1. İncesu Belediyesinin, Beylik Mahallesi 384 ada 17 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda Nazım İmar Plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 2. Cumhuriyet Meydanı Kentsel Tasarım Projesinin imar planlarına işlenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 3. Jeofizik Mühendisleri Odası Kayseri İl Temsilciliğinin, 3030 Sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan Belediyeler Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından 19.08.2008 tarih ve 26972 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmış "Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği" nin 57. maddesinde uygulanması gerekli jeofizik etütlerde herhangi bir kat sınırlanmasının söz konusu olmadığı belirtilmiş ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği'nin 57. maddesinin ilgili paragrafında yer alan jeofizik etüdlerin 9 kat ve üzeri yapılara yapılmasına ait maddenin değiştirilerek kat sınırlaması ve ayrımı gözetmeksizin her zemin etüdü projesine uygulanması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 4. Kocasinan Belediyesinin, Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kayseri Bölge Müdürlüğüne ait, Çandır Mahallesi, 287 pafta, 4392 ada, 1 ve 4 parseller ile 4393 ada 4 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 5. İncesu Belediyesinin, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan, Sultansazı Mahallesi, 279 ada 75 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 6. Melikgazi İlçesi, Küçükali Mahallesinde bulunan Kayseri şehir Mezarlığı ve civarı imar planlarında ağaçlandırılacak alan olarak planlı bulunduğundan, mezarlık alanlarının ağaçlandırılacak alandan ayrılarak imar planlarına işlenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 7. Melikgazi Belediyesinin, Karacaoğlu mahallesi 1792 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 8. Talas Belediyesinin, Başakpınar- Yıldız Mahallesindeki, 3 pafta, 898, 899 ve 3331 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 9. Talas Belediyesinin, Reşadiye Mahallesindeki 9 pafta, 1342 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 10. Hacılar Belediyesinin, Beğendik-Sakar mevkiinde 1707 ve 1708 parsellerin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 11. İncesu Belediyesinin, Saraycık Mahallesi ve civarında 1/25000 ve 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planının yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 12. Erciyes Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifinin, mülkiyeti Belediyemize ait, Kocasinan İlçesi, Erkilet Mahallesi, 5259 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 13. Melikgazi Belediyesinin, Osmanlı Mahallesi, 4113 ada, 2 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 14. Melikgazi Belediyesinin, Hisarcık Bahçelievler Mahallesi, 11538 ada, 29 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 15. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesi gereğince, Talas Belediye Meclisinin 05.12.2011 tarih ve 260 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 16. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesi gereğince, Melikgazi Belediye Meclisinin 05.12.2011 tarih ve 309 sayılı kararının incelenme talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 17. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesi gereğince, Melikgazi Belediye Meclisinin 02.01.2012 tarih, 10, 11 ve 12 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 18. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesi gereğince, Melikgazi Belediye Meclisinin 09.02.2012 tarih, 54 ve 55 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 19. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesi gereğince, İncesu Belediye Meclisinin 02.01.2012 tarih, 9 ve 10 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 20. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesi gereğince, Melikgazi Belediye Meclisinin 06.02.2012 tarih ve 28 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 21. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesi gereğince, Kocasinan Belediye Meclisinin 07.02.2012 tarih, 34, 35, 37, 38, 39, 42 ve 44 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 22. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesi gereğince, Talas Belediye Meclisinin 06.02.2012 tarih ve 26 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 23. 2560 Sayılı Kanunun (değişik 3009) 6. Maddesinin (d) bendi gereğince, KASKİ Genel Müdürlüğünün Norm Kadrosunun görüşülmesi.

12.03.2012 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT EK GÜNDEM

 

 1. (24) 5393 Sayılı Belediye Kanununun 68. Maddesi gereğince “Anadolu Harikalar Diyarı” projesi kapsamındaki Hayvanat Bahçesi Yapım işi için 10.125.000TL kredi kullanılması ve her türlü işlemi yapmaya Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ’nin yetkili kılınması talebinin görüşülmesi.
 2. (25) 5393 Sayılı Belediye Kanununun 68. Maddesi gereğince “Erciyes Dağı Kış Sporları ve Turizm Master Planı” Çerçevesinde Kabaktepe Develi I ve II ile Uzunağa ve Dündartepe Mekanik Tesislerinin Yapım işinde kullanılmak üzere İller Bankasından 28.400.000TL kredi kullanılması ve her türlü işlemi yapmaya Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ’nin yetkili kılınması talebinin görüşülmesi.
