1. Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde kalan, Mithatpaşa Mahallesi, 4 pafta, 36 ada, 18-21-24 ve 25 nolu parsellerin (Kadastro Müdürlüğünün 22-A çalışmasından sonra Oruç Reis Mahallesi, 6700 ada, 6-9-10-11 numaralı parsel ismini alan) bulunduğu alanda Nazım İmar Plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 2. Melikgazi Belediyesi, Yıldırım Beyazıt Mahallesinde, 6730 ada 1 parsel ve 3276 ada 12 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 3. Melikgazi Belediyesinin, Hisarcık-Erciyes Mahallesinde, 138 ada 12 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık
 4. Melikgazi Belediyesinin, Germir Mahallesi, 7463 ada, 3 parsel, 2830 ada, 6 parsel, 7860 ada, 1 parsel ve 7508 ada, 2 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 5. Melikgazi Belediyesinin, Köşk Mahallesinde, Milli Savunma Bakanlığı İnşaat Emlak Bölge Başkanlığı’nın talebine istinaden nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 6. Hacılar Belediyesinin, Hasandağı mevkiinde 1/25000 ölçekli Nazım İmar planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli İlave+Revizyon Nazım İmar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 7. Kocasinan Belediyesinin, Güneşli Gömeç Mahallesinde K35-a-14c-4a pafta, 188 ada, 12 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 8. Talas Belediyesinin, Erciyes-Gülistanevler Mahallesinde bulunan 1. derece arkeolojik sit alanı olarak tescilli yer altı şehrinin imar planlarına işlenerek çevresini de içine alacak şekilde nazım imar plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 9. Talas Belediyesinin, Kiçiköy Mahallesinde, 62 pafta, 72 ada, 6 ve 7 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 10. Talas Belediyesinin, Bahçelievler Mahallesinde, mülkiyeti vakfa ait, 77 pafta, 205 ada, 2 parsel ve 206 ada, 1, 2, 3, 4, 5 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 11. Talas Belediyesinin, mülkiyeti şahsa ait, Başakpınar Mahallesi, Kılıçkaya mevkii, 3 pafta, 1565 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 12. Kocasinan Belediyesinin, mülkiyeti S.S. Hurdacılar toplu işyeri yapı kooperatifine ait, şeker Mahallesi, 471 pafta, 4827, 4828, 4829, 4830, 4831 ve 4832’nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 13. Kocasinan Belediyesinin, Şeker Mahallesi, 427 pafta, 2797 ada, 9, 13 ve 19’nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 14. Kocasinan Belediyesinin, Cırgalan Mahallesi, 3 pafta, 1016’nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1 /5000 ölçekli ilave nazım imar plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 15. İncesu Belediyesinin, Sultansazı Mahallesi, 704 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 16. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin 05.09.2011 tarih ve 208 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 17. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, İncesu Belediye Meclisinin 03.10.2011 tarih ve 87 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 18. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Talas Belediye Meclisinin 01.11.2011 tarih, 240 ve 244 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 19. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisinin 01.11.2011 tarih, 195, 196 ve 197 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 20. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisinin 01.11.2011 tarih, 278, 280, 281, 283, 284 ve 287 sayılı kararlarının incelenmesi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 21. Belediyemiz adına tahsisli, Ziya Gökalp Mah. Ege Cad. No: 29 adresinde bulunan binanın Üst Katı ve Hacı Saki Mah. 9. Cad. No: 11 adresinde bulunan Eski İtfaiye Binasını, Eğitim amaçlı, Sosyal ve Kültürel faaliyetler ile Kurs vb. etkinliklerde kullanılması için, çoğunluk hissesi belediyemize ait Kayseri Büyükşehir Eğitim Faaliyetleri Sosyal ve Spor Tesisleri San. ve Tic. A.Ş.’ye, sosyal tesis olarak tahsis edilmesi talebinin görüşülmesi.
 22. Hakkari'nin Şemdinli İlçesi'nde Şehit olan Polis memuru Mustafa Eyyub DARENDELİOĞLU ve Batmanda Şehit olan Komiser yardımcısı Adem İLKKILIÇ’ın isimlerinin Şehrimizdeki cadde veya sokaklardan birine verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim Kültür Gençlik ve Spor komisyonu raporunun görüşülmesi.
 23. Melikgazi İlçesi, Hisarcık İbrahim Tennuri Mahallesi, Kirazlı Sokak isminin Paşabağları Sokağı olarak değiştirilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim Kültür Gençlik ve Spor komisyonu raporunun görüşülmesi.
 24. 2008 yılında Diyarbakır’ın Lice İlçesinde Şehit olan İsmail UYGUN isminin Şehrimizde yeni açılan Cadde veya Sokaklardan birine verilmesi talebinin görüşülmesi.
 25. 1988 yılında Diyarbakır’ın Lice İlçesinde Şehit olan Hikmet GÜLNAR isminin Şehrimizde yeni açılan Cadde veya Sokaklardan birine verilmesi talebinin görüşülmesi.

