’nın, Gesi Fatih Mahallesinde Saffet Arıkan Bedük Caddesi ile Dinçer Sokak kesişiminde 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
30.Melikgazi Belediyesi’nin, Konaklar Mahallesi 11464 ada 38 parsel nolu taşınmaz ve 6913 ada 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanlarda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
31.Melikgazi Belediyesi’nin, Gesi Fatih Mahallesi 162 ada 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.

                                                                                                                                   EK GÜNDEM

1.(32) Kocasinan Belediyesi’nin 06.08.2018 tarih ve 125 sayılı meclis kararına istinaden 16.100.000,00 TL ödeneğin belirtilen birimlerin harcama kalemlerine ekleme ve aktarma yapılması talebinin görüşülmesi.
2.(33) İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının yeniden hazırlanan Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinin görüşülmesi.
3.(34) Mülkiyeti Belediyemize ait, Melikgazi İlçesi Tekir Yaylası Küme Evler 6796 parselde bulunan 8 adet dükkanın 10 yıllığına kiralanması hususunda yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.
4.(35) Develi Belediye Meclisinin 02.07.2018 tarih, 61 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
5.(36) Kocasinan Belediye Meclisinin 06.08.2018 tarih, 122, 123 ve 124 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
6.(37) Kocasinan Belediye Meclisinin 09.08.2018 tarih, 140, 141, 142, 143, 144 ve 145 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
7.(38) Kocasinan İlçesi, Oruçreis ve Mithatpaşa Mahallelerinde planlı bulunan, Karpuzatan Deresi ve civarında imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
8.(39) Melikgazi Belediye Meclisinin 06.08.2018 tarih, 261, 262, 263, 264 ve 265 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
9.(40) Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Bahçelievler Mahallesi, 747 ada, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
10.(41) Talas Belediye Meclisinin 06.08.2018 tarih, 94, 95, 96, 97, 98, 99 ve 100 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
11.(42) Pınarbaşı Belediye’sinin Su Ürünleri Üretim, Yetiştirme ve Muhafaza Alanlarının marjinal tarım arazilerinde yapılabilmesi için, 1/25000 ölçekli nazım imar planı hükümlerine ilave plan hükmü eklenmesi talebinin görüşülmesi.
12.(43) Melikgazi Belediyesi’nin, Gültepe, Köşk, Kılıçarslan, Alparslan, Melikgazi ve Erenköy Mahallelerinde 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.
13.(44) Melikgazi Belediye Meclisinin 09.08.2018 tarih, 284, 285, 286, 287 ve 288 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
14.(45) Kocasinan İlçesi, Şeker Mahallesinde, mülkiyeti Belediyemize ait 10867 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
15.(46) Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü’nün Pınarbaşı İlçesinde Köprülü Kavşak inşaatı kapsamında 1/5000 ölçekli nazım imar  plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
16.(47) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün Belediyemiz Meclisinin 12.06.2017 tarih, 241 sayılı kararına askı ilan süresi içerisinde yaptığı itirazın görüşülmesi.
17.(48) Belediyemiz 2018 mali yılı gelir tarifesine ek olmak üzere Şehir Mezarlığında yeni yapılacak olan 64. adadaki mezarların satış fiyatının belirlenmesi talebinin görüşülmesi.
18.(49) Kayseri Doğalgaz Dağıtım Pazarlama ve Ticaret A.Ş.’nin talebine istinaden sınırları değişen hizmet alanları ile ilgili taleplerinin değerlendirilmesi hususunun görüşülmesi.
19.(50) Şehit Polis Memuru Ertuğrul TACİROĞULLARI isminin Akkışla İlçesi, Gömürgen Mahallesinde uygun görülen bir caddeye verilmesi talebinin görüşülmesi.
20.(51) Şehit Polis Memuru Yasin İKE isminin uygun görülen bir caddeye verilmesi talebinin görüşülmesi.