1. Kocasinan Belediye Meclisinin 05.05.2016 tarih ve 127 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
2. Talas Belediyesinin, Harman Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Ali Dağı için 1/25000 ölçekli nazım imar planında, ağaçlandırılacak alan olarak planlı alanlarda plan hükümlerinin ''6.8.2. ağaçlandırılacak alanlar'' maddesine yönelik plan notu değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
3. Melikgazi Belediyesinin, Gültepe Mahallesi’nde, 2944 ada, 2 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında, 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
4. Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Demokrasi Mahallesi'nde, 1298 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
5. Melikgazi Belediyesinin, Kıranardı Fatih Mahallesi’nde, mülkiyeti S. S. Kıranardı Toplu Konut Yapı Kooperatifine ait, 179 ada, 1 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
6. Melikgazi Belediyesinin, Gesi-Fatih Mahallesi'nde, 274 ada, 4 parsel ve 220 ada, 2 ve 3 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
7. Melikgazi Belediyesinin, Gesi-Kayabağ Mahallesi'nde, Değirmendere Vadisi’nde yer alan muhtelif parsellerin bulunduğu alanda, Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 01.04.2016 tarih, 2017 sayılı kararına istinaden, 3.derece arkeolojik sit alanı olarak 1/25.000 ve 1/5.000 ölçekli nazım imar planlarına işlenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
8. Melikgazi Belediyesinin, Erenköy Mahallesi'nde, 10630 ada, 79 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
9. Kocasinan Belediyesinin, Uğurevler Mahallesi’nde, 3220 ada, 36 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
10. Talas Belediyesinin, Reşadiye Mahallesi ve Zincidere Mahallesi'ni birbirinden ayıran doğu batı doğrultulu taşıt yolu aksındaki planlar arası uyumsuzluğun giderilmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
11. Develi Belediyesinin, Yüzevler Mahallesi’nde, 301 ada 4, 5 ve 6 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
12. Develi Belediyesinin, İbrahimağa Mahallesi’nde, 1237 ada, 2 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
13. Develi Belediyesinin, Reşadiye Mahallesi’nde, 1837 adanın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
14. Akkışla Belediyesinin, Yukarı Mahallesi'nde bulunan mülkiyeti Hazineye ait 184 ada, 194, 377 parsel ve 185 ada, 63, 64 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmamakta olup, 1/5000 ölçekli nazım imar plan yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
15. Melikgazi Belediye Meclisinin 06.06.2016 tarih, 221, 223, 224, 226, 229, 231, 232, 233 ve 234 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
16. Kocasinan Belediye Meclisinin 06.06.2016 tarih, 138 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
17. Kocasinan Belediye Meclisinin 09.06.2016 tarih, 155, 156, 159, 160, 162 ve 163 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
18. Talas Belediye Meclisinin 06.06.2016 tarih ve 87 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
19. İncesu Belediye Meclisinin 02.05.2016 tarih, 60 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
20. Yeşilhisar Belediye Meclisinin 03.06.2016 tarih, 60 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
21. Develi Belediye Meclisinin 11.01.2016 tarih, 36 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
22. Bünyan Belediye Meclisinin 06.06.2016 tarih, 46 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
23. Felahiye Belediye Meclisinin 02.05.2016 tarih, 21 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
24. Sarıoğlan Belediye Meclisinin 03.05.2016 tarih, 24 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
25. Kocasinan Belediyesinin, Plevne Mahallesi, 7626 ada, 1 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
26. Melikgazi Belediyesinin, muhtelif parsellerin bulunduğu alanda revizyon nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
27. Felahiye Belediyesinin, Özvatan-Felahiye İl yolu ve civarında imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
28. Melikgazi Belediyesinin, Hisarcık Erciyes Mahallesi, 11228 ada, 1 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
29. Melikgazi Belediyesinin, Kocatepe Mahallesi’nde, 5720 ada, 7, 8, 9 ve 10 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alanda, 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
30. Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan-Bahçelievler Mahallesi’nde, mülkiyeti TOKİ’ye ait olan, 278 ada, 5 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
31. Bünyan Belediyesinin, Fatih Mahallesi'nde 367 ada, 648 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
32. Pınarbaşı Belediyesinin, İnönü Mahallesi'nde bulunan mülkiyeti Aziziye Eğitim Vakfına ait 126 ada, 49 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
33. Pınarbaşı Belediyesinin, Yeni Cami Mahallesi'nde bulunan 145 ada, 9, 10, 12 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
34. Sarız Belediye Meclisinin 03.05.2016 tarih, 22 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
35. Yahyalı Belediye Meclisinin 07.04.2016 tarih, 38 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
36. Gençlerimizin demokratik katılımını sağlayarak temsil kabiliyetini geliştirmek amacıyla, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi kurulması ve ilgili Yönetmeliğin kabulü hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
37. ''Süreç Tabanlı Yönetim Bilgi Sistemi Hizmet Alımı'' işinin ihale yoluyla temin edilmesi ve ödemesinin yıllara sari olarak gerçekleşmesi ve bundan sonra diğer daire başkanlıklarının ihtiyaç duyduğu ihale yoluyla temin edilecek işlerin ödemesinin yıllara sari olarak gerçekleştirilmesi talebinin görüşülmesi. 
