1. Hacılar İlçesi, Erciyes dağı kış sporları turizm merkezine ait 1/25000 ölçekli çevre düzeni planında kayak giriş noktası olarak planlı bulunan Hacılar kapısına yönelik 1/5000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli imar planlarının yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
2. Kayseri Kent Konseyinin Şehrimizdeki gençlerin doğa ile yakınlaşmalarına sağlamak amacıyla “Doğa evleri” kurulması için aldıkları tavsiye kararının değerlendirilmesi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
3. Talas Belediyesi’nin, Bahçelievler Mahallesi, 77 pafta, 208 ada, 17 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
4. Talas Belediyesinin, Harman Mahallesi sınırları içerisinde kalan yaklaşık 32 ha’lık alan K35-d-06-b, K35-d-07-a pafta numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında ve K35-d-06-b-3-c, K35-d-06-b-3-d, K35-d-06-b-4-c ve K35-d-07-a-4-d pafta numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
5. Melikgazi Belediyesi’nin, Konaklar Mahallesi 3467 ada, 1 ve 5 parsel, 3468 ada, 1 ve 2 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
6. Melikgazi İlçesi, Konaklar Mahallesi, 613 parsel (yeni 11445 ada, 33 parsel) numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
7. Melikgazi Belediyesi’nin, Alpaslan Mahallesi, 7494 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
8. Melikgazi Belediyesi mülkiyeti kendilerine ait, Danişmentgazi Mahallesi, 4417 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
9. Melikgazi Belediyesi’nin, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 1 pafta, 19 ve 31 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
10. Melikgazi Belediyesinin, Esenyurt Mahallesi, 7899 ada 1 parsel ve 11399 ada 1 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
11. Melikgazi Belediyesi’nin, Altınoluk Mahallesi, 5313 ada 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
12. Melikgazi Belediyesi’nin, Turan Mahallesi, 2 ada, 3 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
13. Melikgazi Belediyesi’nin, Mimarsinan-Bahçelievler Mahallesi, 242 ada, 4 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
14. Kocasinan Belediyesi’nin, Oymaağaç Mahallesi, 6579 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
15. Kocasinan Belediyesi’nin, Kavakyazısı Mevkii, 417 pafta, 4425 ada, 2 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
16. Kocasinan Belediyesi’nin, Hacısaki Mahallesi, 3384 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
17. Kocasinan Belediyesi’nin, Mithatpaşa Mahallesi, 3821 ada, 3 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
18. Talas Belediyesi’nin, Talas Alidağıeteği Mevkii’nde 1579 parsel numaralı, 1/25.000 ölçekli nazım imar planında orman alanı ve ağaçlandırılacak alan olarak planlı alanda nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
19. Talas Belediyesi’nin, Mevlana Mahallesi, 92 pafta, 1029 ada, 3 parsel, 31 pafta, 689 parsel ve 45 pafta 693 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
20. Talas Belediyesi’nin, Harman Mahallesi, 26 pafta, 51 ada, 35 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
21. Talas Belediyesi’nin, Başakpınar Mahallesi, 13 pafta, 2422 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
22. Hacılar Belediyesi’nin, Hacılar ilçesi, Hasan Dağı Mevkiinde revizyon ve ilave nazım imar planı yapılması talibi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
23. İncesu Belediyesi’nin, Karamustafa Paşa Mahallesi, 14 ada, 3 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
24. İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün, İncesu İlçesi, Saraycık Mahallesi, Kürtburnu Mevkii, 339 ve 774 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
25. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7c ve 7f maddelerine istinaden Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı’nın 2. Etap Kayseri Raylı Sistemi’nin sulama ihtiyacını karşılamak amacıyla koordinatları verilen su depolarının imar planına işlenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
26. Becen Mahallesi sakinlerinin, şehir merkezine yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
27. Melikgazi İlçesi sınırları içerisinde bulunan 2. Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığı’nın doğu kısmında, imar planında askeri alan olarak planlı alanın, yeşil alan olarak planlanması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
28. Talas Belediyesi’nin, Harman Mahallesi sınırları içerisinde kalan yaklaşık 32 ha’lık alanın bağ ve sayfiye alanı olarak 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
29. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisinin, 07.01.2013 tarih 9 ve 10 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
30. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Hacılar Belediye Meclisinin, 03.12.2012 tarih ve 60 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
31. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisinin, 07.01.2013 tarih ve 10 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
32. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Talas Belediye Meclisinin, 07.01.2013 tarih, 3, 4 ve 6 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
33. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, İncesu Belediye Meclisinin, 07.01.2013 tarih, 5 ve 8 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
34. Kayseri 2. ve 3. Aşama Raylı Taşıma Sistemleri ve Mevcut Depo Sahasına Yeni Hatlar İnşaatı işlerinin yapımı için KDV dahil 44.700.000,00TL, Erciye Dağı Tekir Bölgesine Mekanik Tesis Yapım işi için 10.000.000,00 TL,Yeni Hal Kompleksi Yapımı İşi için 15.000.000,00TL net tutarların kredi olarak alınması hususunda Belediye Başkanı veya görevlendireceği kişi yada kişilere yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.
