1. Melikgazi Belediyesinin, Kocatepe Mahallesi’nde, 5720 ada, 7, 8, 9 ve 10 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alanda, 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
2. Melikgazi Belediyesinin, Yıldırım Beyazıt Mahallesinde muhtelif parsellerin bulunduğu alanda revizyon nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
3. Yahyalı Belediyesinin, 100. Yıl Mahallesi, 68 ada, 8 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
4. Melikgazi İlçesi, Aydınlar Mahallesinde mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait 6393 ada, 1 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
5. Melikgazi İlçesi, Köşk Mahallesinde 2948 ada, 8 parsel no’lu taşınmazın kuzeydoğusunda bulunan alanda 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7c ve 7v maddelerine istinaden 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar plan değişikliklerinin yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
6. Melikgazi Belediyesinin, Keykubat Mahallesinde Şehit Büyükelçi Hasan Esat Işık Bulvarının bulunduğu alandaki fiilen açık olan yolun batı kısmının imar planına uygun olarak açılmadığı tespit edildiğinden, uygulamadan kaynaklanan sorunların giderilmesi amacıyla 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar plan değişikliklerinin yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
7. Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.06.2016 tarih, 303 sayılı kararına istinaden, Kocasinan Belediyesi, Ziya Gökalp ve Yenidoğan Mahallelerinde “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı” olarak ilan edilen alanda yapılan Revizyon İmar Planına, İl Emniyet Müdürlüğünün yaptığı itiraz hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
8. Kocasinan İlçesinde, Nuh Naci Yazgan Köprülü Kavşağı etrafında bulunan mülkiyeti Belediyemize ait Erkilet Mahallesi 5317 ada, 2, 3 parsel, 5316 ada, 1, 2, 3 parsel, 5315 ada, 1, 2 parsel ve 9119 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
9. Talas Belediyesinin, Zincidere Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 1233 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan, 1/5000 ölçekli nazım imar planında sağlık tesis alanı, yol ve yeşil alan olarak planlıdır. Söz konusu taşınmazın özel eğitim alanı olarak tekrar planlanması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
10. Akkışla Belediyesinin, Yukarı Mahalle sınırları içerisinde yer alan 184 ada 194, 377 parsel ve 185 ada, 63, 64 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alandaki taşınmazların Belediye Hizmet alanı olarak planlanması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
11. Melikgazi Belediye Meclisinin 04.08.2016 tarih, 312, 313, 314 ve 316 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
12. Melikgazi Belediye Meclisinin 01.08.2016 tarih, 291, 295, 296, 297, 298 ve 300 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
13. Kocasinan Belediye Meclisinin 01.08.2016 tarih, 178, 180, 181 ve 182 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
14. Kocasinan Belediye Meclisinin 04.08.2016 tarih, 192, 193, 194, 195, 196 ve 197 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
15. Talas Belediye Meclisinin 01.08.2016 tarih, 128 ve 129 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
16. Bünyan Belediye Meclisinin 04.08.2016 tarih, 69, 70 ve 71 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
17. Pınarbaşı Belediye Meclisinin 02.08.2016 tarih, 36 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
18. Develi Belediye Meclisinin 01.08.2016 tarih, 46 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
19. İncesu Belediye Meclisinin 01.08.2016 tarih, 89, 90, 91 ve 92 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
20. Hacılar Belediye Meclisinin 11.07.2016 tarih, 46 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.