1. 5393 Sayılı Kanunun 25. Maddesine istinaden Denetim Komisyonuna gizli oyla üye seçiminin yapılması talebinin görüşülmesi. 
2. Meclis Üyesi Mehmet KEÇİBAŞ’ın vefatından dolayı boşalan Encümen Üyeliğine kalan süreyi tamamlamak üzere gizli oyla üye seçiminin yapılması talebinin görüşülmesi. 
3. Belediyemiz meclisinin 10.08.2015 tarih ve 717 sayılı kararı ile KAY-TUR A.Ş’ne 10 yıllığına bedelsiz olarak tahsis edilen Mülkiyeti Belediyemize ait Orduevi altgeçitte bulunan 4. 10. 11 noludükkanların tahsisinin iptal edilerek, 10 yıllığına ihale edilmesi talebinin görüşülmesi. 
4. Diyanet İşleri Başkanlığı, Kayseri Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürlüğünün, İkmal İnşaatlarda harcanması şartı ile Belediyemize yapacağı 500.000,00-TL şartlı bağışının kabul edilip edilmeyeceği konusunda karar ittihazı talebinin görüşülmesi. 
5. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Talas Belediye Meclisinin 05.10.2015 tarih ve 191 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
6. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisinin 05.10.2015 tarih ve 426 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
7. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Talas Belediye Meclisinin 02.11.2015 tarih ve 210 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
8. Yeşilhisar Belediyesinin, Gülbayır Mahallesi, 2885 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
9. Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan-Şirintepe Mahallesi’nde, 558 ada, 6 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda, nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
10. Tomarza Belediyesinin, 3. Mıntıka Mahallesi 202 ada, 25 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
11. Develi Belediyesinin, Yüzevler Mahallesi 301 ada, 4, 5 ve 6 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
12. Develi Belediyesinin, Çukuryurt Mahallesi 141 ada, 117 ve 119 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
13. İncesu Belediyesinin, Saraycık Mahallesinde nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
14. Talas İlçesi Harman Mah. Sınırları içerisinde 1/1000 ölçekli koruma amaçlı planında günü birlik kullanım tesisi ve konaklama tesisi alanı olarak planlı yerin çevre düzenleme gösterimi uygulamasına ait yönetmelik hükümlerinin belirlenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
15. Milli Savunma Bakanlığı, Sivas İnşaat Emlak Bölge Başkanlığı, 26.11.2015 tarih, 2384 sayılı yazısı ile, Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Erciyes Dağı Kış Sporları Turizm Merkezinde mülkiyeti Belediyemize ait 8901 ada, 5 parsel nolu taşınmazın güneyinde 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
16. Melikgazi Belediye Meclisinin 07.12.2015 tarih, 496, 498, 499, 500, 503, 504 ve 505 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
17. Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan-Demokrasi Mahallesi’nde, 7843 ada, 1 parselde yer alan cami alanının karşısında bulunan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planları bulunmayan yerde, bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda pazar yeri olarak planlanması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
18. Melikgazi Belediyesinin, Keykubat Mahallesi’nde 5921 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 parseller, 5923 ada, 1, 2, 3, 4, 5 parseller ve 10962 ada,1 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
19. Melikgazi Belediyesinin, Eğribucak Mahallesi’nde 10284 ada, 1 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
20. Karayolları Genel Müdürlüğünün, Hacılar-Erciyes yolu proje çalışmaları kapsamında hazırlanmış olan güzergah hattının planlara işlenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
21. Melikgazi Belediyesinin, Gesi Mahallesi 162 ada, 1 parsel, 163 ada, 1 parsel ile Mimarsinan Mahallesi 8760 ada, 1 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
22. Melikgazi Belediyesinin, Sakarya Mahallesi 5726 ada, 1 parsel ve 5725 ada, 23 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
23. Melikgazi Belediyesinin, Erenköy Mahallesi’nde 10474 ada, 2 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
24. Talas Belediyesinin, Reşadiye Mahallesi 8 pafta, 1110 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
25. Talas Belediyesinin, Talas İlçesi, Yenidoğan Mahallesi, 79-85 pafta, 1340 ada, 1 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
26. Bünyan Belediyesinin, Yeni Mahalle sınırları içerisinde 271 ada, 25 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
27. Bünyan Belediye Meclisinin 02.11.2015 tarih ve 65 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
28. Sarıoğlan Belediye Meclisinin 07.10.2015 tarih ve 50 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
29. Kocasinan Belediye Meclisinin 05.03.2015 tarih ve 56 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
30. Kocasinan Belediye Meclisinin 07.12.2015 tarih, 239, 241, 242 ve 243 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