 

09.01.2012 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT EK GÜNDEM

 

 1. (26) Mülkiyeti Maliye Hazinesi adında kayıtlı ve Jandarma Genel Komutanlığına tahsisli, Melikgazi İlçesi Jandarma Karakolu ve lojman binasının bulunduğu Melikgazi İlçesi, Kalpaklıoğlu Mahallesi, 124 pafta, 1266 ada, 4 parsel, 2751.00 m2 yüzölçümlü, üzerinde 2 katlı 360.00 m2 oturumlu karakol idare binası, 277.00 m2 oturumlu, 3 katlı (6 daireden oluşan) lojman binası ve 74.00 m2 oturumlu, tek katlı misafirhane binasının belediyemize devri karşılığı, yeni lojman, karakol idare binası ve misafirhanenin belediyemizce yapılması hususunda hazırlanacak protokolün imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanına veya yetkilendireceği bir kişiye yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.
 2. (27) Mülkiyeti Maliye Hazinesi adında kayıtlı ve Milli Savunma Bakanlığına tahsisli, şehrimizin muhtelif yerlerinde dağınık olarak bulunan lojman binalarının yapım yılları da göz önüne alındığında, eskimiş olan binaların bir araya getirilmesi hem güvenlik hem de binaların yenilenerek günümüz koşullarında daha iyi kullanım kolaylığı sağlanması açısından Komutanlığın tespit edeceği yerde yeni binaların belediyemizce yapılması için Belediyemize devri karşılığı, toplam 295 adet daireden oluşacak yeni lojman binalarının ve devri yapılacak alanlardaki diğer tesislerin (nöbetçi kulübesi, çocuk oyun grubu, kantin v.s) belediyemizce yapılması hususunda hazırlanacak protokolun imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanına veya yetkilendireceği bir kişiye yetki verilmesi
 3. (28) 5216 Sayılı Kanununun 14.Maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 37. Maddesine istinaden hazırlanan Melikgazi Belediyesine 15.000.000TL Ek Bütçe verilmesi talebinin görüşülmesi.
 4. (29) 5216 Sayılı Kanununun 14.Maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 37. Maddesine istinaden hazırlanan Hacılar Belediyesine 580.000TL Ek Bütçe verilmesi talebinin görüşülmesi.
 5. (30) 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca kadro karşılığı gösterilerek Belediyemizde sözleşmeli personel olarak göreve başlatılacak olan Avukat Burak ÇAKIR‘a 2011 Mali yılında ödenecek olan ücretin belirlenmesi talebinin görüşülmesi
 6. (31) Belediye ve Bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair Yönetmeliğin değişik 24 ve Kamuda Geçici (Mevsimlik) İşçi çalıştırılmasına ilişkin 5620 Sayılı Kanunun 3’üncü maddesi uyarınca 2012 Mali Yılında Belediyemizde çalıştırılacak olan Geçici (Mevsimlik) İşçilere ait tanzim edilen vize cetvelinin onaylanması talebinin görüşülmesi.
 7. (32) 2009 yılında 3 yıllığına tahsisi yapılan Karpuzatan hobi bahçelerinin, 30 Kasım 2011 tarihinde dolan süresinin 7 yıl daha uzatılması, tahsis bedelinin ve ödeme şeklinin belirlenmesi talebinin görüşülmesi.
 8. (33) Van depreminden sonra İlimize gelen depremzedelerin su ve abonelik ücreti kanal katılım payı alınmaması, Şehit aileleri ile harp malülleri ve gazilerin kendilerinin ve ölümü halinde dul eşinin meskenlerde kullandıkları su ücretlerinin belirlenmesi konusunun 2560 Sayılı kanunun 6. maddesinin (m) bendi gereğince görüşülmesi.
 9. (34) Mülkiyeti Belediyemize ait arsa üzerine Ayrıştırma Tesisi kurulması, Çöp Transfer İstasyonu İle Molu Çöp Depolama Sahası İşletmeciliği ve Molu Çöp Depolama Sahası’nın Rehabilitasyonu İşi, İdari Şartnamesi gereğince, 2012 yılı Katı Atık Depolama Ücret Tarifesinin görüşülmesi talebi.
 10. (35) Ticari araçlarda reklam bulundurulması hakkındaki yönetmelikte yapılan değişiklik ile taksi, taksi dolmuş, minibüs, otobüs ve kamyonetler ile kiralık otomobil cinsi motorlu araçları ve bu araçlarla çekilen hafif römorkların ticari araç izin belgesi ve ticari araç reklam yetki belgesi düzenleyip verme görevi Belediyemiz yetki ve sorumluluğuna devredilmiş olup, Kent Estetik Kurulunun izninden sonra Belediyemize peşin olarak ödenecek olan Ücret tarifesinin görüşülmesi talebi.
 11. (36) Belediyemizde münhal bulunan 1 dereceli Kütüphaneler Şube Müdürlüğü kadrosuna Uzay BOZDAĞ’ın ataması yapılmış olup bu atamaya ilişkin meclisin bilgilendirilmesi.
 12. (37) Kocasinan Belediyesinin, Kötügöller Mevkii 207 pafta, 1167 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
 13. (38) Kocasinan Belediyesinin, Boğazköprü Mahallesinde 1/5000 ölçekli ilave ve revizyon Nazım İmar Plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
 14. (39) Kocasinan Belediyesinin, Erkilet Çaytarla Mevkii, 407, 408, 409, 410, 411 ve 7692 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
 15. (40) Kocasinan Belediyesinin, Ebiç yerleşiminin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı talebinin görüşülmesi.
 16. (41) Kocasinan Belediyesinin, Güneşli sınırları içerisinde bulunan Kızık yerleşiminin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının görüşülmesi.
 17. (42) Kocasinan Belediyesinin, Güneşli sınırları içerisinde bulunan Gömeç yerleşiminin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının görüşülmesi.
