1. Konaklar mevkii, 1 pafta, 758 parsel numaralı taşınmaz Kayseri Belediyesi encümeninin 22.11.1972 tarih ve 6800 sayılı karı ile şehrin içme suyunu karşılayacak Yıldırım Beyazıt su galerileri alanı için istimlâk edilen bu yer 15.06.1988 tarihinde onanan imar planında su galerileri alanından çıkartılarak konut alanına dönüştürülmüş ve Mahkemece kesinleşen ilam gereğince, bu parsel Kayseri Belediyesi adına tescil edilmiştir. Hissedarların bulunduğu parselin 2942/4650 Sayılı Kanunun 22. maddesi gereğince, tayin edilecek bir bedel karşılığında eski sahiplerine iadesi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 2. Melikgazi Belediyesi, Konaklar Mevkii, 1 pafta, 2497 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli 30 O nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 3. 5216 Sayılı Kanunun 14. maddesi gereğince, İncesu Belediye Meclisinin 04.12.2006 tarih, 72 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 4. Erkilet Belediyesi mülkiyeti kendilerine ait, 48 pafta, 6902 parsel, 57 pafta, 6072 ve 6136 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 5. Erkilet Belediyesi, Camikebir Mahallesi civarında nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 6. Erkilet Belediyesi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Hacı Mehmet BAYKAN caddesi civarında 1/5000 ölçekli 33L nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 7. 5216 Sayılı Kanunun 14. maddesi gereğince, Erkilet Belediye Meclisinin 04.09.2006 tarih, 40 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 8. İncesu Kaymakamlığının, 08.12.2006 tarih ve 1308 sayılı yazıları ile İncesu Subaşı Köyünün, 5390 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 1. maddesine istinaden, Büyükşehir Belediyesi sınırlarına dâhil olma taleplerinin görüşülmesi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 9. Talas Belediyesinin, Yeni Bağlar Mevkii, 38 pafta, 572, 574, 575, 580 parsel nolu taşınmazların bulunduğu sağlık tesisi alanı olarak planlı yerin, konut alanı ve yeşil alan olarak düzenlenmesi yönündeki karara, Askı ilan süresi içerisinde, Ömer Cemalettin KARAKILINÇ tarafından, yapılan plan değişikliğine itiraz talebinin görüşülmesi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 10. Kocasinan Belediyesi, Turgutreis Mahallesi, 117 pafta, 626 ada, 170 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda, 1/5000 ölçekli 30L nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 11. Melikgazi belediyesi anbar mevkii 2-5 pafta 5092 parselde 1/5000 ölçekli 30-31 H ve 31 İ Nazım İmar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 12. Mimarsinan Belediye Meclisinin 08.01.2007 tarih, 11 ve 12 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 13. Mimarsinan Belediyesi 08.01.2007 tarih, 24 sayılı yazısı ile 92 pafta, 558 adanın bulunduğu alan civarında nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 14. Kocasinan Belediyesi, Şeker Mahallesi, 427 pafta, 2797 ada, 12 ve 16 nolu parsel bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebi, hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 15. Talas Belediyesi, Kiçiköy mahallesi, 1 pafta, 27 ada, 339 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli K35d-06b nazım imar plan tadilatı talebi, hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 16. Zincidere Belediye Başkanlığı’nın Zincidere ve Akçakaya Mahallelerinde bir kısım Cadde ve Sokaklara yeni isimler verilmesini ve bazılarının da tarihten gelen kadim hakkı isimler ile değiştirilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu raporunun görüşülmesi.
 17. Eğribucak Mahalle Muhtarlığı, ekli listede belirtilen cadde, sokak ve çıkmaz sokak isimlerinin mahallelerine verilmesi talebinin görüşülmesi.
 18. Oğuz BERK 17.01.2007 tarihli dilekçesiyle, 30 Ağustos Caddesinin Sivas Caddesi ile Erciyes Üniversitesi arasındaki Aşık Veysel Bulvarına, Nalçik isminin verilmesi talebinin görüşülmesi.
 19. Hacılar Belediye Başkanlığı, İlçelerinde yapılan alan çalışması sonucunda ekli listedeki sokak ve çıkmaz sokak isimlerinin verilmesi talebinin görüşülmesi.

