1. Kayseri Kent Konseyinin Şehrimizdeki gençlerin doğa ile yakınlaşmalarına sağlamak amacıyla “Doğa evleri” kurulması için aldıkları tavsiye kararının değerlendirilmesi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
2. Kayseri 1. İdare Mahkemesi’nin, 15.11.2012 tarih, 2011/420 Esas, 2012/1187 sayılı kararı ile LPG kullanımına ayrılan alanlardaki kullanımı düzenleyen plan notunun iptal edilmesi nedeniyle yeniden hazırlanan, LPG kullanımlı alanlar için plan notunun görüşülmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
3. Talas Belediyesi’nin, Bahçelievler Mahallesi, 77 pafta, 208 ada, 17 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
4. Melikgazi Belediyesi’nin, Alpaslan Mahallesi, 7494 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
5. Melikgazi Belediyesi’nin, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 1 pafta, 19 ve 31 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
6. Mimarsinan-Şirintepe, Mimarsinan-Demokrası Mahallelerinde nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
7. Melikgazi Belediyesi’nin, Mimarsinan-Fatih Mahallesi, 961 ada 1 ve 2 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
8. Melikgazi Belediyesi’nin, mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait Yeşilyurt Mahallesi, 1905 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
9. Melikgazi Belediyesi’nin, Mimarsinan-Fatih Mahallesi, 957 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
10. Melikgazi Belediyesi’nin, Becen Mahallesi, 542 ada, 69 parsel (yeni 10311 ada, 25 parsel) numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
11. Melikgazi Belediyesi’nin, Esentepe Mahallesi, 10196 ada, 1 parsel ve 1253 ada, 1013 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
12. Melikgazi Belediyesi’nin, Germir Mahallesi, 2502 ada, 1, 3, 9 parsel, 11270 ada, 3 ve 10 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
13. Melikgazi İlçesi Germir Mahallesi 11266 ada, 1 parsel ve 11266 ada, 2 parsel numaralı aşınmazların bulunduğu alanda1/5000 ölçekli Nazım İmar plan tadilatı yapılması hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
14. Melikgazi Belediyesi’nin, mülkiyeti şahıslara ait, Konaklar Mahallesi, 2407 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
15. Melikgazi Belediyesi’nin, Esenyurt Mahallesi, 8167 ada, 1 parsel, 8168 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parsel ve 8167 ada, 1 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
16. Kocasinan Belediyesi’nin, Hacısaki Mahallesi’nde, 2 nolu tescilli yapıların koruma alanı olarak kabul edilen alan içerisinde Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş.’nin talebine istinaden bölgedeki yeni yapıların elektrik ihtiyacının daha düzenli karşılanabilmesi için trafo binasının imar planına işlenmesi talebinin görüşülmesi.
17. Kocasinan Belediyesi’nin, Akçetepe Yerleşime ait mevcut 1/1000 ölçekli Köy Yerleşim Planına uygun olarak 1/5000 ölçekli nazım imar planı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
18. Kocasinan Belediyesi’nin, Barbaros Mahallesi, 1591 ada, 1981 ve 1878 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
19. Kocasinan Belediyesi’nin, Erkilet Mahallesi, 48 pafta, 7005 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
20. Talas Belediyesi’nin Harman Mahallesi sınırları içerisinde ağaçlandırılacak alan olarak planlı yaklaşık 32 ha’lık alanda nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
21. Talas Belediyesinin, Harman Mahallesi sınırları içerisinde kalan yaklaşık 32 ha’lık alan K35-d-06-b, K35-d-07-a pafta numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında ve K35-d-06-b-3-c, K35-d-06-b-3-d, K35-d-06-b-4-c ve K35-d-07-a-4-d pafta numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
22. Talas Belediyesi’nin, Harman Mahallesi, 26 pafta, 51 ada, 35 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
23. Talas Belediyesi’nin, Talas Mahallesi, Çömlekçi Mevkii, 1254, 1255, 1257, 1258 ve 4272 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
24. Hacılar Belediyesi’nin, Hacılar İlçesi, Hasan Dağı Mevkiinde revizyon ve ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
25. İncesu Belediyesi’nin, İncesu Beylik Mahallesi, 296 ada, 148 ve 149 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli mevzi nazım imar planı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
26. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisinin, 07.01.2013 tarih ve 9 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
27. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre Kocasinan Belediye Meclisi’nin, 04.02.2013 tarih, 31, 32, 33, 34, 36 ve 37 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
28. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre Melikgazi Belediye Meclisi’nin, 04.02.2013 tarih, 37, 39, 41, 42, 43 ve 44 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
29. Mülkiyeti Belediyemize ait arsa üzerine Ayrıştırma Tesisi kurulması, Çöp Transfer İstasyonu ile Molu Çöp Depolama Sahası İşletmeciliği ve Molu Çöp Depolama Sahası’nın Rehabilitasyonu işini yapan HER Enerji A.Ş. tarafından depo sahasına atık getiren firmalardan 2013 yılında alınacak Katı Atık Depolama Ücret tarifesinin belirlenmesi talebi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe komisyon raporunun görüşülmesi.
