1. Hacılar Belediye Meclisinin 03.08.2022 tarih, 65 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

2. Hacılar Belediye Meclisinin 03.08.2022 tarih, 66 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

3. Kocasinan İlçesi sınırları içerisinde, Oymaağaç ve Şeker Mahallerinde Şehir Hastanesinin kuzeybatısında ve güneybatısında bulunan Devlet Demiryolları Hatları arasında kalan bölgede revizyon nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

4. Kocasinan İlçesi, Yeşil Mahalle'de, 1037 ada 6, 7, 33 ve 37 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

5. İncesu Belediye Meclisinin 03.08.2022 tarih, 57 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

6. İncesu Belediye Meclisinin 03.08.2022 tarih, 58 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.