1. Kocasinan Belediyesinin, Çavuşağa Mahallesi, K35-a-15-a-4c pafta, 1344 numaralı parselin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
2. İncesu Belediyesinin, Saraycık Mahallesi’nde, mülkiyeti Özbölükler Tarım Ürünleri Gıda San. Tic. Ltd. Şti.ya ait olan, 836 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
3. Yahyalı Belediyesinin, Camikebir Mahallesi, 232 ada, 16 ve 17 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
4. Melikgazi Belediyesinin, Yeşilyurt Mahallesi, 8633 ada, 4 parsel, 8635 ada, 5 parsel, 8660 ada, 1, 2 parsel, 8693 ada, 4 parsel, 8662 ada, 3, 6, 7 parsel ve 8676 ada, 1, 2 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
5. Melikgazi Belediyesinin, Tavlusun Mahallesi’nde, mülkiyeti maliye hazinesine ait olan, 11104 ada, 8 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
6. Melikgazi Belediyesinin, Konaklar Mahallesi’nde, 1932 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
7. Melikgazi Belediyesinin, Gesi Mahallesi, 397 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
8. Develi Belediyesinin, Yeni Mahalle, 1135 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 ve 17 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
9. İncesu Belediyesinin, Beylik Mahallesi’nde, 367 ada, 37 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
10. Yeşilhisar Belediyesinin, Güzelöz Mahallesi’nde, 101 ada, 142, 144, 150, 151, 152 ve 183 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda mevzii nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
11. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Pınarbaşı Belediye Meclisinin 02.06.2015 tarih ve 27 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
12. Kocasinan İlçesi, Mimarsinan Parkı içerisinde yapımı devam etmekte olan Mimarsinan Katlı Otopark Projesinin bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
13. Talas Belediyesinin, mülkiyeti şahsa ait Tablakaya Mahallesi, 1287 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
14. Talas Belediyesinin, mülkiyeti şahsa ait Reşadiye Mahallesi, 8 pafta, 1251 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
15. Bünyan Belediyesinin, Sümer Mahallesi sınırları içerisinde 349 ada, 9 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
16. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisinin 07.09.2015 tarih, 168, 169 ve 170 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
17. Melikgazi Belediyesinin, Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde, 3276 ada, 137, 138, 139, 143 ve 144 no’lu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
18. Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan-Demokrasi Mahallesi’nde, dosyada belirtilen alanlardan birinin ibadet yeri olarak planlanması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
19. Melikgazi Belediyesinin, Anbar Mahallesi’nde, mülkiyeti şahıslara ait, 10097 ada, 9 parselin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
20. Melikgazi Belediyesinin, Melikgazi İlçesi, İsa Ağa Mahallesi’nde, mülkiyeti maliye hazinesi adına kayıtlı, Kültür Turizm Bakanlığı’na tahsisli olan 7504 ada, 1 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
21. Melikgazi Belediyesinin, Melikgazi İlçesi, Yeniköy Mahallesi’nde, mülkiyeti Mülhak El-Hac Narullahzade Mehmet Bin Nasrullah vakfına ait, 8954 ada, 1 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
22. Melikgazi Belediyesinin, Erenköy Mahallesi, 10456 ada, 27 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
23. Melikgazi Belediyesinin, Köşk Mahallesi, 7573 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
24. Melikgazi Belediyesinin, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 3288 ada, 6, 114, 64, 67 ve 61 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
25. Melikgazi Belediyesinin, Anbar Mahallesinde kadastro parsellerinin konumundan dolayı imar uygulaması yapılamadığı gerekçesiyle onama sınırı içerisine alınan alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
26. Melikgazi Belediyesinin, Gesi Mahallesi, 382 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
27. Melikgazi Belediyesinin, Hisarcık Bahçelievler Mahallesi, 11228 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
28. Melikgazi Belediyesi, Erenköy Mahallesi, 4615 ada, 8, 9 ve 11 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
29. Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Mahallesi, 393 ada, 16 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
30. Tomarza Belediyesinin, Yukarı Mahalle, 108 ada, 81 ve 82 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
31. Develi Belediyesinin, İbrahimağa Mahallesi, 1189, 1833, 1834 ve 1835 adaların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
32. Talas Belediyesinin, Bahçelievler Mahallesi sınırları içerisinde 24 ada, 296 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda vatandaşın talebine istinaden 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
33. Talas Belediyesinin, Yukarı Mahalle sınırları içerisinde 212 ada, 3 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda vatandaşın talebine istinaden 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
34. Yeşilhisar Belediyesinin, Güzelöz Mahallesi, 101 ada, 128 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
35. Özvatan Belediyesinin, Yukarı Boğaziçi Mahallesinde, mülkiyeti Belediyesine ait 17 pafta, 379 ada, 8 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
36. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisinin, 07.09.2015 tarih, 366, 370, 371, 372, 373, 375 ve 376 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
37. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Talas Belediye Meclisinin, 07.09.2015 tarih, 177, 178 ve 180 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
38. Park Bahçeler ve Ağaçlandırmalar Dairesi Başkanlığınca hazırlanan Görev ve çalışma yönetmeliği hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon raporunun görüşülmesi. 
