12 Kasım 2012 Tarihli Meclis Gündemi

 

1. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi, 5393 Sayılı Kanunun 41. maddesi gereğince, hazırlanan Kocasinan Belediyesinin 2013 Mali Yılı Performans Proğram teklifinin görüşülmesi.

2. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi, 5393 Sayılı Kanunun 41. maddesi gereğince, hazırlanan Melikgazi Belediyesinin 2013 Mali Yılı performans Proğram teklifinin görüşülmesi.

3. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi, 5393 Sayılı Kanunun 41. maddesi gereğince, hazırlanan Talas Belediyesinin 2013 Mali Yılı performans Proğram teklifinin görüşülmesi.

4. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5393 Sayılı ve 5216 Sayılı Kanun ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği gereğince hazırlanan Belediyemizin ve 5 adet İlçe Belediyesinin 2013 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesinin görüşülmesi.

5. Büyükşehir Belediyesinin 2013 Mali Yılı Gelir Tarifesinin görüşülmesi.

6. Kocasinan Belediyesi’nin, Oruçreis Mahallesinde bulunan 6700 ada, 11 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.

7. Melikgazi Belediyesi’nin, Yıldırım Beyazıt Mahallesi 1932 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.

8. Melikgazi Belediyesinin, Becen Mahallesi’nin güneyinde 1/5000 ölçekli K34c-10-c ve K34c-15-b paftalarında ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.

9. Talas Belediyesinin, Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı Başakpınar- Yıldıztepe Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Taşlıkbaşı Mevkii 7 pafta, 2306, 2308, 2319 parseller ile mera vasıflı 3264 parsel 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı dışında kalmakta olan; K35-D2 pafta numaralı 1/25000 ölçekli nazım imar planında ‘diğer tarım ve tarım dışı alanlar’ olarak planlı alanlarda nazım imar plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.

10. 5216 Sayılı Kanunun 14. Maddesine göre, Talas Belediye Meclisi’nin, 03.09.2012 tarih ve 155 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.

11. 5216 Sayılı Kanunun 14. Maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisi’nin, 06.09.2012 tarih, 188 ve 189 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.

12. 5216 Sayılı Kanunun 14. Maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisi’nin, 03.09.2012 tarih ve 213 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.

13. Belediyemize ait İmar Yönetmeliğinin; 31 Mayıs 2012 tarih ve 28309 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanunun 14. maddesiyle 3194 Sayılı İmar Kanununa Ek Madde 5 ve Geçici 14. Madde eklenmiş olup, yönetmeliğin yeniden değerlendirilerek belirtilen kriterlere göre hazırlanması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.

14. İmar planlarında uygulama bütünlüğü sağlanması ve imar planlarındaki uygulamaya yönelik hususları açıklayan ve plan müellifince hazırlanan belediyemiz imar uygulamaları plan notları ve lejant çalışmasının yeniden değerlendirilmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.

15. Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, Melikgazi İlçesi, 7575 ada, 1 parsel ve 7576 ada, 1 parsel numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.

16. Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Bahçelievler Mahallesi, 1778 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.

17. Kocasinan Belediyesinin, Mithatpaşa mahallesi, 2 ada, 73 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.

18. Melikgazi Belediyesinin, Erenköy Mahallesi, 10527 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.

19. Kocasinan Belediyesinin, Talatpaşa Mahallesi, 3328 ada, 75 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.

20. Melikgazi Belediyesinin, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 783 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.

21. Melikgazi Belediyesinin, Tınaztepe Mahallesi, 6577 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.

22. Kocasinan Belediyesinin, Vatan Mahallesi, 6177 ve 6178 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alan ve civarının 1/5000 ölçekli nazım imar planının yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.

23. Kocasinan Belediyesinin, Kavakyazı Mahallesi, 121 pafta, 853 ada, 682 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.

24. Kocasinan Belediyesinin, Mithatpaşa Mahallesi, 372 pafta, 4206 ada, 1, 2 parsel, 3796 ada, 3, 4, 5 parsel, 3795 ada, 1, 3, 4, 5 parsel ile 4376 ada, 7, 8 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.

25. Kocasinan Belediyesinin, Erkilet Mahallesi, 358 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.

26. İncesu Belediyesinin, Kızılören Mahallesinde Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 12. Bölge Müdürlüğünün talebine istinaden 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.

27. Talas Belediyesinin, Yukarı Mahallede, mülkiyeti şahsa ait, 59 pafta, 212 ada, 3 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.

28. Kocasinan Belediyesinin, Erkilet Mahallesi, 8910 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.

29. Melikgazi Belediyesinin, Erenköy Mahallesi, 10591 ada, 80 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.

30. Melikgazi Belediyesinin, İnecik Mahallesi, 1439 ada, 28 parsel (22A uygulama sonucu 11884 ada, 28 parsel) numaralı taşınmazın bulunduğu alanda mevzii nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.

31. Kocasinan Belediyesinin, Gömeç Mahallesi, 3 pafta, 2644 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.

32. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesine göre, Hacılar Belediye Meclisinin, 01.10.2012 tarih ve 50 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.

33. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisinin, 01.10.2012 tarih ve 224 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.

34. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisinin, 01.10.2012 tarih, 197, 198, 199, 200 ve 202 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.

35. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesine göre, Hacılar Belediye Meclisinin, 01.10.2012 tarih ve 49 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.

36. Toplu taşıma araçlarının Özürlüler ve Refakatçileri için ücretsiz olması talebi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

37. Melikgazi İlçesi, Erenköy Mahallesinde yeni açılan bulvara isim verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi.

38. Melikgazi İlçesi, İnecik Mahallesi, Seher Bulvarı üzerinde bulunan çıkmaz sokağa, Bengi veya Bengisu sokak isminin verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi.

39. Melikgazi İlçesi, Eğribucak Mahallesinde yeni açılan sokağa isim verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi.

40. Hacılar İlçesi, Yukarı Mahallesinde açılan sokağa Selvi Sokak isminin verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi.

41. KASKİ Teftiş KuruluBaşkanlığı Yönetmeliğinde yapılan değişiklik hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi.

42. Hatice HİSARCIKLIOĞLU ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi arasında; Hatice HİSARCIKLIOĞLU’nun Kayseri 1. Asliye Hukuk Mahkemesi 2012/21 esas sayılı dava dosyasından feragat etmesi ve Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 958 Ada 2 Parsel sayılı taşınmazdaki 1/12 hissesini (388,67 m2) Belediyemize bağışlaması karşılığında, Kocasinan İlçesi Sanayi Mahallesi 9. Caddede bulunan Belediyemize ait tesise (Eski İtfaiye Binası) isminin verilmesi hususunda protokolün imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ veya Genel Sekreter Yardımcısı Hüseyin BEYHAN’a yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.

43. Raylı Taşıma Sistemi 2. Aşamada bulunan 1 adedi orta peron olmak üzere 11 adet istasyon ile, 3’ncü aşamada bulunan 2 adet orta peron olmak üzere 11 adet ve toplam 22 adet istasyonun ve konulacak reklam ünitelerinin yaptırılması karşılığında bu istasyonlara konulacak reklam ünitelerinin 10 yıllığına kiraya verilmesi talebinin görüşülmesi.

44. Talas İlçesi, Harman Mahallesinde bulunan Dere sokak isminin, Gazi Ömer ATASOY sokağı olarak değiştirilmesi talebinin görüşülmesi.

45. Belediyemiz Meclisinin 14.09.2012 tarih ve 631 sayılı kararı ile onanarak askı ilan edilen 1/5000 ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı revizyon imar planlarına askı ilan süresi içerisinde İsmail Celalettin ÖZYAĞMUR tarafından yapılan itirazın görüşülmesi.

46. Belediyemiz Meclisinin 13.08.2012 tarih ve 25 sayılı kararı ile onanarak askı ilan edilen 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine askı ilan süresi içerisinde İsmail Cengiz AKPARLAR tarafından yapılan itirazın görüşülmesi.

47. İncesu Belediyesinin, merkez mahallelerin bulunduğu alandaki kentsel arkeolojik sit alanına yönelik 1/5000 ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planlarının yapılması talebinin görüşülmesi.

 

 

12.11.2012 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT EK GÜNDEM

 

 

 

 

 

1- (48) Karayollarında can ve mal güvenliğini temin etmek, düzenli ve güvenli trafik akışını sağlamak amacıyla kurulacak elektronik denetleme sistemi işletmeciliğinin % 98 hissesi Belediyemize ait Kayseri Ulaşım Tur. İnş. Taah. Pro .Müş. Tdk. San. Tic. A.Ş.’ye tahsisinin yapılıp yapılmayacağı, yapılacak ise tahsis süresi ve elde edilecek gelirin ne kadarının işletmeci şirkete aktarılacağının belirlenmesi talebinin görüşülmesi.

 

2- (49) Anadolu Harikalar diyarında yer alan su kayağı, buz pisti, hayvanat bahçesi ile spor tesislerinin sosyal tesis olarak %98 hissesi Belediyemize ait olan Kayseri Spor Etkinlikleri Tur.İnş.San. ve Tic.A.Ş.’ne tahsis süre ve bedelinin belirlenmesi talebinin görüşülmesi.

 

3- (50) İlimizde bulunan taksi duraklarına reklam ve ATM cihazı konulması karşılığında yeni taksi durakları yapımına ilişkin Öncelikle Sivas ve Mustafa Kemal Paşa Bulvarlarında bulunan taksi durakları yapımının 10 yıla kadar ihale edilmesi için encümene yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.

 

4- (51) 5216 Sayılı Kanunun 21. maddesinin 1 ve 2. Fıkrasına istinaden norm kadro ilke ve Standartlarına göre uygun olarak tanzim edilen teşkilat şemasının onaylanması talebinin görüşülmesi.

 

5- (52) Belediyemizde Münhal bulunan 1 dereceli Spor Tesisleri Şube Müdürlüğü kadrosuna Mehmet SÖNMEZ’in ataması hakkında meclisin bilgilendirilmesi.

