1. 5393 Sayılı Kanunun 56. Maddesi gereğince, Belediyemizin 2015 yılına ait, Faaliyet Raporunun görüşülmesi. 
2. 5393 Sayılı Kanunun 25. Maddesi gereğince, Belediyemizin 2015 Mali Yılına ait, Hesap, İş ve İşlemlerinin Denetimi hususunda hazırlanan, Denetim Komisyon Raporu hakkında meclisin bilgilendirilmesi. 
3. 5393 Sayılı Kanunun 19. Maddesi gereğince, Büyükşehir Belediye Meclisi 1. ve 2. Başkan Vekili seçiminin yapılması. 
4. 5393 Sayılı Kanunun 19. Maddesi gereğince, Büyükşehir Belediye Meclisine iki asil iki yedek Meclis Divan Katibi seçiminin yapılması. 
5. 5216 Sayılı Kanununun 16. Maddesi gereğince, Büyükşehir Belediye Encümenine üye seçiminin yapılması. 
6. 5216 Sayılı Kanunun 15. Maddesi gereğince, İmar ve Bayındırlık Komisyonuna üye seçiminin yapılması. 
7. 5216 Sayılı Kanunun 15. Maddesi gereğince, Plan ve Bütçe Komisyonuna üye seçiminin yapılması. 
8. 5216 Sayılı Kanunun 15. Maddesi gereğince, Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna üye seçiminin yapılması. 
9. 5216 Sayılı Kanunun 15. Maddesi gereğince, Ulaşım Komisyonuna üye seçiminin yapılması. 
10. 5216 Sayılı Kanunun 15. Maddesi gereğince, Çevre ve Sağlık Komisyonuna üye seçiminin yapılması. 
11. Almanya’nın Berlin Kentinde düzenlenen Berlin Turizm Fuarına 8-12 Mart 2016 Tarihleri arasında yapılan ziyaret hakkında Meclisin bilgilendirilmesi. 
12. Mezarlıklar Şube Müdürlüğü’nde hizmetlerin daha verimli yürütülmesi amacı ile, 237 Sayılı Taşıt Kanunu kapsamında 3 adet Cenaze Taşıma ve 4 adet Cenaze Yıkama Aracı alınması talebinin görüşülmesi. 
13. Erciyes Kayak Merkezi bünyesinde bulunan kurumumuza ait tesisler, Belediyemiz tarafından çalıştırılacağından, daha önce Belediye Meclisimizce Erciyes A.Ş.' ye tahsis edilen Hisarcık kapıda bulunan 28 odalı personel binası hariç, diğer tüm taşınmazların tahsisinin kaldırılıp iptal edilmesi talebinin görüşülmesi. 
14. "Kayseri İl İdari Sınırları İçinde 1/50.000 Ölçekli İl Çevre Düzeni Planı-1/25.000 ölçekli İlave-Revizyon Nazım İmar Planı Yapımı ve Düzenlemesine İlişkin Danışmanlık Hizmet Alım İşine Ait" 1.etap, 2.aşama kapsamında hazırlanmış olan 1/50.000 ölçekli çevre düzeni planı, plan hükümleri ve plan açıklama raporunun incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
15. Melikgazi Belediyesinin, Konaklar Mahallesinde 11461 ada, 12 ve 13 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
16. Melikgazi Belediyesinin, Gültepe Mahallesinde 2944 ada, 2 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
17. Melikgazi Belediyesinin, Çorakçılar Mahallesi'nde bulunan 1031 ada, 11, 15 ve 16 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alanda, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
18. Melikgazi Belediyesinin, Erenköy Mahallesi'nde bulunan 716 ada, 92 parsel (yenisi 10630 ada, 79 parsel) no’lu taşınmazın bulunduğu alanda, 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
19. Melikgazi Belediyesinin, Hisarcık-Erciyes Mahallesi, 11228 ada, 1 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda, plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
20. Melikgazi Belediyesinin, Tavlusun Mahallesi, 11089 ada, 1 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
21. Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Bahçelievler Mahallesinde 747 ada, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
22. Konaklar Mahallesi, 1932 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda, Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.11.2015 tarih, 927 sayılı kararına istinaden hazırlanıp, 29.01.2016-28.02.2016 tarihleri arasında belediyemiz ilan panosunda askı-ilan edilmiş olan 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine şahıslar tarafından yapılan itirazın görüşülmesi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
23. Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü’nün, Kocasinan İlçesi, Pervane Mahallesi, K34-c-05b-2a pafta, 7316 ada, 3 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
24. Kocasinan Belediyesinin, Beyazşehir Mahallesinde, mülkiyeti Belediyemize ait, 3695 ada, 1 parsel, 3697 ada, 1 parsel, 3626 ada, 1 parsel, 3629 ada, 1 parsel, 3651 ada, 1 ve 2 parsel, 3655 ada, 1 parsel, 3640 ada, 1, 2 ve 3 parsel, 3702 ada, 1 parsel, 3694 ada, 1 parsel, 3683 ada, 1 parsel, 3624 ada, 1 parsel, 3623 ada, 1 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
25. Kocasinan Belediyesinin, Ziya Gökalp Mahallesi, 6963 ada 1 parsel, Mimarsinan Mahallesi, 4796 ada, 1 parsel, Erciyesevler Mahallesi, 4422 ada, 1 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
26. Talas Belediyesinin, Mevlana Mahallesi'nde bulunan 988 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5.000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
27. İncesu Belediyesinin, Beylik Mahallesinde 367 ada, 37 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
28. İncesu Belediyesinin, Sultansazı Mahallesi, 281 ada, 24 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
29. Develi Belediyesinin, Güney Aşağı Mahallesi 451 ada 76 ve 77 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5.000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
30. Develi Belediyesinin, Reşadiye Mahallesi, 513 ada, 25 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
31. Bünyan Belediyesinin, Fatih Mahallesi'nde bulunan 144 ada, 7 ve 8 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5.000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
32. Bünyan Belediyesinin, Fatih Mahallesi'nde bulunan 367 ada, 273 parsel numaralı taşınmazın bir kısmında ilave 1/5.000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
33. Bünyan Belediyesinin, Karayolları Genel Müdürlüğü, 6. Bölge Müdürlüğü'nün talebine istinaden Bünyan-Köprübaşı İl Yolu'nun, Bünyan geçişinde bulunan kavşak projelerinden kaynaklı, kamulaştırma sınırı ve kadastro hattına göre 1/5000 ölçekli nazım imar planının yeniden düzenlenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
34. Bünyan Belediyesinin, Elbaşı Mahallesi, 4166-4183-4186-4265-4191-4187 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5.000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
35. Bünyan Belediyesinin, Sağlık Mahallesi, 2 ada, 8 parsel ve 1 ada 98 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
36. Yeşilhisar Belediyesinin, İçmece Mahallesi’nde ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
37. Yahyalı Belediyesinin, İsmet ve Fethullah Mahallelerinde nazım imar planı tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
38. Yahyalı Belediyesinin, Camikebir ve Fevzi Çakmak Mahallelerinde uygulanacak kentsel dönüşüm ve gelişim projesi alanında 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
39. Tomarza Belediyesinin, Söğütlü Mahallesi 105 ada 192, 193, 195, 196, 242 ve 246 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
40. Sarıoğlan Belediyesinin, Şenyurt Mahallesi, Kızılgeriş Mevkiinde yaklaşık olarak 150 hektarlık alanda 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
41. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisinin 07.03.2016 tarih, 72, 75, 76, 77 ve 80 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi. 
42. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisinin 10.03.2016 tarih, 67, 68, 69 ve 70 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
43. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisinin 07.03.2016 tarih ve 52 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
44. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisinin 04.01.2016 tarih ve 16 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
45. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Felahiye Belediye Meclisinin 07.03.2016 tarih ve 6 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
46. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Felahiye Belediye Meclisinin 07.03.2016 tarih ve 7 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
47. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Sarıoğlan Belediye Meclisinin 01.03.2016 tarih ve 13 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
48. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Bünyan Belediye Meclisinin 07.03.2016 tarih ve 10 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
49. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Bünyan Belediye Meclisinin 11.03.2016 tarih ve 19 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
50. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Yahyalı Belediye Meclisinin 11.03.2016 tarih ve 24 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
51. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Pınarbaşı Belediye Meclisinin 03.12.2015 tarih ve 44 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
52. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Hacılar Belediye Meclisinin 01.02.2016 tarih ve 15 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
53. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Develi Belediye Meclisinin 07.03.2016 tarih ve 18 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
54. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Develi Belediye Meclisinin 07.03.2016 tarih ve 19 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
55. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Uygulama İmar Plan Notlarının ilçe belediyelerindeki uygulanmaları esnasında yaşanan çeşitli tereddütlerin çözülmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
56. Melikgazi Belediyesinin, Anbar Mahallesi 1450 ve 4893 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
57. Melikgazi Belediyesinin, muhtelif parsellerin bulunduğu alanda revizyon nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
58. Melikgazi Belediyesinin, Hisarcık-Erciyes Mahallesi'nde, 11424 ada, 3 parsel no'lu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
59. Melikgazi Belediyesinin, Gültepe Mahallesi’nde, muhtelif parsellerin bulunduğu alanda, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
60. Gökkent ve Germir Mahallelerinde Ağaçlandırılacak Alan olarak planlı yerlerin uygulamadan kaynaklı sorunların giderilmesi amacıyla yeniden planlanması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
61. Melikgazi Belediyesinin, Yeşilyurt Mahallesi, 8633 ada, 4 parsel, 8635 ada, 5 parsel, 8693 ada, 4 parsel, 8662 ada, 3, 6, 7 parsel, 8676 ada, 1, 2 parsel, 8660 ada, 1 ve 2 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
62. Melikgazi Belediyesinin, Konaklar Mahallesi, 11456 ada, 13 parsel no’lu taşınmaz ve civarında yapılan nazım imar plan tadilatı talebi hususundaki Belediyemiz Meclisinin 11.05.2015 tarih, 412 sayılı kararı, Kayseri 1. İdare Mahkemesinin 2015/1070 Esas, 2016/69 Karar Sayılı Kararı ile iptal edildiğinden söz konusu alan ve civarının yeniden planlanması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
63. İncesu Belediyesinin, Karahüyük Mahallesi, Sıkçakıl mevkisinde bulunan 106 ada, 120, 122, 169, 170 ve 171 no’lu taşınmazların bulunduğu alanda, 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
64. İncesu Belediyesinin, Aksubağları Mahallesi, Beşağıl mevkisinde bulunan 206 ada, 39 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda, 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
65. İncesu Belediyesinin, Yarım Mahallesi, 311 ada, 12 ve 13 parsel no'lu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
66. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, İncesu Belediye Meclisinin 01.02.2016 tarih ve 20 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
67. Develi Belediyesinin, Camicedit Mahallesi 571 ada ve civarındaki alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
68. Bünyan Belediyesinin, Büyüktuzhisar Mahallesi, 3399 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5.000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
69. Bünyan Belediyesinin, Akmescit Mahallesi'nde bulunan 102 ada, 20 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5.000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
70. Bünyan Belediyesinin, 2. İdare Mahkemesi Kararı ile, Belediyemiz Meclisinin 09.11.2015 tarih, 930 sayılı kararının yürütmesi durdurulduğundan, davacı şirketin dilekçesine istinaden 2. İdare Mahkemesi Kararı'nın gereğinin yerine getirilmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
71. Yeşilhisar Belediyesinin, Güzelöz Mahallesi’nde, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planları bulunmayan alanda, mevzi nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
72. Yeşilhisar Belediyesinin, Hacıbektaş Mahallesi'nde bulunan 55 ada, 20, 31, 32 ve 99 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alanda, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
73. Melikgazi İlçesi, Çorakçılar Mahallesi, Yunus Emre Bulvarı üzerinde bulunan isimsiz sokağa isim verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
74. Kültür Varlıkları Daire Başkanlığının Görev ve Çalışma Yönetmeliği hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
75. Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığının Görev ve Çalışma Yönetmeliği hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
76. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığının Görev ve Çalışma Yönetmeliği hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
77. Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığının Görev ve Çalışma Yönetmeliği hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
78. Hacılar İlçesi, Akdam Mahallesi, Buhara Çıkmazı ile Şahintepesi Sokak arasında bulunan isimsiz sokağa "Taha" Sokak ismi verilmesi ve Gesi Fatih Mahallesi, 2350. Sokak isminin "Şehit Fazlı ALTUNTAŞ" olarak değiştirilmesi talebinin görüşülmesi. 
79. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığınca yeniden hazırlanan Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin görüşülmesi. 
EK GÜNDEM 
1. (80) Mülkiyeti belediyemize ait Kocasinan İlçesi, Beyazşehir Mahallesi, 3702 ada, 1 parsel numaralı, 2.148,66m² yüzölçümlü, 3655 ada, 1 parsel numaralı, 2.317,04m² yüzölçümlü, 3629 ada, 1 parsel numaralı, 3.216,28m² yüzölçümlü, arsa vasıflı taşınmazların, 2886 sayılı Kanunun amir hükümleri gereğince satışının yapılması talebinin görüşülmesi. 
2. (81) Fransa’nın Cannes kentinde 14-19 Mart 2016 tarihleri arasında düzenlenen Emlak fuarına yapılan teknik ziyarete Belediyemiz personeli ve Meclis üyelerinin, Büyükşehir Belediye Meclisi toplantı halinde olmadığından Encümen’in 24.02.2016 tarih ve 2016/554 sayılı kararına istinaden görevlendirilmeleri hakkında Meclisimizin bilgilendirilmesi. 
3. (82) Kayseri ve Civarı Elektrik Türk AŞ’nin (KCETAŞ) sermayesini 81.900.000,00-TL’den 62.244.000,00-TL artırarak 144.144.000,00-TL’ye çıkarmış, Erciyes Enerji Üretim San.Tic. AŞ ise 67.000.000,00-TL’den 34.000.000.00-TL artırarak 101.000.000,00-TL’ye çıkarmıştır. Olağan Genel Kurul tarafından artırılan sermayeden dolayı, rüçhan hakkımızın kullanılıp kullanılmayacağı ve kullanılacaksa payımıza tekabül eden kısmın ödenmesi talebinin görüşülmesi. 
4. (83) Kayseri il idari sınırları içerisinde, 1/50.000 ölçekli il çevre düzeni planına uygun olacak şekilde, Kayseri-Sivas-Yozgat Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planında, Kayseri ili sorumluluğunda bulunan J34, J35, J36, J37, K33, K34, K35, K36, K37, L33, L34, L35, L36, L37, M34 ve M35 paftalarda gerekli olan revizyon plan çalışmaları hakkında karar ittihazın talebinin görüşülmesi. 
5. (84) Büyükşehir Belediyesi tarafından, Melikgazi İlçesi, Gesi Mahallesi’nde, 9276 ada, 3 ve 2 no’lu taşınmazların doğusundaki alanda plan değişikliği talebinin görüşülmesi. 
6. (85) Melikgazi Belediyesinin, Köşk Mahallesinde, 2948 ada, 6 ve 8 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve doğusunda nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi. 
7. (86) Melikgazi Belediyesinin, Esenyurt Mahallesi’nde, 2549 ada, 32 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alan nazım imar plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi. 
8. (87) Melikgazi Belediyesinin, Gesi Fatih Mahallesinde 1619 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda ilave nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi. 
9. (88) Melikgazi Belediyesinin, Gesi Fatih Mahallesinde 11278 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi. 
10. (89) Melikgazi Belediyesinin, Becen Mahallesi’nde, 7845 ada, 4 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alan nazım imar plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi. 
11. (90) Kocasinan Belediyesinin, Kocasinan ve Melikgazi Belediyesi sınırları dâhilinde Cırgalan Mahallesinde, Kumarlı parkı ve Mimarsinan kavşağı arasında, Sivas caddesinin batısında kalan alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi. 
12. (91) Kocasinan Belediyesinin, Şeker Mahallesi, 63 ada 12 parsel (Kadastro Kanunun 22-A maddesi uygulaması sonrası 7025 ada 1 parsel) ile 7012 ada, 1 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi. 