 18. (43) Melikgazi İlçesi, Beştepeler Mevkiinde bulunan, 1.derece arkeolojik sit alanı olarak tescilli alanda, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 10.07.2006 tarih ve 579 sayılı kararı ile sit alanı sınırı yeniden belirlenmiş olup, 1. derece arkeolojik sit sınırının 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına işlenmesi talebinin görüşülmesi.
 19. (44) Kayseri’deki yapılaşmalarda peyzaj mimarlığı hizmetlerinin işlevsel hale getirilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılması talebinin görüşülmesi.
 20. (45) Kocasinan İlçesi, Erkilet Mahallesi, Hıdırellez tepesi ve civarında Belediyemiz Meclisinin 15.07.2011 tarih ve 532 sayılı kararına istinaden yapılan ilave Nazım İmar Planına, askı ilan süresi içerisinde Nuh Naci Yazgan Üniversitesi tarafından yapılan itiraz talebinin görüşülmesi.
 21. (46) Melikgazi Belediyesinin, Gesi-Güney Mahallesi 812 ada 2 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda Nazım İmar Plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
 22. (47) İncesu Belediyesinin, Beylik Mahallesi 384 ada 17 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda Nazım İmar Plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
 23. (48) İncesu Belediyesinin, Nevşehir –Avanos yol güzergahının ve Beylik Mahallesinde bulunan patlayıcı madde deposu alanının 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olacak şekilde 1/50.000 ve 1/25.000 ölçekli imar planlarına işlenmesi talebinin görüşülmesi.
 24. (49) İncesu Belediyesinin, Bahçesaray Mahallesinde, mülkiyeti maliye hazinesi adına kayıtlı 137 ada, 46 ve 48 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda Nazım İmar Plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
 25. (50) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesi gereğince, Talas Belediye Meclisinin 05.12.2011 tarih, 259, 260, 269 ve 270 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
 26. (51) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesi gereğince, Kocasinan Belediye Meclisinin 05.12.2011 tarih, 210, 211, 212, 213 ve 215 kararların incelenme talebi.
 27. (52) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesi gereğince, Melikgazi Belediye Meclisinin 05.12.2011 tarih, 300, 301, 302, 304, 305, 306, 307, 308 ve 309 sayılı kararların incelenme talebi.
 28. (53) Erciyes Master Planı çerçevesinde Erciyes dağı bölgesindeki Hacılar mevkiinde bulunan garajların ve personel binasının, Halil’in yurdu mevkiindeki ve tekir bölgesindeki garajların ve 38A-38D kapı numaralı 2 adet dükkanın sosyal tesis olarak Kayseri Erciyes Turizm İnşaat Spor Etkinlikleri Ticaret A.Ş’ye tahsis edilmesi talebi.
 1. Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde kalan, Mithatpaşa Mahallesi, 4 pafta, 36 ada, 18-21-24 ve 25 nolu parsellerin (Kadastro Müdürlüğünün 22-A çalışmasından sonra Oruç Reis Mahallesi, 6700 ada, 6-9-10-11 numaralı parsel ismini alan) bulunduğu alanda Nazım İmar Plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 2. Melikgazi Belediyesi, Yıldırım Beyazıt Mahallesinde, 6730 ada 1 parsel ve 3276 ada 12 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 3. Melikgazi Belediyesinin, Hisarcık-Erciyes Mahallesinde, 138 ada 12 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık
 4. Melikgazi Belediyesinin, Germir Mahallesi, 7463 ada, 3 parsel, 2830 ada, 6 parsel, 7860 ada, 1 parsel ve 7508 ada, 2 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 5. Melikgazi Belediyesinin, Köşk Mahallesinde, Milli Savunma Bakanlığı İnşaat Emlak Bölge Başkanlığı’nın talebine istinaden nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 6. Hacılar Belediyesinin, Hasandağı mevkiinde 1/25000 ölçekli Nazım İmar planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli İlave+Revizyon Nazım İmar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 7. Kocasinan Belediyesinin, Güneşli Gömeç Mahallesinde K35-a-14c-4a pafta, 188 ada, 12 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 8. Talas Belediyesinin, Erciyes-Gülistanevler Mahallesinde bulunan 1. derece arkeolojik sit alanı olarak tescilli yer altı şehrinin imar planlarına işlenerek çevresini de içine alacak şekilde nazım imar plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 9. Talas Belediyesinin, Kiçiköy Mahallesinde, 62 pafta, 72 ada, 6 ve 7 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 10. Talas Belediyesinin, Bahçelievler Mahallesinde, mülkiyeti vakfa ait, 77 pafta, 205 ada, 2 parsel ve 206 ada, 1, 2, 3, 4, 5 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 11. Talas Belediyesinin, mülkiyeti şahsa ait, Başakpınar Mahallesi, Kılıçkaya mevkii, 3 pafta, 1565 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 12. Kocasinan Belediyesinin, mülkiyeti S.S. Hurdacılar toplu işyeri yapı kooperatifine ait, şeker Mahallesi, 471 pafta, 4827, 4828, 4829, 4830, 4831 ve 4832’nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.

