1.Kayseri Büyükşehir Belediyesinin 2020 Yılı Performans Programı teklifinin görüşülmesi.
2.2020 Yılına ait Büyükşehir ve İlçe Belediyeleri Bütçelerinin ve Bütçe Kararnamelerinin görüşülmesi.
3.Kayseri Büyükşehir Belediyesinin 2020 Yılı Gelir Tarifesinin görüşülmesi.
4.Melikgazi İlçesi, Karacaoğlu Mahallesi 6593 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın güneyinde bulunan alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
5.Melikgazi İlçesi, Çay Mahallesi, 4592 ada, 2 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
6.Melikgazi İlçesi, Konaklar Mahallesi 12299 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
7.Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Daire Başkanlığı’nın Melikgazi İlçesi, Hürriyet Mahallesi Cengiz Topel Caddesi ile Kılıçkaya Caddesi kesişimindeki kavşakta imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
8.Melikgazi İlçesi, Erenköy Mahallesi 10540 ada, 20 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
9.Melikgazi İlçesi, Hisarcık Bahçelievler Mahallesi 11482 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
10.Melikgazi Belediye Meclisinin 07.10.2019 tarih, 259, 260, 261 ve 262 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
11.Kocasinan Belediye Meclisinin 10.10.2019 tarih, 204, 206 ve 207 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
12.Kocasinan Belediye Meclisinin 07.10.2019 tarih, 199 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
13.Sarıoğlan Belediye Meclisinin 26.07.2019 tarih, 53 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
14.Sarıoğlan Belediyesinin, Bakarcak Mahallesi, 282 ada, 2 ve 6 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alan ve güneyinde Sarıoğlan Belediyesinin mülkiyetinde olan muhtelif ada ve parsellerde imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
15.Talas Belediye Meclisinin 10.06.2019 tarih, 104 ve 110 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
16.Talas Belediye Meclisinin 02.09.2019 tarih, 142 ve 144 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
17.Talas İlçesi, Bahçelievler Mahallesinde bulunan 1888 ada, 3 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanın güneydoğusunda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
18.Bünyan İlçesi, Fatih Mahallesinde bulunan 367 ada, 290, 292, 293 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda ilave 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
19.Sarız Belediye Meclisinin 02.08.2019 tarih, 31 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
20.İncesu Belediye Meclisinin 02.09.2019 tarih, 84 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
21.Yeşilhisar Belediye Meclisinin 01.07.2019 tarih, 25 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
22.Yahyalı İlçesi, Süleymanfakılı Mahallesi, 119 ada, 90 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda aksaklıklar yaşanmasından dolayı, proje sahibi S.S. Mustafabeyli Köyü Sulama Kooperatifi Başkanlığının başvurusuna istinaden, Belediyemiz Meclisinin 14.01.2019 tarih, 11 sayılı kararının iptal edilmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
23.Çalışmaları devam eden gündem maddeleri hakkında hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
24.Kayseri Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığının Kuruluş, Görev, Sorumluluk ve Çalışma Esasları Yönetmeliği hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi.
25.Melikgazi İlçesi, Aydınlıkevler Mahallesi'nde bulunan bağlantı yoluna isim verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi.
26.Hacılar İlçesi, Akdam Mahallesi, Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde bulunan yola isim verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi.
27.Talas İlçesi, Mevlana Mahallesi, Bademli Caddesi üzerinde bulunan bağlantı yoluna isim verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi.
28.Melikgazi İlçesi, Erenköy Mahallesi, Ardıçtepe Caddesi üzerinde bulunan yola isim verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi.
29.Kocasinan İlçesi, Barbaros Mahallesi'nde bağlantı yoluna isim verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi.
30.Yedi ilçe sınırları içerisinde mükerrer bulunan cadde ve sokak isimlerinin değiştirilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi.
31.Çalışmaları devam eden gündem maddeleri hakkında hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi.
32.Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde, 4-12 yaş arası zihinsel engelli çocuklar ve ailelerine yönelik hizmet veren Engelsiz Çocukevi Yönetmeliğinin görüşülmesi.
33.Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde, 65 yaş ve üzeri yaşlılara ve ailelerine yönelik hizmet verecek olan Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi Yönetmeliğinin görüşülmesi.
34.Mülkiyetleri Belediyemize ait uygulama imar planında ticaret alanı olarak planlı olan Kocasinan İlçesi, Pervane Mahallesi, 10637 ada, 5, 7 ve 8 parsel numaralı arsa vasıflı taşınmazların satışının yapılması hususunda Belediyemiz Encümeni'ne yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.
35.3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 18. Maddesi uyarınca yapılacak arazi ve arsa düzenlemeleri uygulamalarında, Düzenleme Ortaklık Payının (DOP) %45’den fazla çıkması durumunda düzenleme sınırı içerisinde kalan mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazların uygulama esnasında tamamının veya bir miktarının DOP’a tahsisinin sağlanması ve Belediyemiz mülkiyetindeki taşınmazların takas edilmesi hususunda Belediyemiz Encümeni'ne yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.
36.Belediye ve Bağlı Kuruluşlar ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak tanzim edilen I, II ve III sayılı cetvellerin onaylanması talebinin görüşülmesi.

                                                                                                                                   EK GÜNDEM
 
37.(1) Meclis Üyemiz Yakup TEZCAN’ın Meclis üyeliğinden istifa etmesinden dolayı boşalan Encümen Üyeliğine kalan süreyi tamamlamak üzere, gizli oyla üye seçimi yapılması talebinin görüşülmesi.