31. Talas Belediye Meclisinin 07.12.2015 tarih, 217 ve 219 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
32. Yeşilhisar Belediye Meclisinin 08.12.2015 tarih ve 87 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
33. Develi Belediye Meclisinin 04.11.2015 tarih ve 73 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
34. Yahyalı Belediye Meclisinin 04.06.2015 tarih ve 58 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
35. Yahyalı Belediye Meclisinin 10.12.2015 tarih ve 109 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
36. Melikgazi Belediyesinin, Tavlusun Mahallesi 11076 ada, 7 ve 9 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
37. Melikgazi Belediyesinin, Tavlusun Mahallesinde revizyon nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
38. Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Bahçelievler Mahallesinde 121 ada, 4 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
39. Melikgazi Belediyesinin, Anbar Mahallesi 1450 ve 4893 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
40. Keykubat Mahallesinde mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesi adına kayıtlı Melikgazi Belediyesinin, 2415 ada, 37 ve 40 parsel ile 2411 ada, 24 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
41. Melikgazi Belediyesinin, Kazım Karabekir Mahallesinde kentsel dönüşüm uygulamasına ihtiyaç duyulması sebebiyle nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
42. Melikgazi Belediyesinin, Gökkent Mahallesinde 11412 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
43. Melikgazi Belediyesinin, Tavlusun Mahallesi’nde, mülkiyeti hazineye ait olan, 11104 ada, 8 parselin bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
44. Melikgazi Belediyesinin, mülkiyeti Melikgazi Belediyesine ait olan, Karacaoğlu Mahallesi, 3973 ada, 4 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
45. Melikgazi Belediyesinin, muhtelif parsellerin bulunduğu alanda revizyon nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
46. Kocasinan Belediyesinin, Cırkalan Mahallesi 402 pafta, 2387 ada, 10 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
47. Kocasinan Belediyesinin, Şeker Mahallesi 432 pafta, 3170 ada, 7 ve 8 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
48. Kocasinan Belediyesinin, Eskiömerler Mahallesi 101 ada, 277 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
49. Talas Belediyesinin, Reşadiye Mahallesi, 172 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
50. Talas Belediyesinin, Kamber Mahallesi, 992 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
51. Develi Belediyesinin, Sindelhöyük Mahallesi, 121 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
52. Develi Belediyesinin, Yeni Mahalle, 1135 ada, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 ve 12 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
53. Develi Belediyesinin, Reşadiye Mahallesi, 513 ada, 25 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
54. İncesu Belediyesinin, Sultansazı Mahallesi, 281 ada, 24 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
55. Yeşilhisar Belediyesinin, İçmece Mahallesi’nde ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
56. Tomarza Belediyesinin, 2.mıntıka Mahallesi, 19 ada, 71 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
57. Özvatan Belediyesinin, Özvatan Felahiye İl Yolu Km:35+750-37-960 arası kesim ile Özvatan İl Yolu Km:34-340-35+845 arası kesimde 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
58. Sarıoğlan Belediyesinin, Sarıoğlan İlçesi, Alamettin Mahallesi, 151 ada, 56 ve 80 parsel ile 162 ada, 108 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
59. Hacılar Belediyesinin, Karpuzsekisi Mahallesi, 171 ada, 33 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
60. Kocasinan İlçesi, Saraybosna Mahallesi, Bahadır sokak isminin "UZKÜLEKCİ" Sokak olarak değiştirilmesi ve Harman Mahallesi, Komando Caddesine Kumluk sokak tarafından giren bağlantı yoluna "DAİMOĞLU ÇIKMAZI" Sokak olarak isim verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
61. Erciyes Üniversitesi Kampüs alanı içerisinde yer alan, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu binasının arkasında bulunan sokağa "PROF.DR. AZİZ SANCAR" ın adının verilmesi, Melikgazi İlçesi, Kıranardı Fatih Mahallesinde isimsiz yola "ALMAZ" Sokak isminin verilmesi ve Melikgazi İlçesi, Yeşilyurt Mahallesi, 2755. sokak isminin "NİYAZİ ALTIN" olarak değiştirilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
62. Mülkiyeti Belediyemize ait Sarıoğlan İlçesi, Şenyurt Mahallesi, 562 ada, 2 parsel numaralı, 1.332,71m² yüzölçümlü taşınmaz ile ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün, Sarıoğlan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne tahsis talebi ve Sarıoğlan Belediye Başkanlığı'nın misafirhane olarak kullanılması amacı ile Belediyelerine tahsis edilmesi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon raporunun görüşülmesi. 
63. Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca yeniden hazırlanan Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin görüşülmesi. 
64. Bilim Merkezinde sergilenmek üzere 1 Adet tarihi lokomotif ve 1 adet tenderin kiralanması işi ile ilgili TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü ile Belediyemiz arasında gerçekleştirilecek protokolün imzalanması için Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa ÇELİK veya Genel Sekreter Yardımcısı Kemalettin TEKİNSOY’a yetki verilmesi talebinin görüşülmesi. 
65. Kocasinan Belediyesinin, 2016 yılında asfalt şantiyesinde kullanılmak üzere Belediyemizden toplam 350.000 ton asfalt agregası alıp; karşılığında ise asfalt bitümü verme talebinin uygun bulunması halinde protokolü imzalamaya; Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa ÇELİK ya da görevlendirdiği kişiye imza yetkisi verilmesi talebinin görüşülmesi. 
66. Türkiye Kadınlar Basketbol 1.Liginde ve Eurolig’de ilimizi başarı ile temsil eden Abdullah Gül Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübüne başarılarından dolayı bütçe imkanları dahilinde 2.000.000 TL. nakti yardım yapılması talebinin görüşülmesi. 
67. Zabıta Personeline 2016 yılında her ay ödenecek olan fazla çalışma ücretinin belirlenmesi talebinin görüşülmesi. 
68. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Pınarbaşı Belediye Meclisinin 03.12.2015 tarih ve 43 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
EK GÜNDEM 
1. (69) İtfaiye Personeline 2016 yılında her ay ödenecek olan fazla çalışma ücretinin belirlenmesi talebinin görüşülmesi. 
2. (70)İntifa hakkı Belediyemize ait, Talas İlçesi, Yukarı Mahalle, 38 ada, 11 parselde bulunan, Talas Amerikan Koleji arsası içerisinde yer alan 60 m2 alana sahip kafe ve önünde yer alan bahçenin, hissesinin %88,26’sı Belediyemize ait Kay-Tur Kayseri Erciyes Eğitim Kültür Sanat Ürünleri ve Turizm Sanayi Ticaret A.Ş. adına tahsisin yapılıp yapılmayacağı, yapılacaksa tahsis süresi ve bedelinin belirlenmesitalebinin görüşülmesi. 
3. (71)Şehrimizin muhtelif yerlerinde, Gevher Nesibe Mahallesi Gür Sokağında 80 araçlık ücretli otopark ve Hisarcık Erciyes Mahallesi Tekir Kardan Adam tesisleri önünde 300 araçlık ücretli otoparkların, % 99,72 hissesi Belediyemize ait olan Kayseri İmar ve İnş.Tic. A.Ş.’ye tahsisin yapılıp yapılmayacağı, yapılacaksa tahsis süresi ve bedelinin belirlenmesitalebinin görüşülmesi. 
