BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi, gündeminde bulunan konuları görüşüp karara bağlamak üzere, 5216 Sayılı Kanunun 13.maddesine istinaden, TEMMUZ ayı toplantısının 2. Birleşiminin 1. Oturumu, 13.08.2010 Cuma günü Saat 16.00’da Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda yapacaktır.

5216 Sayılı Kanunun 13.maddesine istinaden ilan olunur.

GÜNDEM:


1.Milli Savunma Bakanlığının, Melikgazi İlçesi, Eskişehir Mahallesi, 594 ada, 27 parsel, 4863 parsel ve 836 ada, 1 parselin bulunduğu alanda nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.
2.Milli Savunma Bakanlığı, İnşaat Emlak Bölge Başkanlığının, Belediyemiz Meclisinin 10.05.2010 tarih, 201 sayılı kararına istinaden onanarak askı ilan edilen 1/50.000 ölçekli çevre düzeni planına askı ilan süresi içerisinde yapılan itiraz hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.
3.Kayseri Büyükşehir Belediyesince hazırlanan 1/50.000 ölçekli çevre düzeni planında yer alan Aydınlar Mevkiindeki üniversite alanının alt ölçekli planlar da bu amaca uygun olarak planlanması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.
4.İncesu Belediyesi, Kızılören Mahallesi, Tabaklı Mevkii, 1456 ve 1457 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.
5.Toplu Konut İdaresi tarafından Melikgazi ( Mimarsinan) projesi kapsamında inşa ettirilen konutlardan öncelikle Şehit ailelerine tahsis edilmek üzere 84 adet daire belediyemiz tarafından satın alınarak teslim alınmış olan dairelerden, şehit listesine göre, bahsi geçen dairelerden hangi şehit ailesine ne şekilde tahsis edileceği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.
6.5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye Meclisinin, 05.08.2010 tarih, 152, 153, 154, 155 ve 156 sayılı kararlarını incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.
7.5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin, 05.08.2010 tarih, 199, 200, 201 ve 202 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.
8Eski Merkez Çiftçi Malları Koruma Başkanlığının tasfiyesinin gerçekleştirilmesi talebi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi.