1.Kayseri Büyükşehir Belediyesinin 2019 Yılı Performans Programı teklifinin görüşülmesi.
2.2019 Yılına ait Büyükşehir ve İlçe Belediyeleri Bütçelerinin ve Bütçe Kararnamelerinin görüşülmesi.
3.Kayseri Büyükşehir Belediyesinin 2019 Yılı Gelir Tarifesinin görüşülmesi.
4.Kocasinan İlçesi, İstasyon Mahallesi, 2968 ada, 1 ve 2 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
5.Bünyan Belediyesinin, Köprübaşı Mahallesi'nde yer alan 117 ada, 2 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
6.Develi Belediyesinin, Yeni ve Camiicedit Mahallelerinde bulunan bir alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
7.Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun, Melikgazi İlçesi, Ağırnas Mahallesi 123 ada 6 parsel, 2074, 2075, 2066, 608, 609 ve 2076 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
8.İncesu Belediye Meclisinin 03.09.2018 tarih, 113 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
9.Kocasinan Belediye Meclisinin 01.10.2018 tarih, 166, 168 ve 169 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
10.Felahiye Belediyesinin, Felahiye İlçesi, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, 136 ada, 90 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
11.Kocasinan Belediye Meclisinin 04.10.2018 tarih, 193, 194, 195, 196 ve 197 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
12. Akkışla Belediye Meclisinin 04.10.2018 tarih, 32 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
13.Kocasinan Belediyesinin, Oymaağaç Mahallesi, 107 ada, 1, 2, 3 ve 4 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
14.Kocasinan İlçesi, Sümer Mahallesi, 1591 ada 1892 parsel ve 1607 ada 931, 3296 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
15.Felahiye Belediye Meclisinin 01.10.2018 tarih, 31 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
16.İncesu Belediye Meclisinin 01.10.2018 tarih, 120 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
17.İncesu Belediye Meclisinin 01.10.2018 tarih, 121 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
18.Melikgazi Belediye Meclisinin 01.10.2018 tarih, 318, 319, 320, 321, 322, 323 ve 324 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
19.Melikgazi Belediye Meclisinin 04.10.2018 tarih, 348, 349 ve 351 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
20.Sarıoğlan Belediye Meclisinin 01.10.2018 tarih, 42 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
21.Talas Belediye Meclisinin 01.10.2018 tarih, 120 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
22.Kocasinan Belediyesinin, Sümer Mahallesi, 5465 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
23.Çalışmaları devam eden gündem maddeleri hakkında hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
24.Belediyemiz Meclisinin, 10.10.2016 tarih, 474 sayılı kararına uygun onanan, Melikgazi İlçesi, Selimiye Mahallesinde yapılan 1/5000 ölçekli nazım imar planı iptal edildiği anlaşıldığından, söz konusu alanın yeniden nazım imar planlarının yapılması talebinin görüşülmesi.
25.Melikgazi İlçe sınırlarında yer alan Belediyemiz Meclisinin 11.06.2018 tarih, 245 sayılı Meclis Kararına uygun olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planlarına askı ilanı aşamasında iken parsel hissedarları tarafından yapılan itirazın görüşülmesi.
26.Melikgazi İlçesi, Eğribucak Mahallesinde 12293 ada 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
27.Melikgazi İlçesi, Tınaztepe Mahallesinde mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait 13065 ada, 1 parsel ve 13066 ada, 1 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
28.Melikgazi Belediye Meclisinin 05.11.2018 tarih, 352, 356, 357, 360 ve 361 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
29.İncesu Belediyesinin, Vali İhsan Aras Mahallesi, 1582 ada 5 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
30.Pınarbaşı Belediye Meclisinin 11.10.2018 tarih, 48 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
31.Sarız Belediyesine 1.500.000,00 TL ek bütçe verilmesi talebinin görüşülmesi.
32.Mülkiyeti Belediyemize ait Kocasinan İlçesi, Şeker Mahallesi, 10663 ada, 1 parsel numaralı, 7.500,00 m² yüzölçümlü, uygulama imar planında özel eğitim tesisi alanı olarak planlı taşınmazın satışının yapılması için Belediyemiz Encümeni'ne yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.
