1. Melikgazi Belediye Meclisinin 01.08.2022 tarih, 153, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165 ve 166 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

2. Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Daire Başkanlığı’nın, Havalimanı Yolu Kuzey Çevreyolu bağlantısı için hazırlanmış projenin, Erenköy Mahallesi Erciyes Bulvarı ile Talas Bulvarı arası için hazırlanmış olan yol ve kavşak projesinin ve Mustafa Şimşek Bulvarı Nalçik Bulvarı bağlantısı için hazırlanmış olan projenin imar planına işlenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

3. Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı’nın, Erciyes Kayak Merkezi Hacılar Kapı Tesis Yolu ve Kaçış Rampası projesi kapsamında söz konusu alanın 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planının yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

4. Kocasinan İlçesi, Beyazşehir Mahallesinde, mülkiyeti Kocasinan Belediyesine ait, 3729 ada, 3 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

5. Kocasinan İlçesi, Şeker Mahallesi, 11076 ada 3 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

6. Mülkiyeti Kocasinan Belediyesine ait Kocasinan İlçesi, Ertuğrulgazi Mahallesi, 7251 ada 1 parsel ve mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Kocasinan İlçesi, Ertuğrulgazi Mahallesi, 7254 ada 1 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

7. Kocasinan Belediye Meclisinin 01.08.2022 tarih, 128, 129, 130 ve 131 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

8. Felahiye İlçesi, Felahiye Kent Merkezi ile Kayapınar Fatih Sultan Mehmet Mahallelerini kapsayan alanda, Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.05.2022 tarih, 147 sayılı kararına istinaden onaylanarak askı ilan edilen 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planına askı ilan süresi içerisinde yapılan itiraz hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

9. Bünyan Belediye Meclisinin 01.08.2022 tarih, 38 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

10. Talas Belediye Meclisinin 01.08.2022 tarih, 125 sayılı ve 04.08.2022 tarih, 127 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

11. Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı'nın, Talas İlçesi, Talas Mahallesi, 1972 ada 1 ve 2 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

12. Develi Belediye Meclisinin 08.06.2022 tarih, 32 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

13. İncesu Belediyesi’nin Saraycık Mahallesi, 2419 ada, 3 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

14. Çalışmaları devam eden gündem maddeleri hakkında hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

15. Yüksel GÜNGÖREN isminin şehrimizde uygun görülecek bir caddeye verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi.

16. Halim Demir HİDAYETOĞLU isminin şehrimizde uygun görülecek bir caddeye verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi.

17. Hamdi ŞAKAR isminin şehrimizde uygun görülecek bir caddeye verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi.

18. Şehit Hayrettin EREN isminin yaşatılması için Kayseri Büyükşehir Belediyesi veya Bünyan Belediyesi sınırlarında uygun olan bir caddeye verilmesi talebinin görüşülmesi.

19. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’nın Huzurevi İç Hizmet Yönergesi Uygulama ve Esaslarının yeniden düzenlenmesi talebinin görüşülmesi.

20. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’nın Sosyal Hizmet ve Sosyal Yardım Yönetmeliğinin yeniden düzenlenmesi talebinin görüşülmesi.

21. Akkışla Belediyesi’ne 5.000.000,00 TL ek bütçe verilmesi talebinin görüşülmesi.

22. Kayseri Valiliği Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü KAYDEM (Kayseri Değerler Eğitimi Merkezi) ile Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, Kayseri Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Kayseri İl Müftülüğü ve Eğitime Destek Platformu arasında imzalanan Erdemlerimizle Varız (Er-Va) Projesi İş Birliği Protokolünün onaylanması talebinin görüşülmesi.

23. Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan, Tuz Serici Kar Küreme İş Makinası ücretlerinin Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2022 Yılı Ücret Tarifesine ilave edilmesi talebinin görüşülmesi.

24. KASKİ Genel Müdürlüğü 2022 yılı Ücret Tarifesinde yer alan Güvence Bedelleri kısmının yeniden düzenlenmesi talebinin görüşülmesi.

25. Mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait Develi İlçesi, Yenimahalle Mahallesi, 1091 ada, 5 parsel numaralı taşınmazın satışının yapılması için Kayseri Büyükşehir Belediyesi Encümeni’ne yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.

26. Kocasinan İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesinde (tapuda Kavakyazısı Mahallesi), 7203 ada 1 parselin kuzeyinde, 4572 ada 1 parselin ise güneyinde bulunan alanda imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.

27. Kocasinan Belediyesi’nin, Kocasinan İlçesi, Osmangazi Mahallesinde (tapuda Erkilet Mahallesi), mülkiyeti Maliye Hazinesi'ne ait, 784 ada 1 parsel ve Kocasinan Belediyesi'ne ait, 785 ada 1 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.

