1.Meclis Üyemiz Özkan ALTUN’un Meclis üyeliğinden istifa etmesinden dolayı boşalan Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğine kalan süreyi tamamlamak üzere, 5216 Sayılı Kanunun 15. maddesine istinaden üye seçimi yapılması talebinin görüşülmesi.
2.Meclis Üyemiz Özkan ALTUN’un Meclis üyeliğinden istifa etmesinden dolayı boşalan Çevre ve Sağlık Komisyonu üyeliğine kalan süreyi tamamlamak üzere, 5216 Sayılı Kanunun 15. maddesine istinaden üye seçimi yapılması talebinin görüşülmesi.
3.Meclis Üyemiz Ömer ÖZUZUN'un partisinden istifa etmesinden dolayı boşalan Denetim Komisyonu üyeliğine kalan süreyi tamamlamak üzere, 5393 Sayılı Kanunun 25. Maddesine istinaden gizli oyla üye seçimi yapılması talebinin görüşülmesi.
4.Meclis Üyemiz Ömer ÖZUZUN'un partisinden istifa etmesinden dolayı boşalan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üyeliğine kalan süreyi tamamlamak üzere, 5216 Sayılı Kanunun 15. maddesine istinaden üye seçimi yapılması talebinin görüşülmesi.
5.Meclis Üyemiz Ömer ÖZUZUN'un partisinden istifa etmesinden dolayı boşalan Ulaşım Komisyonu üyeliğine kalan süreyi tamamlamak üzere, 5216 Sayılı Kanunun 15. maddesine istinaden üye seçimi yapılması talebinin görüşülmesi.
6.Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 17.11.2017 tarih, 439 sayılı kararı ile yeniden değerlendirilip revize edilen ve Belediyemiz sınırları içerisinde uygulanan, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Uygulama İmar Plan Notları ve Lejantına askı ilan süresi içerisinde yapılan muhtelif itirazlar hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
7.Melikgazi İlçesi, Battalgazi Mahallesinde, Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 20.10.2016 tarih, 2102 sayılı yazısında 1865 ada 14 ve 15 parsel nolu taşınmazların I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak planlara işlenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
8.Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünün, Gesi Fatih ve Mimarsinan Bahçelievler Mahalleleri arasında kalan bölgede Belediyemiz Meclisinin 18.08.2017 tarih, 338 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına askı ilan süresi içerisinde yapılan itiraz hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
9.Melikgazi İlçesi, Becen Mahallesi, 12456 ada, 1 numaralı parselin bulunduğu alanda taşınmaz malikinin dilekçesi ile nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
10.Melikgazi İlçesi, Erenköy Mahallesinde, 10525 ada 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda tescilli yapıların bulunmasından dolayı imar uygulaması aşamasında karşılaşılan problemlerin çözülebilmesi için 5216 sayılı Kanunun 7-c maddesine istinaden 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarının birlikte yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
11.Kocasinan İlçesi, Güneşli Mahallesinde yaklaşık 98,6 hektarlık alanda, 5393 sayılı Yasa'nın 73. Maddesinde izah olunduğu şekilde Güneşli Mahallesi Kentsel Dönüşüm Proje alanı ilan edilmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
12.Kocasinan İlçesi, Sümer Mahallesi, 5372 ada ve 1, 2, 3 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda imar planı değişikliğine askı ilan süresi içerisinde yapılan itiraz hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
13.Kocasinan Belediyesinin, Kocasinan İlçesi, Pervane Mahallesinde, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, 307 pafta, 4428 ada, 2 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
14.Yahyalı Belediyesinin, Yahyalı İlçesi, Derebağ Mahallesinde muhtelif parsellerin bulunduğu alanda revizyon nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
15.Felahiye Belediyesinin, Felahiye İlçesi, Beyler Mahallesi, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, 2 pafta, 188 ada, 2 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
16.Hacılar Belediyesinin, Aşağı Mahallesi Tepe Mevkiinde ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
17.Melikgazi Belediye Meclisinin 02.01.2018 tarih, 2, 3, 5, 6, 7, 10 ve 12 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
18.Kocasinan Belediye Meclisinin 02.01.2018 tarih, 12, 14, 15 ve 16 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
19.Talas Belediye Meclisinin 02.01.2018 tarih, 4 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
20.Bünyan Belediye Meclisinin 04.12.2017 tarih, 75 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
