1.5393 Sayılı Kanunun 25. maddesi gereğince, Büyükşehir Belediyesi Denetim Komisyonuna üye seçiminin yapılması.
2.Melikgazi Belediyesinin, Yeniköy Mahallesinde, Mülkiyeti Devlet Demiryollarına ait, 1001 ada, 2 parsel, mülkiyeti Melikgazi Belediyesine ait, 6413 ada, 1 parsel ve mülkiyeti şahıslara ait, 1001 ada, 8, 13 ve 17 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 29L nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.
3.Melikgazi Belediyesinin, Nuri Has Mahallesinde, 315 pafta, 7190 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli 29M nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.
4.Erciyes Dağı Master Planı kapsamında, 1/25.000 ölçekli ilave + revizyon Çevre Düzeni planı değişikliği ile 1/5000 ölçekli planı ve 1/1000 ölçekli ilave + revizyon uygulama imar planlarının yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.
5.Kocasinan Belediyesinin, Uğurevler, Yıldızevler mahallelerinin içinde bulunduğu alanda 1/25000 ölçekli revizyon nazım imar plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.
6.Melikgazi Belediyesinin, Becen mahallesi, 542 ada, 50, 51, 52, 53 ve 69 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.
7.Melikgazi Belediyesinin, Selçuklu mahallesi, 3790 ada, 1 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.
8.Melikgazi Belediyesinin, Köşk mahallesi, 2783 ada, 3 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.
9.Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Demokrasi mahallesi, 6 pafta, 1142 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.
10.Melikgazi Belediyesinin, Çaybağları mevkiinde Revizyon nazım imar planının yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.
11.Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan mahallesi sınırları içerisinde yer alan uygun olmayan ve önemli alanların bulunduğu bölgede nazım imar plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.
12.Melikgazi Belediyesinin, Hisarcık, Erciyes mahallesi, 51 pafta, 5580, 5067, 5057 ve 5582 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5.000 ölçeklik 35-d-11-a nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.
13.Melikgazi İlçesi, Anbar Mahallesinde Büyükşehir Belediye Meclisinin, 12.10.2009 tarih, 393 Sayılı kararına istinaden yapılan plan değişikliğine askı ilan süresi içerisinde yapılan itiraz hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.
14.Kocasinan İlçesi, Pervane mahallesinde, mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait, 285 pafta, 4181 ada, 3 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 30M nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.
15.18 Meslek gurubuna yönelik olarak kurulan Erciyes Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifinin, Kocasinan İlçesi, Erkilet, Oymaağaç, Anbar mevkiinde 1.000.000M2’nin üzerinde bir alanda 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planlarında plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.
16.Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ), Melikgazi İlçesi, Mimarsinan mahallesinde mülkiyeti (TOKİ) adına kayıtlı 1505, 1531, 1552, 5904 ve 5905 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda, 1/50.000 ölçekli Çevre Düzeni planı değişikliği, 1/25.000 ölçekli nazım imar plan değişikliği, 1/5000 ölçekli ilave nazım imar plan değişikliği ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.
17.Kocasinan Belediyesinin, Pervane mevkii, 853 ada, 3799 nolu parsel ve Kavakyazısı mevkii, 853 ada, 250 ce 251 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.
18.Melikgazi Belediyesinin, Anbar mahallesi, 912 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.
19.5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin, 07.12.2009 tarih, 252, 253 ve 254 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.
20.5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye Meclisinin, 10.12.2009 tarih, 186, 187 ve 188 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.
21.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığınca yeniden hazırlanan Görev ve Çalışma Yönetmeliği hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu raporunun görüşülmesi.
22.Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünce yeniden hazırlanan Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu raporunun görüşülmesi.
23.Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Dairesi Başkanlığının Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu raporunun görüşülmesi.

EK GÜNDEM

1. (24) Ortağı bulunduğumuz Kayseri İmar İnşaat Ticaret A.Ş’nin sermaye artırım talebinin görüşülmesi.

(25) Belediyemiz İtfaiye Personeline 2010 yılında ödenecek fazla mesai ücretinin belirlenmesi talebinin görüşülmesi.

(26) Belediyemiz Zabıta Personeline 2010 yılında ödenecek fazla mesai ücretinin belirlenmesi talebinin görüşülmesi.

(27) Kocasinan Belediyesinin, Cırgalan Mahallesi, Ramazan deresi mevkii, 4 pafta, 1116 parsel nolu taşınmazın bulunduğ alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi.

(28) Kocasinan Belediyesinin, Kötügöller mevkii, 207 pafta, 1167 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi.

(29) Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Fatih mahallesi, 6087 ve 6088 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında ilave nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.

(30) Erciyes Üniversitesinin, Belediyemiz, Kayseri İmam hatip ve İlahiyat Yardım Derneği ile Erciyes Üniversitesi arasında yapılan protokol çerçevesinde 1/5000 ölçekli 28N nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi.

(31) İtfaiye Dairesi Başkanlığının, Talas İlçesi, Harman Mahallesinde, mülkiyeti Talas Belediyesine ait, 353 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/1000 ölçekli K35-d-07a-4a uygulama imar plan tadilat talebinin görüşülmesi.

(32) İncesu Belediyesinin, Kızılören Mahallesi ve civarında 1/5000 ölçekli ilave ve revizyon nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi.

(33) Hacılar Belediyesinin, 07.12.2009 tarih ve 32 nolu Meclis kararı ile belirlemiş olduğu Belediye ve Mahalle sınırları hakkında alınan kararın görüşülmesi.

(34) Talas Belediyesinin, 07.12.2009 tarih ve 214 nolu Meclis kararı ile belirlemiş olduğu Belediye ve Mahalle sınırları hakkında alınan kararın görüşülmesi.

(35) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin, 04.01.2010 tarih ve 8 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

(36) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye Meclisinin, 04.01.2010 tarih ve 7 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

(37) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Talas Belediye Meclisinin, 04.01.2010 tarih, 1, 2 ve 5 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.