30. Kocasinan İlçesi, Yıldızevler Mahallesi, Anadolu Oto Galericiler Sitesi’nin kuzeyinde bulunan cadde veya sokağa isim verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim Kültür Gençlik ve Spor komisyon raporunun görüşülmesi.
31. 2013 yılında Kadir Has Kongre ve Spor Merkezinde bulunan 1200 kişilik salon ile Şehir tiyatrosunda, sivil toplum kuruluşlarının bedelsiz düzenleyeceği etkinliklerden alınacak ücret tarifesinin belirlenmesi talebinin görüşülmesi.
32. Kale içi Barakaları Esnafları Toplu İşyeri Yapı Kooperatifinin kira sözleşmesinin yeniden belirlenmesi talebinin görüşülmesi.
33. Kayseri Spor Etkinlikleri Turizm İnşaat San. ve Tic. A.Ş. şirket sermayesini 500.000.-TL.’den 5.500.000.-TL’ye çıkarılmasına karar vermiştir. Sermaye artışındın dolayı rüçhan hakkımızın kullanılması ve payımıza tekabül eden 4.800.000.-TL için iştirak taahhütnamesinin düzenlenmesi talebinin görüşülmesi.
34. 5393 Sayılı Kanunun 18. maddesinin (p) bendi gereğince, Şehrimiz ile Tunus’un Nabeul (Nabil) şehri arasında kardeş kent ilişkisi kurulması talebinin görüşülmesi.
35. İller Bankası A.Ş. tarafından, Engir Gölü Doğal Sit Alanı, Germir-Tavlusun Doğal Sit Alanı, Kuruköprü Arkeolojik sit Alanı, Gesi Kentsel sit alanı, Germir Kentsel sit Alanı ve Tavlusun Kentsel sit Alanına yönelik hazırlattırılan Koruma amaçlı İmar planlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
36. Gesi Kayabağ Mahallesi, Gülenay cadde isminin, değiştirilmesi talebinin görüşülmesi.

11.03.2013 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT EK GÜNDEM

1. (37) Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi’nde ilimizi başarı ile temsil eden ve 2012-2013 sezonu Avrupa Kupası’nda (Eurocup) final oynama hakkını elde eden Kayseri KASKİ Kadın Basketbol takımının oyuncu ve teknik heyetinin, 5216 Sayılı kanunun 7/m maddesi gereğince ödüllendirilmesi talebinin görüşülmesi.
2. (38) Aile ve Sosyal politikalar Bakanlığı, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Belediyemiz arasında 31.12.2012 tarihinde protokol gereği İl Müdürlüğünce kullanılmak üzere, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığına 1 adet 14-17 kişilik aracın 237 Sayılı Taşıt Kanunun 10’ncu maddesine istinaden alınması talebinin görüşülmesi.
3. (39) Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığınca kullanılmakta olan 2 adet cenaze araçlarının sık arıza vermesi sebebiyle bunların yerine, 237 Sayılı Taşıt Kanunun 10’ncu maddesi gereğince 2 adet yeni Cenaze Taşıma Aracı alınması talebinin görüşülmesi.
4. (40) Mülkiyeti Belediyemize ait Gesi Mahallesi, 406 ada, 2 ve 3 numaralı konut alanı olarak belirlenen taşınmazların satışlarının yapılması talebinin görüşülmesi.
5. (41) Kocasinan Belediyesi’nin, Cırkalan Mahallesi, K35a-22a-4c pafta, 6296 ada, 21 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
6. (42) Kocasinan Belediyesi’nin, Tanpınar Mahallesi, 7 pafta, 6926 ada, 7 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
7. (43) Kocasinan Belediyesi’nin, Cırkalan Mahallesi’nde, Kumarlı Parkı ve Mimarsinan Kavşağı arasında, Sivas Caddesi’nin kuzey ve güneyinde kalan imar planlarında Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olarak planlı alanlarda nazım imar plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
8. (44) Kocasinan Belediyesi’nin, Erkilet Mahallesi, 8868 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
9. (45) Melikgazi Belediyesi’nin, Konaklar Mahallesi, 621, 622, 625 ve 693 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
10. (46) Melikgazi Belediyesi’nin Konaklar Mahallesi, 5942 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
11. (47) Melikgazi Belediyesi’nin Mimarsinan-Demokrasi Mahallesi, 1297 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.
