1.Bünyan Belediyesinin, Bünyan İlçesi, Merkez Mahalleleri Sınırları İçerisinde 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı arasındaki uyumsuzlukların giderilmesi için, uygulamada yaşanan sorunlar ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
2.İncesu Belediyesinin, Karamustafa Paşa Mahallesi, 57 ada, 35, 36 parsel ve Bahçesaray Mahallesi, 139 ada, 209 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli imar plan değişikliklerinin yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
3.Yahyalı Belediyesinin, Yahyalı İlçesi, 100.Yıl Mahallesi 358 ada 76 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
4.Kocasinan Belediye Meclisinin 05.03.2018 tarih, 37 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
5.Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğünün, Erenköy Mahallesinde 4592 ada 2 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
6.Kayseri 2. İdare Mahkemesinin 2015/803 esas, 2018/316 sayılı kararına istinaden Belediyemiz Meclisinin, 11.08.2014 tarih, 515 sayılı kararına uygun onanan, Melikgazi İlçesi, Esentepe Mahallesinde yapılan 1/5000 ölçekli nazım imar planı iptal edildiğinden, söz konusu alanın yeniden nazım imar planlarının yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
7.Kocasinan İlçe Bütünü Revizyon Nazım İmar Planı'nın bir aylık askı ilan süresinden sonra askı ilan edilerek yürürlüğe giren yerel koordinatlı plan değişikliklerinin, planlar arasındaki uyumsuzlukların giderilmesi ve planların güncellenmesi amacıyla ITRF koordinatlı 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı paftalarına işlenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
8.Kayseri İli, Kocasinan İlçesi, Sahabiye Kentsel Dönüşüm 1. Etap çalışmaları kapsamında Mülkiyeti Maliye Hazineye ait Hacı Kılıç Mahallesi, 103 pafta, 1666 ada, 1 parsel ile Pervane Mahallesi, 148 pafta, 853 ada, 3365 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
9.Kocasinan Belediyesinin, Kötügöller Mahallesi, 1167 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
10.Felahiye Belediyesinin, Felahiye İlçesi, Kayapınar-Cumhuriyet Mahallesi, Ağca Maşat Mevkiinde bulunan, mülkiyeti Kayapınar Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneğine ait, J35-d-13-d-4-a pafta, 164 ada, 5 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
11.Melikgazi Belediyesinin, Büyük Bürüngüz Mahallesinde 139 ada 25 parsel, 107 ada 10 parsel, 151 ada 23 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
12.Melikgazi Belediyesinin, Danişmentgazi Mahallesinde 4268 ada 1 parsel ve 4266 ada 10 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
13.Melikgazi İlçesi Yeşilyurt Mahallesinde 11660 ada, 2 parsel, 11661 ada, 1, 2, 3, 5, 6 parsel ve 12210 ada, 2 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
14.Kocasinan Belediyesinin, Şeker Mahallesi, muhtelif ada ve parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
15.Melikgazi Belediyesinin, Gesi Mahallesinde Kentsel Sit Alanı olarak planlı alanın genişletilerek planlanması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
16.Melikgazi Belediyesinin, Gökkent Mahallesinde 6723 ada 3 parsel, 11408 ada 19, 20, 21, 22 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
17.Melikgazi İlçesi, Eğribucak Mahallesinde mülkiyeti şahısa ait olan 12741 ada 4 parsel nolu taşınmaz 1/1000 ölçekli uygulama imar planında bağ ve sayfiye alanı olarak planlı söz konusu taşınmazın mülkiyet sahibi tarafından ibadet alanı olarak planlanması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
18.Melikgazi Belediyesinin, Karacaoğlu Mahallesinde 1756 ada 3, 4 parseller, 1757 ada 10 parsel, 1759 ada 3, 4, 5, 6 parseller, 4857 ada 1, 2, 3, 4, 6 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
19.Melikgazi Belediyesinin, Karacaoğlu Mahallesinde 1770 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parseller ve 12251 ada 1 ve 2 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
20.Yeşilhisar Belediyesinin, Yeşilhisar İlçesi, Kılcan Mahallesinde bulunan, tapuda mera olarak kayıtlı 216 ada, 8 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanın yaklaşık 2 hektarlık kısmında 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
21.Sarız Belediyesinin, Sarız Çok Programlı Lisesinin doğusunda bulunan bir alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
22.Melikgazi Belediye Meclisinin 07.05.2018 tarih, 147, 148 ve 150 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
23.Melikgazi Belediye Meclisinin 10.05.2018 tarih, 175, 177 ve 179 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
24.Kocasinan Belediye Meclisinin 10.05.2018 tarih, 86, 87, 88, 89 ve 90 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
25.Talas Belediye Meclisinin 07.05.2018 tarih, 47, 48, 49 ve 50 sayılı kararları ile 09.05.2018 tarih, 58 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
26.İncesu Belediye Meclisinin 07.05.2018 tarih, 77 ve 78 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