 

6- (53) 5216 Sayılı Kanunun 21. maddesinin 2. fıkrası ile, Belediye ve Bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri norm kadro ilke ve standartlarına dair yönetmelik hükümlerine uygun olarak tanzim edilen II sayılı cetvelin onaylanması talebinin görüşülmesi.

 

7- (54) Ortağı olduğumuz Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş. tarafından yeni kurulacak olan Kayseri Elektrik Perakende Satış A.Ş.’ne 35.610.486 adet pay karşılığında 356.104.86TL sermaye ile iştirak edilmesi, şirketin tüzel kişiliğinin oluşturulması, ana sözleşmesi ve kuruluş belgelerinin imzalanması için yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.

 

8- (55) Büyükşehir Eğitim Faaliyetleri Sosyal ve Spor tesisleri San. ve Tic. A.Ş’nin ortağı olduğu Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş’nin 4628 sayılı elektrik Piyasa Kanunu gereği yeni kurulacak olan perakende satış şirketine ortak olmasına ilişkin alınan yönetim kurulu kararının tasdikinin görüşülmesi.

 

9- (56) Kayseri Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünün, Kocasinan İlçesi, Sümer Mahallesinde bulunan mülkiyeti Hazineye ait 298 pafta, 3341 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın Abdullah GÜL Üniversitesi Rektörlüğü’ne tahsisi talebinin görüşülmesi.

 

10- (57) Büyükşehir Belediyemiz iştiraklerinden, Kayseri Erciyes Turizm İnşaat Spor Etkinlikleri San. ve Tic. A.Ş. sermayesini 5.000.000.TL’den 7.000.000.TL’ye çıkarmış olduğundan, sermaye artırımından dolayı rüçhan hakkımızın kullanılması ve iştirak taahhütnamesi düzenlenmesi talebinin görüşülmesi.

 

11- (58) Kocasinan İlçesi, Yeni Pervane Mahallesi, 5493 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.

 

12- (59) Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan-Bahçelievler Mahallesi ve Gesi - Fatih Mahallelerinin bulunduğu alanda mülkiyeti Melikgazi Belediyesine ait, 495 ada, 1 parsel ve mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, 1615 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.

 

13- (60) Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan-Bahçelievler Mahallesi, 6154 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.

 

14- (61) Melikgazi Belediyesinin, Becen Mahallesi, 10315 ada, 10 ve 23 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.

 

15- (62) Kayseri Erciyes Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi Develi Kapısı Ana Kayak Giriş Bölgesi olan, 1/5000 ölçekli nazım imar planında ise T2 ve T3 Özel Proje Alanı olarak planlı bulunan alanda, Belediyemiz tarafından satışı gerçekleştirilen Turizm Tesislerine ilişkin yatırımcıların imar plan değişikliği, plan notları ve mimari projeler hususundaki taleplerinin görüşülmesi.

 

16- (63) Kocasinan Belediyesinin, Mithatpaşa Mahallesi, 6709 ada, 72 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi.

 

17- (64) Melikgazi Belediyesinin, Caferbey Mahallesi’nde yer alan 13 ada, 1, 2, 9 ve 10 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi.

 

18- (65) Melikgazi Belediyesinin, Becen Mahallesi, 8140 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.

 

19- (66) Melikgazi Belediyesinin, mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı Yeşilyurt Mahallesi, 854 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.

 

20- (67) Talas Belediyesinin, Harman Mahallesi, 60 pafta, 1164 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.

 

21- (68) Talas Belediyesinin, mülkiyeti şahsa ait, Başakpınar Mahallesi, 13 pafta, 2218 ve 2221 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli mevzi nazım imar planı talebinin görüşülmesi.

 

22- (69) Kocasinan Belediyesinin, Erkilet General Emir Mahallesi, 1 pafta, 53 ve 8673 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi.

 

23- (70) Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde mülkiyeti Belediyemize ait, Pervane Mahallesi, 7202 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.

 

24- (71) Melikgazi İlçesi, Erciyes dağı kış sporları turizm merkezine ait 1/25000 ölçekli çevre düzeni planında kayak giriş noktası olarak planlı bulunan Hisarcık Kapısı ve Hacılar kapısına yönelik 1/5000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli imar planlarının yapılması talebinin görüşülmesi.

 

25- (72) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, İncesu Belediye Meclisinin, 05.10.2012 tarih ve 96 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

 

26- (73) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisinin, 05.11.2012 tarih, 247, 248, 250, 251, 252, 253, 254, 256, 257, 258, 259, 260 ve 261 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

 

27- (74) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, İncesu Belediye Meclisinin, 05.11.2012 tarih ve 103 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

 

28- (75) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisinin, 05.10.2012 tarih, 223, 224, 225, 226 ve 227 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

 

29- (76) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Talas Belediye Meclisinin, 06.11.2012 tarih, 190, 191 ve 193 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

(77) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisinin, 09.11.2012 tarih, 272, 273, 274 ve 275 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.