1. 5393 Sayılı Kanunun 25. Maddesine istinaden Denetim Komisyonuna üye seçiminin yapılması talebinin görüşülmesi.
2. Melikgazi Belediyesinin, Yeşilyurt Mahallesi sınırları içerisinde 105 adet parselin bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
3. Mülkiyeti şahıslara ait olan, Melikgazi İlçesi, Esentepe Mahallesi, 10196 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
4. Mülkiyeti Melikgazi Belediyesine ait, Konaklar Mahallesi, 6916 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
5. Melikgazi Belediyesinin, Esenyurt Mahallesi, 7571 ada, 1, 2 ve 3 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu Melikgazi Belediyesi mülkiyetindeki alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
6. Melikgazi Belediyesinin, Karacaoğlu Mahallesi’nde, 1771 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6 numaralı parseller, 594 ada, 128 parsel, 830 ada, 5 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
7. Melikgazi Belediyesinin, Selimiye Mahallesi, 3150 ada, 1 parsel, 10004 ada, 1 ve 2 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
8. Melikgazi İlçesi, Tavlusun Mahallesi’nde, ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
9. Melikgazi Belediyesinin Yıldırım Beyazıt ve Konaklar Mahallelerinde, mülkiyeti Melikgazi Belediyesine ait 8079 ada, 1 parsel ve 5945 ada, 1 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
10. Kocasinan Belediyesinin, Cırgalan Mahallesi, 6231 ada, 1parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda Nazım İmar Planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
11. Kocasinan Belediyesinin, Vatan Mahallesinde, mülkiyeti Hazineye ait 2868 m²’lik alanda ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
12. Kocasinan Belediyesi, Erkilet yerleşimi kuzey çevre yolu kuzeyi ile Erkilet kavşağının doğusunda yer alan bölgede nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
13. Mimarsinan parkı içerisinde yeraltında 2 kat otopark olarak planlanan alanda imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
14. Kocasinan Belediyesinin, Emmiler Çeçharman Mevkii, 18 pafta, 2920, 2923, 2930 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
15. Kocasinan Belediyesinin, Cırkalan Mahallesi, 402 pafta, 2387 ada, 10 nolu taşınmazın bulunduğu alanda imar planı tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
16. Kocasinan Belediyesinin, Kuşcu Mahallesinde, mülkiyeti Hazineye ait 268 ada, 1 parsel ve 271 ada, 1 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
17. Kocasinan Belediyesinin, Mithatpaşa Mahallesi, 3773 ada, 11 nolu taşınmazın bulunduğu alanda imar planı tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
18. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünün, organize sanayi bölgesi alanın genişletilmesi yönünde nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
19. Tomarza Belediyesinin, Yavuz Selim Mahallesi sınırları içerisinde 81 ada, 1, 2, 3, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 31, 32, 42, 43 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
20. Talas Belediyesinin, Reşadiye Mahallesi sınırları içerisinde koordinatları belirtilen kadastro harici kayalık ve taşlık alanında 1/25.000 ölçekli nazım imar planı tadilatı ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
21. Talas Belediyesinin, Harman Mahallesi sınırları içerisinde 260 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
22. Hacılar Belediyesinin, Akyazı Mahallesi, 2601 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
23. Hacılar Belediyesinin, Karpuzsekisi mevkiinde, 503 ve 504 parsellerin malikleri tarafından söz konusu parsellerin bulunduğu alanın, ilave nazım imar planının yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
24. Hacılar Belediyesinin, Akyazı Mahallesi’nde, 9903 nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
25. Hacılar Belediyesinin, Beğendik Mahallesi’nde, 1452 ada, 7, 8, 9 ve 1444 ada, 10 nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
26. Yahyalı Belediyesinin, Kavaklı-Zincirli Tepe Mevkiinde Rüzgar Enerji Santrali yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
27. Develi Belediyesinin, Develi ilçe merkezinde bulunan bir alanda kentsel dönüşüm yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
28. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Melikgazi Belediye Meclisinin 01.12.2014 tarih, 391, 392 ve 393 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
29. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Kocasinan Belediye Meclisinin 03.11.2014 tarih ve 268 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
30. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Kocasinan Belediye Meclisinin 01.12.2014 tarih, 293, 294, 295, 296 ve 298 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
31. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Kocasinan Belediye Meclisinin 03.12.2014 tarih, 309, 311 ve 312 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 32. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Talas Belediye Meclisinin 01.12.2014 tarih, 231, 232, 233, 234 ve 235 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
33. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Develi Belediye Meclisinin 03.11.2014 tarih ve 76 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
34. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Bünyan Belediye Meclisinin 03.12.2014 tarih ve 69 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
35. Melikgazi İlçesinde bulunan Üst geçide ve Kocasinan İlçesinde, Cadde ve Sokaklara isim verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon raporunun görüşülmesi. 
