GÜNDEM :

 

 1. Kocasinan Belediyesinin, mülkiyeti Gülsan Gıda Sanayi ve Tic.A.Ş.’ye ait, Şeker Mahallesi, 427 pafta, 2797 ada, 18 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 30J ve 31J nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
 2. Mülkiyeti Hazineye ait Kocasinan İlçesi, Kavakyazısı Mahallesi, 2317 ada, 5 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/1000 ölçekli 30M-IIIb imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
 3. Melikgazi Belediyesinin Gesi-Kuzey Mahallesinde nazım imar plan değişikliğinin yeniden yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
 4. Kocasinan Belediyesinin, Gömeç mevkii, 3 pafta, 2644 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli K35-a-19-a nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
 5. Kocasinan Belediyesinin Kavakyazısı mevkii, 3192 ada, 2 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 30N nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
 6. Kocasinan Belediyesinin, mülkiyeti Kayseri Yüksek Öğrenim ve Yardım Vakfına ait, Kötügöller-Korubaşı Mevkii, 188 pafta, 1053 ada, 22 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 31M nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
 7. Kocasinan Belediyesinin, Kavakyazısı Mahallesi, 3197 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 30n nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
 8. Melikgazi Belediyesinin, Seyitgazi Mahallesi, 1200 ada, 17 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 29M nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
 9. Melikgazi Belediyesinin, Gesi-Kuzey Mahallesinde, Mülkiyeti şahıslara ait, 579 ada, 1 parsel ile mülkiyeti Melikgazi Belediyesine ait, 589 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli K35A-23-B nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
 10. Fen İşleri Dairesi Başkanlığının, 2008 yılı içerisinde yapımı tamamlanan ve kullanıma sunulan Şehir stadyumunun otopark alanının yeterli olmadığı gerekçesi ile, bu otoparklara ilaveten yaklaşık 50.000m2’lik bir alanın otopark alanı olarak düzenlenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
 11. Melikgazi Belediyesinin, Bağpınar Mahallesi, 104 ada, 1 parsel ve 133 ada, 11 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli K35A-18-B ve K35-A19-A mevzii nazım imar plan yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
 12. Talas Belediyesinin, Başakpınar Yıldıztepe Mahallesindeki, 11(32) pafta, 127 ada, 1 parsel ve 107 ada, 1 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ile, 3 pafta, 1675 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında1/5000 ölçekli K35-d-08-c, K35-d-13-b, K35-d-13-a nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
 13. Talas Belediyesinin, Mülkiyeti Hazineye ait Emniyet Genel Müdürlüğüne tahsisli, Kiçiköy Mahallesi, 2 pafta, 149 ada, 20 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alana 1/5000 ölçekli K35-d-07a nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
 14. Melikgazi İlçesi, Anbar Mahallesi 6873 ve 6879 ada numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
 15. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin, 06.07.2009 tarih, 157 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
 16. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye Meclisinin, 03.08.2009 tarih, 97 ve 99 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
 17. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin, 07.09.2009 tarih, 184, 186, 187, 188, 189 ve 191 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
 18. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye Meclisinin, 07.09.2009 tarih, 111, 112, 113 ve 114 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
 19. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye Meclisinin, 10.09.2009 tarih, 128, 129, 130, 131, 132 ve 133 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
 20. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Talas Belediye Meclisinin, 03.08.2009 tarih, 127, 128, 129, 130 ve 07.08.2009 tarih, 146 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
 21. Kocasinan Belediyesinin, Kayseri Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinin 49/7 fıkrasının değiştirilmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
 22. Melikgazi İlçesi, Selçuklu Mahallesinde bulunan Zübeyir Caddesi isminin, Ahmet - Ayşe İNCİ Caddesi olarak değiştirilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi.
 23. Melikgazi İlçesi, Karadere Mevkiinde açılacak olan Cadde veya Sokağa Av. Orhan BEDESTANİ isminin verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi.
 24. Kuran-ı Kerim ve İslami İlimlere Hizmet Vakfının, Kocasinan İlçesi, Beyazşehir Mahallesi, 3663 ada, 1 parsel nolu taşınmazda bulunan Caminin Kuzeyinden geçen Caddeye Ahmet ÖZDERİCİ isminin verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi.

 

12.10.2009 TARİHLE MECLİS TOPLANTISINA AİT EK GÜNDEM

 

 

