1. Kayseri toplu taşımacılık işini yürüten taşımacıların mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla, Özel Halk Otobüsleri ve Raylı Sistem İşletmesine ilave ödeme yapılması talebi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu Ortak Raporunun görüşülmesi. 
2. İncesu Belediyesinin, Saraycık Mahallesinde nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
3. Karayolları Genel Müdürlüğü, 6.Bölge Müdürlüğünün, Abdullah Gül Üniversitesi kavşağı-Mimarsinan OSB kavşağı arasında yer alan şev taşmalarından kaynaklanan düzenlemeler yapılmış olup, Derevenk viyadüğü ve bağlantı yolları işi kapsamında belirlenen kamulaştırma sınırının imar planına işlenmesi ve gerekli imar plan değişikliğinin yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
4. Yeşilhisar Belediyesinin, Fatih Mahallesi’nde, konut dışı kentsel çalışma alanı olarak planlı olan söz konusu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
5. Melikgazi Belediyesinin, Gesi-Fatih Mahallesi'nde bulunan alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
6. Talas Belediyesinin, Bahçelievler Mahallesinde mülkiyeti Talas Belediyesine ait 483 ada, 2 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
7. İncesu Belediyesinin, Örenşehir Mahallesi, 959 ada, 1, 2, 3, 4, 5 parsel ve 960 ada, 1 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
8. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisinin 01.02.2016 tarih, 24, 30, 31 ve 32 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
9. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisinin 04.02.2016 tarih, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 ve 68 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
10. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, İncesu Belediye Meclisinin 04.01.2016 tarih 5 sayılı, 01.02.2016 tarih, 20 ve 21 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
11. Büyükşehir Belediye Meclisinin, 09.11.2015 tarih, 949 sayılı kararına istinaden, Kocasinan Belediyesi, Erkilet Mahallesi, 2 pafta, 581 ada, 1 ve 2 parsel ile Tanpınar Mahallesi, 6925 ada, 2 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda yapılan 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin Burç Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfının itirazı hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.