36. Kullanım hakkı 20 yıllığına Belediyemize ait olan, Sahabiye Mahallesi Ahmet Paşa Caddesinde bulunan Medrese içerisindeki dükkanların ihale ile 10 yıllığına, 5393 sayılı kanunun 18. maddesinin (e) ile (j) fıkrası ve 2886 Sayılı Kanunun 64. maddesi gereğince kiraya verilmesi için izin verilmesi talebinin görüşülmesi. 
37. Pınarbaşı Belediye Başkanlığının, İl Özel İdaresi bünyesinden belediyemize geçen taşınmazlardan; Kayaönü Mah. Mehmet Ali Bey Sok. No:3 Pınarbaşı adresi 1. katta boş bulunan (Daha evvel Kayseri ve Civarı T.A.Ş. tarafından kullanılan) ve 6 odadan oluşan bölümün, Pınarbaşı Belediyesine tahsisinin yapılıp yapılmayacağı talebinin görüşülmesi. 
38. Ömer ÖZBERBER isimli hayırsever, Belediyemizce yapılacak bir okul binasına “Ömer-Serpil ÖZBERBER” isminin konulması şartıyla 1.500.000TL’lik şartlı bağışının kabul edilmesi talebinin görüşülmesi. 
39. 21-25.12.2014 tarihleri arasında Almanya’nın Frankfurt ve Hannover kentlerinde düzenlenen teknik geziye katılan Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Ferhat BİNGÖL’ün, Büyükşehir Belediye Meclisi toplantı halinde olmadığından Encümenin 17.12.2014 tarih ve 2014/1730 nolu kararına istinaden görevlendirilmesine ilişkin meclisin bilgilendirilmesi. 

EK GÜNDEM 
1. (40) Mülkiyeti Belediyemize ait, Erciyes kayak merkezi mevcut giriş bölgesinde bulunulan 1 nolu dükkan Belediye Meclisimizin 09.01.2012 tarih ve 34 sayılı kararı ile bedelsiz olarak 3 yıllığına Erciyes Tur.İnş.Sp.Etk.San.Tic.A.Ş.’ye tahsisi yapılan dükkanın 3 yıllık tahsis süresi 08.01.2015 tarihinde sona erecek olup aynı şartlarda tahsis süresinin uzatılıp uzatılmayacağı talebinin görüşülmesi. 
2. (41) Şehrimizin muhtelif kesimlerinde bulunan 579 araçlık parkmetre işletmeciliği, Meclisin 09.01.2012 tarih ve 54 sayılı kararı ile 36 aylığına 70.000,00TL/ay bedelle, yine Meclisimizin 11.06.2012 yarih ve 411 sayılı kararı ile 576 araçlık parkmetre işletmeciliği 31 aylığına 30.000,00TL/ay bedelle Kayseri İmar ve İnş. Tic. A.Ş.’ye tahsis edilmiştir. Tahsis süreleri 01.02.2015 tarihinde sona erecek olan Parkmetre yerlerinin tahsis süresinin uzatılıp uzatılmayacağı talebinin görüşülmesi. 
3. (42) Mazlumder adına Ahmet TAŞ, Kültür kuruluşlarının tüm faaliyetlerinde kullanılmak üzere, mülkiyeti Beldiyemize ait olup, hali hazırda boş vaziyette bulunulan Orduevi alt geçitteki 4-10-11 numaralı dükkanların dernekleri adına tahsis edilmesi talebinin görüşülmesi. 
