1.Hacılar Belediyesinin, Beğendik Mahallesinde 4140 ada 85 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
2.Melikgazi İlçesi, Mimarsinan Dere Mahallesinde 1182 ve 1186 ada civarındaki parsel sahiplerinin plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
3.Melikgazi Belediye Meclisinin 06.12.2018 tarih, 415 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
4.Felahiye Belediye Meclisinin 03.12.2018 tarih, 38 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
5.Pınarbaşı Belediye Meclisinin 02.01.2019 tarih, 5 ve 6 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
6.İller Bankası Anonim Şirketi Mekansal Planlama Dairesi Başkanlığı’nın, Talas İlçesi Erciyes (Reşadiye) Mahallesi Koruma Amaçlı İmar Planı hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
7.Kocasinan Belediye Meclisinin 04.02.2019 tarih, 33 ve 34 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
8.Melikgazi Belediye Meclisinin 04.01.2019 tarih, 41, 42, 43, 44, 45 ve 46 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
9.Melikgazi İlçesi, Mimarsinan Mahallesi 1590 ada 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
10.Melikgazi İlçesi, Gesi, Mimarsinan, Tavlusun, Gürpınar, Büyükbürüngüz, Yeşilyurt, Vekse, Turan, Ağırnas, Sarımsaklı Mahalleleri genelinde imarlı alanların pafta bütünlüğünün, Kayseri il genelinde koordinat sistemleri birliği ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğine uygunluğunun sağlanması amacıyla 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının yeni paftalara işlenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
11.Yeşilhisar Belediye Meclisinin 04.02.2019 tarih, 7, 8 ve 10 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
12.Yahyalı Belediye Meclisinin 05.09.2018 tarih, 66 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
13.Yahyalı İlçesi, Büyükçakır Mahallesi 144 ada 78 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
14.Yahyalı Belediye Meclisinin 07.02.2019 tarih, 11 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
15.Talas Belediye Meclisinin 04.02.2019 tarih, 27 ve 28 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
16.Pınarbaşı Belediyesinin, Kaynar Mahallesi'nde yer alan 69 ada, 21 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
17.Özvatan Belediye Meclisinin 04.02.2019 tarih, 15 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
18.Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Dere Mahallesinde Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi sınırında bulunan koruma bandında yapılan düzenlemelerin 1/5000 ölçekli nazım imar planına işlenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
19.Çalışmaları devam eden gündem maddeleri hakkında hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
20.27 Ocak - 2 Şubat 2019 tarihleri arasında, Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN) tarafından Cenevre'de gerçekleştirilen Türk Öğretmen Çalıştayı’na, Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı personeli Suat ŞAHİN’in seyahati hakkında Meclisimizin bilgilendirilmesi.
21."Ulaşım Ana Planı" kapsamında öngörülen raylı sistem hatlarından olan "Talas Mevlana-Furkan Doğan" hattı için İller Bankası ile ortak yürütülen İslam Kalkınma Bankası'ndan kredi kullanılmasına ve kredi için her türlü iş ve işlemleri yapmaya Büyükşehir Belediye Başkanı veya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterine yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.
22.Kocasinan İlçesi, Erkilet Dere Mahallesinde, mülkiyeti Belediyemize ait 8898 ada 4 parsel ve civarına ilişkin imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi.
23.Melikgazi Belediye Meclisinin 04.03.2019 tarih, 68, 69, 71, 73, 74 ve 75 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
24.Sarıoğlan Belediye Meclisinin 04.02.2019 tarih, 15 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
25.Kocasinan Belediyesinin, Şeker Mahallesi, 7098 ada, 3, 4, 7 ve 8 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda Belediyemiz Meclisinin 12.10.2018 tarih, 399 sayılı kararına istinaden onaylanarak askı ilan edilen 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planına askı ilan süresi içerisinde yapılan itirazın görüşülmesi.
26.Melikgazi İlçesi, Gesi Güney Mahallesinde imar uygulamaları aşamasında karşılaşılan sorunların giderilmesi amacıyla 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
27.Ortak işbirliği protokolü kapsamında bahse konu taşınmazlarda ihdas sonucu oluşan Kayseri Büyükşehir Belediyesi adına kayıtlı hisselerin Kayseri İmar ve İnşaat Ticaret A.Ş.’ ye devredilmesi talebinin görüşülmesi.

                                                                                                                                   EK GÜNDEM
 
1.(28) Kayseri Ulaşım Turizm İnşaat Taahhüt Proje Müşavirlik Telekomünikasyon Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Olağan Genel Kurulunda sermaye artırılmasından dolayı, rüçhan hakkı hususundaki talebin görüşülmesi.
2.(29) Mülkiyeti Belediyemize ait Kocasinan İlçesi, Kötügöller Mahallesi, 1058 ada, 26 parselde bulunan alanın ücretli otopark olarak işletilmesi için, Kayseri Ulaşım Turizm İnşaat Taahhüt Proje Müşavirlik Telekomünikasyon Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye tahsis edilmesi talebinin görüşülmesi.
3.(30) Mülkiyeti Belediyemize ait Kocasinan İlçesi, Oymaağaç Mahallesi, 5253 ada, 3 parsel numaralı taşınmaz ile mülkiyeti Erciyes Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifine ait Oymaağaç Mahallesi, 7524 ada, 1 numaralı parselde bulunan bazı taşınmazların karşılıklı takas edilmesi talebinin görüşülmesi.
4.(31) İncesu Belediye Meclisinin 04.03.2019 tarih, 17 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
5.(32) Kocasinan Belediye Meclisinin 04.03.2019 tarih, 59, 60 ve 62 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
6.(33) Kocasinan Belediyesinin, Mahzemin Mahallesi, 102 ada, 2, 3, 70 ve 71 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
7.(34) Melikgazi Belediye Meclisinin 06.03.2019 tarih, 89, 90, 91 ve 93 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
8.(35) Talas Belediye Meclisinin 04.03.2019 tarih, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49 sayılı ve 06.03.2019 tarih, 55, 56 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
9.(36) Melikgazi İlçesi, Tavlusun Mahallesinde mülkiyeti TOKİ’ye ait olan 11081 ada 20 parsel ve 11099 ada 27 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu plansız alana ilave imar planlarının yapılması talebinin görüşülmesi.
10.(37) Melikgazi Belediyesinin, Yeni Mahalle, 12485 ada 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
11.(38) Melikgazi Belediyesinin, Altınoluk Mahallesinde 8960 ada 3 parsel numaralı taşınmazın güneyinde bulunan park alanı olarak planlı alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
12.(39) Talas-Mimarsinan Organize Kavşağı arasında güney çevre yolunun 3. kesimi olan yol hattındaki ihtiyaç duyulan alanlarda kamulaştırma sınırının “Karayolları Yol Kenarı Koruma Kuşağı” olarak Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğine uygun şekilde 1/1000 ölçekli uygulama imar planına işlenmesi talebinin görüşülmesi.