1.İncesu Belediyesinin, Bahçesaray Mahallesi, 132 ada, 6 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında ilave Nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
2.Gesi Belediyesi, mülkiyeti Ali BEBÜTOĞLU adına kayıtlı 30-43 pafta, 327 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda Nazım İmar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
3.Kayseri İl Özel İdaresi, Gesi Belediyesi, 30-43 pafta, 304 ada, 1 parselin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli Nazım İmar plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
4.Erkilet Belediyesi, Erkilet-Kayseri yolu güzergahındaki onama sınırı içerisine alınan alanda 1/5000 ölçekli 33K nazım imar plan paftasında, Nazım İmar plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
5.Erkilet Belediyesi, General Emir Mahallesinde, mülkiyeti Erkilet Dayanışma ve Kültürel Vakfına ait, 54 pafta, 6295 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda Nazım İmar plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
6.5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 14. maddesine göre; Hisarcık Belediye meclisinin 01.04.2008 tarih ve 12 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
7.5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye meclisinin 07.04.2008 tarih ve 30 ve 31 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
8.Belediyemiz Meclisinin 10.03.2008 tarih, 98 sayılı kararı ile Mimarsinan Organize Sanayi alanı batısında bulunan alan Dini tesis alanı olarak planlanmıştır.98 sayılı meclis kararında geçen ada nosunun sehven 1170 olarak yazıldığı anlaşıldığından, ada numarasının 1188 olarak tavzih edilmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
9.5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 14. maddesine göre; Talas Belediye meclisinin 07.04.2008 tarih, 35 ve 37 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
10.Talas İlçesi, Erciyes Üniversitesi kampüsü içerisinde yer alan 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 204, 205, 361, 362, 373, 378, 395, 396, 472 ve 473 nolu parsellerin bulunduğu alanda TOKİ tarafından hazırlatılan1/50.000 ölçekli çevre düzeni imar planı, 1/25.000 ölçekli Nazım İmar planı değişikliği, 1/5000 ölçekli Nazım İmar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama İmar planlarının onaylanması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
11.5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye meclisinin 07.04.2008 tarih, 46, 47, 48, 49, 50 ve 51 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
12.Melikgazi Belediyesi Konaklar Mevkii 2502 ada, 4, 6, 7, 8 ve 10 parsellerin bulunduğu alanda 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
13.Melikgazi Belediyesi Konaklar Mevkii 1 pafta, 652 ve 648 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 29O nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
14.5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye meclisinin 10.04.2008 tarih, 41, 42, 43 ve 44 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
15.Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, Anbar Mevkii, 246 ve 277 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli 31J Nazım İmar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
16.Talas İlçesi, Erciyes Belediyesinin koruma amaçlı İmar Planları hazırlanmamış olup, Erciyes Belediyesi sınırları içerisindeki kentsel sit alanlarında koruma amaçlı İmar planlarının hazırlatılması için İller Bankasına yetki verilmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
17.Mülkiyeti Melikgazi Belediyesine ait, Esenyurt Mahallesi, 3316 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
18.Gesi Belediyesi’nce yeni açılan cadde ve sokaklarına isim verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi.
19.Şehit Ahmet İnci isminin ilimizdeki bir bulvar, cadde veya sokağa verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi.
20.5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi kanununun 7.maddesinin (m) fıkrası gereğince, Yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösterip, Milli sporcu olduğunu belgelendiren kişilere her yıl 730 binişlik proksimty kart verilmesi kararlaştırılmış idi, şimdi ise sporcuların içinde bulunduğu yılı kapsayan belgenin ibrasına müteakip başarılı olduğu yıl için geçerli olmak üzere 1 yıl süre ile 730 binişlik kart verilmesi şeklinde değiştirilmesi talebi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.
21.5393 Sayılı Belediye kanunun 49. maddesinin 3. fıkrası uyarınca 3 adet sözleşmeli personel çalıştırılması ve aylık net ücretlerinin belirlenmesi talebinin görüşülmesi.
