1. Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Kavakyazısı Mevkii, 124 pafta, 765 ada, 87 parsel ve mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne ait 765 ada, 57 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
2. Talas Belediyesi’nin, Talas Mahallesi, Hamurkesen Mevkii, 361 ada, 2 parsel numaralı ve Harman Mahallesi 923 ada 1 parsel ile 130 ada, 10 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
3. Kocasinan Belediyesi’nin, Sümer Mahallesi, 1591 ada, 1892 parsel ve 1591 ada, 128, 131, 133 ve 134 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
4. Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş.’nin Beyazşehir Mahallesi bulunan enerji nakil hattı ile ilgili nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
5. Melikgazi Belediyesi’nin, Gesi-Bağpınar Mahallesi, 1001 parselde bulunan çeşme ve çeşmenin güneyinde bulunan köprünün bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
6. Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun plan notlarında 3.11.2, 3.14, 3.15 ve 4.2.5 maddelerinde değişiklik yapmış olup aldığı kararın onaylanması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
7. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisi’nin, 04.04.2013 tarih, 125, 126, 127 ve 128 sayılı kararlarını incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
8. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisi’nin, 01.04.2013 tarih, 72, 74, 75, 76, 77 ve 78 sayılı kararlarını incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
9. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisi’nin, 01.04.2013 tarih, 91, 92, 96, 97, 98, 99, 100, 103 ve 104 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
10. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre Talas Belediye Meclisi'nin, 01.04.2013 tarih, 46 ve 49 sayılı kararları ile 03.04.2013 tarih, 68, 69 ve 70 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
11. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, İncesu Belediye Meclisi’nin, 04.04.2013 tarih, 43 sayılı kararı ile 01.04.2013 tarih, 35 ve 36 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.