1. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunun 42. maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanununun 64. maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. 41. maddelerine istinaden Belediyemizin 2014 Mali Yılına ait hazırlanan Bütçe Kesin Hesabının görüşülmesi. 
2. Kocasinan Belediyesinin, Sümer Mahallesi, 302 pafta, 3077 ada 12 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
3. Melikgazi Belediye Meclisinin 02.02.2015 tarih ve 53 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
4. Talas Belediyesinin, Erciyes-Reşadiye Mahallesinde 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi 
5. Bünyan Belediyesinin, Bayramlı Mahallesinde 142 ada, 17, 18, 19, 20 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda Kadın ve Gençlik Merkezi yapılmak üzere 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
6. Melikgazi Belediyesinin, Sakarya Mahallesi’nde mülkiyeti Melikgazi Belediyesi’ne ait 7634 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
7. Melikgazi Belediyesinin, Şehit Nazımbey Mahallesi, 329 ada, 33 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
8. Melikgazi Belediyesinin, Osman Kavuncu Mahallesi’nde, 1099 ada, 6, 70, 71 ve 94 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
9. Melikgazi Belediyesinin, İnecik Mahallesi’nde, 10845 ada, 21 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
10. Melikgazi Belediyesinin, Selimiye Mahallesi 10001 ada, 5 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
11. Melikgazi Belediyesinin, Esentepe Mahallesi’nde, 5538 ada, 6 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
12. Kocasinan Belediyesin, Erkilet Dere Mahallesi, 478 ada, 1 parsel ile 380 ada, 14 parsel numaralı taşınmazların arasında kalan alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
13. Kocasinan Belediyesinin, Erkilet Mahallesi, 440 ada, 1 ve 3 parsel, 316 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
14. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Kocasinan Belediye Meclisinin 05.02.2015 tarih ve 41 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
15. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Hacılar Belediye Meclisinin 02.02.2015 tarih ve 17 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
16. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Yahyalı Belediye Meclisinin 05.03.2015 tarih, 30 ve 31 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
17. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Yeşilhisar Belediye Meclisinin 03.02.2015 tarih ve 17 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
18. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Kocasinan Belediye Meclisinin 06.04.2015 tarih, 66 ve 67 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
19. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Talas Belediye Meclisi'nin, 06.04.2015 tarih, 74 ve 75 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
20. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Melikgazi Belediye Meclisinin, 06.04.2015 tarih, 126 ve 132 sayılı, 09.04.2015 tarih, 173, 174, 175, 176 ve 177 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
21. Bünyan Belediyesinin, TOKİ'nin talebine istinaden Büyüktuzhisar Mahallesi sınırları içerisinde 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
22. Yeşilhisar Belediyesinin, Kılcan Mahallesinde, L34A17B nazım imar planı paftasında nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
23. Melikgazi Belediyesinin, Kayseri 1. İdare Mahkemesi kararlarına istinaden, Melikgazi Mahallesi, 854 ada, 232 parsel ile Konaklar Mahallesi, 11456 ada, 13 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
24. Melikgazi İlçesi, Gültepe Mahallesinde 2944 ada, 2 parsel numaralı taşınmaz bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
25. Melikgazi Belediyesinin, Konaklar Mahallesi, 11466 ada, 12, 14, 34, 37, 38 ve 39 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
26. Kocasinan Belediyesi, Erkilet Mahallesi, Uzunkaş Deresi ve çevresinde 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
27. Bünyan Belediyesinin, Büyüktuzhisar Mahallesinde, Kayseri-Sivas Devlet Yolu Km:31+700-36+200 arası kesim yolun nazım imar planının yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
28. Talas Belesiyesinin, Harman Mahallesi, 19 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
29. Talas Belediyesinin, Harman Mahallesi, 205 ada, 2 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanın doğu kısmında 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
30. Hacılar Belediyesinin, Kayseri Doğalgaz Dağıtım Pazarlama ve Ticaret A.Ş.’nin yer altı ve yer üstü doğalgaz tesislerinin imar planlarına işlenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
31. Hacılar Belediyesinin, Erciyes Mahallesi, Zincirli Mevkii, 559 ada, 21 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
32. Sarıoğlan Belediyesinin, Şenyurt Mahallesi, 103 ada, 5 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
33. Akkışla Belediyesinin, Şen Mahallesi sınırları içerisinde, mülkiyeti maliye hazinesine ait 156 ada, 49 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
34. Develi Belediyesinin, 183 ada, 3 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
35. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Sarıoğlan Belediye Meclisinin 01.04.2015 tarih ve 27 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
36. Kocasinan Belediyesinin, Alsancak Mahallesinin Kuzeyinde “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı” ilan edilen alanda Nazım İman plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
37. Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Dairesi Başkanlığınca hazırlanan Hobi Bahçeleri Yönetmeliği hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon raporunun görüşülmesi. 
38. Belediye Meclisi toplantı halinde olmadığından Encümenin 08.04.2015 tarih ve 2015/643 sayılı kararı ile, 8-10 Nisan 2015 tarihleri arasında, Raylı taşıma sistemi araçlarının fren sisteminin imal edildiği Almanya’nın Oerlingen kentinde yapılan fabrika kabul testi için Raylı Sistem Şube Müdürü Mehmet DUMAN’ın görevlendirilmesine ilişkin Meclisin bilgilendirilmesi.


