1.Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Fatih mahallesi, 6087 ve 6088 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.
2.Melikgazi Belediyesinin, Kayabağ, Yeşilyurt, Bağpınar, Güzelpınar ve Özlüce Mahallelerinin ITRF koordinat sisteminde 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.
3.Melikgazi Belediyesinin, Konaklar Mahallesi, 1932 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.
4.Melikgazi Belediyesinin, Gesi-Fatih ve Mimarsinan-Bahçelievler Mahallelerinde, mülkiyeti Maliye Hazinesine ve Melikgazi Belediyesine ait taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.
5.Melikgazi Belediyesinin, Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, Konaklar Mahallesi, 6059 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.
6.5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; İncesu Belediye Meclisinin, 03.05.2010 tarih ve 36 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.
7.İncesu Belediyesinin, Kayaaltı Mevkii ve civarında nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.
8.İncesu Belediyesinin, Vali İhsan Aras Mahallesi, 425 ada, 316 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.
9.Belediyemiz uygulama imar planı lejantının 2. maddesine göre bazı yapılar hariç kent bütününde yapılacak tüm yapılarda çatı yapılması zorunluluğunun, teknolojik gelişmelere göre estetik görünümlü yapılar oluşturmak amacı ile yeniden düzenlenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.
10.Talas İlçesi Şakşak mevkiinde Belediyemiz meclisinin 16.04.2010 tarih ve 195 sayılı kararına askı ilan süresi içerisinde yapılan itiraz hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.
11.İncesu İlçesi, Cumhuriyet bulvarı üzerinde nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.
12.5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin, 07.06.2010 tarih, 128 ve 129 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.
13.5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Talas Belediye Meclisinin, 07.06.2010 tarih, 131, 137 ve 139 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.
14.5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Hacılar Belediye Meclisinin, 07.06.2010 tarih ve 13 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.
15.5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Hacılar Belediye Meclisinin, 07.06.2010 tarih ve 12 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.
16.5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye Meclisinin, 07.06.2010 tarih, 111 ve 113 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.
17.5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye Meclisinin, 10.06.2010 tarih, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135 ve 136 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.
18.Kocasinan Belediyesinin, Pervane mevkii 853 ada, 3799 parsel ile, Kavakyazısı mevkii 853 ada 128, 129, 236, 250, 251 ve 252 nolu parsellerin bulunduğu alanda nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.
19.Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarında Tarımsal Niteliği Korunacak alan (TNKA) Y: 429 745 – 430 240 X: 4 277 890 – 4 278 555 koordinatları arasında kalan alan, 1/50000 ölçekli Çevre Düzeni Planında konut alanı olarak planlıdır. Planlama hiyerarşisi içerisinde 1/2500 ve 1/5000 ölçekli planların üst ölçek planları ile de uyumlu olması İmar Kanununda da belirtilmiştir. Uygulamada ortaya çıkan bu aksaklığın düzeltilmesi için gerekli imar planı değişikliğinin yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.
20.Doc. Dr.Murat ŞEN ve Dr. Oktay KARACALAR’ın, Talas İlçesi, Harman Mahallesi, Mezarlık Sokak isminin, Saray Sokak olarak değiştirilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim Kültür Gençlik ve Spor komisyonu raporunun görüşülmesi.
21.Aytun BAYSAL’ın, İstiklal Savaşı Şehidi, Süvari Yüzbaşı Halil isminin yeni açılan cadde veya sokaklardan birisine verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim Kültür Gençlik ve Spor komisyonu raporunun görüşülmesi.
22.Gazze’ye yardım götürürken Şehit olan Furkan DOĞAN isminin Kayseri’de uygun görülen cadde veya sokağa verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim Kültür Gençlik ve Spor komisyonu raporunun görüşülmesi.
23.Belediyemize ait, Karpuzatan mevkii 245 pafta, 1511 ada, 1511 ada, 20 parselde ki 68.000m2 arsa üzerine kurulmuş olan komple Spor tesisi ayrılmaz parçaları ile birlikte 2886 Sayılı Kanun gereği yapılacak ihale ile 10 yıllığına kiraya verilmesi talebinin görüşülmesi.
24.Pakistan’ın Pencap Eyalet Başbakanı Şahbaz Şerif’in, Kayseri’deki temasları sırasında kardeşşehir ilişkisi tesis edilmesi öngörülen, Pakistan’ın Sialkot şehri ile kardeş şehir olunması talebinin görüşülmesi.
25.Eyyuphan ÖRDEK ve Salim ALTUKAYNAK’ın, İncesu İlçesi Örenşehir Beylik mevkiinde bulunan Garipsu İşyerleri Kümeevler isminin kendilerinin belirlemiş oldukları isimlerden biri ile değiştirilmesi talebinin görüşülmesi.

