1. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğünün Kocasinan İlçesi Oymaağaç Mahallesinde dere yataklarının imar planlarına işlenmesi yönünde nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
2. Melikgazi Belediyesinin, Becen Mahallesi, 12456 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
3. Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 13.05.2016 tarih, 275 sayılı kararı ile Kayseri İl İdari Sınırları içerisinde yapılan, 1/50000 Ölçekli İl Çevre Düzeni Planı'na askı ilan süresi içerisinde yapılan itirazlar hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
4. Bünyan Belediyesinin, Elbaşı Mahallesi'nde mülkiyeti şahsa ait 156 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
5. Melikgazi Belediye Meclisinin 03.10.2016 tarih, 356 ve 357 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
6. Melikgazi Belediyesinin, Tavlusun Mahallesinde 8315 ada 2 ve 3 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu konut alanı olarak planlı alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
7. Melikgazi Belediyesinin, Gökkent Mahallesinde, mülkiyeti şahıslara ait olan, 2828 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
8. Kocasinan Belediyesinin, Beyazşehir Mahallesi, 3702 ada 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
9. İncesu Belediyesinin, Süksün Zafer Mahallesi, 427 ada 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
10. İncesu Belediyesinin, Sultansazı Mahallesi, 89 ada 265 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
11. Yeşilhisar Belediyesinin, İçmece Mahallesinde sosyal tesis alanı olarak planlı yerin, özel sosyal tesis alanı olarak planlanması yönünde 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
12. Özvatan Belediyesinin, mülkiyeti Özvatan Belediyesine ait Küpeli Mahallesi, 169 ada 2 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
13. Melikgazi Belediye Meclisinin 07.11.2016 tarih, 392, 393, 394, 395, 396 ve 397 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
14. Melikgazi Belediye Meclisinin 10.11.2016 tarih, 421 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
15. Kocasinan Belediye Meclisinin 07.11.2016 tarih, 232, 233 ve 234 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
16. Kocasinan Belediye Meclisinin 10.11.2016 tarih, 245 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
17. Yahyalı Belediye Meclisinin 05.10.2015 tarih, 82 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
18. Yahyalı Belediye Meclisinin 10.10.2016 tarih, 82 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
19. Develi Belediye Meclisinin 05.09.2016 tarih, 49 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
20. Melikgazi Belediyesinin, Tavlusun Mahallesinde 1348 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
21. Develi Belediyesinin, İbrahimağa Mahallesinde 601 ada, 5 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
22. Hacılar Belediyesinin, Hürmetçi ve Karpuzsekisi Mahallelerinde 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
23. Felahiye Belediyesinin, Baraj Mevkiine yapılan imar planına ilişkin aksaklıkların giderilmesi için revizyon nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
24. Bünyan Belediyesinin, Hazerşah Mahallesi'nde mülkiyeti şahsa ait 496 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
25. Bünyan Belediyesinin, Sultanhanı Mahallesi'nde mülkiyeti şahsa ait 1278 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
26. Melikgazi Belediyesinin, Kıranardı Cumhuriyet Mahallesi, 11957 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın kuzeyinde bulunan alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
27. Kocasinan İlçesi, İstasyon Mahallesi, 2968 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
28. Fen İşleri Dairesi Başkanlığının, Melikgazi İlçesi, Yıldırım Beyazıt Mahallesinde Mustafa Şimşek Caddesinin devamı olan Konaklar, Germir ve Gökkent Mahallelerinde de devam eden yolun çevre bağlantıları ile beraber açılabilmesi için nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
29. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Depolama Sahası olarak belirlenen alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
30. Melikgazi Belediyesinin, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Uygulama İmar Plan Notlarının 20. Maddesinin uygulamasında karşılaşılan sorunların giderilebilmesi amacıyla konuya ilişkin gerekli tanımların yapılarak plan notu düzenlenmesi hakkında karar ittihazı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
31. Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığının, Konaklar Mahallesinde Melikşah Caddesi ile Tavlusun Caddesinin kesiştiği bölgede kavşak çalışması ile ilgili nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
32. Melikgazi Belediyesinin, Erenköy Mahallesi 6895 ada 1 parsel, 8581 ada 1 parsel, 8580 ada 1 parsel, 6897 ada 1 parsel, 6896 ada 1 parsel, 2994 ada 1,2 ve 3 parseller, 2995 ada 1,2,3 ve 4 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
33. Melikgazi Belediyesinin, Gesi-Güney Mahallesinde 812 ada 1 ve 2 parsel nolu taşınmazlar ve kuzeyinde mülkiyeti maliye hazinesine ait tescil harici kısmın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
34. Melikgazi Belediyesinin, Yenimahalle 6945 ada 1 parsel ve 2852 ada 3,4 ve 5 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
35. Develi Belediyesinin, Camicedit Mahallesinde 571 ada güneyinde 25 metre genişliğinde yolun bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
36. Bünyan Belediyesinin, Toki ve Bünyan Cezaevi arasında bulunan 318 ada, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
37. Sarıoğlan Belediye Meclisinin 04.11.2016 tarih, 45 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
38. Kocasinan Belediyesinin, Emmiler Mahallesi, Fındıkbaşı Mevkii, 8269 ada, 217 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
39. Melikgazi, Kocasinan, Talas, Develi ve İncesu İlçelerindeki muhtelif cadde, bulvar, sokak, park ve yapılara isim verilmesi veya mevcut isimlerinin değiştirilmesi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi.
40. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi.
41. Zabıta Dairesi Başkanlığı tarafından yeniden hazırlanan Maktu Ceza Yönetmeliğinin görüşülmesi.
42. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Halit TAŞYAPAN’ın Avrupa’da Çevresel Atık Yönetimi Uygulamalarının İncelenmesi projesi kapsamında; İspanya’nın Marbella Şehrinde gerçekleştirilen eğitim programına 18.11.2016-23.11.2016 tarihleri arasında yaptığı seyahat hususunda Meclisin bilgilendirilmesi.
43. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı 2016 Yılı Mali Destek Programı kapsamında Belediyemizin de proje ortağı olduğu, Kayseri Valiliği tarafından sunulan ve kabul gören “Bağımlılık Danışma Merkezlerinin Kurulması Projesi” nde; Bağımlı Danışma Merkezi olarak kullanılmak üzere Serçeönü Mahallesi, Ahmet Paşa Caddesi, No:4 adresinde bulunan 1. Kat 1 ve 2 numaralı odaların proje süresince geçici olarak tahsis edilmesi talebinin görüşülmesi.
44. KASKİ Genel Müdürlüğünün 2017 yılı Yatırım Programı kapsamında kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.’den talep edilen 145.478.234,06 TL kredinin kullanılması ve kredilere ilişkin her türlü iş ve işlemlerin yürütülmesi için Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa ÇELİK’e yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.
45. Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı tarafından yeniden hazırlanan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Servis Araçları Yönetmeliğinin görüşülmesi.
46. Mülkiyeti Talas Belediyesine ait arazi üzerinde Belediyemiz tarafından yapımı tamamlanan Kepez Futbol Sahasının, işletme ve bakım sorumluluğunun da kendilerine ait olması şartıyla Talas Belediyesi’ne devrinin yapılması talebinin görüşülmesi.
EK GÜNDEM
1. (47) Mülkiyeti Belediyemize ait olan Serçeönü Mah. Ahi Evran Cad. No:34/a Kocasinan, Boztepe Mah. Şht. Kd. Bnb Mahmut Şahin Cad. No:133 Kocasinan, Erkilet General Emir Mah. Yıldırım 1. Cad. No:10 Kocasinan, Kocasinan Mah. Marifet Cad. No:10 Kocasinan, Turgutreis Mah. Oğulbey Sk. No.14 Kocasinan, Alsancak Mah. Ihlamur Cad. No:36 Kocasinan, Mithatpaşa Mah. Ziraat Cad. No:91 Kocasinan, Kocatepe Mah. Aydede Sk. No:22/a Melikgazi, Sancaktepe Mah. Balçiçek Sk. No:11 Kocasinan, Yeşil Mah. Yüksel Sk. No:50/a Kocasinan, Yeşil Mah. Yüksel Sk. No:46 Kocasinan, Şehit Nazımbey Mah. Setenönü Cad. No:41 Melikgazi, Şehit Nazımbey Mah. Setenönü Cad. No:41/a Melikgazi adreslerindeki sosyal tesislerin Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür (KAYMEK) A.Ş.’ye tahsis edilmesi talebinin görüşülmesi.
2. (48) Belediyemize ait Yakut Mah. Fuar Kültür Parkı İçi Kümeevler No:7 Kat:2 Kocasinan/KAYSERİ adresindeki sosyal tesisin Kayseri Turizm Eğitim ve Kültür (KAYTUR) A.Ş.’ye tahsis edilmesi talebinin görüşülmesi.