4. (43) Daire Başkanlığımıza bağlı Mezarlıklar Şube Müdürlüğünde hizmetlerin daha verimli sürdürülmesi için 3 adet Cenaze Taşıma Aracı alınması talebinin görüşülmesi. 
5. (44) Kayseri kent içi raylı taşıma sistemi 3 aşama güzergahına (Anayurt Bölgesi) ilave hattının projesinde belirtildiği şekilde alt ve üst yapıların yapılarak bu koridor içerisinde bulunan yolcuların her iki yönde daha hızlı ve konforlu bir şekilde seyahatlerinin sağlanmasını temin amacıyla Mülkiyeti Erciyes Üniversitesine ait olan, yada süreli/süresiz Üniversiteye tahsis edilen taşınmazlar üzerinde yapılması konusunda Erciyes Üniversitesi ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi arasında hazırlanacak protokolü Kayseri Büyükşehir Belediyesi adına imzalamaya; Büyükşehir Belediye Başkanı Av. Mehmet ÖZHASEKİ veya yetki vereceği kişi yada kişilere yetki verilmesi talebinin görüşülmesi. 
6. (45) Belediyemizce yapımı gerçekleştirilmekte olan, Osman Kavuncu Bulvarı ve Kocasinan Bulvarı kesişiminde yer alan, katlı kavşak uygulamalarının bir kısmı Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü’nün sınırları içerisinde kalan kısmının kullanımına yönelik, Karayolları Genel Müdürlüğü ile Belediyemiz arasında gerçekleştirilecek protokolün imzalanması için Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Kemalettin Cengiz TEKİNSOY'a yetki verilmesi talebinin görüşülmesi. 
7. (46) Zabıta Personeline 2015 yılında her ay ödenecek olan fazla çalışma ücretinin belirlenmesi talebinin görüşülmesi. 
8. (47) İtfaiye Personeline 2015 yılında her ay ödenecek olan fazla çalışma ücretinin belirlenmesi talebinin görüşülmesi. 
9. (48) Mülkiyeti Belediyemize ait arsa üzerinde bulunan Çöp Depolama Sahası İşletmeciliği ve Molu Çöp Depolama Sahası’nın Rehabilitasyonu İşi İdari Şartnamesinin 9’ncu maddesi gereğince, kendi imkanları ile depo sahasına atık getiren firmalardan, HER Enerji A.Ş. tarafından 2015 yılında alınacak olan Katı Atık Depolama Ücret tarifesinin yeniden belirlenmesi talebinin görüşülmesi. 
10. (49) 5393 Sayılı Kanunun 49’ncu maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Belediyemizde sözleşmeli personel olarak görev yapan 2 adet personelin 2015 mali yılında ödenecek aylık net ücretlerinin belirlenmesi talebinin görüşülmesi. 
11. (50) 5393 Sayılı Kanunun 49’ncu maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Belediyemizde sözleşmeli personel olarak görev yapan 6 adet personelin 2015 mali yılında ödenecek aylık net ücretlerinin belirlenmesi talebinin görüşülmesi. 
12. (51) Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare birlikleri norm kadro ilke ve standartlarına dair yönetmelik kriterlerine uygun olarak tanzim edilen I sayılı (Memur Kadro İhdası) cetvelinin onaylanması talebinin görüşülmesi. 
13. (52) Kayseri Erciyes Turizm İnşaat Spor Etkinlikleri San. ve Tic. A.Ş. 30.12.2014 tarihinde yaptığı Olağan üstü Genel Kurul toplantısında, şirket sermayesini 13.000.000.TL’ den 19.000.000.TL’ ye çıkarmış olup Develi Belediyesi artırılan sermayeden dolayı rüçhan hakkını kullanmayacağını belirtmiştir. Develi Belediyesi tarafından kullanılmayan 240.000.TL olan rüçhan hakkının tarafımızdan kullanılıp kullanılmayacağı talebinin görüşülmesi. 
