1. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi, 5393 Sayılı Kanunun 41. maddesi gereğince, hazırlanan Kocasinan Belediyesinin 2014 Mali Yılı Performans Proğram teklifinin görüşülmesi.
2. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi, 5393 Sayılı Kanunun 41. maddesi gereğince, hazırlanan Melikgazi Belediyesinin 2014 Mali Yılı performans Proğram teklifinin görüşülmesi.
3. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi, 5393 Sayılı Kanunun 41. maddesi gereğince, hazırlanan Talas Belediyesinin 2014 Mali Yılı performans Proğram teklifinin görüşülmesi.
4. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5393 Sayılı ve 5216 Sayılı Kanun ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği gereğince hazırlanan Belediyemizin ve 5 adet İlçe Belediyesinin 2014 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesinin görüşülmesi.
5. Büyükşehir Belediyesinin 2014 Mali Yılı Gelir Tarifesinin görüşülmesi.
6. Belediyemiz Çevre ve Sağlık Komisyon üyesi Fevzi DEMİREL’in Meclis Üyeliğinden istifa ettiğinden, Komisyon üyeliğine kalan süreyi tamamlamak üzere üye seçimi yapılması talebi.
7. Talas Belediyesinin, Mülkiyeti, Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı adına kayıtlı, Yukarı Mahalle, 39 ada, 22 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
8. Melikgazi İlçesi, Hisarcık-Erciyes Mahallesinde, Lifos Dağı eteğinde bulunan yerlerin alt ölçekli imar planlarının yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
9. Melikgazi Belediyesinin, Erenköy mahallesinde mülkiyeti Melikgazi Belediyesine ait 6895 ada, 1 parsel numaralı ve 2995 ada, 1, 2, 3, 4 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
10. Melikgazi Belediyesinin, Selimiye Mahallesi, 10001 ada, 1 parsel, 3150 ada, 1 parsel, 10004 ada, 1, 2, 3, 4 ve 5 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
11. Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan-Bahçelievler Mahallesi 786 ada, 1-2-3-4-5-6 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
12. Melikgazi Belediyesinin, Tınaztepe Mahallesinde yer alan enerji nakil hattının bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
13. Melikgazi Belediyesinin, Osman Kavuncu Mahallesi içerisinde yer alan 5623 ada, 1 parsel numaralı taşınmaz ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
14. Kocasinan Belediyesinin, Himmetdede Beldesi, K34A-07A-2C pafta, 112 ada, 2 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
15. Kocasinan Belediyesinin, Kuşcu Mahallesinde mevcut köy yerleşimi alanı olarak planlı alanın güneyinde bulunan Karagedik ve Poruklu Mevkiinde 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
16. Kocasinan Belediyesinin, Mithatpaşa Mahallesinde, 3821 ada, 1, 2, 3, 5, 10, 11 parsel ile 3822 ada, 2, 3 ve 4 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
17. Talas Belediyesinin, Talas 1/1000 ölçekli uygulama imar planları ile Yukarı Mahalle, Gülistanevleri-Reşadiye Mahallelerine ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planları arasındaki uyumsuzlukların giderilmesi amacıyla 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
18. Talas Belediyesinin, mülkiyeti şahıslara ait Yenidoğon Mahallesi içerisinde yer alan Kiçiköy Mahallesi, 1 pafta, 27 ada, 279, 280 ve 281 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
19. Talas Belediyesinin, Tablakaya Mahallesi, Kurtgözü mevkii, 74-82 pafta, 1204 ada, 1parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
20. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Talas Belediye Meclisinin 07.10.2013 tarih, 185 ve 187 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
21. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisinin 07.10.2013 tarih ve 285 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
22. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisinin 07.10.2013 tarih ve 188 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
23. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisinin 11.10.2013 tarih, 206 ve 209 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
24. Kocasinan Erkilet Mahallesinde mülkiyeti Melikşah Üniversitesine ait alanda, 1/25.000 ve 1/5.000 nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
25. Türkiye Diyanet Vakfı ile Belediyemiz arasında, Melikgazi İlçesi, Tacettin Veli Mahallesi, Deliklitaş Caddesi No:37’de bulunan, Kemal İmamtorunu Yüksek Öğrenim Kız Öğrenci Yurdunun tadilatı karşılığında yapılacak Eğitim İşbirliği Protokolünün muhtevasının belirlenmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon raporunun görüşülmesi.
26. Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunan herhangi bir cadde veya sokağa Metin FEYZİOĞLU isminin verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon raporunun görüşülmesi.
27. Turan Küçükbürüngüz Mahallesi, 2632. Sokak isminin Çayır Sokak olarak değiştirilmesi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon raporunun görüşülmesi.
28. Kocasinan İlçesi, Beyazşehir Mahallesi, Koçkaya Caddesi Sağlık Ocağı kavşağının devamındaki isimsiz yola Ahmet ÖZDERİCİ isminin verilmesi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon raporunun görüşülmesi.
29. Erciyes dağı Kış Sporları ve Turizm Master planı çerçevesinde Kayseri Erciyes Turizm İnşaat Spor Etkinlikleri Sanayi ve Ticaret A.Ş’ye tahsis edilen 6 adet mekanik tesisin tahsis süre ve berdelinin belirlenmesi talebinin görüşülmesi.