35. Kayseri 2. Ve 3. Aşama Raylı Taşıma Sistemleri ve Mevcut Depo Sahasında Yeni Hatlar Yapım İşi kontrollük hizmetleri, Belediyemiz Meclisinin 12.03.2012 tarih ve 160 sayılı kararı ile Kayseri Ulaşım Turizm İnş. Taah. Proje Müş. Telekomünikasyon San. ve Tic. A.Ş.’ye bedelsiz olarak yaptırılması kararlaştırılmış olup, iş yoğunluğu nedeniyle, Daire Başkanlıkları bünyesindeki teknik elemanlarca yürütülmesi için, Meclisimizin 12.03.2012 tarih ve 160 numaralı kararının iptal edilmesi talebinin görüşülmesi.
36. Ulaşım Tur. İnş. Taah. Proj. Müş. Telekom San. Tic. A.Ş.’ye 10 yıllığına tahsis edilen Raylı Sistem Toplu Taşıma Hizmet İşletmeciliği için Belediyemize ödenen aylık brüt gelirin KDV hariç kalan kısmından %20’sinin, 01.02.2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere %5’e düşürülmesi talebinin görüşülmesi.
37. Mülkiyeti Belediyemize ait arsa üzerine Ayrıştırma Tesisi kurulması, Çöp Transfer İstasyonu ile Molu Çöp Depolama Sahası İşletmeciliği ve Molu Çöp Depolama Sahası’nın Rehabilitasyonu İşi İdari Şartnamesinin 9’ncu maddesi gereğince, Kendi imkanları ile depo sahasına atık getiren firmalardan, HER Enerji A.Ş. tarafından 2013 yılında alınacak olan Katı Atık Depolama Ücret tarifesinin yeniden belirlenmesi talebinin görüşülmesi.
38. 237 Sayılı Taşıt Kanunun 10’ncu maddesi ve 5393 Sayılı Kanunun 85. Maddesine istinaden, Zabıta Daire Başkanlığınca kullanılmak üzere 1 adet kapalı kasa kamyonet alınması talebinin görüşülmesi.
39. Kayseri İl Özel İdaresi İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı, Mülkiyeti Belediyemize ait Melikgazi İlçesi, Yazıbağları Mevkii, 393 pafta 4518 da, 1 parselde kayıtlı 5940.41m2 yüzölçümlü imar planında İlköğretim alanı olarak planlı yerin İl Milli Eğitim Müdürlüğünün talebine istinaden bedelsiz olarak Kayseri İl Özel İdaresine devredilmesi talebinin görüşülmesi.
40. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde yapılan değişikliğin görüşülmesi talebi.
41. Kocatepe Mahallesi, 3025. Sokak isminin, Muhtar Ergün KOÇER sokak olarak değiştirilmesi talebinin görüşülmesi.

11.02.2013 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT EK GÜNDEM

1- (42) 5393 Sayılı Kanunun 49. Maddesinin 3. Fıkrası gereğince 2 adet personelin sözleşmeli olarak atamaları yapılacağından adı geçenlere 2013 mali yılında ödenecek ücretlerinin belirlenmesi talebinin görüşülmesi.
2- (43) Kocasinan Belediyesince 2013 yılında asfalt şantiyesinde kullanılmak üzere toplam 200.000 ton asfalt agregası talep etmekte ve karşılığında ise asfalt bitümü vermek istemektedir. Talebin uygun bulunması halinde 5393 sayılı Belediye Kanunun 75. maddesinin (a) bendine istinaden hazırlanacak protokolü imzalamak üzere Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ ya da görevlendirdiği kişiye imza yetkisi verilmesi talebinin görüşülmesi.
3- (44) Meclisimizin 10.12.2012 tarih ve 841 sayılı kararı ile Cumhuriyet Meydanı çevresinde bulunan ve görüntü kirliği oluşturan bina cephelerinde tabela temizliği ve cephe yenileme işlerinin yapılması hususunda karar verilmiştir. Aynı amaçla ekli listede yer alan ve yine meydan çevresinde bulunan binalar için de tabela temizliği ve cephe yenileme işlerinin yapılması talebinin görüşülmesi.
4- (45) Strassbourg Belediyesi ile belediyemiz arasında 22.10.2010 tarihinde imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde 15-25 Mart 2013 tarihleri arasında Strassbourg'da "Tarihi ve Kültürel Mirasın Korunması" konusunda yapılacak ortak çalıştaya E. Ü. Mimarlık Fakültesi öğretim elemanları ve öğrencilerinden oluşan 17 kişilik grubun Strassbourg’a gidiş-dönüş biletlerinin belediyemizce karşılanması talebinin görüşülmesi.
5- (46) İtalya’da yerleşik Leitner AG firması tarafından Belediyemize 3 (üç) adet kullanılmış Kar Ezme Makinesini hibe etmek istemektedir. Söz konusu araçlar, Kayseri Erciyes Dağı Master Planı kapsamında arama ve kurtarma çalışmalarında kullanılmak üzere araçların hibe edilmesi için izin verilmesi talebinin görüşülmesi.
6- (47) Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği ile Belediyemiz arasında jeotermal kaynakların verimli kullanılması ve birlik ile güç birliği yapmak için danışmanlık hizmetlerinden yararlanmak için T.C. Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği’ne üye olunması talebinin görüşülmesi.
7- (48) 5393 Sayılı Kanunun 18. maddesinin (p) bendi gereğince, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Kamerun’un Kuzey Bölgesi Maroua şehri arasında kardeş kent ilişkisi kurulması talebinin görüşülmesi.
8- (49) 5216 Sayılı Kanunun 22. maddesinin birinci fıkrası uyarınca, Belediyemizde münhal bulunan 1 dereceli 1. Hukuk Müşavirliği kadrosuna H. İbrahim YILDIRIM ile 1 dereceli Sağlık İşleri ve Gayri Sıhhi Müessese Şube Müdürlüğüne M. Emin BATUN’un atanması hususunda Meclisin bilgilendirilmesi talebinin görüşülmesi.
9- (50) Kayseri’nin eğitim, kültür ve folkloruna büyük katkıları olan edebiyatçı, araştırmacı, şair, gazeteci, yazar ve öğretmen merhum Kazım YEDEKÇİOĞLU’nun isminin uygun bir cadde veya sokağa verilmesi talebinin görüşülmesi.
10- (51) Kayseri 1. İdare Mahkemesi’nin, 15.11.2012 tarih, 2011/420 Esas, 2012/1187 karar sayılı kararı ile LPG kullanımına ayrılan alanlardaki kullanımı düzenleyen plan notunun iptal edilmesi nedeniyle yeniden hazırlanan, LPG kullanımlı alanlar için plan notunun görüşülmesi talebi.
11- (52) Kayseri Büyükşehir Meclisi’nin 12.11.2012 tarih ve 710 sayılı kararı ile Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 1932 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında yapılan nazım imar plan tadilatına, askı ilan süresi içerisinde Cengiz AKPARLAR tarafından yapılan itirazın görüşülmesi.
