1.Melikgazi Belediyesinin, Gökkent Mahallesinde, mülkiyeti şahıslara ait olan, 2828 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
2.Sarıoğlan Belediye Meclisinin 06.09.2016 tarih, 34 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
3.Sarıoğlan Belediyesinin, Sarıoğlan İlçesi, Kızılgeriş Mevkiindeki alanda ilave imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
4.Melikgazi Belediye Meclisinin 03.10.2016 tarih, 357 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
5.Melikgazi Belediyesinin, Köşk Mahallesi, 12018 ada, 1 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
6.Melikgazi İlçesi, Yeşilyurt Mahallesinde mülkiyeti TOKİ’ye ait olan 12210 ada 2 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu plansız alanda ilave 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
7.Melikgazi İlçesi, Germir Mahallesi Kentsel Sit Alanına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı, 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı, plan açıklama raporu, plan notları, küçük haritalar ve araştırma ve değerlendirme raporu Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından uygun bulunmuş olup, konunun karara bağlanması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
8.Karayolları 6. Bölge Müdürlüğünün, Pastırmacılar Parkının bulunduğu kavşak alanına ilişkin imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
9.Kocasinan Belediyesinin, Mithatpaşa Mahallesi muhtelif ada ve parsellerdeki taşınmazların bulunduğu alanda ‘Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı’ ilan edilmesi ve ilan edilen alanda tüm çalışmaların Kocasinan Belediyesince yapılması konusundaki yetkinin Kocasinan Belediyesine devredilmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
10.Melikgazi Belediyesinin, Becen Mahallesi, 10406 ada, 1 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
11.Kocasinan Belediye Meclisinin 03.04.2017 tarih, 88 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
12.Develi Belediye Meclisinin 03.04.2017 tarih, 32 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
13.ND İmar İnşaat ve Ticaret A.Ş. tarafından hazırlanmış olan 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı, Plan Hükümleri, Plan Açıklama Raporunun incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
14.Melikgazi Belediyesinin, Küçükali ve Anbar Mahallelerinde yürütülen Kentsel Dönüşüm Projeleri devamında 2. Etap olarak belirlenen alanlar için imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
15.Melikgazi Belediyesinin, Ağırnas Mahallesi 2096 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
16.Melikgazi Belediyesinin, Becen Mahallesi 10397 ada, 2 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
17.Kocasinan Belediyesinin, Talatpaşa Mahallesinde mülkiyeti hazineye ait 5430 ada 1 parsel, 5456 ada 1 parsel, 5462 ada 1 parsel ve 5463 ada 1 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
18.Akkışla Belediyesinin, Şen Mahallesinde, 159 ada, 21 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
19.Melikgazi Belediye Meclisinin 02.05.2017 tarih, 164, 165, 167, 169, 172 ve 174 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
20.Kocasinan Belediye Meclisinin 02.05.2017 tarih, 105 ve 107 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
21.Kocasinan Belediye Meclisinin 04.05.2017 tarih, 120, 121, 122 ve 123 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
22.Talas Belediye Meclisinin 02.05.2017 tarih, 48 ve 49 sayılı kararları ile 04.05.2017 tarih, 55 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
23.Melikgazi Belediye Meclisinin 05.05.2017 tarih, 203, 204, 206, 207 ve 208 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
24.Develi Belediyesinin, Reşadiye Mahallesi 1844 ada, 1 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
25.Develi Belediyesinin, Reşadiye Mahallesi 515 ada, 34 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
26.Tomarza Belediye Meclisinin 07.04.2017 tarih, 26 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
27.Yahyalı Belediye Meclisinin 02.05.2017 tarih, 47 ve 48 sayılı kararları ile 04.05.2017 tarih 52 ve 53 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
28.Melikgazi Belediye Meclisinin 05.12.2016 tarih, 437 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
29.Bünyan Belediyesinin, Toki ve Bünyan Cezaevi arasında bulunan 318 ada, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
30.Yeşilhisar Belediyesinin, Başköy Mahallesi, 153 ada, 84 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
31.Sarız Belediyesinin, muhtelif mahallelerde bulunan alanda 1/5000 ölçekli ilave-revizyon nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
32.Melikgazi İlçesi, Gesi Fatih Mahallesi, 1615 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
33.Melikgazi Belediyesinin, Tınaztepe Mahallesi, 1450 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
34.Kocasinan Belediyesinin, Erkilet General Emir Mahallesi, 9193 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
35.Özvatan Belediyesinin, Yeni Mahalle, 5 pafta, 239 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
36.Özvatan Belediyesinin, Kavaklı Mahallesi, 108 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
37.Kocasinan Belediyesinin, Pervane Mahallesinde, Kocasinan Bulvarı kuzeyinde yer alan muhtelif ada ve parsellerin bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
38.Bünyan Belediyesinin, Elbaşı Mahallesinde bulunan 2322 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
39.Tomarza Belediye Meclisinin 02.05.2017 tarih, 30 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
40.Kocasinan Belediyesinin, Sümer Mahallesi, 1591 ada, 81 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
41.Kocasinan Belediyesinin, Yakut Mahallesinde muhtelif ada parseller ve çevresinde nazım imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
42.Belediyemizce yapılan ihale ile satılan Erciyes bölgesindeki 21 adet otel arsasından bazılarının DİE-TÜFE oranı eklenerek alınması ve tapu tescilinden sonra satılması için Encümene yetki verilmesi talebi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu Ortak Raporunun görüşülmesi.
