1. Melikgazi İlçesi Germir, Yıldırım Beyazıt, Alpaslan, Köşk, Kılıçarslan, Hunat, Gültepe, Tacettin Veli, Battalgazi, Esenyurt, Osmanlı, Selçuklu, Danişmentgazi Mahallelerini kapsayan alanda 1/25.000 ölçekli ve 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatlarının yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

2. Melikgazi İlçesi, İldem Cumhuriyet Mahallesi 130 ada 1 parsel numaralı taşınmazın doğusunda bulunan alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

3. Melikgazi İlçesi, Erenköy Mahallesi 10521 ada 11, 12 ve 13 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

4. Kocasinan İlçesi, Kayabaşı Mahallesinde (tapuda Esentepe Mahallesi), 6313. Cadde ve 90. Sokak ile 6316. Cadde ve 95. Sokak arasında kalan bölgede 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

5. Mülkiyeti KASKİ Genel Müdürlüğü'ne ait, Felahiye İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 342 ada, 18 ve 19 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

6. Felahiye İlçesi, Kale Mahallesi, 332 ada, 2 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

7. Pınarbaşı Belediye Meclisinin 04.10.2022 tarih, 60 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

8. Sarız İlçesi, Kıskaçlı Mahallesi 125 ada 3, 4, 5, 6 ve 126 ada 17, 18, 19 numaralı parsellerin bulunduğu alanda nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

9. Akkışla ilçe sınırları içerisinde bulunan 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının bulunduğu alanlarda 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

10. Talas İlçesi, Çatakdere Mahallesi 985 ve 166 numaralı parsellerin bulunduğu alanda 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

11. Yeşilhisar Belediye Meclisinin 09.11.2022 tarih, 52 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

12. Yahyalı Belediye Meclisinin 07.11.2022 tarih ve 104 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

13. Yahyalı İlçesi, Çamlıca Mahallesi, Meryemana Mevkii, 157 ada, 45, 47, 48, 49 ve 93 parsellerin bulunduğu alanda nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

14. İncesu İlçesi, Bahçesaray Mahallesi 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209 ve 1210 ada numaralı alanda nazım imar planı değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

15. Develi İlçesi, Reşadiye Mahallesi sınırlarında bulunan, 1837 ada 4, 5 ve 6 numaralı parsellerin bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

16. Çalışmaları devam eden gündem maddeleri hakkında hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

17. Melikgazi İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 1558 ada, 483 parselde bulunan binanın, güçlü bir sivil toplum oluşumuna katkıda bulunmak, halkımızın sivil toplum örgütlerine ulaşımını kolaylaştırmak ve sivil toplum kuruluşlarının kamuyla işbirliklerini artırmak amacıyla Kayseri’de bulunan sivil toplum kuruluşlarına tahsis edilmesi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.

18. Şehit Hayrettin EREN isminin yaşatılması için Kayseri Büyükşehir Belediyesi veya Bünyan Belediyesi sınırlarında uygun olan bir caddeye verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi.

19. Melikgazi İlçesi, Köşk Mahallesi, 7572 parsel üzerinde kaba inşaatı tamamlanan spor salonunu Kayseri Gençliğinin Spor, Eğitim ve Sosyal Etkinliklerde kullanması amacıyla gerekli iş ve işlemlerinin yapılması için Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile İlim Yayma Cemiyeti arasında protokol imzalamak üzere Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh BÜYÜKKILIÇ veya görevlendireceği kişiye yetki verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu Ortak Raporunun görüşülmesi.

20. Develi İlçesinde uygun görülecek bir caddeye Dr. Şahin TÜRKBOYLARI isminin verilmesi talebinin görüşülmesi.

21. Mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait, Hunat altgeçit 12 adet, Düvenönü altgeçit 12 adet, Ordueviönü altgeçit 12 adet, Kocasinan altgeçit 18 adet, Melikgazi altgeçit 20 adet olmak üzere altgeçitlerde bulunan toplam 74 adet dükkânın ihale ile 10 yıllığına kiraya verilmesi için Kayseri Büyükşehir Belediyesi Encümeni’ne yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.

22. Felahiye Belediyesi’ne 2.000.000,00 TL ek bütçe verilmesi talebinin görüşülmesi.

23. Pınarbaşı Belediyesi’ne 15.000.000,00 TL ek bütçe verilmesi talebinin görüşülmesi.

24. Kayseri Turizm Eğitim Kültür (KAYTUR) A.Ş.'nin hissedarlarından hisselerin Kayseri Büyükşehir Belediyesi adına devralınması ve hisselerin değerlerinin Kayseri Büyükşehir Belediyesi bütçesinden ödenmesi işlemlerini yürütmek üzere Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh BÜYÜKKILIÇ veya görevlendireceği kişiye yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.

25. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Venezuela'nın Maracaibo Belediyesi arasında ticaret, spor, teknoloji ve gastronomi konularında iş birliği yapmak, karşılıklı kültürel ilişkiler kurmak için kardeş şehir olunması talebinin görüşülmesi.

26. Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. Maddesi uyarınca, Norm kadroya göre (I), (II) ve (III) Sayılı Cetvellerde gösterilen kadroların onaylanması talebinin görüşülmesi.

27. Mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait Yavuzlar Mahallesi, Akçaova Sokak No:21/5 Kocasinan/KAYSERİ adresinde bulunan Sosyal Tesisin Kayseri Turizm Eğitim Kültür (KAYTUR) A.Ş.’ye tahsis edilmesi talebinin görüşülmesi.

28. Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı hizmet talepleri arasında yer alan ve listede belirtilen projelerin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75. Maddesi gereğince bedelsiz olarak yapılması için yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.