14. (53) Kayseri Erciyes Turizm İnşaat Spor Etkinlikleri San. ve Tic. A.Ş. 30.12.2014 tarihinde yaptığı Olağanüstü Genel Kurul toplantısında, şirket sermayesini 13.000.000.TL den 19.000.000.TL ye çıkarmış olup Olağanüstü Genel Kurul tarafından artırılan sermayeden dolayı, rüçhan hakkının kullanıp kullanılmayacağı ve kullanılacaksa paylarına tekabül eden 5.220.000.TL’nin ödenmesi için iştirak taahhütnamesinin düzenlenmesi talebinin görüşülmesi. 
15. (54) Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı bütçesinin oluşabilmesi için 46.38.01.31 kurumsal kodunun 6.2.0 fonksiyon ve ekli listedeki ekonomik kod harcama kalemlerinin açılarak toplam 7.500.000 TL’nin bu açılan birimin harcama kalemlerine ilavesinin yapılması talebinin görüşülmesi. 
16. (55) Melikgazi İlçesi, Becen Mahallesinde bulunan Tatlıcak Çıkmazı Sokak isminin Gülizar Sokak olarak, 1572. Sokak ismininde Gülistan Sokak olarak değiştirilmesi talebinin görüşülmesi. 
17. (56) Melikgazi Belediyesinin, Turan Subaşı Mahallesinde 139 ada, 11 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarına ilişkin mevzi nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi. 
18. (57) Melikgazi İlçesi, Yeşilyurt Mahallesi, 887 parsel numaralı taşınmazın maliki tarafından söz konusu parselin bulunduğu alanda imar planlarının yapılması talebinin görüşülmesi. 
19. (58) Melikgazi Belediyesi, 01.12.2014 tarih ve 410 sayılı Meclis kararında İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Bünyesinde Koruma, Uygulama ve Denetim Bürosu (KUDEB) kurulmuş olup, Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları, Proje Büroları ile Eğitim Birimlerinin Kuruluş, İzin, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5. maddesi 4. fıkrasına göre talebin Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından değerlendirilmesi talebinin görüşülmesi. 
20. (59) Melikgazi İlçesi, Hisarcık Mahallesi’nde, 11491 ada, 29 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi. 
21. (60) Melikgazi Belediyesinin, Becen Mahallesi, 8424 ada, 2 parsel ve 7159 ada, 1 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi. 
22. (61) Melikgazi İlçesi, Sakarya Mahallesi, 5716 ada, 16 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması 
23. (62) Melikgazi İlçesi, Gesi Mahallesi’nde, 167 ada, 3 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi. 
24. (63) Melikgazi Belediyesinin, Osmanlı ve Karacaoğlu Mahalleleri Battalgazi Bulvarı üzerinde bulunan alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi. 
25. (64) Melikgazi İlçesi, Germir Mahallesi, mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan, 7469 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda, Büyükşehir Belediyesi tarafından nazım imar plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi. 
26. (65) Melikgazi Belediyesi, Mimarsinan Mahallesi, 854 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi. 
27. (66) Melikşah Üniversitesi Rektörlüğünün, Belediyemiz Meclisi'nin 13.10.2014 tarih, 675 sayılı kararına istinaden onanarak askı ilan edilen 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine askı ilan süresi içerisinde yapılan itirazın görüşülmesi. 
28. (67) Kocasinan Belediyesi, Kocasinan İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 4387 ada, 1 no’lu taşınmazın bulunduğu alanda imar planı tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi. 
29. (68) Etüt ve Projeler Daire Başkanlığının, Kocasinan Bulvarı üzerinde yer alan hastane ve istasyon caddesi kavşaklarında yapılan Köprülü Kavşak projesinin imar planlarına işlenmesi talebinin görüşülmesi. 
30. (69) Kocasinan Belediyesi, Erkilet Mahallesinde mülkiyeti Hazineye ait 402 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi. 
31. (70) Kocasinan Belediyesi, Oymaağaç Mahallesinde K34-b-23-b-4-b pafta, 6513 ada, 14 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi. 
32. (71) Etüt ve Projeler Daire Başkanlığının, Osman Kavuncu Bulvarı ve Kocasinan Bulvarı kesişiminde yer alan karayolları kavşağı üzerinde yapılan Köprülü Kavşak projesinin imar planlarına işlenmesi talebinin görüşülmesi. 