 1. (25) Kayseri Raylı Taşıma Sistemi “KayseRAY” projesi kapsamında; 30.10.2009 ve 30.10.2010 tarihleri arasında Almanya’da Raylı Sistem hakkında verilecek olan Eğitim seminerine katılmak üzere Makine Mühendisi Ömer ÖZTÜRK’ün görevlendirilmesi ve Harcırah Kanunu gereğince gidiş, dönüş günleri için birer gün, yol ve ulaşım masrafının Belediyemiz tarafından karşılanması, ayrıca Almanyada kalacağı süre için harcırah ödenmemesi talebinin görüşülmesi.
 2. (26) Mülkiyeti kullanımı T.E.İ.A.Ş. ait olan Kanlıyurt mevkiinde bulunan ve İmar planlarında resmi kurum alanı (T.E.K) olarak planlanmış olan yaklaşık 150.000 m2’ lik alan üzerindeki sosyal tesis, spor tesisleri, su deposu ve yağ depolama alanlarının bulunduğu takriben 40.000 m2’ lik alanın Kadir Has Stadyumunun otopark alanına ilave edilmesi amacıyla gerektiği şekilde düzenlemesi ile bahse konu alan üzerinde bulunan sosyal tesis (lokal), spor tesisleri, (tenis kortu, açık futbol sahası) su deposu ile yağ depolama alanlarının T.E. İ.A.Ş. gösterilecek yerlere yaptırılması konusunda hazırlanacak protokolün imzalanması için Kayseri Büyükşehir Belediyesi adına imzalamaya; Büyükşehir Belediye Başkanı Av. Mehmet ÖZHASEKİ veya yetki vereceği kişi yada kişilere imza yetkisinin verilmesi talebinin görüşülmesi.
 3. (27) Melikgazi İlçesi, Güneşli Cumhuriyet Mahallesi, Soğuksu Sokağının, Şehit Piyade Onbaşı Recep ERÖZ sokağı olarak değiştirilmesi talebinin görüşülmesi.
 4. (28) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Talas Belediye Meclisinin, 05.10.2009 tarih, 170, 173, 174 ve 178 sayılı kararlarını incelenmesi talebinin görüşülmesi.
 5. (29) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin, 09.10.2009 tarih, 236 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
 6. (30) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Hacılar Belediye Meclisinin, 05.10.2009 tarih, 27 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
 7. (31) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye Meclisinin, 05.10.2009 tarih, 140 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
 8. (32) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin, 05.10.2009 tarih, 210- 211- 212- 213- 214- 217- 218 ve 220 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
 9. (33) İller Bankası Genel Müdürlüğü, İncesu - Süksün’e ait,1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının İller Bankası tarafından yapılıp yapılamayacağına dair talebin görüşülmesi.
 10. (34) Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan-Kayapul Mahallesi, mülkiyeti ilgili ilçe belediyesine ait olan alanda 1/5000 ölçekli K35-d-03a nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin, gelişme konut alanı ve park alanı olarak planlanması yönündeki nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi.
 11. (35) Kocasinan Belediyesinin, mülkiyeti Türkiye Kızılay Derneğine ait, Sümer Mahallesi, 302, 305 pafta, 2974 ada, 9 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 30M nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin ticaret alanı olarak planlanması yönündeki nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
 12. (36) İncesu Belediyesinin, II. Etap Toplu Konut Alanı içerisinde 1/5000 ölçekli K34d-14b nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin dini tesis alanı olarak planlanması yönündeki nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
 13. (37) Kocasinan Belediyesinin Boğazköprü Muhimmat Depo Komutanlığı Askeri Güvenlik Bölgesinin bulunduğu alanda 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli K34-b4 ve 1/5000 ölçekli 31İ nazım imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin tarım alanı olarak planlanması yönündeki nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
 14. (38) Kocasinan Belediyesinin Boğazköprü Mahallesi, Kumseki Mevkii, 149 ada, 59 ve 90 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/25.000 ve 1/5000ölçekli K34-b4 ve 1/5000 ölçekli K34b-21c nazım imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin konut dışı kentsel çalışma alanı olarak planlanması yönündeki nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
 15. (39) Kocasinan Belediyesinin, Cırkalan Mahallesi, 4 pafta, 889 ve 890 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli bahsi geçen alan mevcut nazım imar planında küçük sanayi sitesi alanı, ticaret alanı, sağlık tesisi alanı, sosyal tesis alanı, park alanı, cami alanı, resmi kurum alanı, yol ve yeşil alan olarak planlıdır. Parsel maliklerinin talebi üzerine söz konusu parsellerin %89.9’nun donatı alanları olarak planlı olduğu mağduriyetlerinin giderilebileceği öneri plan hazırlattıkları belirtilerek öneri planın değerlendirilmesi talebinin görüşülmesi.
 16. (40) Kocasinan Belediyesi 09.09.2009 tarih, 2690 sayılı yazısı ile Mithatpaşa Mahallesi, 362 pafta, 3760 ada, 20 ve 21 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli31L nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
 17. (41) 5747 sayılı yasa ile belediyelikleri kaldırılan Belediyemiz sınırlarındaki belde belediyelerin imar planlarında yer alan üç ve daha yukarı katlı yapılaşmaya izin verilen alanlarda imar yönetmeliğimizin 65. maddesinin uygulanarak var olan belde özelliklerinin bozulmaması için imar yönetmeliğinin 65. maddesinin uygulanmaması yönünde ilke kararı alınması talebinin görüşülmesi.
 18. (42) Kocasinan Belediyesinin, imar yönetmeliğinin 53/B fıkrasında yer alan “mevcut binalarda yapılacak fırınlar için bina sakinlerinin muvafakatı aranacaktır ”cümlesinin yönetmelik maddesinden çıkartılarak bu tür yapılaşmalarda muvafakat şartının aranmaması talebinin görüşülmesi.