 3. (26) 5393 Sayılı Belediye Kanununun 68. Maddesi gereğince Erciyes Dağı Kongre ve Yerel Yönetim Binası Yapım işinde kullanılmak üzere İller Bankasından 850.000TL kredi kullanılması ve her türlü işlemi yapmaya Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ’nin yetkili kılınması talebinin görüşülmesi.
 4. (27) 5393 Sayılı Belediye Kanununun 68. Maddesi gereğince Erciyes Dağı 6 Adet Mekanik Tesise Hizmet Veren Pistlerin Otomatik Karlama Tesisleri ve Boru Hatlarının Yapım işinde kullanılmak üzere İller Bankasından 10.500.000TL kredi kullanılması ve her türlü işlemi yapmaya Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ’nin yetkili kılınması talebinin görüşülmesi.
 5. (28) 5393 Sayılı Belediye Kanununun 68. Maddesi gereğince “Kayseri 2. ve 3. aşama raylı taşıma sistemleri ve mevcut depo sahasına yeni hatlar inşaatı yapımı” işinde kullanılmak üzere İller Bankasından 10.125.000TL kredi kullanılması ve her türlü işlemi yapmaya Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ’nin yetkili kılınması talebinin görüşülmesi.
 6. (29) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’ nun 8. Maddesi gereğince, AYKOME kurulunu oluşturan Kurumların yapacakları alt yapı, asfalt ve üst yapı ile ilgili hazırlanacak protokolü imzalamaya Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ veya görevlendireceği kişiye yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.
 7. (30) Milli Eğitim Bakanlığı, Orman ve Su işleri Bakanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği ve Katılımcı Belediyeler işbirliğinde geliştirilen “Okullar Hayat Olsun” Projesi Uygulama protokolünün imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ, Genel Sekreter Yardımcısı Hayri NAZİKSOY veya görevlendireceği kişiye yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.
 8. (31) İlimiz Melikgazi İlçesi, Tacettin Veli Mahallesi, 260 ada, 28 parsel numaralı taşınmaz üzerinde bulunan tarihi Kayseri Lisesi Binasında Milli Mücadele ve Cumhurbaşkanlığı Müzesi kurulması planlanmaktadır. Kurumlar arasında yapılacak olan protokol çerçevesinde lise arsasında bulunan eski binalarının yıkılarak yerine aynı alan içerisinde 10 derslikli okul, spor salonu ve müştemilatlarının yapımı karşılığında Kayseri Lisesi Binasının Belediyemize tahsisi hususunda hazırlanacak ön ve kati protokolün imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanına veya yetkilendireceği bir kişiye yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.
 9. (32) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’ nun 26 ncı Maddesi gereğince, “2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın Belediye Meclisince belirlenecek süre ve bedelle işletilmesini devredebilir.” hükmü gereğince, Kayseri 2. ve 3. Aşama Raylı Taşıma Sistemleri ve Mevcut Depo Sahasında Yeni Hatlar İnşaatı Yapım İşi’nin Müşavirlik (Danışmanlık) hizmetlerinin sermayesinin %98’i Belediyemize ait şirketlerden olan Kayseri Ulaşım Turizm İnş. Taah. Proje. Müş. Telekomünikasyon San. ve Tic. A.Ş’ tarafından bedelsiz olarak yapılması talebinin görüşülmesi.
 10. (33) Fen İşleri Daire Başkanlığının Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin revize edilmesi talebinin görüşülmesi.
 11. (34) Anadolu Harikalar Diyarı kapsam alanı içerisinde yapılan 458 adet hobi bahçesinin kullanıcılara tahsis edilmesinde hizmet katılım ücreti olarak alınacak bedelin ve tahsis süresinin belirlenmesi talebinin görüşülmesi.
 12. (35) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesi gereğince, Talas Belediye Meclisinin 05.03.2012 tarih ve 34 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
 13. (36) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesi gereğince, İncesu Belediye Meclisinin 06.02.2012 tarih ve 14 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
 14. (37) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesi gereğince, Kocasinan Belediye Meclisinin 08.03.2012 tarih ve 74, 75, 76, 77 ve 78 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
 15. (38) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesi gereğince, Kocasinan Belediye Meclisinin 05.03.2012 tarih ve 61, 62 ve 63 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
 16. (39) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesi gereğince, Melikgazi Belediye Meclisinin 05.03.2012 tarih ve 60, 61, 62, 63 ve 64 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
 17. (40) Kocasinan Belediyesinin, Saraybosna Mahallesi, 6941 ada, 23 ve 28 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
 18. (41) Kocasinan Belediyesinin, Karpuzatan Mahallesi, 210 pafta, 1214 ada, 1 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
 19. (42) Kocasinan Belediyesinin, Ahievran Mahallesi, 6348 ada, 9, 10 ve 11 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
 20. (43) Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Fatih Mahallesi, 6087 ve 6088 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi.
