1. Melikgazi Belediyesi’nin, Konaklar, Germir ve Tavlusun Mahallelerinin bulunduğu alan ve içerisinde 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planları arasındaki uyumsuzlukların giderilmesi amacıyla revizyon nazım imar plan yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
2. Melikgazi Belediyesi’nin, Anafartalar Mahallesi, 2415 ada, 27 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
3. Melikgazi Belediyesi’nin, Mimarsinan-Bahçelievler Mahallesi, 552 ada, 1 ve 2 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
4. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisi’nin, 03.06.2013 tarih ve 166 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
5. Kocasinan Belediyesi’nin, mülkiyeti kendilerine ait, Sümer Mahallesi, 2973 ada, 1 parselin ifraz sonucu oluşan 2974 ada, 12 parsel, 2974 ada, 9 parsel ile 1607 ada, 1535 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
6. Talas Belediyesi’nin, Reşadiye Mahallesi, 1342 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
7. Talas Belediyesi’nin, Talas Mahallesi’ndeki, 46 pafta, 1244 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
8. Talas Belediyesinin, Mülkiyeti, Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı adına kayıtlı, Yukarı Mahalle, 39 ada, 22 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
9. Talas Belediyesinin, Başakpınar Yıldıztepe Mahallesi sınırları içerisinde yer alan tapunun Başakpınar Köyönü Mevkii, 34 pafta, 225 ada, 1 parsel, 226 ada 1-2 parsel ve 228 ada 1-2-3-4 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
10. Talas Belediyesinin, Yenidoğan Mahallesi sınırları içerisinde yer alan tapunun Kiçiköy Mahallesi, 1 pafta, 27 ada, 179-180-181-1182-183-184-185-186 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
11. Kocasinan Belediyesinin, Kuşçu Mahallesi, 198 ada, 310 parsel no'lu taşınmazın bulunduğu alan ve Yamula Barajı Kıyı bölgelerinde 1/25.000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
12. Kocasinan Belediyesinin, Sümer Mahallesi, 115 pafta, 1591 ada, 1442 ve 1443 parsel no'lu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
13. Melikgazi Belediyesinin, Gültepe Mahallesi, 418 ada 4 ve 25 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
14. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisinin 01.07.2013 tarih, 141, 144 ve 145 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
15. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisinin, 01.07.2013 tarih, 203, 207, 208, 209 ve 210 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
16. Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü 11. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünün, 28.06.2013 tarih ve 3082 sayılı yazılarında güzergahı belirlenen alandaki yer altı enerji iletim hattının imar planlarına işlenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
17. Kocasinan Belediyesinin, Mithatpaşa Mahallesi, 210 pafta, 1218 ada, 16 parsel ile yine aynı bölgede mülkiyeti Kocasinan Belediyesine ait muhtelif parsellerde 1/5.000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
18. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Talas Belediye Meclisi’nin 01.07.2013 tarih, 116, 117, 118, 122 ve 03.07.2013 tarih, 132 ve 133 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
19. Kocasinan Belediyesinin, Erkilet Mahallesi, 77-80 pafta, 749 ada, 4 no’lu parselin bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
20. Talas Belediyesinin, Mevlana Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Talas Mahallesi, 1619 ada, 1 ve 2 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
21. Gesi-Cumhuriyet Mahallesi, 113 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
22. Talas Belediyesinin, Talas İlçesi, Yukarı Mahalle sınırları içerisinde yer alan mülkiyeti Talas Belediyesi’ne ait, 255 ada, 1 parsel ile mülkiyeti şahıslara ait 2073, 2542, 2547, 2551, 2552, 2648 ve 2650 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
23. İncesu Belediyesinin, Vali İhsan Aras Mahallesi, 81 ada, 2 ve 4 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
24. İncesu Belediyesinin, Sultansazı ve Süksün Mahalleleri’nde, 3.etap toplu konut uygulaması çalışması kapsamında, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın talebine istinaden, ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
25. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisinin, 04.07.2013 tarih, 227, 228, 229, 230 ve 231 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
26. Melikgazi Belediyesi, Becen Mahallesi, 10378 ada, 58 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
27. 5747 Sayılı Kanun uyarınca, Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunan ilk kademe belediyelerinin tüzel kişilikleri kaldırılarak, ilçe belediyelerine mahalleleri veya mahalle kısımları ile birlikte katılımdan dolayı mükerrer meydan, bulvar, cadde, sokak ve küme evleri oluşacağından, 30 Eylül 2013 tarihine kadar ulusal adres veri tabanında mevzuat doğrultusunda düzeltilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim Kültür Gençlik ve Spor komisyon raporunun görüşülmesi.
28. Kayseri Muhtarlar Derneği ile Büyükşehir Belediyemiz arasında ilişkileri artırmak ve geliştirmek amacıyla hazırlanacak ortak hizmet protokolünün içeriğinin belirlenmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim Kültür Gençlik ve Spor komisyon raporunun görüşülmesi.
29. Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Eğribucak Mahallesi, Meral Çıkmazı Sokak isminin, Gözübüyükzade İbrahim Efendi Sokak olarak değiştirilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim Kültür Gençlik ve Spor komisyon raporunun görüşülmesi.
30. Türkiye Diyanet Vakfı ile Belediyemiz arasında, Melikgazi İlçesi, Tacettin Veli Mahallesi, Deliklitaş Caddesi No:37’de bulunan, Kemal İmamtorunu yüksek öğrenim kız öğrenci yurdunun tadilatı karşılığında yapılacak eğitim işbirliği protokolünün muhtevasının belirlenmesi için talebin Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna, hazırlanacak protokolü imzalamak içinde Belediyemiz Genel Sekreter Yardımcısı Hayri NAZİKSOY’a yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.
31. İncesu İlçesi, Karakoyunlu Mahallesinde mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı 77 ada, 5 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda Belediyemiz Meclisinin 13.05.2013 tarih ve 397 sayılı kararına istinaden yapılan nazım imar planına, askı ilan süresi içerisinde Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü tarafından yapılan itirazın görüşülmesi talebi.