1.   Denetim Komisyonuna gizli oyla üye seçiminin yapılması talebinin görüşülmesi.

2.  Melikgazi Belediye Meclisinin 07.12.2020 tarih, 281, 282, 283, 284 ve 285 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

3.  Melikgazi Belediye Meclisinin 02.11.2020 tarih, 269 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

4.  Melikgazi İlçesi, Hisarcık Erciyes Mahallesinde mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait 8859 ada 12 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

5. Melikgazi İlçesi, Mimarsinan Fatih Mahallesinde bulunan 573, 574, 575, 577, 580, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 693, 694, 699, 702, 703, 5804, 6088, 6087, 6280 parsel numaralı taşınmazların 5998 sayılı kanun ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 73. maddesi gereğince "Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı" ilan edilmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

6. Melikgazi İlçesi, Anbar Mahallesinde Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 10.08.2020 tarih, 169 sayılı kararına istinaden onanarak askı ilan edilen 1/50.000 ölçekli çevre düzeni planı, 1/25.000 ölçekli ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine askı ilan süresi içerisinde yapılan itirazlar hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

7. Melikgazi İlçesi, Yıldırım Beyazıt ve Germir Mahallelerinde Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.09.2020 tarih, 211 sayılı kararına istinaden onanarak askı ilan edilen 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatına askı ilan süresi içerisinde yapılan itiraz hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

8.  Kayseri Mimarsinan Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü’nün, Mimarsinan OSB’nin batı kısmından ağır tonajlı araçların geçmesi için planlan yolun revize edilerek 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

9.  Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı’nın, Orgeneral Hulusi Akar Bulvarı ve Aşık Veysel Bulvarı kesişimi katlı kavşak projelerinin imar planlarına işlenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

10.  Özvatan Belediye Meclisinin 02.11.2020 tarih, 56 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

11.  Kocasinan İlçesi, Elagöz Mahallesi, 6990 ada, 2 parsel ve 6606 ada, 40 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda yapılan Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.08.2020 tarih, 174 sayılı kararına istinaden onaylanarak askı ilan edilen 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli nazım imar planına askı ilan süresi içerisinde yapılan itiraz hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

12.  Kocasinan İlçesi, Erkilet Tepe Mahallesinde, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 97.254,49 m² yüzölçümlü, 9020 ada 28 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/25000 ölçekli nazım imar planı değişikliği, 1/5000 ilave nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

13.  Kocasinan İlçesi, Oruçreis ve Mithatpaşa Mahallelerinde bulunan, Karpuzatan Deresi ve civarında imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

14.  Kayseri Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün, Kocasinan İlçesi, Şeker Mahallesinde, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, 7094 ada 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

15.  Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı’nın, Kocasinan İlçesi, Beydeğirmeni Mahallesinde bulunan mülkiyeti Kayseri İmar ve İnşaat Tic. A.Ş. adına kayıtlı taşınmazların bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

16.  Kocasinan İlçesi, Talatpaşa Mahallesinde, Tekstilciler Sitesinin batısında bulunan alanda imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

17.  Kocasinan Belediye Meclisinin 07.12.2020 tarih, 143, 144 ve 145 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

18.  Talas Belediye Meclisinin 07.12.2020 tarih, 175 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

19.  Çalışmaları devam eden gündem maddeleri hakkında hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

20.  Melikgazi İlçesi, Kayabağ Mahallesi'nde bulunan Karagöz Geçidi Sokak isminin Ayyıldız Sokak olarak değiştirilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi.

21.  Melikgazi İlçesi, Erenköy Mahallesi’nde bulunan 1465. Sokak isminin Lavanta Sokak olarak değiştirilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi.

22.  Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı’nın Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin görüşülmesi.

23.  5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 21. Maddesinin bir ve ikinci fıkrasına istinaden norm kadro esaslarına göre oluşturulan Kayseri Büyükşehir Belediyesi teşkilat şemasının onaylanması talebinin görüşülmesi.

24.  2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nun "K Cetveli"ne göre; Zabıta hizmetlerinde fiilen çalışan personele fazla çalışma ücreti ödenmesi talebinin görüşülmesi.

25.  2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nun "K Cetveli"ne göre; İtfaiye hizmetlerinde fiilen çalışan personele fazla çalışma ücreti ödenmesi talebinin görüşülmesi.

26.  Kayseri Büyükşehir Belediyesinde sözleşmeli personel statüsünde görev yapan personelin 2021 mali yılı net ücretlerinin belirlenmesi talebinin görüşülmesi.

27.  Kayseri Büyükşehir Belediyesinde geçici (mevsimlik) işçi statüsünde görev yapan personele ait vize cetvelinin onaylanması talebinin görüşülmesi.

28.  Covid-19 salgını nedeniyle Evde Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından sağlık ve bakım hizmeti alan hasta sayısında artış yaşanması ve hasta naklinde artan ihtiyaç sebebi ile sağlık hizmetlerinin etkin ve kesintisiz bir şekilde sürdürülebilmesi için İl Sağlık Müdürlüğü ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi arasında protokol imzalamak üzere Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh BÜYÜKKILIÇ’a veya görevlendireceği kişiye yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.

29.  KAYSEM A.Ş tarafından işletilen mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne ait Yeni Hal Kompleksinde alt kiracı olarak faaliyetlerini sürdüren işletmelerden 5957 sayılı kanun ve ilgili mevzuata göre alınacak teminat miktarının belirlenmesi talebinin görüşülmesi.

