1. Melikgazi Belediye Meclisinin almış olduğu 04.01.2007 tarih, 6,7, 8, 9,10 ve 12 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 2. Erkilet Belediye Meclisinin almış olduğu 04.01.2007 tarih ve 11 sayılı, 05.01.2007 tarih ve 17 sayılı kararlarının incelenmesi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 3. İncesu-Boğazköprü arası yapılan ve 1/5000 ölçekli nazım imar planları Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.03.2006 tarih, 124 sayılı kararı ile onaylanan nazım imar planları üzerinde, muhtelif yerlerde plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 4. Melikgazi Belediyesi, Yıldırım Beyazıt Mevkii, 514 pafta, 3286 ada, 71 parselin bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 5. Melikgazi Belediyesi, Köşk Mahallesi, 1370 ada, 114 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/1000 ölçekli 29 M IIIC nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 6. Gen. Adnan Doğu Kışla sınırları dışında hazine adına kayıtlı 417 ada, 187 parsel ve 12, 13, 16, 23 numaralı parsellerin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 29N nazım imar plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 7. Melikgazi Belediye Meclisinin 05.02.2007 tarih, 24, 25, 26, 28, 29 ve 30 sayılı kararlarını incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 8. Mimarsinan Belediyesi, 1/5000 ölçekli K35-A-22B, K35-A-22C, K35-A-22D paftalarında ilave nazım imar plan talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 9. Kocasinan Belediye Meclisinin 09.02.2007 tarih, 29 ve 30 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 10. Kocasinan Belediye Meclisinin 05.02.2007 tarih, 15,16,17 ve 18 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 11. Melikgazi Belediyesi Konaklar mevkii, 1 pafta, 41 parsel numaralı ve 3129 ada, 6 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 30 N nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 12. Talas Belediyesi, Kiçiköy mahallesi, 1 pafta, 27 ada, 339 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli K35d-06b nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 13. Melikgazi Belediyesi, Eskişehir Mevkii, 530 pafta, 4910 ada, 1, 2, 3 parseller ve Eskişehir Mevkii, 563 ada, 28 parselin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 27L, 28L, 27M nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 14. Kocasinan Belediyesi, Şeker Mahallesi, 427 pafta, 2797 ada, 12 ve 16 nolu parsel bulunduğu alanda nazım imar plan talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
 15. Eğribucak Mahalle Muhtarlığı, ekli listede belirtilen cadde, sokak ve çıkmaz sokak isimlerinin mahallelerine verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu raporunun görüşülmesi.
 16. 30 Ağustos Caddesinin Sivas Caddesi ile Erciyes Üniversitesi arasındaki Aşık Veysel Bulvarına, Nalçik isminin verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu raporunun görüşülmesi.
 17. Hacılar Belediye Başkanlığı’nın istemiş oldukları sokak ve çıkmaz sokak isimlerinin verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu raporunun görüşülmesi.
 18. Belediyemiz mücavir alan sınırları içerisindeki yeni açılan cadde ve sokaklara ekli listedeki isimlerin verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu raporunun görüşülmesi.
 19. Kayseri O.S.B. Müdürlüğünün, Molu Köyü katı atık depolama sahasına atık getiren kuruluşlardan alınan ücret tarifesinin kaldırılası veya düşürülmesi talebi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi.
 20. Mimarsinan Beldesi sınırları içerisinde Toki Konutlarının bulunduğu alanda yapılacak olan 4 adet okulun yapımı için, Kadir HAS Vakfı her bir okul için 500.000,00YTL olmak üzere toplam 2.000.000,00YTL şartlı bağış yapma talebinin görüşülmesi.
 21. Gesi Beldesi, Güney Mahallesinde ikamet eden Mehmet Ali ÖZALP, Kuzey Mahallesindeki Harman Sokağı adının Yüksel TÜFEKÇİOĞLU Sokağı olarak değiştirilmesi talebinin görüşülmesi.
 22. Kayseri Büyükşehir Belediye meclisinin 09.10.2006 tarih ve 428 sayılı kararının 3.maddesinin d-bendinde “Kayseri’de Tahsil Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere” serbest paso verilmesi kararlaştırılmıştır. Ancak; uygulamada aksaklıklara sebebiyet verdiği için söz konusu kararın sadece “Üniversitede Tahsil Gören” öğrencilere verilmesi şeklinde değiştirilmesi talebinin görüşülmesi.