33.İlimiz Cumhuriyet Meydanı Ok Burcu Külliyesinin faaliyet gösterebilmesi amacıyla Türkiye Kızılay Derneği Kayseri Şube Başkanlığına tahsisi hususunda hazırlanacak protokolün Türkiye Kızılay Derneği Kayseri Şube Başkanlığı ile imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanına veya görevlendireceği bir kişiye yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.
34.Mülkiyeti Belediyemize ait, 7 adet sosyal tesisin Kayseri Turizm Eğitim Kültür Ticaret (KAY-TUR) A.Ş.’ye tahsis edilmesi talebinin görüşülmesi.
35.26-27 Ekim 2018 tarihleri arasında, Kardeş şehrimiz olan Strazburg Belediye Başkanı ile görüşmeler yapmak üzere belediyemiz adına; Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa ÇELİK ve Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Salih ÖZGÖNCÜ’nün seyahati hakkında Meclisimizin bilgilendirilmesi.

                                                                                                                                 EK GÜNDEM
 
1.(36) Kayseri Büyükşehir Belediyesi Servis Araçları Yönetmeliğinde değişiklik yapılması talebinin görüşülmesi.
2.(37) İller Bankası A.Ş. tarafından yürütülen “Sürdürülebilir Şehirler Projesi (SŞP)” kapsamında, Bankanın Avrupa Birliği (AB) kaynaklarından Dünya Bankası aracılığıyla temin ettiği ve Belediyemize “SŞP Bileşen A: Sürdürülebilir Şehir Planlama ve Yönetim Sistemleri”nin finansmanı için kullanılacak hibeye ilişkin her türlü iş ve işlemleri yapmaya, Büyükşehir Belediye Başkanına veya görevlendireceği bir kişiye yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.
3.(38) Mülkiyeti Belediyemize ait Melikgazi İlçesi, Danacılar Mahallesi, 7480 ada, 1 parsel numaralı ve Kocasinan İlçesi, Beyazşehir Mahallesi, 3663 ada, 1 parsel numaralı taşınmazlar ile mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Kocasinan İlçesi, Pervane Mahallesi, 10637 ada, 7 ve 8 parsel numaralı taşınmazların takas edilmesi hususunda Belediyemiz Encümeni'ne yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.
4.(39) Akkışla İlçesi, Şen Mahallesi'nde yer alan 150 ada, 67 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
5.(40) Kocasinan Belediye Meclisinin 05.11.2018 tarih, 204, 205, 207, 208 ve 209 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
6.(41) Kocasinan İlçesi, Mithatpaşa Mahallesi, 4576 ada, 1 parsel ve 3760 ada, 8 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
7.(42) Yahyalı Belediye Meclisinin 07.11.2018 tarih, 83 ve 84 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
8.(43) Tomarza Belediye Meclisinin 01.11.2018 tarih, 46 ve 47 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
9.(44) Talas Belediyesinin, Mevlana Mahallesi'nde yer alan 832 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
10.(45) Talas Belediye Meclisinin 05.11.2018 tarih, 129, 130 ve 131 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
11.(46) Sarıoğlan Belediyesinin, Şenyurt Mahallesi, Kızılgeriş Mevkiinde, 504 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda ilave nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.
12.(47) Pınarbaşı Belediyesinin, K. Gümüşgün Mahallesi'nde yer alan 53 ada, 128 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
13.(48) Melikgazi Belediye Meclisinin 08.11.2018 tarih, 381, 382, 383 ve 384 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
14.(49) Kocasinan Belediyesinin, Beydeğirmeni Mahallesi, 797 ve 428 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
15.(50) Develi Belediyesinin, Fenese Yukarı Mahallesi, 1816 numaralı imar adasının bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
16.(51) Bünyan Belediyesinin, Sağlık Mahallesi'nde yer alan 51 ada, 17 ve 18 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
17.(52) Kocasinan İlçesi, Cırkalan Mahallesinde bulunan yaklaşık 22 hektarlık alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
18.(53) Hacılar İlçesi, Aşağı Mahalle, 4359 ada, 26 ve 27 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 5216 Sayılı Kanunun 7-c Maddesine istinaden 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.