12 Mayıs 2014 Tarihli BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİS GÜNDEMİ

1. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunun 42. maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanununun 64. maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. 41. maddelerine istinaden Belediyemizin 2013 Mali Yılına ait hazırlanan Bütçe Kesin Hesabının görüşülmesi.

2. Kocasinan Belediyesinin, Güneşli Gömeç Mahallesi, 2843, 2852 ve 2853 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

3. Melikgazi Belediyesinin, Kazım Karabekir Mahallesi, 4757 ada, 62 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

4. Kocasinan Belediyesinin, Sümer Mahallesi 5382 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

5. Kocasinan Belediyesinin, Saraybosna Mahallesinde bulunan alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

6. Kocasinan Belediyesinin, Sümer Mahallesi, 115 pafta, 1591 ada, 1442 ve 1443 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

7. Melikgazi Belediyesinin, Köşk Mahallesi, 1370 ada, 121 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

8. Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Şirintepe Mahallesinde mülkiyeti Melikgazi Belediyesine ait, 850 ada, 1 ve 2 parsel ile mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı 992 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

9. Melikgazi Belediyesinin, Tavlusun Mahallesi, 845 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

10. Melikgazi Belediyesinin, Kazım Karabekir Mahallesinde mülkiyeti Melikgazi Belediyesine ait, 2350 ada, 1 parsel ile 4803 ada, 77 ve 78 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

11. Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan-Bahçelievler Mahallesinde bulunan açık otopark alanının bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

12. Melikgazi Belediyesinin, Tekin petrol A.Ş. ne ait, Anbar Mahallesi 2664 ada, 4 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

13. Melikgazi Belediyesinin, Konaklar Mahallesi, 11466 ada, 34 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

14. Mülkiyeti Melikgazi Belediyesine ait, Selçuklu Mahallesinde mülkiyeti belediyesine ait, 11223 ada, 5 parsel, ve 3654 ada, 1, 2, 3 ve 12 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

15. Talas Belediyesinin, Reşadiye Mahallesinde, 8 pafta, 5705 ve 5660 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

16. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre Melikgazi Belediye Meclisinin 03.03.2014 tarih, 62, 63, 65, 69, 70, 72 ve 73 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

17. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre Melikgazi Belediye Meclisinin 03.02.2014 tarih ve 29 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

18. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre Kocasinan Belediye Meclisinin 03.03.2014 tarih ve 63 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

19. Milli Savunma Bakanlığı, Sivas İnşaat Emlak Bölge Başkanlığının, Talas İlçesi, Erciyes Mahallesindeki, 1.Komando Tugay Komutanlığına ait 1/25.000 ölçekli nazım imar planında askeri alan olarak planlı alan ve civarında 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

20. Kocasinan Belediyesinin, Sancaktepe Mahallesi, 1078 ada, 28 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

21. Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09.12.2013 tarih ve 883 sayılı kararına istinaden onanarak askı ilan edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine askı ilan süresi içerisinde Ethem AKIN ve Kerem AKIN tarafından yapılan itirazın incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

22. Belediyemiz Meclisinin almış olduğu, 09.12.2013 tarih ve 881 sayılı kararına istinaden hazırlatılarak onaylanmış olan, nazım imar plan değişikliğine askı ilan süresi içerisinde Osman YÜCEL ve Şerife BUDAK tarafından yapılan itirazın incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

23. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisinin 09.01.2014 tarih ve 24 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

24. Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Demokrasi Mahallesi, 1556 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

25. Mimarsinan Demokrasi Mahallesi, 1298 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

26. Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Dere Mahallesi, 5414 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

27. Kayseri Orman İşletme Müdürlüğünün, Melikgazi İlçesi, Erciyes Mahallesi, 10658 ada, 13 ve 14 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

28. Melikgazi Belediyesinin, Konaklar Mahallesi, 11442 ada, 20 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

29. Ünpet Turizm Gıda Petrol Oto San. Ve Tic. Ltd. Şti.nin, Köşk Mahallesi, 5182 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

30. Melikgazi Belediyesinin, Gesi-Bahçelievler Mahallesi, 558 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

31. Melikgazi Belediyesinin, Battalgazi Mahallesi, 529 ada, 20 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

32. Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan-Bahçelievler Mahallesi, 751 ada, 5 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

33. Melikgazi Belediyesinin, Becen Mahallesi, 10343 ada, 2 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

34. Kocasinan Belediyesinin, Cırkalan Mahallesi, 6192 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

35. Kocasinan Belediyesinin, Kayseri Kuzey Çevre Yolu ile paralelinde bulunan yeni demiryolu hattı arasında kalan imar planında konut dışı kentsel çalışma alanı ve park alanı olarak planlı alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

36. Kocasinan Belediyesinin, Elagöz Mahallesi, K34-b-25-b2 pafta, 6610 ada, 12 numaralı parsel ve 6609 ada, 5 numaralı parselin bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