12.03.2007 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT EK GÜNDEM :

 1. (23) Mülkiyeti Belediyemize ait Keykubat mevkii, 389 pafta, 2424 ada, 16 parsel, 989.01M2 Ticaret alanı arsasının 2886 Sayılı kanunun amir hükümleri gereğince satışının yapılması talebinin görüşülmesi.

 2. (24) Ali Dağında yapılacak çalışmalara esas olmak üzere; Tarafları Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Yahyalı Orman İşletme Müdürlüğü arasında yapılacak olan ön protokolü imzalamaya Kayseri Büyükşehir Belediyesi adına Büyükşehir Belediye Başkanı veya görevlendireceği kişi ya da kişilere yetki verilmesi.

 3. (25) S.S.Beyazşehir Konut Yapı Kooperatifi, Mülkiyeti Belediyemize ait Cırkalan mevkiinde bulunan ve imar planında Ticaret Alanı olarak belirlenmiş, 489 pafta, 3689 ada, 1 parsel (3253.02 m2) ile mülkiyeti Kooperatiflerine ait Anbar mevki, 542 pafta, 5545 ada, 1 parsel numaralı (600.00 m2, imar planında konut alanı olarak belirlenmiş ve 14 kat 56 daire inşaat ruhsatına sahip) taşınmazın, 5393 Sayılı Kanunun 18. maddesi gereğince, takas yapılması talebinin görüşülmesi.

 4. (26) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Erkilet Belediye Meclisinin 05.01.2007 tarih, 16 sayılı kararının incelenmesi.

 5. (27) Melikgazi Belediyesi, Anbar Mevkii, 571 pafta, 5269 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 30J nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.

 6. (28) Gesi Belediyesi, Bağpınar mahallesinde mülkiyeti şahsa ait, 1,4 pafta 1532 ve 1556 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında mevzi imar planı talebinin görüşülmesi.

 7. (29) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisinin 05.03.2007 tarih, 31, 32, 33 sayılı kararının incelenmesi.

 8. (30) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Kıranardı Belediye Meclisinin 05.03.2007 tarih, 3 sayılı kararının incelenmesi.

 9. (31) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Talas Belediye Meclisinin 05.03.2007 tarih, 21 ve 24 sayılı kararının incelenmesi.

 10. (32) Kocasinan Belediyesi, Yıldızevler-Uğurevler mahallesinin bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli 30N nazım imar plan tadilatı talebi.

 11. (33) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisinin 09.03.2007 tarih, 45, 46, 47 sayılı kararlarını incelenmesi.

 12. (34) Erkilet Belediyesi, General Emir Mahallesi, 57 pafta, 6072 , 6136 parsel ve 106 ada, 1 parsel ile 6077-6078 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebi.

 13. (35) Erkilet Belediyesi, Osman Gazi Mahallesi, 594 ada, 1 parsel ve 605 ada, 1 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli K35b-25b nazım imar plan tadilatı talebi.

 14. (36) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Erciyes Belediye Meclisinin 05.03.2007 tarih, 12 sayılı kararını incelenmesi.

 15. (37) İncesu Belediyesi, mülkiyeti maliye hazinesine ait, Bahçesaray mahallesi, 137 ada, 50 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli K34d-15a ve K34d-14b nazım imar plan tadilatı talebi.

 16. (38) Melikgazi Belediyesi, Çay mahallesi, 129 pafta, 494 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli 28N nazım imar plan tadilat talebi.

 17. (39) Mülkiyeti Belediyemize ait Kocasinan ilçesi, Şeker Mevkii, 427, 428, 523, 524 pafta, 4622 ada, 1 parsel ve 4623 ada, 1 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda ilçe ve köy garajı yapılması için imar planı tadilatı.

 18. (40) Güneşli Belediyesi 1/5000 ölçekli 37R nazım imar planı paftasında nazım imar plan tadilatı.

 19. (41) Hisarcık Belediyesi Kyseri caddesi, Develi caddesi ve 40 Evler 1. cadde olarak isimlendirilmesi talebi.

 20. (42) Başakpınar Belediye Başkanlığı yeni açılan yerleşim yerlerine ekli listedeki cadde ve sokak isimlerinin verilmesi talebi.