33. (72) Fen İşleri Daire Başkanlığının, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı ile Kocasinan Bulvarı üzerinde yapılan Köprülü Kavşak projesine uygun olarak 1/1000 ölçekli 30M-IVb, 30M-IVc uygulama imar planı paftalarındaki alanda plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi. 
34. (73) Talas Belediyesinin, Mevlana Mahallesinde mülkiyeti Talas Belediyesi'ne ait 1673 ada, 1 parsel ve 1637 ada, 1 parsel numaralı aşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi. 
35. (74) Talas Belediyesinin, Talas İlçesi, Erciyes-Akçakaya Mahallesi, mülkiyeti şahısa ait, 27 pafta, 4920 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi. 
36. (75) Talas Belediyesi, Talas İlçesi, Zincidere Mahallesi, 1233 parsel no'lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi. 
37. (76) Talas Belediyesi, Talas İlçesi, Kiçiköy Mahallesi, 142 ada, 5 parsel no'lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi. 
38. (77) Talas Belediyesi, Harman Mahallesi sınırları içerisinde 51 ada, 35 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi. 
39. (78) Talas Harman Mahallesi’nde, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 13.10.2014 tarih, 675 sayılı kararına istinaden yapılmış olan 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğindeki konut alanlarının yoğunluk değerinin arttırılması istenerek askı ilan süresi içerisinde yapılan itirazın görüşülmesi. 
40. (79) Talas Belediyesinin, Talas İlçesi, Zincidere Mahallesi, 3935, 3936, 3937 ve 4105 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi. 
41. (80) Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, Erciyes Dağı, Kış Sporları Turizm Merkezi içindeki 39 pafta, 10803 ada, 4 parsel (eski 2688) nolu taşınmazın bulunduğu alanda fiilen yol bulunduğundan bahisle Kayseri-Develi Karayolunu Hisarcık Kapıya (Halilin Yurdu) bağlayan yolun 1/25.000 ölçekli revizyon çevre düzeni planına işlenmesi talebinin görüşülmesi. 
42. (81) İncesu Belediyesinin, Örenşehir Mahallesinde, mülkiyeti Yağhan Petrol Ürünleri Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.’ye ait olan, 129 ada, 6 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi. 
43. (82) Örenşehir Mahallesi’nde, Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.09.2014 tarih, 608 sayılı kararına istinaden yapılmış olan ilave nazım imar planına askı ilan süresi içerisinde İncesu Belediyesince yapılan itirazın görüşülmesi. 
44. (83) İncesu Belediyesi, Süksün Zafer Mahallesi, 255 ada, 36 ve 37 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi. 
45. (84) İncesu Belediyesi, Vali İhsan Aras Mahallesi, 702 ada, 5 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi. 
46. (85) Develi İlçesi, Güney Aşağı Mahallesi, Aygözme Mevkii’nde, mülkiyeti Devtaş Madencilik Nakliye İnş. Taahhüt San. Tic. Ltd. Şti’ye ait olan, 1600 ada, 3, 4, 11 ve 12 no’lu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi. 
47. (86) Develi Belediyesi, Reşadiye Mahallesi 520 ada, 111 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda ilave nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi. 
48. (87) Develi İlçesi, Gazi Mahallesi’nde, mülkiyeti şahsa ait olan, 2757 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi. 
49. (88) Tomarza Belediyesi, Karayollları Genel Müdürlüğü, 6.Bölge Müdürlüğü’nün 28.09.2012 tarih, 200 sayılı yazısına istinaden, Tomarza-Pınarbaşı yol ayrımının, Tomarza ilçesi sınırları içerisinde kalan kısmı ile ilgili, Tomarza Belediye Meclisi, 01.11.2012 tarih, 60 sayılı kararı almıştır. Ancak o tarihten günümüze kadar teknik aksaklıklardan dolayı konu ile ilgili herhangi bir çalışma başlatılamadığından, söz konusu alanda 40 metre olan çevre yolunun 50 metreye çıkarılması talebinin görüşülmesi. 
50. (89) Tomarza Belediyesi, 3.Mıntıka Soğla altı mevkii’nde, 40 ada, 72 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi. 