EK GÜNDEM

1.(39) Kayseri İmam Hatip Mezunları Derneğinin ev sahipliğini üstlendiği 20-21-22 Mayıs 2015 tarihleri arasında Arapça yarışması Türkiye finalleri kapsamında Belediyemiz ile Kayseri İmam hatip Mezunları derneği arasında yapılan işbirliği protokolünün onaylanması talebinin görüşülmesi. 2. (40) Belediyemiz dahilindeki, İlçe Belediyelerinden ve diğer kurumlardan gelen asfalt taleplerinin bedelleri karşılığında yapılabilmesi için hazırlanacak protokolleri imzalamak üzere Belediye Başkanı Mustafa ÇELİK yada görevlendireceği kişilere imza yetkisi verilmesi talebinin görüşülmesi.
3.(41) 24-30 Mayıs 2015 tarihleri arasında "İnsan Kaynakları'nın Geliştirilmesi ve Operasyonel Programı, Sosyal İçerme Önceliği" kapsamında "İstihdam İçin Koordinasyon ve Eğitim (İSKEP)" başlıklı proje kapsamında, dezavantajlı kişilerin sosyal hayata entegrasyonuna yönelik olarak Hırvatistan'a düzenlenecek olan çalışma ziyaretine, Belediyemizi temsilen proje koordinatörleri Sosyolog Tuğba EVLİ ve Yusuf KOÇAK'ın görevlendirilmesi talebinin görüşülmesi.
4.(42) Zabıta Memur Kadro Kütüğünde Zabıta Memur kadro üst sınırı 5 iken 3 olarak yeniden düzenlenerek ekte sunulan şekli ile III Sayılı cetvelin onaylanması talebinin görüşülmesi.
5.(43)Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare birlikleri norm kadro ilke ve standartlarına dair yönetmelik kriterlerine uygun olarak tanzim edilen I sayılı (Memur Kadro İhdası) cetvelinin onaylanması talebinin görüşülmesi.
6.(44) Pınarbaşı İlçesi, Hürriyet Mahallesi, Ş.M.Fatih Bedir Caddesi üzerinde bulunan isimsiz sokağa "FIRAT YILMAZ ÇAKIROĞLU" Sokak isminin verilmesi talebinin görüşülmesi.
7.(45) Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Bahçelievler Mahallesi, 750 ada, 8 ve 9 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
8.(46) Melikgazi Belediyesinin, Hisarcık Mahallesinde, koordinatları belirlenen alanlarda nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
9.(47) Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Mahallesinde mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı 308 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
10.(48) Ulaşım ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığının, Esentepe ve Osman Kavuncu Mahallesi, Girne Şehitleri Caddesi-Ahmet Gazi Ayhan Bulvarı kesişiminde yapılan yol ve kavşak çalışması kapsamında, imar planlarında gerekli değişikliklerin yapılması talebinin görüşülmesi.
11.(49) Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığının, Mimarsinan Kavşağından Kuzey Çevre Yoluna bağlantı yolu üzerinde TCDD 4. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılmak istenen hemzemin geçitinin üst geçit projesine uygun olarak imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
12.(50) Talas Belediyesinin, Harman Mahallesi sınırları içerisinde, mülkiyeti Talas Tablakaya Cami Vakfı'na ait 528, 543 ve 545 parsel numaralı taşınmazlar üzerinde 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
13.(51) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Kocasinan Belediye Meclisinin 04.05.2015 tarih, 85 ve 86 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
14.(52) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Kocasinan Belediye Meclisinin 07.05.2015 tarih, 96, 97, 98 ve 99 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
15.(53) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Melikgazi Belediye Meclisinin 04.05.2015 tarih, 180, 181, 183, 187, 189, 191, 192, 195, 200, 201 ve 203 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
16.(54) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Melikgazi Belediye Meclisinin 07.05.2015 tarih, 222, 223, 224, 225 ve 226 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
17.(55) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Talas Belediye Meclisinin 04.05.2015 tarih, 110, 111, 112 ve 113 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
18.(56) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Develi Belediye Meclisinin 02.02.2015 tarih ve 15 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
19.(57) Etüt ve Projeler Daire Başkanlığının yeniden hazırlanan görev ve çalışma yönetmeliğinin görüşülmesi.
20.(58) Melikgazi Belediyesi Köşk Mahallesi, 417 ada, 261 parsel Talas 30 pafta, 12, 16, 17 ve 23 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.
21.(59) Kocasinan Belediyesi, Talatpaşa mahallesi K35-A21- C3-C pafta 4450 ada 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/ 5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebi.
22.(60) Kocasinan Belediyesi, Yakut Mahallesi, 4544 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar değişikliği.
23.(61) Kocasinan Belediyesi Şeker Mahallesi, 4766 ada numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebi.
24.(62) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Hacılar Belediyesi Hacılar Belediye Meclisinin 04.05.2015 tarih, 34 sayılı 07.05.2015 tarih, 39 ve 40 sayılı kararlarının incelenmesi.
25.(63) İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile belediyemiz arasında yapılan protokol doğrultusunda Kocasinan İlçesi Safa Eğitim okulu ( eski milli eğitim binası) onarımım ile protokol doğrultusunda, hazırlanan yaklaşık maliyete göre anılan okulun onarımının yapılması talebi.