EK GÜNDEM 
1. (38) Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığımız tarafından hayata geçirilmesi planlanan Gönüllü İtfaiyecilik Yönetmeliğinin görüşülmesi. 
2. (39) Fenese Aşağı Mahallesi, Gölemen Sok. No:25 Develi/KAYSERİ adresinde bulunan Kadın ve Gençlik Merkezi binası ve müştemilatının Büyükşehir Eğitim Faaliyetleri Sosyal ve Spor Tesisleri (BEF) AŞ’ye tahsis edilmesi talebinin görüşülmesi. 
3. (40) Fevziçakmak Mahallesi, Şehit Mustafa Gusül Sok. No:2 Yahyalı/KAYSERİ adresinde bulunan Kadın ve Gençlik Merkezi binası ve müştemilatının Büyükşehir Eğitim Faaliyetleri Sosyal ve Spor Tesisleri (BEF) AŞ’ye tahsis edilmesi talebinin görüşülmesi. 
4. (41) Belediyemiz Meyve-Sebze Hali içerisine karpuzcu esnafımızın kullanması için yaptırılması planlanan dükkanların 10 yıla kadar yap-işlet-devret yöntemiyle ihale edilmesi talebinin görüşülmesi. 
5. (42)Cumhuriyet Mahallesi sınırları içerisinde 1041 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi. 
6. (43) Melikgazi Belediyesinin, Küçükali Mahallesi’nde, asri mezarlığın doğusu ve güneyindeki ağaçlandırılacak alan olarak planlı olan bölgede, 18.madde uygulama çalışması yapılacağından, uygulamadan kaynaklanan sorunların giderilmesi amacıyla, revizyon nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi. 
7. (44) Melikgazi Belediyesinin, Anbar Mahallesinde Ağaç İşleri olarak bilinen alanın güney ve güneydoğusunda uygulamadan kaynaklanan sorunların giderilmesi amacıyla revizyon nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi. 
8. (45) Melikgazi Belediyesinin, Tınaztepe Mahallesi’nde, 4846 ada, 1 parsel no’lu taşınmazın güneydoğusunda nazım imar plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi. 
9. (46) Kocasinan Belediyesinin, Karpuzatan 2. Mıntıka Mahallesinde, 3890 ada, 6 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi. 
10. (47) Kocasinan Belediyesinin, Askeri Güvenlik Bölgesi olarak planlı alanlarda imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi. 
11. (48) Yahyalı Belediyesinin, İsmet ve Fethullah Mahallelerinde bulunan bir alanda, Büyükşehir Belediye Meclis'inin 11.04.2016 tarih ve 190 sayılı kararına istinaden hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine şahıslar tarafından yapılan itirazın görüşülmesi. 
12. (49) Yahyalı Belediyesinin, 100. Yıl Mahallesi, 49 ada, 149 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi. 
13. (50) Yahyalı Belediyesinin, 100. Yıl Mahallesi, 68 ada, 8 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi. 
14. (51) İncesu Belediyesinin, Saraycık Mahallesinde 836 ve 866 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi. 
15. (52) Özvatan Belediye Meclisinin 03.06.2016 tarih, 34 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi. 
16. (53) Yahyalı Belediye Meclisinin 06.06.2016 tarih, 51 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi. 
17. (54) Bünyan Belediye Meclisinin 11.07.2016 tarih, 60 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi. 
18. (55) Bünyan Belediye Meclisinin 11.07.2016 tarih, 61 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi. 
19. (56) Bünyan Belediye Meclisinin 11.07.2016 tarih, 62 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi. 
20. (57) Bünyan Belediye Meclisinin 11.07.2016 tarih, 63 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.