 

 

 

 1. Kocasinan Belediyesinin, Şeker Mahallesi, 427 pafta, 2797 ada, 9, 13 ve 19’nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 2. Kocasinan Belediyesinin, Cırgalan Mahallesi, 3 pafta, 1016’nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1 /5000 ölçekli ilave nazım imar plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 3. İncesu Belediyesinin, Sultansazı Mahallesi, 704 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 4. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin 05.09.2011 tarih ve 208 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 5. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, İncesu Belediye Meclisinin 03.10.2011 tarih ve 87 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 6. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Talas Belediye Meclisinin 01.11.2011 tarih, 240 ve 244 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 7. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisinin 01.11.2011 tarih, 195, 196 ve 197 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 8. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisinin 01.11.2011 tarih, 278, 280, 281, 283, 284 ve 287 sayılı kararlarının incelenmesi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 9. Belediyemiz adına tahsisli, Ziya Gökalp Mah. Ege Cad. No: 29 adresinde bulunan binanın Üst Katı ve Hacı Saki Mah. 9. Cad. No: 11 adresinde bulunan Eski İtfaiye Binasını, Eğitim amaçlı, Sosyal ve Kültürel faaliyetler ile Kurs vb. etkinliklerde kullanılması için, çoğunluk hissesi belediyemize ait Kayseri Büyükşehir Eğitim Faaliyetleri Sosyal ve Spor Tesisleri San. ve Tic. A.Ş.’ye, sosyal tesis olarak tahsis edilmesi talebinin görüşülmesi.
 10. Hakkari'nin Şemdinli İlçesi'nde Şehit olan Polis memuru Mustafa Eyyub DARENDELİOĞLU ve Batmanda Şehit olan Komiser yardımcısı Adem İLKKILIÇ’ın isimlerinin Şehrimizdeki cadde veya sokaklardan birine verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim Kültür Gençlik ve Spor komisyonu raporunun görüşülmesi.
 11. Melikgazi İlçesi, Hisarcık İbrahim Tennuri Mahallesi, Kirazlı Sokak isminin Paşabağları Sokağı olarak değiştirilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim Kültür Gençlik ve Spor komisyonu raporunun görüşülmesi.
 12. 2008 yılında Diyarbakır’ın Lice İlçesinde Şehit olan İsmail UYGUN isminin Şehrimizde yeni açılan Cadde veya Sokaklardan birine verilmesi talebinin görüşülmesi.
1988 yılında Diyarbakır’ın Lice İlçesinde Şehit olan Hikmet GÜLNAR isminin Şehrimizde yeni açılan Cadde veya Sokaklardan birine verilmesi talebinin görüşülmesi.