21.İncesu Belediye Meclisinin 04.12.2017 tarih, 117 ve 118 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
22.Kocasinan Belediyesinin, Ankara-Kayseri Karayolu üzerinde, Yemliha yerleşiminde yaklaşık 100 hektarlık alanda imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
23.Bünyan Belediyesinin, Akmescit Mahallesi, 101 ada, 194 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
24.Belediyemiz sınırları içerisinde uygulanacak Kayseri Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği'nin hazırlanması amacıyla konuya ilişkin gerekli çalışmaların yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
25.Melikgazi İlçesi, Erciyes Mahallesinde mülkiyeti şahıslara ait olan 8386 ada 4 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda mülkiyet sahipleri 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
26.Kocasinan Belediyesinin, Pervane Mahallesinde muhtelif ada ve parsellerde "Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı" ilan edilmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
27.Melikgazi İlçesi’nde plan onama sınırı içerisinde kalan yerlerde Kayseri İl genelinde koordinat sistemleri ve pafta bütünlüğünün sağlanması amacıyla 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının yeni paftalara işlenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
28.Melikgazi Belediyesinin, Yıldırım Beyazıt ve Melikgazi Mahallelerinde 1/1000 ölçekli uygulama imar planında konut alanı olarak planlı alanda 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
29.Fen İşleri Daire Başkanlığının, şehrimizin batı kısmında bulunan Organize Sanayi Bölgesini şehrin doğu tarafına bağlayacak imar planlarında 30 metre genişliğindeki yolun açılabilmesi için kot farkından dolayı katlı kavşak yapılabilmesi için 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
30.Bünyan Belediye Meclisi’nin 02.06.2017 tarih, 58 sayılı kararına istinaden Bünyan İlçesi Yenice ve Bayramlı Mahalleleri sınırları içerisinde yer alan yaklaşık 5,9 hektarlık alanda, “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı” ilan edilmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
31.Pınarbaşı İlçesi, K.Gümüşgün Mahallesinde bulunan 93 ada, 7, 8 parsel ve civarındaki alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
32.Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Daire Başkanlığının, UKOME kararı ile uygulanmasına karar verilen projelerin uygulanabilmesi için imar plan tadilatının yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
33.Akkışla Belediyesinin, Yeni Mahalle sınırları içerisinde bulunan muhtelif ada ve parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
34.Kocasinan ve Melikgazi Belediyesi sınırları dahilinde, Mimarsinan kavşağının güneyinde, Yıldızevler, Germir ve Yıldırım Beyazıt Mahallesi sınırları içerisinde, Sivas Caddesinin doğu ve batısında kalan alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
35.Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığının, Kocasinan İlçesi, Erkilet Mahallesi, 581 ada, 2 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda çevre düzeni planı ve nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
36.Yeşilhisar Belediyesinin, Yeşilhisar İlçesi, Kılcan Mahallesinde mülkiyeti Yeşilhisar Belediyesine ait muhtelif ada ve parsellerin bulunduğu alanda çevre düzeni planı ve nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
37.Kocasinan ve Talas İlçelerinde muhtelif cadde ve sokaklara isim verilmesi veya mevcut isimlerinin değiştirilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi.
38.Etüt ve Projeler Daire Başkanlığının yeniden hazırlanan Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi.
39.Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü Yönetmeliği'nin Mezar Devirleri'ni düzenleyen 46, 47 ve 48. maddelerinin yeniden düzenlenmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi.
40.Türkiye ile Katar arasındaki ticari ilişkileri geliştirmek ve güçlendirmek amacıyla 17-19 Ocak 2018 tarihleri arasında, Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen “2. EXPO TURKEY BY QATAR FUARI”'na Büyükşehir Belediyemizi temsilen meclis üyelerimizden Mehmet BÜYÜKBAŞ, Levent BÜYÜKKEÇECİ, İlyas EMRE, Ramazan YAPICI, Mustafa İNCEOK, Mustafa TEMUR, İrfan DURSUN, Osman KOÇ ve Özkan ALTUN’un seyahatleri hakkında Meclisimizin bilgilendirilmesi.
