1.Belediyemizin 2016 Mali Yılına ait hazırlanan Bütçe Kesin Hesabının görüşülmesi talebi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.
2.Toplu taşıma serbest biniş yolcular ve öğrenciler için Kayseri Ulaşım A.Ş.’ye ilave ödeme yapılması talebi hususunda hazırlanan Ulaşım Komisyon Raporunun görüşülmesi.
3.Park Bahçe ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı tarafından yeniden hazırlanan Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin görüşülmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi.
4.Melikgazi Belediye Meclisinin 06.04.2017 tarih, 155 kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
5.Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kayseri Bölge Müdürlüğünün, Kocasinan İlçesi Mimarsinan Mahallesi 4412 ada, 1 parsel ve 4423 ada, 2 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
6.Melikgazi İlçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi ve Konaklar Mahallesinde bulunan Tavlusun Caddesinin bulunduğu alanda 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
7.Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığının, mülkiyeti Belediyemize ait, Hacıkılınç Mahallesi, 809 ada, 1823 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
8.Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığının, Sahabiye ve Fatih Mahallelerinde bulunan yaklaşık 6 hektarlık alanda imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
9.Talas Belediye Meclisinin 04.05.2017 tarih, 54 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
10.Talas Belediyesinin, Alaybeyli Mahallesi 107 ada, 76 parsel ve 108 ada 39 ve 60 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
11.Talas Belediyesinin, Kamber Mahallesi 108 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
12.Talas İlçe merkezini kapsayan, Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.02.2017 tarih, 61 sayılı kararına istinaden onanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planlarına askı ilan süresi içerisinde yapılan itirazlar hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
13.Felâhiye İlçe merkezini kapsayan Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.10.2016 tarih, 471 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planına askı süresi içerisinde yapılan itiraz hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
14.Talas Belediye Meclisinin 02.05.2017 tarih, 47, 48 ve 49 sayılı kararları ile 04.05.2017 tarih, 55 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
15.Gesi Cumhuriyet Mahallesinde 148 ada, 4 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar plan tadilatlarının yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
16.Develi Belediye Meclisinin 08.05.2017 tarih, 51 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
17.Melikgazi Belediyesinin, Kazım Karabekir Mahallesi 4773 ada, 40, 41, 42, 49, 94, 95, 96 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.