22.Şehit Piyade Çavuş Nevzat DEMİRCAN isminin, şehrimizde bulunan Bulvar, Cadde veya Sokağa verilmesi talebinin görüşülmesi.
23.Kayseri İtfaiyesi AB yolunda başlıklı proje için, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa YALÇIN’a, Belediyeyi temsil/ilzama ve proje belgelerini imzalamaya yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.
24.5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunun 42. maddesi, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 64. maddesi ile, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. ve 41. maddelerine istinaden hazırlanan, Kayseri Büyükşehir Belediyesinin 2007 mali yılına ait Bütçe Kesin Hesabının görüşülmesi.

EKGÜNDEM:

1. (25) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye meclisinin 05.05.2008 tarih, 48 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
2. (26) Melikgazi Belediyesinin, Aydınlar Mevkii, 2 pafta, 1309 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi.
3. (27) Melikgazi Belediyesinin, Tavukçu Mahallesinde Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün kararına istinaden, Koruma maçlı imar planındaki kentsel sit sınırının genişletilmesine yönelik nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi.
4. (28) Melikgazi Belediyesinin, Anbar Mahallesi, 26 pafta, 1439 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi.
5. (29) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye meclisinin 05.05.2008 tarih, 61, 62, 63, 64 ve 65 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
6. (30) İller Bankası Genel Müdürlüğünün, İncesu İlçesi, Kayaaltı mevkiinin bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi.
7. (31) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 14. maddesine göre; Gesi Belediye meclisinin 05.05.2008 tarih, 14 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
8. (32) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 14. maddesine göre; Erkilet Belediye meclisinin 03.03.2008 tarih, 20 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
9. (33) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 14. maddesine göre; Mimarsinan Belediye meclisinin 07.04.2008 tarih, 32 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
10. (34) Kuruköprü Belediyesinin, Hali hazır haritaları ile nazım imar planı arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi amacı ile yeniden hazırlanan planların görüşülmesi.
11. (35) Güneşli Belediyesinin, Gömeç Mahallesi, 188 ada, 9 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi.
12. (36) İncesu Belediyesinin, Örenşehir Mahellesi,6 pafta 1607 nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi.
13. (37) İncesu Belediyesinin, Saraycık Köyü, 8 pafta, 340 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi.
14. (38) Kuşçu Belediyesi sınırları içerisinde Sarıağaç Mevkiinde mülkiyeti belediyemize ait, 154 ada, 84 ve 87 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarının yapılması talebinin görüşülmesi.
15. (39) Turan Belediyesinin, 15 metrelik yolun Batı istikametinde kaydırılması yönünde nazım imar plan tadilatının görüşülmesi.
16. (40) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 14. maddesine göre; Talas Belediye meclisinin 05.05.2008 tarih, 55 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
17. (41) Talas Belediyesinin, Harman Mahallesi, Komando caddesi üzerinde Belediye Hizmet alanı olarak planlı yerde nazım imar plan tadilatının görüşülmesi.
18. (42) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 14. maddesine göre; Hacılar Belediye meclisinin 08.05.2008 tarih, 18 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
19. (43) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 14. maddesine göre; Hacılar Belediye meclisinin 08.05.2008 tarih, 20 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
20. (44) Kocasinan Belediyesinin, Kötügöller mevkii 204 pafta, 1870 ada, ve 2 parselde bulunan yerde yürüyüş yolları, yeşil alanlar(park bahçe tanzimi) çocuk oyun gurupları ve oturma kamelyalarının Büyükşehir Belediyesince tanzim edilmesi talebinin görüşülmesi.
21. (45) Talas Belediyesinin, Kiçiköy mahallesi, 2 pafta, 29 ada, 2 nolu 352.572m2 lik askeri alanın meskün mahal içerisinde kalması sebebiyle, Mahalle sakinlerince yıkılan duvarlarının onarımı ile bağlık, bahçelik ve park alanlarının Büyükşehir Belediyesi tarafınca yapılması talebinin görüşülmesi.
22. (46) Kayseri Büyükşehir Belediyesi İmar yönetmeliğinin 49/7. maddesinde değişiklik yapılması talebinin görüşülmesi.