 21. (44) Melikgazi Belediyesinin, Gesi-Fatih Mahallesi, 398 ada 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi.
 22. (45) Melikgazi Belediyesinin, Altınoluk Mahallesi, Mülkiyeti vakfa ait olan 5313 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi.
 23. (46) Melikgazi Belediyesinin, Karacaoğlu Mahallesi, 11223 ada, 4 parsel ve 1792 ada, 1 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi.
 24. (47) Melikgazi İlçesi, Şehit Nazımbey Mahallesi, Kentsel sit alanında yeniden hazırlanmış olan, 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planının görüşülmesi.
 25. (48) Mülkiyeti Kayseri İl Özel İdaresine ait, Kocasinan İlçesi, Karpuzatan Mahallesi, 481 pafta, 3890 ada, 6 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
 26. (49) Kocasinan Belediyesinin, 2012 yılında asfalt şantiyesinde kullanılmak üzere toplam 150.000 ton asfalt agresası talep etmekte ve karşılığında ise asfalt bitümü verilmesi için hazırlanacak protokolü imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ veya görevlendireceği kişiye yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.
 27. (50) Melikgazi Belediyesinin, Konaklar Mahallesi, 3469 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
 28. (51) Hacılar Belediyesinin, mülkiyeti Hakyol Eğitim Yardımlaşma ve Dostluk Vakfına ait, Akyazı Mahallesi, 176 pafta, 646 ada, 9 parsel ile mülkiyeti Hacılar Belediyesine ait, 9542, 9543 ve 9544 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1 /5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
 29. (52) Kocasinan Belediyesinin, Erkilet Mahallesi, 401 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi.
 30. (53) Kocasinan Belediyesinin, Erkilet Yerleşimi 40m’lik yol çevresinin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi.
 31. (54) Melikgazi Belediyesinin, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, mülkiyeti Turpet Turgut Petrol Sanayi ve Ticaret A.Ş’ye ait olan, 31 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
 32. (55) Melikgazi Belediyesinin, Germir Mahallesi, 2502 ada, 4, 6, 7, 8 ve 10 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
 33. (56) Melikgazi Belediyesinin, Gesi Fatih Mahallesi, 305 ada, 1 parsel, 306 ada, 1 parsel, 307 ada, 1 parsel, 475 ada, 1 parsel ve 145 ada, 2 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
 34. (57) Kocasinan Belediyesinin, Cırgalan Pervane ve Kötügöller Mahallelerinde bulunan ve Adil Taşcı’ya ait olan parsellerde 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi.
 35. (58) Melikgazi Belediyesinin, Altınoluk Mahallesi, 11254 ada, 2, 3 parsel, Yeniköy Mahallesi, 1001 ada,2, 3, 4, 5, 6, 8, 13, 19 parsel, 3526 ada, 1 parsel, 10232 ada, 19, 20 ve 21 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
 36. (59) Melikgazi Belediyesinin, 19 Mayıs Mahallesi, 10006 ada, 6, 9 parseller, 10008 ada, 23, 28, 29, 33 parseller, 10012 ada, 2 ve 3 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
 37. (60) Melikgazi Belediyesinin, İnecik Mahallesinde, 10844 ada, 10 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
 38. (61) Belediyemiz İmar yönetmeliğinin 70. maddesinin 5/c’si otellerde otopark sayılarını düzenlemektedir. Bu hükmün oda sayısına göre yeniden düzenlemesi talebinin görüşülmesi.
 39. (62) Belediyemiz Yapı ve Kontrol Dairesi Başkanlığı emrinde daimi işçi kadrosunda inşaat teknikeri olarak görev yapmakta iken sözleşmeli statüsünde çalışmak üzere iş akdini fesih eden İsmail GÜNGÖR’ün 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca belediyemizde kadro karşılığı gösterilerek sözleşmeli personel statüsünde ataması yapılacağından, 2012 mali yılında ödenecek ücret ve ek ödeme oranın belirlenmesi talebinin görüşülmesi.