1. Kara Kuvvetleri 2. Ana Bakım Merkez Komutanlığı’nın bulunduğu alan ve civarında imar planı değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
2. Kocasinan Belediyesi’nin Mithatpaşa Mahallesi, 210 pafta, 1218 ada, 16 parsel ile mülkiyeti Kocasinan Belediyesine ait Oruçreis Mahallesi, K34-b-24-c-3 pafta, 6709 ada, 66, 67, 68, 69, 83, 84, 91 numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
3. Kocasinan Belediyesi’nin, Kızık Mahallesi, 5597 ada, 14 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarının 1/5000 ölçekli nazım imar planının yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
4. Kocasinan Belediyesi’nin, Cengiz Topel Mahallesi, 3103 ada, 6 numaralı parselin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
5. Melikgazi Belediyesi’nin, Altınoluk Mahallesi’nde, mülkiyeti vakfa ait olan, 5313 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda, nazım imar plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
6. Melikgazi Belediyesi’nin, Esentepe Mahallesi’nde, 5236 ada, 3 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda, nazım imar plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
7. Talas Belediyesi’nin, Harman Mahallesi’nde, mülkiyeti Burç Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfı adına kayıtlı, 60 pafta, 1164 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
8. Talas Belediyesi’nin, Başakpınar-Yıldıztepe Mahallesi’nde, mülkiyeti şahsa ait 11 pafta, 1702 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
9. Talas Belediyesi’nin, Mevlana Mahallesi’nde, mülkiyeti Talas Belediyesi’ne kayıtlı, X:4285800-4285950 ve Y:461350-461500 koordinatları arasında kalan alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
10. Melikgazi Belediyesi’nin, Gesi-Bağpınar Mahallesi, 111 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
11. Melikgazi Belediyesi’nin, Altınoluk Mahallesi, 6296 ada, 2, 3, 4 ve 5 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
12. Kocasinan Belediyesi’nin, Erkilet Mahallesi, 32 pafta, 4409 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
13. Kocasinan Belediyesi’nin, Elagöz Mahallesi, K34-B-25-B-2 pafta, 6612 ada, 3 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
14. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesi gereğince, Melikgazi Belediye Meclisinin 02.04.2012 tarih ve 76 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
15. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Talas Belediye Meclisi’nin, 02.07.2012 tarih, 104, 107 ve 123 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
16. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisi’nin, 02.07.2012 tarih, 156, 157, 158, 159 ve 160 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
17. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, İncesu Belediye Meclisi’nin, 02.07.2012 tarih ve 66 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
18. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisi’nin, 05.07.2012 tarih, 156, 158 ve 159 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
19. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisi’nin, 02.07.2012 tarih, 142 ve 143 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
20. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisi’nin, 05.07.2012 tarih, 178 ve 179 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
21. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Hacılar Belediye Meclisi’nin, 02.07.2012 tarih ve 38 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
22. Toplu taşıma araçlarının Özürlüler ve Refakatçileri için ücretsiz olması talebi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.
23. Molu Katı Atık Depolama sahası işletmeciliğini üstlenen HER Enerji ve Çevre Teknolojileri San. Tic. A.Ş.’nin Katı Atık Depolama Ücret Tarifesi konusunda Meclisimizin almış olduğu 09.01.2012 tarih ve 25 sayılı kararının revize edilerek, ücretlerin yeniden belirlenmesi talebi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.
24. 5747 Sayılı yasa ile tüzel kişiliği kaldırılan Kepez ve Erkilet İlk Kademe Belediyelerine bağlı Emmiler, Taşhan ve Çevril Orman Köylerinin imar mevzuatı ve hizmetleri yönünden Kocasinan Belediyesi’ne, Yazyurdu Orman Köyünün ise Talas Belediyesi’ne bağlanması talebinin görüşülmesi.
25. Belediyemiz iştiraklerinden, Büyükşehir Eğitim Faaliyetleri Sosyal ve Spor Tesisleri San. Tic. A.Ş. 18.04.2012 tarihinde yapmış olduğu Olağan Genel Kurul toplantısında sermaye artırımından dolayı, Belediyemiz hissesini düşen 66.473,80-TL rüçhan hakkının kullanılması ve iştirak taahhütnamesinin düzenlenmesi talebinin görüşülmesi.
26. Mülkiyeti belediyemize ait, Gülük mahallesinde bulunan 524 araçlık çok katlı otoparkın, %98 hissesi belediyemize ait olan Kayseri Ulaşım Tur. İn. Taah. Pro. Müş. Telekom. San. Tic. A.Ş.’ye tahsisinin yapılıp yapılmayacağı, yapılacaksa tahsis süresi ve bedelinin belirlenmesi talebinin görüşülmesi.
27. Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Yönetmeliğinin 7. Maddesinin birinci fıkrasında yer alan “24 saat iş, 48 saat istirahat” ibarelerinin “12 saat iş, 24 saat istirahat” şeklinde; 37. maddesinin ise “ 12 saat iş, 24 saat istirahat şeklinde” çalışan İtfaiye personeline “2 öğün yemek verilir” ifadesinin fiili çalışma puantaj kayıtları esas alınarak 2 öğün yemek üzerinden maaşları ile birlikte ücreti ödenir.” şeklinde değiştirilmesi talebinin görüşülmesi.
28. Kazakistan’ın Pavlador şehri ile Kayseri arasında kültürel, sosyal, sanayi, ekonomi, ticari, spor ve sağlık alanlarında işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla 5393 Sayılı Kanunun 18. Maddesi gereğince kardeş şehir ilişkisi kurulması talebinin görüşülmesi.
29. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin revize edilmesi talebinin görüşülmesi.
30. Hacılar İlçesi, Akdam Mahallesinde bulunan Buhara Çıkmazı ile Şahin Tepesi sokak arasında kalan isimsiz yere Taha isminin verilmesi talebinin görüşülmesi.