27.Yahyalı Belediye Meclisinin 09.05.2018 tarih, 43 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
28.Melikgazi Belediye Meclisinin 08.03.2018 tarih, 98 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
29.Belediyemiz sınırları içerisinde uygulanacak Kayseri Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği'nin hazırlanması amacıyla konuya ilişkin gerekli çalışmaların yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
30.Kocasinan Belediyesinin, Pervane Mahallesinde muhtelif ada ve parsellerde "Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı" ilan edilmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
31.Bünyan Belediye Meclisi’nin 02.06.2017 tarih, 58 sayılı kararına istinaden Bünyan İlçesi Yenice ve Bayramlı Mahalleleri sınırları içerisinde yer alan yaklaşık 5,9 hektarlık alanda, “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı” ilan edilmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
32.Kocasinan ve Melikgazi Belediyesi sınırları dahilinde, Mimarsinan kavşağının güneyinde, Yıldızevler, Germir ve Yıldırım Beyazıt Mahallesi sınırları içerisinde, Sivas Caddesinin doğu ve batısında kalan alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
33.Kocasinan Belediyesinin, Alsancak Mahallesinin kuzeyinde, ‘‘Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı” ilan edilen alanda imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
34.İncesu Belediyesinin, Aksubağları Mahallesi, 240 ada, 8, 9 parsel ve Furunönü Mahallesi, 421 ada, 37 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan civarında İncesu Belediye Meclisinin 05.03.2018 tarih, 37 sayılı 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planların birlikte yapılması yönündeki ortak işbirliği kararına istinaden, gerekli imar planı değişikliklerinin yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
35.Kocasinan Belediyesinin, Kocasinan İlçesi, Erkilet Dere Mahallesi sınırları içerisinde yer alan yaklaşık 10,73 hektarlık alanda, 5393 sayılı Belediye Kanunun 73. Maddesi gereğince “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı” ilan edilmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
36.Talas Belediyesinin, Kayseri Talas İlçesi Sınırları İçerisinde Başakpınar Mahallesinde sınırları gösterilen alanın 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
37.Kayseri İli, Talas İlçesi, Erciyes Mahallesinde 2581 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu yaklaşık 42 hektarlık alanın, 1/5000 ölçekli nazım imar planının ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planının yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
38.Kocasinan İlçesi, Şeker Mahallesinde, mülkiyeti Belediyemize ait 5401 ada 3 ve 5 parseller, 5404 ada 2 parsel, 5405 ada, 2 ve 4 parseller, 5406 ada, 1 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alan ve civarında imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
39.Melikgazi Belediyesinin, Gesi Cumhuriyet Mahallesi, 769 ada 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
40.Talas İlçesi, Erciyes Mahallesi içerisinde bulunan viyadük yolunun güney bağlantısını sağlayan kurp şeklindeki yolun, mevcut tescilli parsellere bastığı belirtilmiş ve planların değiştirilmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
41.Pınarbaşı Belediyesinin, Küçük Gümüşgün Mahallesi'nde yer alan 283 ada, 1 parsel, 284 ada, 1, 2 parsel, 285 ada,1 parsel, 286 ada 1 parsel ve 288 ada 1 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
42.Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Şirintepe Mahallesinde 558 ada 6 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
43.Melikgazi Belediyesinin, Köşk Mahallesi 1370 ada 121 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
44.İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün, Melikgazi İlçesi, Köşk Mahallesinde 12118 ada 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
45.Kocasinan Belediyesinin, Kocasinan İlçesi, Obruk Mahallesinde bulunan, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, 119 ada, 2 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanın bir kısmında 1/25.000 ve 1/5.000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
46.Kocasinan İlçesi, Akin Mahallesinde bulunan, mülkiyeti Kocasinan Belediyesine ait, 5915 ada, 133 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/25.000 ve 1/5.000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
47.Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Daire Başkanlığı’nın, Erkilet Bulvarı-Pusula Caddesi kesişimindeki refüjde imar plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
48.Talas İlçesi, Talas Mahallesi, 1018, 1028 ve 1031 parsel numaralı taşınmazlar ve civarını kapsayan 1/5000 ölçekli nazım imar planına ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatına askı ilan süresi içerisinde yapılan muhtelif itirazların görüşülmesi.