38.(2) İlimizde sağlık turizmini geliştirmek amacıyla Sağlık Bakanlığı USHAŞ ile işbirliği protokolünün yapılması için Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh BÜYÜKKILIÇ veya Genel Sekreter Hüseyin BEYHAN'a yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.
39.(3) Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Hacımansur Mahallesi, 329 ada, 56 parsel numaralı, Kentsel Sit Alanı ve Koruma Amaçlı İmar Planı İçerisinde yer alan taşınmaz üzerinde bulunan 2 katlı yapının Belediyemiz tarafından yap-işlet-devret modeli ile restorasyonunun yapılması ile ilgili protokolü imzalamak üzere Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh BÜYÜKKILIÇ veya görevlendireceği bir kişiye yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.
40.(4) Mülkiyeti Belediyemize ait Kocasinan İlçesi, Beyazşehir Mahallesi, 10734 ada, 4 parsel numaralı, konut+ticaret planlı arsanın, 10735 ada, 1 parsel numaralı, ticaret alanı planlı arsanın, 10736 ada, 1 parsel numaralı konut alanı planlı arsanın, 10736 ada, 2 parsel numaralı, konut alanı planlı arsanın satışının veya takas işlemlerinin yapılması hususunda Belediyemiz Encümeni'ne yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.
41.(5) Pınarbaşı Belediyesine 6.000.000,00 TL ek bütçe verilmesi talebinin görüşülmesi.
42.(6) Sarız Belediye Başkanlığı'nın Tekneli Mahallesi'nde bulunan Cavlak Küme Evler isminin "Cağlaksu Küme Evler" olarak değiştirilmesi talebinin görüşülmesi.
43.(7) Kocasinan İlçesi, Oymaağaç Mahallesi, 6562 ada, 23 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
44.(8) Kocasinan İlçesi, Yemliha Mahallesi'nde, mülkiyeti Maliye Hazinesi'ne ait, 8948 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanın yaklaşık 11 hektarlık kısmında 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
45.(9) Melikgazi İlçesi, Karacaoğlu Mahallesi 12769 ada 2 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve çevresinde yapılmış olan 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğinin Kayseri 1. İdare Mahkemesinin 2018/961 esas sayılı kararına istinaden yeniden yapılması talebinin görüşülmesi.
46.(10) Felahiye Belediye Meclisinin 07.10.2019 tarih, 33 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
47.(11) Hacılar Belediye Meclisinin 04.11.2019 tarih, 83 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
48.(12) Kocasinan Belediyesinin, Yunusemre Mahallesi, 630 ada, 579 numaralı parselin kuzeyinde bulunan alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
49.(13) Melikgazi Belediye Meclisinin 04.11.2019 tarih, 288, 290, 291, 292, 294, 295, 296, 297, 298 ve 299 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
50.(14) Melikgazi Belediyesinin, Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 26.09.2019 tarih, 4193 sayılı kararıyla mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Bağpınar Mahallesi, 478 parsel numaralı taşınmazda bulunan “Adatepe Tümülüsü” nün askeri alan olarak planlı yerin bir kısmının 1/25.000 ölçekli nazım imar planında 1. Derece arkeolojik sit alanı olarak planlanması talebinin görüşülmesi.
51.(15) Melikgazi Belediyesinin, Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 26.09.2019 tarih, 4191 sayılı kararıyla Kayabağ Mahallesi, 9590 ada 18 ve 21 parsel numaralı taşınmazlarda bulunan yer altı şehrinin 1/25.000 ölçekli nazım imar planında II. Derece arkeolojik sit alanı olarak planlanması talebinin görüşülmesi.
52.(16) Melikgazi İlçesi, Küçükbürüngüz Mahallesi 106 ada 133, 134 ve 141 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanın bir bölümünün 1. Derece arkeolojik sit alanı olarak planlara işlenmesi talebinin görüşülmesi.
53.(17) Talas Belediye Meclisinin 07.10.2019 tarih, 156 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
54.(18) Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı’nın, Melikgazi İlçesi, Cumhuriyet Mahallesinde yaklaşık 2,2 hektarlık alanda 5366 Sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkındaki Kanuna göre 17/10/2019 tarih ve 2019/293 Karar Numarası ile Meclisimizce Cumhuriyet Mahallesi "Kentsel Yenileme Alanı" ilan edilen alanın "Yenileme Alanı" olarak ilan edilmesi talebinin görüşülmesi.
55.(19) Talas Belediye Meclisinin 04.11.2019 tarih, 178, 179, 180 ve 181 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
56.(20) Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı’nın, Kocasinan İlçesi, Gevhernesibe Mahallesi, 1547 ada, 429 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
57.(21) M. Rifat HİSARCIKLIOĞLU isminin uygun görülecek cadde veya bulvara verilmesi talebinin görüşülmesi.
58.(22) Ali İhsan ALÇI isminin uygun görülecek cadde veya bulvara verilmesi talebinin görüşülmesi.
59.(23) Şehrimizde kış mevsiminin gelmesiyle ısınma ihtiyacını karşılamak için yakılan katı yakıt türevlerinin denetlenmesi ve incelenmesi, oluşan hava kirliliğinin azaltılması ve mümkünse önlenmesi için çalışma yapılması talebinin görüşülmesi.