12- (53) Kayseri Büyükşehir Meclisi’nin 12.11.2012 tarih ve 727 sayılı kararı ile yapılan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine, askı ilan süresi içerisinde Cengiz AKPARLAR tarafından yapılan itirazın görüşülmesi.
13- (54) Melikgazi Belediyesi’nin, Mimarsinan-Fatih Mahallesi, 961 ada 1 ve 2 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
14- (55) Melikgazi Belediyesi’nin, mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait Yeşilyurt Mahallesi, 1905 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
15- (56) Melikgazi Belediyesi’nin, Mimarsinan-Fatih Mahallesi, 957 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
16- (57) Melikgazi Belediyesi’nin, Becen Mahallesi, 542 ada, 69 parsel (yeni 10311 ada, 25 parsel) numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
17- (58) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre Kocasinan Belediye Meclisi’nin, 04.02.2013 tarih, 31, 32, 33, 34, 36 ve 37 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
18- (59) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre Kocasinan Belediye Meclisi’nin, 07.02.2013 tarih, 47, 48 ve 49 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
19- (60) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre Melikgazi Belediye Meclisi’nin, 04.02.2013 tarih, 37, 39, 41, 42, 43 ve 44 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
20- (61) Melikgazi Belediyesi’nin, Gesi-Cumhuriyet, Mimarsinan-Demokrasi, Mimarsinan-Şirintepe, Danişmentgazi, Selçuklu, Altınoluk, Yeniköy ve Anafartalar Mahallelerinde nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
21- (62) Melikgazi Belediyesi’nin, Esentepe Mahallesi, 10196 ada, 1 parsel ve 1253 ada, 1013 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
22- (63) Kocasinan Belediyesi’nin, Hacısaki Mahallesi’nde, 2 nolu tescilli yapıların koruma alanı olarak kabul edilen alan içerisinde Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş.’nin talebine istinaden bölgedeki yeni yapıların elektrik ihtiyacının daha düzenli karşılanabilmesi için trafo binasının imar planına işlenmesi talebinin görüşülmesi.
23- (64) Kocasinan Belediyesi’nin, Cırkalan Mahallesi’nde, Kumarlı Parkı ve Mimarsinan Kavşağı arasında, Sivas Caddesi’nin kuzey ve güneyinde kalan imar planlarında Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olarak planlı alanlarda 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
24- (65) Melikgazi Belediyesi’nin, Germir Mahallesi, 2502 ada, 1, 3, 9 parsel, 11270 ada, 3 ve 10 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
25- (66) Kocasinan Belediyesi’nin, Akçetepe Yerleşime ait mevcut 1/1000 ölçekli Köy Yerleşim Planına uygun olarak 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.
26- (67) İncesu Belediyesi’nin, İncesu Beylik Mahallesi, 296 ada, 148 ve 149 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli mevzi nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.
27- (68) Talas Belediyesi’nin, Talas Mahallesi, Çömlekçi Mevkii, 1254, 1255, 1257, 1258 ve 4272 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.
28- (69) Melikgazi Belediyesi’nin, mülkiyeti şahıslara ait, Konaklar Mahallesi, 2407 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
29- (70) Melikgazi Belediyesi’nin, Esenyurt Mahallesi, 8167 ada, 1 parsel, 8168 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parsel ve 8167 ada, 1 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
30- (71) Kocasinan Belediyesi’nin, Barbaros Mahallesi, 1591 ada, 1981 ve 1878 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
31- (72) Kocasinan Belediyesi’nin, Erkilet Mahallesi, 48 pafta, 7005 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
32- (73) Melikgazi İlçesi Germir Mahallesi 11266ada, 1 parsel ve 11266 ada, 2 parsel numaralı aşınmazların bulunduğu alanda1/5000 ölçekli Nazım İmar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
33- (74) Kocasinan İlçesi, Yıldızevler Mahallesi, Anadolu Oto Galericiler Sitesi’nin kuzeyinde bulunan cadde veya sokağa isim verilmesi talebinin görüşülmesi.
34- (75) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının görev ve çalışma yönetmeliğinin onaylanması talebinin görüşülmesi.
35- (76) İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığının Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin onaylanması talebinin görüşülmesi.