43.Yahyalı, Yeşilhisar ve Tomarza İlçelerine doğalgaz getirilmesi için yapılması gereken işlemlerin EPDK nezdinde taahhüt edilmesi talebinin görüşülmesi.
44.Belediyemizce yapılacak çalışmalarda kullanılmak üzere, 2 greyder, 10 kamyon, 2 toprak silindiri, 2 lastik tekerlekli yükleyici, 1 asfalt finişeri, 1 asfalt silindiri, 1 asfalt kazıma makinesi ve 1 adet 35 tonluk mobil vincin satın alınması talebinin görüşülmesi.
45.İlimizde Organik Tarımı Desteklemek ve Geliştirmek amacıyla Bünyan İlçesi, Karahıdır Mahallesinde bulunan ve Belediyemize tahsis edilen okul binasının Kadın Çiftçiler Ekolojik Eğitim ve Üretim Merkezi (KAÇEM) yapılması amacıyla ilgili kurumlarla Belediyemiz arasında yapılacak işbirliği protokolünü imzalamak üzere Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin BEYHAN'a yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.

                                                                                                                                     EK GÜNDEM
 
1.(46) Melikgazi, Talas ve Hacılar İlçelerinde muhtelif cadde ve sokaklara isim verilmesi veya mevcut isimlerinin değiştirilmesi talebinin görüşülmesi.
2.(47) Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi uygulama iş ve işlemlerinin Belediyemiz ve Belediyemiz şirketi Kayseri Büyükşehir Belediyesi İmar ve İnşaat Ticaret A.Ş. tarafından ortak işbirliği ile yürütülmesi doğrultusunda; Kayseri Büyükşehir Belediyesi adına kayıtlı bazı taşınmazların, yapılacak imar uygulamasından önce, bahse konu protokol gereği şirket adına devredilmesi talebinin görüşülmesi.
3.(48) UKOME kararıyla Yabancı uyruklu öğrenciler için tahsis edilen seyahat kartı uygulamasının devam edip etmeyeceğinin, devam edecek ise bedelinin belirlenmesi ve Basın seyahat kartları için uygulanacak indirim oranının veya yıllık kullanım bedelinin belirlenmesi talebinin görüşülmesi.
4.(49) Mülkiyeti Belediyemize ait, Kocasinan İlçesi, Beyazşehir Mahallesi, 3709 ada, 3 parsel numaralı taşınmazdaki 2. Kat, 5, 6, 3. Kat, 9, 10, 11 ve 12. Bağımsız bölüm numaralı meskenler ile Kavakyazısı (2. Mıntıka) Mahallesi, 2945 ada, 9 parsel numaralı taşınmazdaki 8. Kat, 16 bağımsız bölüm numaralı meskenin ve Beyazşehir Mahallesi, 6330 ada, 1, 2, 3 parsel, 6329 ada, 4 parsel, Melikgazi İlçesi, Gesi Mahallesi, 363 ada, 1 parsel numaralı taşınmazların tevhit ifrazından oluşacak olan parsellerin satışının yapılması talebinin görüşülmesi.
5.(50) Belediyemiz tarafından yürütülen ve planlanan Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi ile ilgili olarak; alan içerisinde bulunan Şükrü Malaz İlköğretim Okulu'nun yeni projeye göre yine dönüşüm alanı içerisinde bir alana taşınması ve yeni okul binasının yapımı konusunda, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortak işbirliği protokolü imzalaması için Büyükşehir Belediye Başkanı'na veya yetkilendireceği bir kişiye yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.