3. (49) Kayseri İmar ve İnşaat Ticaret A.Ş.’ye, şirket ana sözleşmesindeki iştigal konuları kapsamında 6.750.000,00-TL borçlanma yapabilmesi için, 5393 sayılı Belediye kanunun 68. Maddesine istinaden borçlanma ile ilgili her türlü kanun hükümlerine bağlı kalmak şartı ile kredi kullanma yetkisinin verilmesi ve kredi kullanılmasında her türlü imza yetkisinin Büyükşehir Belediye Başkanına verilmesi talebinin görüşülmesi.
4. (50) 2017 Mali Yılında Belediyemizde çalıştırılacak Geçici (Mevsimlik) İşçilere ait vize cetvelinin tanzim edilmesi talebinin görüşülmesi.
5. (51) Yahyalı Belediyesine, 1.000.000,00 TL Ek Bütçe verilmesi talebinin görüşülmesi.
6. (52) Kayseri Turizm Eğitim ve Kültür (KAYTUR) AŞ’nin şirket sermayesini 4.000.000,00-TL artırmasından dolayı, bazı ortakları tarafından kullanılmayan 455.348,00-TL rüçhan hakkının, tarafımızdan kullanılıp kullanılmayacağı hususunda karar ittihazı talebinin görüşülmesi.
7. (53) Belediyemiz Meclisinin 14.11.2016 tarih ve 534 sayılı kararına istinaden, Kocasinan İlçesi, Beydeğirmeni Mahallesinde yapılması planlanan Besi Bölgesi ve diğer tesisler ile ilgili Kocasinan Belediyesi ile düzenlenen 28.11.2016 tarihli protokol gereğince muhtelif taşınmazların karşılıklı takas edilmeleri ile ilgili işlemlerin yürütülmesi için Belediyemiz Encümeni’ne yetki verilmesi hususunda karar ittihazı talebinin görüşülmesi.
8. (54) Melikgazi İlçesi, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 3274 ada 19, 20, 21, 24, 25, 26 ve 27 parsel, 3275 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 ve 14 parsel, 3276 ada 58, 60, 64, 65, 98, 113, 114, 115 ve 116 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine şahıslar tarafından yapılan itirazın görüşülmesi.
9. (55) Melikgazi İlçesi, Kocatepe Mahallesi, 5720 ada 7, 8, 9 ve 10 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında, Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.08.2016 tarih, 400 sayılı kararına istinaden hazırlanıp, 25.10.2016-23.11.2016 tarihleri arasında Belediyemiz ilan panosunda askı-ilan edilmiş olan 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine Melikgazi Belediyesi tarafından yapılan itirazın görüşülmesi.
10. (56) Melikgazi Belediyesinin, Turan Mahallesi 110 ada 39 ve 54 parsel ile 114 ada 22 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
11. (57) Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Bahçelievler Mahallesi 1337, 1346 ve 1350 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
12. (58) Kocasinan Belediyesi, Beyazşehir Mahallesi, 3623 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
13. (59) Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD) Kocasinan İlçesinde Kayseri Kuzey Geçişinin 9+000.00 ile 10+000.00 km.’leri arasında bulunan alanda imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
14. (60) Sarıoğlan Belediyesine ait Sarıoğlan İlçesi, Güzelyazı Mahallesi, 203 ada 7 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
15. (61) İncesu Belediyesinin, Örenşehir Mahallesi, 129 ada, 6 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
16. (62) Develi Belediyesinin, Ayşepınar Mahallesi 1047 ve 4067 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
17. (63) Hacılar Belediyesinin, Beğendik Mahallesi, 89 pafta, 453 ada, 7 parsel ile 235 pafta, 2676 ada, 5 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
18. (64) Melikgazi Belediye Meclisinin 05.12.2016 tarih, 424, 425, 426, 427, 430, 432, 433, 435, 436 ve 437 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
19. (65) Melikgazi Belediye Meclisinin 08.12.2016 tarih, 451, 452, 453 ve 454 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
20. (66) Kocasinan Belediye Meclisinin 05.12.2016 tarih, 249 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
21. (67) Talas Belediye Meclisinin 05.12.2016 tarih, 173 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
22. (68) Bünyan Belediye Meclisinin 05.12.2016 tarih, 90 ve 92 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
23. (69) Develi Belediye Meclisinin 05.12.2016 tarih, 70 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
24. (70) Yahyalı Belediye Meclisinin 05.12.2016 tarih, 107 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
25. (71) Yahyalı Belediye Meclisinin 05.12.2016 tarih, 108 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.