49.Kocasinan Belediye Meclisinin 04.06.2018 tarih, 92 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
50.3-6 Mayıs 2018 tarihleri arasında, Avrupa'da Fen ve Matematik Öğretiminde Sorgulama Temelli Eğitimi yaygınlaştırmak amacıyla Avrupa Okul Ağı (EUN) tarafından yürütülen Scientix projesi kapsamında Brüksel'de gerçekleştirilen 3.Scientix Konferansı'na, Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı personeli Suat ŞAHİN’in seyahati hakkında Meclisimizin bilgilendirilmesi.
51.Mülkiyeti Belediyemize ait Kötügöller Mahallesi, 1077 ada, 134 parsel numaralı taşınmazın Polis Akademisi Başkanlığı Kayseri Polis Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü'ne Emniyet Eğitim Kampüs Alanı olarak yapılan tahsisin kaldırılması ve Kötügöller Mahallesi, 3458 ada, 5 ve 6 parsel numaralı taşınmazların da Emniyet Eğitim Kampüs Alanı olarak kullanılmak üzere İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Kayseri Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü'ne tahsis edilmesi talebinin görüşülmesi.
52.Melikgazi Belediyesinin Kanlıyurt ve Esentepe Mahallelerinde yapılan 3194 Sayılı İmar Kanununun 18.Madde uygulamasında Düzenleme Ortaklık Payının (DOP) %40 oranını sağlaması için mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne ait belirlenen ada ve parsellerdeki hisselerin DOP’a tahsisinin sağlanması talebinin görüşülmesi.
53.Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak tanzim edilen III Sayılı Cetvelin onaylanması talebinin görüşülmesi.
54.Belediyemiz tarafından Sarıoğlan Kum Ocağında çalıştırılmak üzere, araç tahsis edilmesi ve karşılığında Belediyemize Sarıoğlan Belediyesi tarafından ocak malzemesi temin edilmesi hususunda hazırlanacak protokolü imzalamaya Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı yada görevlendireceği kişi veya kişilere imza yetkisi verilmesi talebinin görüşülmesi.
55.Mülkiyeti Belediyemize ait olan muhtelif taşınmazların, satışlarının yapılması için Belediyemiz Encümeni’ne yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.

                                                                                                                                  EK GÜNDEM

1.(56) Melikgazi İlçesi, Gültepe Mahallesinde mülkiyeti Belediyemize ait 2923 ada 109 parsel nolu taşınmazın 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliklerinin yapılması talebinin görüşülmesi
2.(57)  Kocasinan İlçesi, Sümer Mahallesinde, mülkiyeti Kocasinan Belediyesine ait, 4014 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
3.(58) Talas İlçesi, Reşadiye (Erciyes) Mahallesi 112 ada, 2 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
4.(59) Yahyalı Belediyesinin, Yenice ve Çamlıca Mahallelerinde muhtelif taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
5.(60) Yahyalı Belediyesinin, Çiğili Mahallesi 1124 ada 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
6.(61) Yahyalı Belediyesinin, Çiğili Mahallesi 1115 ada 1 parsel ve 765 ada 1 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
7.(62) Melikgazi Belediye Meclisinin 04.05.2018 tarih, 183, 184, 185, 186, 188 ve 190 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
8.(63) Melikgazi Belediye Meclisinin 07.06.2018 tarih, 216, 217, 218 ve 219 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
9.(64) Talas Belediye Meclisinin 04.06.2018 tarih, 63, 64, 73 ve 74 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
10.(65) Develi Belediye Meclisinin 07.05.2018 tarih, 50 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
11.(66) Yahyalı Belediye Meclisinin 06.06.2018 tarih, 51 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
12.(67) Akkışla Belediye Meclisinin 07.06.2018 tarih, 25 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.