6.(51) Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığının, Kayseri İli, Kocasinan İlçesi, Beydeğirmeni Mahallesi sınırları içerisinde kalan, Mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Kayseri İmar ve İnşaat Ticaret Anonim Şirketi adına kayıtlı taşınmazlar ve şahıslar adına kayıtlı taşınmazların bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
7.(52) Etüt ve Projeler Daire Başkanlığının, Kocasinan İlçesi 765 ada, 36, 104 ve 105 parsellerde yer alan Büyükşehir Belediyesi yanına yapılacak olan Kitap Kafe projesinin yapılabilmesi için gerekli imar planı değişikliklerinin yapılması talebinin görüşülmesi.
8.(53) Etüt ve Projeler Daire Başkanlığının, kentin çeşitli bölgelerinde 6 adet mini terminal projelerinin yapılabilmesi için gerekli imar planı değişikliklerinin yapılması talebinin görüşülmesi.
9.(54) Kocasinan Belediyesinin, Kocasinan Mahallesinde, Sivas Bulvarının doğusunda, Uluslararası Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesinin de yer aldığı, muhtelif ada parsellerin bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
10.(55) Kocasinan Belediyesinin, Pervane Mahallesi,  929 ada, 43 ve 54 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
11.(56) Mülkiyeti Belediyemize ait, Kocasinan İlçesi, Beyazşehir Mahallesinde, 3628 ada 1 parsel ve 3656 ada 1 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alan ve civarında imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
12.(57) Kocasinan Belediyesinin, Seyrani Mahallesi 4864 ada 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
13.(58) Kocasinan Belediyesinin, Karakimse Mahallesi 116 ada, 79 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
14.(59) Mülkiyeti Belediyemize ait, Melikgazi İlçesi, Karacaoğlu Mahallesinde, 11218 ada, 15 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda, civarın fırın ihtiyacının karşılanması amacı ile 1/5000 ve 1/1000 ölçekli nazım ve uygulama imar plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
15.(60) Melikgazi Belediyesinin, Caferbey Mahallesi, 80 ada 30, 31 parsel ve 12231 ada 1 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
16.(61) Melikgazi Belediyesinin, Köşk Mahallesi, 5096 ada, 4 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
17.(62) Melikgazi Belediyesinin, Erenköy Mahallesi, 6341 ada 1 parsel ve 4592 ada 2 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
18.(63) Melikgazi Belediyesinin, Erenköy Mahallesi, 5474 ada 2, 3, 4, 5, 6 parseller ve 10517 ada 4, 5, 6, 7, 9 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
19.(64) Bünyan Belediyesinin, Cumhuriyet Mahallesi, 101 ada, 194 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.
20.(65) İncesu Belediyesinin, Küllü Mahallesi, 107 ada, 75 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.
21.(66) Kocasinan Belediye Meclisinin 05.06.2017 tarih, 127, 128, 129, 130 ve 131 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
22.(67) Melikgazi Belediye Meclisinin 05.06.2017 tarih, 212, 213, 214, 215, 216, 218, 219, 220, 221 ve 223 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
23.(68) Talas Belediye Meclisinin 08.06.2017 tarih, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 ve 81 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
24.(69) Talas Belediye Meclisinin 08.06.2017 tarih ve 82 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
25.(70) Talas Belediye Meclisinin 08.06.2017 tarih ve 83 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
26.(71) İncesu Belediye Meclisinin 02.05.2017 tarih ve 44 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
27.(72) İncesu Belediye Meclisinin 05.06.2017 tarih, 58, 59 ve 61 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
28.(73) Develi Belediye Meclisinin 08.05.2017 tarih ve 52 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
29.(74) Etüt ve Projeler Daire Başkanlığının, Melikgazi İlçesi, Karacaoğlu Mahallesinde mülkiyeti Belediyemize ait 11216 ada 4 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda imar plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
30.(75) Mülkiyeti Belediyemize ait olan Oruç Reis Mah. Karpuzatan Cad. No:51 Kocasinan/KAYSERİ adresindeki Sosyal Tesisin Kayseri İmar ve İnşaat Ticaret (İMAR) A.Ş.’ye tahsisinin yapılıp yapılmayacağı, yapılacaksa tahsis süresi ve bedelinin belirlenmesi talebinin görüşülmesi.