4. (72) Mevcut çöp depolama tesisimizde, 2016 yılı için atık bertaraf ücretlerinin yeniden belirlenmesi talebinin görüşülmesi. 
5. (73) İlimizde bulunan camilerin bakım-onarım, restorasyonu, çevre ve peyzaj, düzenlemeleri ile gerektiğinde malzeme yardımının Belediyemizce yapılmasına dair genel nitelikli kararverilmesi talebinin görüşülmesi. 
6. (74) Belediyemiz personeli Ayhan Çakıcı,Bilim Merkezi sergilerinin üretim kontrolü ile ilgili olarak 14-18 Aralık 2015 tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletlerinde yapılan toplantıya katılmak üzere görevlendirilmiştir. Belirtilen tarihlerde Meclis toplantı halinde olmadığından Encümen tarafından görevlendirildiğine dairMeclisin bilgilendirilmesi. 
7. (75) Yeni kurulan Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı bütçesinin oluşabilmesi için ödenek aktarımı yapılması talebinin görüşülmesi. 
8. (76)Mülkiyeti Belediyemize ait ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında konut alanı olarak belirlenmiş, Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Konaklar Mahallesi, 7469 ada, 1 parsel numaralı, 1.521,51m2 yüzölçümlü taşınmazın 2886 sayılı kanunun amir hükümleri gereğince satışının yapılması talebinin görüşülmesi. 
9. (77)Belediyemiz Meclisinin 12.10.2015 tarih, 867 sayılı kararı ile onanan Melikgazi Belediye meclisinin 375 sayılı kararında, E=2,21 olması gereken yapılanma şartının sehven E=2,31 olarak yazıldığı anlaşıldığından, yapılanma şartının E=2,21 olarak düzenlenmesi talebinin görüşülmesi. 
10. (78) Hacılar İlçesi, Yukarı Mahalle, Hasandede Caddesi üzerinde bulunan isimsiz sokağa "KURUOĞLU" sokak adının verilmesi talebinin görüşülmesi. 
11. (79)Fen İşleri Daire Başkanlığınca çalışmaları devam eden Kocasinan Bulvarı üzerinde 2 adet, Mustafa Kemal Paşa Bulvarında ise 1 adet olmak üzere 3 adet yaya üst geçiti projelerinin imar planlarına işlenmesi talebinin görüşülmesi. 
12. (80)Melikgazi Belediyesinin, Esentepe Mahallesi, 5248 ada, 1 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi. 
13. (81)Melikgazi Belediyesinin, Hisarcık Bahçelievler Mahallesi, 11491 ada, 29 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi. 
14. (82)Melikgazi Belediyesinin, Hisarcık-Erciyes Mahallesi, 11228 ada, 1 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda, plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi. 
15. (83)Melikgazi Belediyesinin, Erenköy Mahallesi, 7057 ada, 5 ve 8 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi. 
16. (84)Melikgazi Belediyesinin, Karacaoğlu Mahallesi, 594 ada, 128 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi. 
17. (85)Melikgazi Belediyesinin, Anbar Mahallesi, 10139 ada, 6 parsel ve 10103 ada, 14 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi. 
18. (86)Melikgazi Belediyesinin, Becen Mahallesi, 10406 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi. 
19. (87)Melikgazi Belediyesinin, Gesi Fatih Mahallesi, 233 ada, 2, 3, 4, 5 ve 6 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi. 
20. (88)Melikgazi Belediyesinin, Esenyurt Mahallesi, 11389 ada, 43 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi. 
21. (89)Karayolları Genel Müdürlüğü, 6.Bölge Müdürlüğünün, Abdullah Gül Üniversitesi kavşağı-Mimarsinan OSB kavşağı arasında yer alan şev taşmalarından kaynaklanan düzenlemeler yapılmış olup, Derevenk viyadüğü ve bağlantı yolları işi kapsamında belirlenen kamulaştırma sınırının imar planına işlenmesi ve gerekli imar plan değişikliğinin yapılması talebinin görüşülmesi. 