41.Kardeş şehrimiz Mostar’da 27.12.2017 - 30.12.2017 tarihleri arasında düzenlenen Meslek Sanat Kursları Sonbahar Dönemi Sergi ve Sertifika Törenine Belediyemizi temsilen katılan İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı İlyas YILDIRIM’ın seyahati hakkında Meclisimizin bilgilendirilmesi.
42.Kayseri İmar ve İnşaat Ticaret A.Ş. 15.01.2018 tarihinde yaptığı Olağanüstü Genel Kurul toplantısında, şirket sermayesini 26.500.000,00-TL’den 126.500.000,00-TL’ye çıkarmasından dolayı, rüçhan hakkımızın kullanıp kullanılmayacağı ve kullanılacaksa payımıza tekabül eden 99.730.350,00-TL’nin ödenmesi hususunda karar ittihazı talebinin görüşülmesi.
43.Abdullah Gül Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü (A.G.Ü. Spor) Kadın Basketbol Takımı, Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Liginde ve Avrupa Liginde ülkemizi ve İlimizi başarıyla temsil etmeleri nedeniyle A.G.Ü. Kadın Basketbol Takımına ödül verilmesi talebinin görüşülmesi.
44.Belediyemizce lösemili çocuklara doğa ve doğal ürün yetiştirme eğitimi verilmesi konusunda, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve LÖSEV arasında işbirliği protokolü imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanına veya görevlendireceği kişiye yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.
45.Kayseri Kent İçi ve Yakın Çevre Ulaşım Ana Planı Güncellenmesi İşi kapsamında hazırlanan Ulaşım Ana Planı’nda öngörülen raylı sistem hatlarından, "Anafartalar-YHT Tramvay Hattı’nın" Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'na devrinin yapılması ve her türlü anlaşma/protokollerin imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterine yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.
46.Kayseri Kent İçi ve Yakın Çevre Ulaşım Ana Planı Güncellenmesi İşi kapsamında hazırlanan Ulaşım Ana Planı’nda öngörülen raylı sistem hatlarından, 2.Etap "Talas Mevlana - Furkan Doğan Kavşağı Raylı Sistem Hattı" yapımının Belediyemiz tarafından gerçekleştirilmesi hususunda karar ittihazı talebinin görüşülmesi.
47.Organik Çilek Yetiştiriciliği projesi ile ilgili Kayseri İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve Kapadokya Organik Tarım Üreticileri Birliği Derneği ile Belediyemiz arasında yapılacak protokol için Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterine yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.
48.Bilgi İşlem Daire Başkanlığının yeniden hazırlanan Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinin görüşülmesi.
49.Melikgazi Belediyesinin, Altınoluk Mahallesinde 12493 ada 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
50.Melikgazi İlçesi, Esentepe Mahallesinde mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait, 12697 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda sporcular için kamp eğitim merkezi yapılacağından 5216 Sayılı Kanunun 7-c Maddesine istinaden 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
51.Melikgazi Belediyesinin, Karacaoğlu Mahallesinde 7010 ada 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
52.Melikgazi İlçesi, Selimiye Mahallesi, 10001 ada, 1 ve 2 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanın bir kısmında İl Emniyet Müdürlüğü ile Belediyemiz arasında yapılan protokol gereği 5216 Sayılı Kanunun 7-c Maddesine istinaden 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
53.Melikgazi Belediyesinin, Şehit Nazım Bey ve Taceddin Veli Mahallelerinde 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
54.Kocasinan İlçesi, Kavakyazısı Mahallesi, 2888 ada 4 parsel numaralı taşınmazı kapsayan alanda yapılan Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.11.2017 tarih, 442 sayılı kararına istinaden onaylanarak askı ilan edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planına askı ilan süresi içerisinde yapılan itirazın görüşülmesi.
55.Kocasinan Belediyesinin, Yakut Mahallesinde muhtelif ada parseller ve çevresinde yapılan Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.10.2017 tarih, 393 sayılı kararına istinaden onaylanarak askı ilan edilen 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planına askı ilan süresi içerisinde yapılan itirazın görüşülmesi.