39. Büyükşehir Belediyesi Denetimli Özel Halk Otobüsleri Çalışma yönetmeliği hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon raporunun görüşülmesi. 
40. Hacılar İlçesindeki isimsiz yola "HUZUR ÇIKMAZ" Sokağı, "PROF.DR. Burhan KUZU" isminin de herhangi bir cadde, sokak, meydan veya bulvara verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon raporunun görüşülmesi. 
41. Hacılar İlçesindeki isimsiz bir yola "ÇATALOĞLU SOKAK" ismi verilmesi talebinin görüşülmesi. 
42. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığınca hazırlanan Görev ve çalışma yönetmeliğinin görüşülmesi.  

EK GÜNDEMİ 
1.(43) Fen İşleri Daire Başkanlığınca, Selçuklu Hobi Bahçesinin Hacılar yolu tarafında ki boşluk alanın Hobi Bahçesi yapımına uygun olduğunu ve toplam alanı 95.133,73m² olan bu alanın Hobi Bahçesi yapımına uygun hale getirilmesi için gerekli işlemlerin yapılması ve bu kapsamda mülkiyeti Gülük Şemsettin Vakfı'na ait Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Karacaoğlu Mahallesi, 11217 ada, 23, 24, 25, 26, 41, 42, 43, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 88, 94, 95, 96, 97 ve 98 parsel numaralı taşınmazların kiralanması ile ilgili yapılacak ihaleye veya bu taşınmazlarla ilgili yapılacak protokolü imzalamaya Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa ÇELİK veya yetki vereceği kişi yada kişilerin görevlendirilmesi talebinin görüşülmesi. 
2.(44) Erciyes Feneri derneği ile Belediyemiz arasında gerçekleştirilecek sosyal ortak hizmet projeleri protokolünün imzalanması için Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa ÇELİK veya yetki vereceği kişi yada kişilerin görevlendirilmesi talebinin görüşülmesi. 
3.(45) Melikgazi Belediyesinin, Becen Mahallesi’nde, 598 ada, 39 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi. 
4.(46) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 12.Bölge Müdürlüğünün, Melikgazi İlçesi, Köşkdağı Mahallesi’nde, 2568 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda imar uygulaması yapılması talebinin görüşülmesi. 
5.(47) Melikgazi Belediyesinin, Karacaoğlu Mahallesi’nde, 3993 ada, 1 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi. 
6.(48) Melikgazi Belediyesinin, Melikgazi Mahallesi’nde, 8397 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi. 
7.(49) Kocaisnan Belediyesinin, Karakimse Mahallesi, 116 ada, 81, 82, 83, 84, 86 ve 87 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi. 
8.(50) Kocaisnan Belediyesinin, Karpuzatan Mahallesinde, mülkiyeti Hazineye ait 6700 ada, 1 parsel no'lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi. 
9.(51) Kocaisnan Belediyesinin, Yenişehir Mahallesi, 4093 ada, 3 parsel no'lu taşınmaz, 2754 ada, 3 parsel ile 2757 ada, 1 parsel ve 626 ada, 242 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi. 
10.(52) Kocaisnan Belediyesinin, Buğdaylı Mahallesi 6440 ada 1 parsel, 6442 ada 40 parsel, 6444 ada 1 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi. 
11.(53) Kocaisnan Belediyesinin, Gaziosmanpaşa Mahallesi, 3279 ada, 31 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi. 
12.(54) Kocaisnan Belediyesinin, Erkilet Dere Mahallesi, 7414 ada, 2 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi. 
13.(55) Kocaisnan Belediyesinin, Erkilet Mahallesi, 2 pafta, 581 ada, 1 ve 2 parsel ve Tanpınar Mahallesi , 6925 ada, 2 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanlarda İl Gıda ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün görüşü doğrultusunda plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi. 