12. (48) Melikgazi Belediyesi’nin Hisarcık-Bahçelievler Mahallesi, Döşeme Mevkii, 1640 parsel (yeni 11482 ada 3 parsel) numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
13. (49) Melikgazi Belediyesi’nin Eğribucak Mahallesi, 10298 ada 1 parsel ve Altınoluk Mahallesi, 11256 ada 7 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
14. (50) Melikgazi Belediyesi’nin Esentepe Mahallesi, 1253 ada, 1043 parsel, Melikgazi Mahallesi, 3286 ada, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 95 ve 96 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
15. (51) Melikgazi Belediyesi’nin Bağpınar Mahallesi, 107 ada, 6 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmadığından, bu bölgenin planlanmasını talebinin görüşülmesi.
16. (52) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre Kocasinan Belediye Meclisi’nin, 04.03.2013 tarih, 55, 56 ve 57 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
17. (53) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre Melikgazi Belediye Meclisi’nin, 04.03.2013 tarih, 64, 65, 66, 67, 68, 69 ve 70 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
18. (54) Kocasinan Belediyesi’nin, Mahzemin Yeni Mahalle, 108 ada, 2 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
19. (55) Kocasinan Belediyesi’nin Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü’nün (KASKİ) talebine istinaden, Keykubat bölgesinde yeni depolar arasındaki terfi-isale hatları ile Karpuzatan içme suyu tesislerine ait bazı kuyuların imar planlarına işlenmesi için 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
20. (56) Melikgazi Belediyesi’nin Gültepe Mahallesi, 2910 ada, 5 parsel ve 2911 ada, 7 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
21. (57) Plan müellifinin (Doğukan ve Anakent Müşterek İş Ortaklığı) Melikgazi ve Kocasinan ilçe sınırları içerisinde muhtelif alanlarda 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planları arasında uyumsuzlukların giderilmesi amacıyla 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
22. (58) Melikgazi Belediyesi’nin 19 Mayıs Mahallesi, 5540 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
23. (59) Melikgazi Belediyesi’nin Mimarsinan-Bahçelievler Mahallesi, 752 ada, 3 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
24. (60) İncesu Belediyesi’nin Saraycık Mahallesi, 7-8 pafta, 339, 340 ve 774 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
25. (61) İncesu Belediyesi’nin Kara Mustafa Paşa Mahallesi, 14 ada, 2 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
26. (62) Kocasinan Belediyesi’nin, Mimarsinan Mahallesi, 311 pafta, 4412 ada, 1 parsel, 4787 ada, 1 parsel, 4788 ada, 1 parsel, 311-328 pafta, 4789 ada, 1 parsel ve 328 pafta, 4414 ada, 3 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
27. (63) Melikgazi Belediyesinin, Erenköy Mahallesi, 3536 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
28. (64) Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığınca hazırlanan ve 18.01.2012 tarih ve 97 sayılı Meclis kararı ile onaylanan “Personel Servis Araçları Yönetmeliği” eki Ek-1 “Servis Aracı Teknik Uygunluk Belgesi”nin ekteki şekliyle değiştirilmesi hususunun görüşülmesi.
29. (65) Futbolcu Battal UĞURLU isminin Kayseri’de herhangi bir cadde veya sokağa verilmesi talebinin görüşülmesi.
30. (66) Gelir tarifesinin B bölümünün 6. Maddesinin C fıkrasının a ve b bentlerinde belirlenen tarifenin yeniden belirlenmesi talebinin görüşülmesi.
31. (67) KASKİ Yönetim Kurulu’nun 11/03/2013 tarih ve 54 sayılı kararıyla Ücret tarifesi konusunun 2560 Sayılı Kanunun (Değişik 3009) 6. Maddesinin (f) bendi gereğince Büyükşehir Belediye Meclisi’nde görüşülmesi talebi.
32. (68) Anadolu Harikalar Diyarı Projesi kapsamındaki Sukaypark’ ta bulunan 3 adet sosyal tesis ile Spor Kompleksindeki 1 adet sosyal tesisin, çoğunluk hissesi belediyemize ait Büyükşehir Eğitim Faaliyetleri Sosyal ve Spor Tesisleri A.Ş.’ye tahsis edilmesi; Hayvanat Bahçesi ve Buz Pistinin işletilmesi için çoğunluk hissesi belediyemize ait Kayseri Spor Etkinlikleri Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye tahsis edilmesi hususunun görüşülmesi.