56.Talas Belediyesinin, Kiçiköy Mahallesi'nde yer alan 883 ada, 1 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
57.Talas Belediyesinin, Kuruköprü Mahallesi'nde yer alan 117 ada, 4 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
58.Talas Belediyesinin, Mevlana Mahallesi'nde yer alan 402 ada, 2 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
59.Özvatan Belediyesinin, mülkiyeti Özvatan Belediyesine ait, Özvatan İlçesi, Alparslan Mahallesi (tapuda Cumhuriyet Mahallesi), 272 ada, 19 ve 21 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda ilave imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.
60.Melikgazi Belediye Meclisinin 05.02.2018 tarih, 31, 32, 33, 34, 38 ve 39 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
61.Kocasinan Belediye Meclisinin 05.02.2018 tarih, 25, 26 ve 27 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
62.Develi Belediye Meclisinin 03.01.2018 tarih, 12 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
63.Özvatan Belediye Meclisinin 09.01.2018 tarih, 12 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
 
 
 
 
 
                                                                                                                                     EK GÜNDEM
 
1.(64) Erciyes Dağı Turizm Merkezi ve çevresinde "Yeşil Doku" oluşturabilmek amacı ile ağaçlandırma, ağaçlandırılan alanların korunması ve bunların bakım çalışmalarının yapılması kapsamda Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanı veya görevlendireceği kişiye yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.
2.(65) Kayseri Engelli Spor Kulüpleri Derneğine engelli spor kulüplerinin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 60.000,00 TL (Altmışbin Türk Lirası) nakdi yardım yapılması talebinin görüşülmesi.
3.(66) Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 15.12.2017 tarih, 508 sayılı kararına istinaden onanarak askı ilan edilen 1/5000 ölçekli Kocasinan İlçe Bütünü Revizyon Nazım İmar Planına askı ilan süresi içerisinde yapılan muhtelif itirazların görüşülmesi.
4.(67) Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığınca yürütülmekte olan Sahabiye-Fatih Kentsel Dönüşüm Projeleri kapsamında, kentsel dönüşüm ve gelişim projesi 2. Etap uygulama esaslarının incelenerek konu hakkında karar ittihazı talebinin görüşülmesi.
5.(68) Kocasinan, Melikgazi ve İncesu Belediyesi sınırları içerisinde, Ankara-Kayseri karayolu ve Niğde-Kayseri karayolunun birleştiği alan ve civarındaki bölgede planlar arasındaki bütünlüğünün ve ilçe sınırlarının kesiştiği alandaki uyumsuzlukların giderilmesi amacıyla 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
6.(69) Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığının, Kocasinan İlçesi, Sahabiye ve Fatih Mahallelerinde bulunan yaklaşık 6 hektarlık alanın 6306 sayılı kanun kapsamında 27.12.2016 tarih, 2016/9706 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Riskli Alan ilan edilen ve 1. Etap olarak belirlenen kısımda 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
7.(70) Melikgazi Belediyesinin, Gültepe Mahallesinde 8906 ada 1, 2 ve 3 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
8.(71) Develi Belediyesinin, Fenese Aşağı Mahallesinde bulunan bir alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
9.(72) Hacılar Belediyesinin, Yediağaç Mahallesi, 4515 ada, 36 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda Hacılar Belediye Meclisinin 05.02.2018 tarih, 14 sayılı ortak işbirliği kararına istinaden 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliklerinin Belediyemiz tarafından yapılması talebinin görüşülmesi.
10.(73) Sarıoğlan Belediyesinin, mülkiyeti Sarıoğlan Belediyesine ait, Sarıoğlan İlçesi, Palas Mahallesi, 6497 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
11.(74) Yahyalı Belediyesinin, Feythullah Mahallesi 577 ada 2 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
12.(75) İncesu Belediye Meclisinin 02.01.2018 tarih, 9 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
13.(76) İncesu Belediye Meclisinin 02.01.2018 tarih, 10 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
14.(77) İncesu Belediye Meclisinin 05.02.2018 tarih, 27 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
15.(78) Hacılar Belediye Meclisinin 05.02.2018 tarih, 14 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
16.(79) Hacılar Belediye Meclisinin 05.02.2018 tarih, 15 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
17.(80) Develi Belediye Meclisinin 05.02.2018 tarih, 20 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
18.(81) Sarıoğlan Belediye Meclisinin 05.02.2018 tarih, 17 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.