14.(56) Kocaisnan Belediyesinin, Sümer Mahallesi, 7410 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi. 
15.(57) Kocaisnan Belediyesinin, Kavakyazısı Mahallesi, 314 pafta, 3007 ada, 4 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
16.(58) Milli Savunma Bakanlığı, Sivas İnşaat Emlak Bölge Başkanlığının, Talas İlçesi, Erciyes Mahallesi, Zincidere 1.Komando Tugay Komutanlığı alanının güney kısmında 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi. 
17.(59) Talas Belediyesinin, Talas İlçesi, Reşadiye Mahallesi, 353 ada, 1, 2, 3 ve 4 parsel nulu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi. 
18.(60) Talas Belediyesinin, Mevlana Mahalle sınırları içerisinde 981 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda vatandaşın talebine istinaden 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi. 
19.(61) Talas Belediyesinin, Mevlana Mahalle sınırları içerisinde 1033 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda vatandaşın talebine istinaden 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi. 
20.(62) Bünyan Belediyesinin, Yeni Mahalle, Kibritlik Mevkii, 145 ada, 127 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi. 
21.(63) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Talas Belediye Meclisinin 05.10.2015 tarih, 186, 187, 188, 189, 190 ve 191 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi. 
22.(64) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisinin 05.10.2015 tarih, 413, 416, 417, 418, 419, 421, 422, 426, 429, 430, 433, 434, 436, 437 ve 438 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi. 
23.(65) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisinin, 08.10.2015 tarih, 471, 470, 469, 468, 467, 466, 465, 464, 463, 462, 461 ve 460 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi. 
24.(66) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisinin 08.10.2015 tarih, 211, 212, 213, 214, 215 ve 216 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi. 
25.(67) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisinin 05.10.2015 tarih, 189, 191 ve 192 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi. 
26.(68) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Hacılar Belediye Meclisinin 05.10.2015 tarih ve 54 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi. 
27.(69) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Yeşilhisar Belediye Meclisinin 06.10.2015 tarih ve 75 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi. 
28.(70) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Develi Belediye Meclisinin 07.09.2015 tarih ve 58 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi. 
29.(71) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Sarız Belediye Meclisinin 06.10.2015 tarih ve 35 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi. 
30.(72) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Akkışla Belediye Meclisinin 28.09.2015 tarih, 5 ve 6 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi. 
31.(73) Ulaşım hizmetlerinin bir kısmının 5216 sayılı kanunun 26. Maddesi uyarınca, sermayesinin %98’i Belediyemize ait Belediyemiz şirketlerinden olan Kayseri Ulaşım Turizm İnş. Taah. Proje. Müş. Telekomünikasyon San. ve Tic. A.Ş’ye belirlenecek süre ve şartlar dahilinde işletilmesinin devredilmesi konusunda söz konusu Şirket ile Belediyemiz arasında yapılacak protokolün imzalanması için Kayseri Büyükşehir Belediyesi adına Genel Sekreter Hüseyin BEYHAN’a yetki verilmesi talebinin görüşülmesi. 
32.(74) Sarız Belediyesine 1.300.000 TL Ek Bütçe verilmesi talebinin görüşülmesi. 
33.(75) Hatıra Ormanı yapılması hususunda Belediyemiz ile Orman ve Su İşleri ve Üniversiteler arasında yapılacak protokol için Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa ÇELİK veya Genel Sekreter Hüseyin BEYHAN’a yetki verilmesi talebinin görüşülmesi. 
34.(76) İlimiz çiftçilerinin ihtiyaç duyduğu ancak yüksek maliyetler nedeniyle alamadıkları tarımsal alet ve makinelerin temin edilerek, İlçe Ziraat Odası Başkanlıkları ve İlçe Belediye Başkanlıkları koordinesinde çiftçilerimizin kullanımına sunulması talebinin görüşülmesi. 
35.(77) İlimizde faaliyet gösteren ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının kayıt sisteminde kayıtlı olan süt toplama merkezlerinde toplanan çiğ sütte kaliteyi artırmak, zayiatı önlemek ve daha sağlıklı süt üretimi için gerekli olan süt takip sistemi projesi dahilinde alet ve cihazlar temin edilerek, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü koordinesinde çiftçilerimizin kullanımına sunulması talebinin görüşülmesi.