30.  Covid-19 salgını ile mücadele edilmesi, yayılımın en aza indirilmesi ve etkilerin azaltılması faaliyetleri kapsamında ekonomik olarak zarar gören servisçi esnafımızı desteklemek amacıyla, tahditli plaka ve özel izin belgeli servis araçlarından Kayseri Büyükşehir Belediyesi Servis Araçları Yönetmeliği kapsamında alınan yıllık vize ücretlerinin 1 (bir) yıl süre ile alınmaması talebinin görüşülmesi.

31.  Kocasinan İlçe Müftülüğü'nün, mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait Kocasinan İlçesi, Beyazşehir Mahallesi, 3662 ada, 3 parsel numaralı uygulama imar planında sosyal tesis alanı olarak planlı taşınmazın Kuran Kursu yapılması amacı ile Diyanet İşleri Başkanlığı Kocasinan İlçe Müftülüğü adına tahsis edilmesi talebinin görüşülmesi.

32.  Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere, 38 ADF 632 plakalı aracın Felahiye Belediyesine, 38 AAN 248 plakalı aracın ise Akkışla Belediyesine tahsis edilmesi talebinin görüşülmesi.

33.  Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin ve yüzde yüz sermayesi Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait şirketlerin vergi borçlarının ödenmesi amacıyla bilgileri belirtilen taşınmazların, Vergi Dairesi Başkanlığı’na tapu devirleri ile ilgili gerekli iş ve işlemlerin yapılması için Kayseri Büyükşehir Belediyesi Encümeni'ne yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.

34. Kocasinan Belediyesinin, Kocasinan Mahallesi, 6342 ada 9 parsel ve 7295 ada 1, 2, 3 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi. 

 

EK GÜNDEM


35. (1) Kocasinan İlçesi, Kavakyazısı Mahallesi, 2888 ada 4 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.

36. (2) Melikgazi Belediyesinin, Hisarcık Mahallesi, 10737 ada, 2 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.

37. (3) Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığının, Asri Mezarlığın yetersiz kalması sebebiyle yeni mezar alanı planlanması yapılması talebinin görüşülmesi.

38. (4) Melikgazi Belediyesinin, Yeşilyurt Mahallesi, 11660 ada, 7 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.

39. (5) Kocasinan Belediyesinin, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğine göre yapılacak olan uygulamalarda konut kullanımlı bağımsız bölüm sayısı 20 dâhil olmak üzere 20 ile 60 arasında olması durumunda binalarda bir kapıcı dairesinin %30 hesabına dâhil olmak şartıyla yapılabilmesi talebinin görüşülmesi.

40. (6) İncesu Belediye Meclisinin 04.06.2020 tarih, 6 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

41. (7) İncesu Belediye Meclisinin 04.06.2020 tarih, 7 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

42. (8) Melikgazi Belediye Meclisinin 04.01.2021 tarih, 1, 2, 3 ve 4 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

43. (9) Kocasinan Belediye Meclisinin 04.01.2021 tarih, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

44. (10) Talas Belediye Meclisinin 04.01.2021 tarih, 9 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

45. (11) Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne bağlı vidanjör aracının kaza yapması sonucu hayatını kaybeden Ahmet KARAÇAM ve Ali SUNA isimlerinin uygun görülecek olan cadde veya sokağa verilmesi talebinin görüşülmesi.

46. (12) 2017 yılında ÇEKÜL (Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtım Vakfı), OBRUK Mağara Araştırma Grubu ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan Kayseri'de Yeraltı Yapıları Envanteri Hazırlanması kapsamındaki protokolün 3 yıl uzatılması talebinin görüşülmesi.

47. (13) Mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait Kocasinan İlçesi, Erkilet Mahallesi, ada ve parselleri belirtilen arsaların satışının yapılması için Kayseri Büyükşehir Belediyesi Encümeni'ne yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.

48. (14) Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunan ilçe belediyelerinden; Akkışla, Bünyan, Develi, Felahiye, Kocasinan, Özvatan, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Talas, Yahyalı ve Yeşilhisar Belediyelerine plakaları belirtilen araçların tahsis edilmesi talebinin görüşülmesi.

49. (15) Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak kamu yatırımı kapsamında; Yeni Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi Alanı olarak belirlenen ve İl Mahalli Çevre Kurulunca yer seçimi olumlu kararı verilen, Kayseri İli, Kocasinan İlçesi, Molu Mahallesi 104 ada, 54 parsel numaralı mera vasıflı taşınmazın tamamının ve Kocasinan İlçesi, Molu Mahallesi 104 ada 132 parsel numaralı mera vasıflı taşınmazın kısmen tahsis amacının değiştirilerek Maliye Hazinesi adına tescilinin ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi adına tahsisinin yapılması talebinin görüşülmesi.

50. (16) Erciyes Turizm ve Kayak Merkezinde, Covid-19 kısıtlamalarının kayak turizmine olumsuz etkilerini azaltmak, şehrimize gelecek yabancı turistlerin rezervasyonlarını iptal etmelerini engellemek ve seferlerin devam etmesini sağlamak amacıyla bilet fiyatlarında indirim yapılması talebinin görüşülmesi.

51. (17) Mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait iş yerlerinden kapalı kalınan günler için kira bedellerinin tahsil edilmemesi ve yeni kira dönemindeki kira artış oranlarında %50 indirim yapılması talebinin görüşülmesi.