EK GÜNDEM
1. (26) Meclis Üyemiz Ömer DENGİZ’in Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğinden istifasıyla boşalan komisyon üyeliğine kalan süreyi tamamlamak üzere, 5216 Sayılı Kanunun 15. maddesine istinaden seçim yapılması.

2. (27) Meclis Üyemiz Ömer DENGİZ’in Encümen üyeliğinden istifasıyla boşalan üyeliğe kalan süreyi tamamlamak üzere, 5216 Sayılı Kanunun 16. maddesine istinaden seçim yapılması.

3. (28) Mezarlıklar Müdürlüğü tarafından, cenaze yıkanması esnasında kullanılmak üzere alınan havlu takımının (erkek takımında 2 adet havlu, bayan takımında 2 adet havlu – 1 adet tülbent) bedelinin 10 TL. olarak belirlenmesi ve 2010 yılı gelir tarifesine eklenmesi talebinin görüşülmesi.

4. (29) 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49’uncu maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Belediyemizde sözleşmeli personel olarak göreve başlatılacak olan Hatice Serra BAYRAM’a 2010 mali yılında ödenecek ücretin belirlenmesi talebinin görüşülmesi.

5. (30) AB “Beyaz Melekler” projesi kapsamında, Belediyemiz Meclisinin 10.05.2010 tarih ve 227 sayılı kararında; Sözleşme makamı olan Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Merkezi Finans ve İhale birimi, “İŞKUR-PWE-321 referans nolu ve “Beyaz Melekler” başlıklı proje için proje uygulamasına karar verilmesi.” ve “Projeden doğacak borçlar/MİF’ye yapılacak geri ödeme Belediyenin İller Bankası alacağından kesilebileceği.” İfadelerinin de yer alması talebinde bulunmaktadır. Bu proje için, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ adına Genel Sekreter Mustafa YALÇIN’a, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ni temsil/ilzama ve proje belgelerini imzalamak üzere yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.

6. (31) AB “Erciyes Kadınları” projesi kapsamında, Belediyemiz Meclisinin 10.05.2010 tarih ve 227 sayılı kararında; Sözleşme makamı olan Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Merkezi Finans ve İhale birimi, “İSKUR-PWE-604 referans no’lu ve “Erciyes Kadınları” başlıklı proje için proje uygulamasına karar verilmesi.” ve ““Projeden doğacak borçlar/MİF’ye yapılacak geri ödeme Belediyenin İller Bankası alacağından kesilebileceği.” İfadelerinin de yer alması talebinde bulunmaktadır. Bu proje için, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ adına Genel Sekreter Mustafa YALÇIN’a, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ni temsil/ilzama ve proje belgelerini imzalamak üzere yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.

7. (32) AB “Genç İstihdamın Desteklenmesi” projesi kapsamında, Belediyemiz meclisi toplantı halinde olmadığından, Belediyemiz Encümenince 07.07.2010 tarih ve 27-546 sayılı kararı ile; “İŞKUR-PYE-462 referans nolu ve Genç Umutlar” başlıklı proje için projenin uygulanması ve bu proje için, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ adına Genel Sekreter Mustafa YALÇIN’a, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ni temsil/ilzama ve proje belgelerini imzalamak üzere yetki verilmesi ile ilgili Encümen kararının kabul edilmesi talebinin görüşülmesi.

8. (33) S.S. Kayseri İnşaat Malzemeleri Satıcıları Toplu İşyeri Yapı Kooperatifinin, Melikgazi İlçesi, Yeşilyurt Mahallesinde mülkiyeti söz konusu kooperatif, Melikgazi Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, İl Özel İdaresi ve şahıslara ait küçük sanayi sitesi alanı olarak planlı yerde, 1/5000 ölçekli 33 P nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin, yeniden düzenlenmesi ile ilgili nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.

9. (34) Talas Belediyesi, Harami Mevkii, 34 pafta, 346 parsel nolu taşınmaz ile yine aynı bölgede bulunan Belediye hizmet alanı olarak planlı yerde 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı talebinin görüşülmesi.

10. (35) Talas Belediyesi, Harman Mahallesi, Komando caddesi üzerinde 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.

11. (36) Melikgazi Belediyesi, Bağpınar Mahallesi, 1 pafta, 325 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.

12. (37) İncesu Belediyesi, Bahçesaray Mahallesi, mülkiyeti maliye hazinesi adına kayıtlı, 137 ada, 46 ve 48 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.

13. (38) Hacılar Belediyesi, Karpuzsekisi Orman Köyü, Gelbula Mevkii, 490 ve 1028 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.