EK GÜNDEM

 

28. (1) Develi İlçesi, Yenimahalle Mahallesinde, 1502 ada, 5 parsel ve aynı parselin kuzeyinde bulunan alanda imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.

29. (2) Talas İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, 2248 ada, 1 parsel numaralı taşınmazda ticaret alanı olarak planlı yerin belediye hizmet alanı olarak planlanması talebinin görüşülmesi.

30. (3) Sarız İlçesi, Günesen Mahallesi, 323 ada 62 ve 15 numaralı parsellerin bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.

31. (4) Kocasinan Belediye Meclisinin 05.09.2022 tarih, 139 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

32. (5) Özvatan Belediye Meclisinin 05.09.2022 tarih, 47 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

33. (6) Bünyan Belediye Meclisinin 07.03.2022 tarih, 21 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

34. (7) Melikgazi Belediye Meclisinin 05.09.2022 tarih, 175 ve 176 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

35. (8) Kocasinan İlçesi, Sümer Mahallesi, 2809 ada 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.

36. (9) Hacılar İlçesi, Aşağı ve Orta Mahalleleri sınırları içerisinde kentsel dönüşüm alanında mülkiyet durumundan kaynaklanan uygulama sorunlarının engellenmesi ve 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Madde uygulamasını sağlamak amacıyla 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.

37. (10) Kocasinan İlçesi, Yavuzselim Mahallesi, Sivas Bulvarı üzeri 4111. Sokak ve 1798. Sokak kesişimindeki, Cırgalan Mahallesi, Sivas Bulvarı üzeri 338. Sokak kesişimindeki ve Erkilet Ertuğrulgazi Mahallesi, Erkilet Bulvarı ile Pusula Caddesi kesişimindeki alanlarda imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.

38. (11) Hacılar Belediye Meclisinin 05.09.2022 tarih, 70 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

39. (12) Talas İlçesi, Başakpınar Mahallesi, 3043 ada 9 parsel (eski 2218) ve 3043 ada 10 parsel (eski 2221) parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.

40. (13) Melikgazi İlçesi, Becen Mahallesi 10371 ada 5 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.

41. (14) Talas Belediye Meclisinin 05.09.2022 tarih, 134 ve 136 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

42. (15) Kocasinan İlçesi, Talatpaşa Mahallesi'nde, 4446, 4447, 4448 numaralı imar adalarının mücavirinde bulunan alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.

43. (16) Akkışla İlçesi, Yukarı Mahalle, 253 ada 1 parsel ve 252 ada 1 numaralı mülkiyeti Maliye Hazinesine ait parsellerin bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.

44. (17) İncesu Belediyesi’nin, İncesu İlçesi, Süksün Zafer Mahallesi, 443 ada, 2 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.

45. (18) Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı’nın, Kayseri İli, Kocasinan İlçesi, Argıncık Mahallesinde bulunan yaklaşık 7 hektarlık alanda imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.

46. (19) Mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait Kocasinan İlçesi, Erkilet Mahallesinde bulunan alanda, ada ve parsel numaraları belirtilen arsaların satışının yapılması için Kayseri Büyükşehir Belediyesi Encümeni'ne yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.

47. (20) Yahyalı Belediyesi’ne 18.500.000,00 TL ek bütçe verilmesi talebinin görüşülmesi.

48. (21) Talas Belediyesi’ne 42.000.000,00 TL ek bütçe verilmesi talebinin görüşülmesi.

49. (22) Develi Belediyesi’ne 58.000.000,00 TL ek bütçe verilmesi talebinin görüşülmesi.

50. (23) Pınarbaşı Belediyesi’ne 40.000.000,00 TL ek bütçe verilmesi talebinin görüşülmesi.

51. (24) Melikgazi Belediyesi’ne 340.000.000,00 TL ek bütçe verilmesi talebinin görüşülmesi.

52. (25) Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait şirketlerin vergi borçlarının ödenmesi amacıyla bilgileri belirtilen taşınmazların tapu devirlerinin yapılması ile ilgili gerekli iş ve işlemlerin yapılması için Kayseri Büyükşehir Belediyesi Encümeni’ne yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.

53. (26) 500 adet Personel Servisi Taşımacılığında kullanılmak üzere (P) plakanın, 165 adet Ticari Taksi Taşımacılığında kullanılmak üzere (T) plakanın, 450 adet Öğrenci Servisi Taşımacılığında kullanılmak üzere (S) plakanın 10 yıllığına kiraya verilmesi için Kayseri Büyükşehir Belediyesi Encümeni’ne yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.

54. (27) 25-29 Eylül 2022 tarihleri arasında Macaristan’a gidecek heyetin belirlenmesi ve görevlendirilmesi talebinin görüşülmesi.