37. Kocasinan Belediyesinin, Pervane Mahallesi 349 pafta, 2420 ada, 4 numaralı parsel ve 148 pafta, 650 ada, 78 parselin bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

38. Büyükşehir Belediyesi sınırlarına dahil olan Akkışla, Bünyan, Develi, Felahiye, Özvatan, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Sarız, Tomarza, Yahyalı, Yeşilhisar ilçe sınırlarındaki (köy iken mahalle olanlar dahil ) her türlü mezarlıklar ile ilgili, 5216 Sayılı kanunda belirtilen görev ve yetkilerin adı geçen ilçe belediyelerine devredilmesi talebi hususunda hazırlanan Çevre ve Sağlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

39. Hizmetin yerinde yürütülmesinin getireceği avantajlar göz önüne alınarak, 5216 Sayılı Kanunun 7. Maddesinin (t) bendinde belirtilen mezbaha görevlerinin İlçe Belediyelerine devredilmesi talebi hususunda hazırlanan Çevre ve Sağlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

40. Şehit Necmettin KELEŞ isminin, Çimeriç isminin ve Merhum Murat KUYTAK isminin, uygun görülen bir cadde ve sokağa verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi.

41. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7/z maddesi gereği, ulusal adres veri tabanı adres ve Numarataj yetkisinin Büyükşehir Belediyesinde olması kaydıyla ilgili 11 ilçe belediyesi ile birlikte yürütülmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi.

42. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 26. maddesi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (e) fıkrasına istinaden, Tacettin Veli Mahallesinde bulunan otopark ile G.Nesibe Mahallesinde bulunan Kurşunlu Otopark işletmeciliği daha önceden Belediyemiz Meclisince Kayseri İmar ve İnş. Tic. A.Ş.’ye tahsisi yapılmış olup, yeniden tahsisin yapılıp yapılmayacağı, yapılacaksa tahsis süresi ve bedelinin belirlenmesi talebi.

43. Kayseri Ulaşım Turizm Taahhüt Proje Müşavirlik Telekomünikasyon Sanayi ve Ticaret A.Ş., 17.04.2014 tarihinde yaptığı Olağan Genel Kurul toplantısında şirket sermayesini 9.000.000 (Dokuzmilyon) TL artırmış ve artırılan sermayeden dolayı, rüçhan hakkımızın kullanıp kullanılmayacağı ve kullanılacaksa payımıza tekabül eden 8.640.000TL’den, 2.160.000TL’yi 15 gün içerisinde ve kalan 6.480.000TL’nin ise genel kurulun tescil tarihinden sonra 24 ay içerisinde ödenmesi talebinin görüşülmesi.

44. Büyükşehir Eğitim Faaliyetleri Sosyal ve Spor Tesisleri San. Tic. A.Ş. (BEF), 15.04.2014 tarihinde yaptığı Olağan Genel Kurul toplantısında şirket sermayesini artırmış ve arttırılan Sermayen dolayı, Belediyemiz tarafından ödenmesi gereken 159.154,81TL’nin, Büyükşehir Eğitim Faaliyetleri Sosyal ve Spor Tesisleri San. Tic. A.Ş. hesabına yatırılıp yatırılmayacağı talebinin görüşülmesi.

45. Kayseri Erciyes Turizm İnşaat Spor Etkinlikleri San. ve Tic. A.Ş. 15.04.2014 tarihinde yaptığı Olağan Genel Kurul toplantısında, şirket sermayesini 10.000.000TL’den 13.000.000TL’ye artırmış olup, artırılan sermayeden dolayı, rüçhan hakkımızı kullanıp kullanılmayacağı ve kullanılacaksa payımıza tekabül eden 2.610.000TL için iştirak taahhütnamesinin düzenlenmesi talebinin görüşülmesi.

46. Belediyemiz sınırları dahilindeki ilçe belediyelerinden gelen asfalt taleplerinin, bedelleri karşılığında yapılabilmesi için hazırlanacak protokolleri imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ’ye yada görevlendireceği kişilere imza yetkisi verilmesi talebinin görüşülmesi.

47. Bünyan Belediyesine bağlı olarak çalışan Halıcılık Turizm İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş ye ait 9 adet araç Yönetim Kurulu Karırı ile Büyükşehir Belediyesine bedelsiz devredilmesi talebinin görüşülmesi.

48. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünün, Kocasinan İlçesi, Karpuzatan Mahallesi 1511 Ada 42 Parsel'de bulunan Huzurevi Engelli Bakım Merkezi hizmet binalarının işletmesinin 2014 yılı sonuna kadar Belediyemizce yürütülmesi talebinin görüşülmesi.

49. 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 96/A maddesi gereğince (6527 Sayılı Kanunun 5.maddesi ekli) vergi ve harçların belirlenmesi talebinin görüşülmesi.