14. (39) Hacılar Belediyesi, Karpuzsekisi Orman Köyü yeni yerleşim alanı olarak belirtilen alanda Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü tarafından 24.07.2002 tarihinde onaylanmış 1/1000 ölçekli Köy Yerleşim Alanı imar planı olduğu belirtilerek söz konusu köy yerleşim planının üst ölçekli planlara 1/50.000 ölçekli çevre düzeni planı, 1/25.000 ölçekli nazım imar planına işlenerek imar planı değişikliğinin yapılması ve bu değişikliğe uygun olarak da 1/5000 ölçekli nazım imar planının yapılması talebinin görüşülmesi.

15. (40) Mülkiyeti T.C.D.D.Y ait eski Gar- Hava İkmal Bakım Merkezi demiryolu hattında bulunan Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Gültepe Mahallesi, 107 pafta, 478 ada, 1 parsel nolu 2800 m2 yüzölçümlü taşınmazın, mülkiyeti Kocasinan Belediyesi adında kayıtlı bulunan ve Belediyemize devredilmesi hususundaki çalışmaların devam ettiği, Kayseri İli, Kötügöller Mahallesi, 1062-1 ada 6 parsel, Kötügöller Mahallesi, 1075 ada 9 parsel, Kötügöller Mahallesi, 1078 ada 56 parsel, Kötügöller Mahallesi, 1077 ada 126 parsel, Alagöz Mahallesi, 941 parsel, Cırkalan Mahallesi, 449 parsel, Erkilet, 749 ada,4 parsel, 451 ada, 4 parsel, mülkiyeti Belediyemiz adında kayıtlı Kayseri ili, Kocasinan ilçesi, Erkilet Mahallesi, Çaytarla mevkii, 4 Pafta, 8732 parsel numaralı taşınmazlardan demiryolu güzergahında kalan kısımlarının, karşılıklı takaslarının yapılması hususunda hazırlanan taslak protokolü imzalamak üzere 5216 sayılı kanunun 18.g maddesi gereğince Büyükşehir Belediye Başkanı veya yetkilendireceği birine imza yetkisi verilmesi talebinin görüşülmesi.

16. (41) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Talas Belediye Meclisinin, 05.07.2010 tarih, 152 ve 155 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

17. (42) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin, 05.07.2010 tarih, 156, 158, 159, 160, 161, 163, 164 ve 166 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

18. (43) Kayseri’de ilk Türkçe gazeteyi çıkarmış, sağlık ve eğitimde büyük hizmetleri olmuş gazeteci, şair Yunus BEKİR’in, cadde, park yada uygun görülen bir yere isminin verilmesi talebinin görüşülmesi.

19. (44) Şehit,gazi, dul ve yetimleri derneğinde gerekse Kayseri Valiliğinde kayıtları bulunan gazilerimize Büyükşehir Belediyesi tarafından birer adet konut satın alınması veya konut arsası verilmesi talebinin görüşülmesi.

20. (45) Şehit Uzman Çavuş Nuri Aydın SAĞIR, Şehit Uzman Çavuş Kemal KOÇYİĞİT, Şehit Uzman Çavuş Birol MUTLU ve Şehit Astsubay Başçavuş Duran BAYRAM isimlerinin uygun görülen cadde veya sokaklara isimlerinin verilmesi talebinin görüşülmesi.

21. (45) Mülkiyeti Kocasinan Belediyesine ait, Kötügöller Mahallesi, 1062-1 ada, 6 parsel, 3079.00 m2, 1077 ada, 126 parsel, 39.208.48 m2, 1078 ada, 56 parsel, 2927.00 m2, 1075 ada, 9 parseldeki 500/38808 hisse, Cırkalan Mahallesi, 1 pafta, 449 parsel, 7150.00 m2, Elagöz Mahallesi, 2 pafta, 941 parsel, 4348.70 m2 taşınmazlar ile mülkiyeti Belediyemize ait Pervane Mahallesi, 4624 ada, 4 parsel, 783.56 m2, 4179 ada, 2 parsel, 559.84 m2 taşınmazların 5393 sayılı kanunun 18.maddesi gereğince takaslarının yapılması hususunda 12.04.2010 tarih, 161 sayılı Meclis Kararı alınmıştır. Ancak TCDD teknik elemanları ve Belediyemiz teknik elemanları ile yapılan görüşmelerde takasa konu taşınmazların denk gelmediği, mülkiyeti Kocasinan Belediyesi adında kayıtlı ve Demiryolu güzergahında bulunan Erkilet 451 ada, 4 parselden 119.43 m2, 749 ada, 4 parselden 6.262.82 m2 alanın anlaşmaya dahil edilmesi istenildiğinden, bu parsellere karşılık mülkiyeti Belediyemize ait Pervane Mahallesi, 4177 ada, 3 parselden 80000/227277 hissenin (800.00 m2) Kocasinan Belediyesine verilerek 5393 sayılı kanunun 18.maddesi gereğince karşılıklı takaslarının yapılması talebinin görüşülmesi.