51. (90) Tomarza İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi’nde, 119 ada, 88 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi. 
52. (91) Kayseri İli, Yahyalı ve Develi İlçeleri sınırları içerisinde yapılmak istenen proje ile, bağlantı yolları ile birlikte 52,5 MW kurulu güce sahip 22 adet tribün, şalt sahası, idari tesisler, trafo alanı yapılması talebinin görüşülmesi. 
53. (92) Yahyalı Belediyesinin, 100. Yıl Mahallesi 67 ada, 5 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi. 
54. (93) Yahyalı Belediyesinin, Gazibeyli Mahallesi 1263 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi. 
55. (94) Yahyalı Belediyesi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Uygulama İmar Plan Notlarının 12.maddesine istinaden ilçe sınırlarında uygulama yapmak istemektedir. İmar planlarında, KAKS’ı aşmamak ve ilgili maddede belirtilen diğer hususlara da uymak şartıyla fazla kat verilip verilmeyeceği hususunda görüş verilmesi talebinin görüşülmesi. 56. (95) Sarıoğlan Belediyesi, mülkiyeti Belediyesine ait 270 ada, 16 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi. 
57. (96) Özvatan Belediyesi, Kermelik Mahallesinde, mülkiyeti Belediyesine ait J35-c-21-a pafta, 118 ada, 472 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda ilave nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi. 
58. (97) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Kocasinan Belediye Meclisinin 05.01.2015 tarih, 10 ve 12 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi. 
59. (98) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Melikgazi Belediye Meclisinin 01.12.2014 tarih, 396 sayılı, 05.01.2015 tarih, 8, 9, 10 ve 12 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi. 
60. (99) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Melikgazi Belediye Meclisinin 08.01.2015 tarih, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ve 42 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi. 
61. (100) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Talas Belediye Meclisinin 05.01.2015 tarih, 5, 6 ve 8 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi. 
62. (101) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Pınarbaşı Belediye Meclisinin 06.01.2015 tarih ve 1 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi. 
63. (102) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Yeşilhisar Belediye Meclisinin 05.01.2015 tarih ve 13 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi. 
64. (103) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Sarız Belediye Meclisinin 05.01.2015 tarih ve 9 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi. 
65. (104) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Hacılar Belediye Meclisinin 01.12.2014 tarih, 66 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi. 
66. (105) Melikgazi Belediyesinin, Gesi Mahallesi, 163 ada, 1 parsel, 162 ada, 1 parsel ve 175 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi. 
67. (106) Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığının, Sahabiye-Fatih Mahallelerinde 9 hektarlık bölgenin Kentsel Dönüşüm 1. Proje alanı olarak ilan edilmesi talebinin görüşülmesi. 
68. (107) Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığının, Sahabiye-Fatih Mahallelerinde 11 hektarlık bölgenin Kentsel Dönüşüm 2. Proje alanı olarak ilan edilmesi talebinin görüşülmesi. 
69. (108) Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığının, Sahabiye-Fatih Mahallelerinde 17 hektarlık bölgenin Kentsel Dönüşüm 3. Proje alanı olarak ilan edilmesi talebinin görüşülmesi. 
70. (109) Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığının, Sahabiye-Fatih Mahallelerinde 13 hektarlık bölgenin Kentsel Dönüşüm 4. Proje alanı olarak ilan edilmesi talebinin görüşülmesi. 
71. (110) Belediyemiz sınırları içinde ve belediye meclisimizin belirleyeceği kentsel dönüşüm alanlarında; danışmanlık, eğetim, arazi ve bina tespitleri ile değerleme ve benzeri konularında ortak işbirliği yapılması hususunda, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 73 ve 75. Maddeleriyle 6306 Sayılı Kanun uyarınca Ankara Üniversitesi Rektörlüğü ile Belediyemiz arasında protokolün imzalanması hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına veya Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanı Av. Veli BÖKE’ye yetki verilmesi talebinin görüşülmesi. 
72. (111) Kocasinan Belediyesinin 250.000 ton Asfalt talebi hususunda hazırlanacak olan protokolleri imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ’ye yada görevlendireceği kişilere imza yetkisi verilmesi talebinin görüşülmesi.