12 Ekim 2012 Tarihli Meclis Gündemi

1. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi, 5393 Sayılı Kanunun 41. maddesi gereğince, hazırlanan Belediyemizin 2013 Mali Yılı Performans Programı teklifi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

2. Talas koruma amaçlı İmar Plan revizyonu Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Kararıyla onaylanmış olup sorunların giderilmesi amacıyla imar planı lejantı ve uygulama koşullarında değişiklik yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.

3. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesine göre, Hacılar Belediye Meclisinin, 04.10.2012 tarih ve 53 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.

4. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisinin, 01.10.2012 tarih, 224 ve 225 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.

5. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisinin, 01.10.2012 tarih, 197, 198, 199, 200, 202, 203, 204 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.

6. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesine göre, Talas Belediye Meclisinin, 04.10.2012 tarih, 185 ve 186 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.

7. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisinin, 05.10 2012 tarih, 219, 220 ve 221 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.