 

EK GÜNDEM

 

29. (1) Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü Nimet Bayraktar Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nin, kırsal bölgede yaşayan ve hastaneye ulaşamayan engelli, yatağa bağımlı, yaşlı vb. hastaların yerinde tedavilerinin yapılması amacıyla tıbbi cihazları hastane tarafından tamamlanmak üzere otobüs tahsis edilmesi talebinin görüşülmesi.

30. (2) Mülkiyeti İncesu Belediyesine ait İncesu İlçesi, Vali İhsan Aras Mahallesi, 2658 ada, 1 parsel ve 1633 ada, 1 parsel numaralı taşınmazdaki hisse ile mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait İncesu İlçesi, Karakoyunlu Mahallesi, 2820 ada, 130 parsel numaralı taşınmazın karşılıklı takas edilmesi ve takas işlemlerinin yürütülmesi için Kayseri Büyükşehir Belediyesi Encümeni’ne yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.

31. (3) Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne 652.000.000,00 TL ek bütçe verilmesi talebinin görüşülmesi.

32. (4) Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin 25.11.2022 tarih ve 2022/424 sayılı kararı ile reddedilen, 38 AB 114, 38 AB 120 ve 38 AB 160 plakalı özel halk otobüsü işletmecilerinin 10 yıl olan sözleşme sürelerinin 49 yıl olarak belirlenmesi talebine talep sahipleri tarafından yapılan itirazın görüşülmesi.

33. (5) Melikgazi İlçesi, Tacettinveli Mahallesi 5023 ada 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.

34. (6) Felahiye Belediye Meclisinin 05.12.2022 tarih, 44 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

35. (7) Bünyan Belediye Meclisinin 05.12.2022 tarih 64 sayılı ve 06.12.2022 tarih, 65 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

36. (8) Talas Belediye Meclisinin 05.12.2022 tarih, 168, 169 ve 172 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

37. (9) Melikgazi Belediye Meclisinin 05.12.2022 tarih, 242, 243, 244, 245, 246, 248 ve 249 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

38. (10) Kocasinan Belediye Meclisinin 05.12.2022 tarih, 194, 197, 198, 199, 200, 201, 203, 204, 205 ve 206 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

39. (11) Yeşilhisar İlçesi, Güzelöz Mahallesi, 2777 ada, 29 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.

40. (12) Develi İlçesi, Reşadiye Mahallesi sınırlarında bulunan, 521 ada 64 ve 170 parseller ile 523 ada, 2 ve 3 parsellerin bulunduğu alanda, nazım imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.

41. (13) Melikgazi İlçesi, Şirintepe (Mimarsinan) Mahallesi 729 ada 1 parsel ve 994 ada, 1 parsel numaralı taşınmazların güneyinde bulunan alanlarda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.

42. (14) Yeşilhisar İlçesi, Gülbayır Mahallesi, 2377 ada 1146 ve 477 numaralı parsellerin bir kısmı ve 2377 ada 478, 479, 480, 481, 482 parsel numaralı taşınmazlar üzerinde sınırları belirlenmiş olan I. derece arkeolojik sit alanı olarak belirlenmiş sınırın 1/25.000 ölçekli nazım imar planına işlenerek güncellenmesi talebinin görüşülmesi.

43. (15) Pınarbaşı Belediye Meclisinin 06.12.2022 tarih, 69, 70 ve 71 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

44. (16) Kocasinan Belediye Meclisinin 08.12.2022 tarih, 228, 229, 230, 231, 232, 233 ve 234 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

45. (17) İncesu İlçesi, Semerkent Mahallesi, 2749 ada, 134, 135, 136, 137 ve 138 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.

46. (18) Kocasinan İlçesi, Hoca Ahmet Yesevi Mahallesinde, mülkiyeti Kocasinan Belediyesine ait, 2704 ada, 1, 2, 3 parsel, 1607 ada, 2912 parsel ve 2498 ada, 1, 2, 3, 6, 7 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.

47. (19) Hacılar İlçesi sınırları içerisinde Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.09.2022 tarih, 332 sayılı kararına istinaden onanarak askı ilan edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planına askı ilan süresi içerisinde yapılan itirazın görüşülmesi.

48. (20) Pınarbaşı İlçesi, Kızıldere Mahallesi 108 ada 59 numaralı parselin bulunduğu alanda 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.

49. (21) Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı’nın, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından onaylanan Kavşak Planlarının 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planına işlenmesi talebinin görüşülmesi.

50. (22) İncesu İlçesi, Örenşehir Mahallesi, 807 ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 numaralı parsellerin bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.

51. (23) Tomarza Belediye Meclisinin 01.12.2022 tarih, 85 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

52. (24) Talas İlçesi, Çatakdere Mahallesi 163 ve 984 numaralı parsellerin bulunduğu alanda 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.

53. (25) Talas Belediyesi’nin, Endürlük ve Akçakaya Mahallelerinde 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı ve 1/25.000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.

54. (26) Hacılar İlçesinde hayırsever Özkaya Ailesi tarafından yaptırılan mülkiyeti Hacılar Belediyesine ait Halit ÖZKAYA Kütüphanesinin Kayseri Büyükşehir Belediyesine 15 yıllığına tahsis edilmesi talebinin görüşülmesi.

55. (27) Kayseri Büyükşehir Belediyesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notları ve Lejantı’nın 25. Maddesin hükümlerinin 10.10.2022 tarihinden önce inşaat sözleşmesi ile başlanmış projelerde mağduriyet yaşanmaması için yeniden değerlendirilmesi talebinin görüşülmesi.