13. (92) Kocasinan Belediyesinin, Erkilet Yüzüncüyıl ve Hasanarpa Mahalleleri sınırları içerisinde, K34b20c2a, K34b20b3d, K34b20b3c paftalarında yaklaşık 40 hektar büyüklüğündeki alanda imar planı yapılması talebinin görüşülmesi. 
14. (93) Kocasinan Belediyesinin, Ahievran Mahallesi'nde 3058 ada 1 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi. 
15. (94) Kocasinan Belediyesinin, 5998 sayılı kanunla değişik 5393 sayılı Belediye Kanununun 73. Maddesi gereğince; Ziyagökalp ve Yenidoğan Mahallelerinde “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı” ilan edilebilmesi için yetki devri yapılması talebinin görüşülmesi. 
16. (95) Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.10.2015 tarih, 917 sayılı kararına istinaden, Kocasinan Belediyesi, Sümer Mahallesi, 7410 ada, 1 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda yapılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin itirazın görüşülmesi. 
17. (96) Talas Belediyesinin, Harman Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Ali Dağı için 1/25000 ölçekli nazım imar planında, ağaçlandırılacak alan olarak planlı alanlarda plan hükümlerinin ''6.8.2. ağaçlandırılacak alanlar'' maddesine yönelik plan notu değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi. 
18. (97) Talas Belediyesinin,, Kamber Mahallesi, 1302, 1303 ve 1433 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5.000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi. 
19. (98) Talas Belediyesinin, Çatakdere Mahallesi, 2 ve 931 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5.000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi. 
20. (99) Bünyan Belediyesinin, Yavuz Selim Mahallesi'nde 452 ada, 4 ve 5 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi. 
21. (100) Bünyan Belediyesinin, Cami Kebir Mahallesi'nde mülkiyeti Türkiye Diyanet Vakfına ait 616 ada, 1, 2, 3 ve 4 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi. 
22. (101) Bünyan Belediyesinin, Büyüktuzhisar Mahallesi'nde 1248 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi. 
23. (102) Bünyan Belediyesinin, Köprübaşı Mahallesi'nde, muhtelif parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5.000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi. 
24. (103) Develi Belediyesinin, Soysallı Mahallesi 5 ada 429 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi. 
25. (104) Yahyalı Belediyesinin, Camikebir Mahallesinde bulunan bir alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi. 
26. (105) Tomarza Belediyesinin, Emiruşağı Mahallesi 146 ada, 1 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alan nazım imar plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi. 
27. (106) Akkışla Belediyesinin, Uğurlu Mahallesi'nde mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait 177 ada, 22 parsel ile mülkiyeti Akkışla Belediyesine ait 178 ada, 68 numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi. 
28. (107) Felahiye Belediyesinin, Özvatan-Felahiye İl yolu Km:46+000-51+050 arası kesimde ve civarında imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi. 
29. (108) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisinin 04.04.2016 tarih, 126, 127, 128, 129, 131, 132, 133, 135, 136, 137 ve 138 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi. 
30. (109) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisinin 07.04.2016 tarih, 167, 168, 169, 170 ve 171 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi. 
31. (110) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisinin 04.04.2016 tarih, 76, 78, 80, 81, 82 ve 83 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi. 
32. (111) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Talas Belediye Meclisinin 04.04.2016 tarih, 43, 44 ve 45 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi. 
33. (112) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Develi Belediye Meclisinin 04.04.2016 tarih ve 23 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi. 
34. (113) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Develi Belediye Meclisinin 04.04.2016 tarih ve 24 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi. 
35. (114) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Develi Belediye Meclisinin 04.04.2016 tarih ve 25 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi. 
36. (115) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Pınarbaşı Belediye Meclisinin 05.04.2016 tarih ve 16 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi. 
37. (116) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Özvatan Belediye Meclisinin 04.04.2016 tarih ve 28 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi. 
38. (117) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Özvatan Belediye Meclisinin 04.04.2016 tarih ve 29 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi. 
39. (118) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Tomarza Belediye Meclisinin 01.03.2016 tarih ve 18 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi. 
40. (119) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, İncesu Belediye Meclisinin 07.03.2016 tarih ve 37 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.