22. (90)Kayseri Büyükşehir Belediyenin yetkisinde bulunan Cırkalan Mahallesinde “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı” ilan edilebilmesi için Kocasinan Belediyesine yetki devri yapılması talebinin görüşülmesi. 
23. (91)Kayseri Büyükşehir Belediyenin yetkisinde bulunan Kuşcu Mahallesinde “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı” ilan edilebilmesi için Kocasinan Belediyesine yetki devri yapılması talebinin görüşülmesi. 
24. (92)Kocasinan Belediyesi, 08.01.2016 tarih, 87 sayılı yazısı ile Beydeğirmeni Mahallesi, 13 pafta, 692 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi. 
25. (93)Kocasinan Belediyesi, Şeker Mahallesinde, 7522 ada, 1 ve 2 parseller, 7516 ada, 1 ve 2 parseller, 7520 ada, 2 parsel, 7519 ada, 1, 2 ve 3 parseller, 7517 ada, 1 ve 2 parseller, 7518 ada, 2 parsel ile 7523 ada, 2 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi. 
26. (94)Talas Belediyesinin, Başakpınar Yıldıztepe Mahallesinde, mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı 6 pafta 758, 759, 760 parseller ve 9 pafta 4682, 4683 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/5.000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi. 
27. (95)Talas Belediyesinin, Kamber Mahallesi, 593 ve 595 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5.000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi. 
28. (96)Talas Belediyesinin, Kuruköprü Mahallesi, 113 ada, 6 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda, 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi. 
29. (97)Talas Belediyesinin, Kepez Mahallesi'nde mülkiyeti Talas Belediyesine ait 1 pafta, 1732 ve 1735 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi. 
30. (98)Yahyalı Belediyesinin, Yahyalı İlçesi, Yenice Mahallesi, 665 ada, 124 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi. 
31. (99)Yahyalı Belediyesinin, Yahyalı İlçesi, Taşhan ve İsmet Mahalleleri, 167 ada 72 parsel, 170 ada 220 parsel ve 663 ada 35 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi. 
32. (100)Yeşilhisar Belediyesinin, Fatih Mahallesi’nde, konut dışı kentsel çalışma alanı olarak planlı olan söz konusu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi. 
33. (101)Yeşilhisar Belediyesinin, Güzelöz Mahallesi’nde, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planları bulunmayan alanda, mevzi nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi. 
34. (102)Sarıoğlan Belediyesinin, Şenyurt Mahallesi, Kızılgeriş Mevkiinde yaklaşık olarak 150 hektarlık alanda 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi. 
35. (103)Bünyan Belediyesinin, Sağlık Mahallesi, 2 ada, 8 parsel ve 1 ada 98 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi. 
36. (104)5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisinin 04.01.2016 tarih, 3, 5, 7, 8, 9, 12 ve 14 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi. 
37. (105)5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisinin 04.01.2016 tarih, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi. 
38. (106)5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Hacılar Belediye Meclisinin 07.12.2015 tarih ve 65 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi. 
39. (107)5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Yeşilhisar Belediye Meclisinin 06.01.2016 tarih ve 5 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi. 
40. (108)5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Talas Belediye Meclisinin 04.01.2016 tarih, 7, 8, 9 ve 10 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi. 
41. (109)5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Yahyalı Belediye Meclisinin 07.01.2016 tarih ve 10 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi. 
42. (110)5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Develi Belediye Meclisinin 04.01.2016 tarih ve 5 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi. 
43. (111)5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Develi Belediye Meclisinin 04.01.2016 tarih ve 6 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi. 
44. (112)5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Felahiye Belediye Meclisinin 07.12.2015 tarih ve 47 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi. 45. (113) Belediyemizde sözleşmeli personel olarak görev yapacak 5 adet personelin 2016 mali yılında ödenecek aylık net ücretlerinin belirlenmesi talebinin görüşülmesi. 46. (114) Belediyemizde sözleşmeli personel olarak görev yapan 14 adet personelin 2016 mali yılında çalışmalarına devam etmeleri ve maaşlarına yapılacak zam talebinin görüşülmesi.