12.02.2007 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT EK GÜNDEM :

 1. (20) Belediyemiz mücavir alan sınırları içerisindeki yeni açılan cadde ve sokaklara ekli listedeki isimlerin verilmesi talebi.
 2. (21) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisinin almış olduğu 04.01.2007 tarih, 6, 7, 8, 9, 10 ve 12 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
 3. (22) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Erkilet Belediye Meclisinin almış olduğu 04.01.2007 tarih ve 11 sayılı, 05.01.2007 tarih ve 17 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
 4. (23) Melikgazi Belediyesi, Yıldırım Beyazıt Mevkii, 514 pafta, 3286 ada, 71 parselin bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi.
 5. (24) Melikgazi Belediyesi, Köşk Mahallesi, 1370 ada, 114 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/1000 ölçekli 29 M IIIC nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
 6. (25) Melikgazi Belediyesi, Gen. Adnan Doğu Kışla sınırları dışında hazine adına kayıtlı 417 ada, 187 parsel ve 12, 13, 16, 23 numaralı parsellerin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 29N nazım imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi.
 7. (26) Cebir Muhtarlığının 29.01.2007 tarihli dilekçesi ile, Kayseri Valiliğinin 05.08.2004 tarihinde yapılan komisyonun tespitine istinaden, Mahallelerinin Zincidere Belediyesine bağlanması talebinin görüşülmesi.
 8. (27) Kocasinan İlçesi, Karpuzatan mevki, 3890 ada, 6 parselde kayıtlı, 25.000.04 m2 yüzölçümlü taşınmaz, Melikgazi İlçesi, Aydınlar mevki, 1319 parselde kayıtlı 97.537,31 m2 taşınmaz, Melikgazi İlçesi, Yeşilyurt mevki, 148 ada, 1 parselde kayıtlı, 7597.65 m2 taşınmaz ile mülkiyeti İl Özel İdare Müdürlüğü adında kayıtlı, Kanlıyurt mevki, 1253 ada, 6, 209,210,594,677, 211, parseller ile takas işlemine tabi tutularak tapu devir işlemleri gerçekleştirilmiştir. Belediyemiz ve İl Özel İdaresi Kıymet Takdir Komisyonları tarafından hazırlanan değer tespit raporlarının görüşülmesi talebi.
 9. (28) Avusturya’nın Linz Şehrindeki itfaiye araçları imal eden Rosenbauer International A.G. Firmasının ürünlerini, gelişen yeni teknolojiyi yerinde inceleyerek şehrimize kazandırmak ve şehir itfaiyesinde incelemelerde bulunmak üzere, Genel Sekreter Mustafa YALÇIN, Genel Sekreter Yrd. Ahmet ACER, İtfaiye Daire Başkanı Ali ÇELEBİ ve İtfaiye Şube Müdür V. Mustafa Metin KIZILKAN’ın, Belediye Encümeninin 10.01.2007 gün ve 02-11 sayılı kararı ile 15- 19 Ocak 2007 tarihleri arasında yurt dışına görevlendirilmesi ile ilgili meclise bilgi verilmesi.
 10. (29) Almanya’da Raylı Sistem Makas Motorları ve Demiryolu Üst Yapı Elemanları ile ilgili incelemelerde bulunmak üzere Ulaşım Dairesi Başkanı Arif EMECEN Belediye Encümenin 24.01.2007 tarih ve 05–43 sayılı kararı ile 29.01–03.02.2007 tarihleri arasında yurt dışına görevlendirilmesi ile ilgili meclise bilgi verilmesi.
 11. (30) İncesu-Boğazköprü arası yapılan ve 1/5000 ölçekli nazım imar planları Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.03.2006 tarih, 124 sayılı kararı ile onaylanan nazım imar planları üzerinde, muhtelif yerlerde plan değişikliği talebinin görüşülmesi.
 12. (31) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisinin 05.02.2007 tarih, 24, 25, 26, 28, 29 ve 30 sayılı kararlarını incelenmesi.
 13. (32) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisinin 05.02.2007 tarih, 15, 16, 17 ve 18 sayılı kararlarını incelenmesi.