1.Kocasinan Belediyesinin, Pervane Mahallesi, 7504 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
2.Kocasinan Belediye Meclisinin 04.10.2018 tarih, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200 ve 201 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
3.Kocasinan Belediyesinin, Kötügöller Mevkii, 1078 ada, 23 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
4.Kocasinan Belediyesinin, Şeker Mahallesi, 7098 ada, 3, 4, 7 ve 8 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
5.Kocasinan İlçesi, Erkilet Mahallesinde yaklaşık 155,10 hektarlık alanda, 5393 sayılı Yasa'nın 73. Maddesinde izah olunduğu şekilde Erkilet Mahallesi Kentsel Dönüşüm Proje alanı ilan edilmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
6.Kocasinan Belediyesinin, Ziya Gökalp Mahallesi, 2961 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
7.Melikgazi Belediye Meclisinin 04.10.2018 tarih, 348, 349, 350 ve 351 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
8.Melikgazi İlçe sınırlarında yer alan Belediyemiz Meclisinin 14.05.2018 tarih, 193 sayılı Meclis Kararına uygun olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planlarına askı ilanı aşamasında yapılan itiraz hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
9.Talas İlçesi, Erciyes Mahallesi, viyadük yolunun güney bağlantısını sağlayan yolun civarındaki alanda Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 09.07.2018 tarih, 285 sayılı kararına istinaden onanarak askı ilan edilen 1/5000 ölçekli ilave-revizyon nazım imar planına askı ilan süresi içerisinde yapılan itiraz hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
10.Talas İlçesi, Başakpınar Mahallesi, Kayseri Malatya Yolu üzeri belirlenen alandaki Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 09.07.2018 tarih, 282 sayılı kararına istinaden onanarak askı ilan edilen 1/5000 ölçekli ilave-revizyon nazım imar planına askı ilan süresi içerisinde yapılan itirazlar hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.