1. İncesu Belediyesinin, Örenşehir Mahallesi, 133 ada, 3 parsel taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 2. İncesu Belediyesinin, Sultansazı Mahallesi, 280 ada 6 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 3. Kocasinan Belediyesinin, mülkiyeti S.S. Ihlamur Kent Toplu Konut Yapı Kooperatifine ait, Erkilet Mahallesi, 82 pafta, 450 ada, 1 ve 4 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 4. Kocasinan Belediyesinin, Erkilet Mahallesi, 3 pafta, 6452, 6455 ve 201 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 5. Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde, mülkiyeti Belediyemize ait, Karpuzatan Mahallesi, 3890 ada, 5 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 6. Kocasinan Belediyesinin, Gevher Nesibe Mahallesi, 287 pafta, 2734 ada, 4 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 7. Kocasinan Belediyesinin, Mahzemin Mahallesi, K34b-12d pafta, 227 ada, 617 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 8. Kocasinan Belediyesinin, Ahievran Mahallesi, K35-a-22-d-2-c pafta, 3053 ada, 1 parsel, 2930, 2931, 2932, 2933 numaralı imar adaları ve çevresinde 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 9. Kocasinan Belediyesinin, Sümer Mahallesi, 1591 ada, 81 numaralı parselin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 10. Kocasinan Belediyesinin, Yenidoğan Mahallesi, 422 pafta, 3971 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 11. Kayseri Raylı Taşıma Sistemi’nin elektrik ihtiyacını karşılamak amacıyla Kocasinan İlçesi 4653 ada, 1 parsel, 6290 ada, 70 ve 114 parsel, 3592 ve 2283 parsel, Melikgazi İlçesi Gesi Mahallesi, 397 ada, 1 parsel, 427 ada, 1 parsel ve Melikgazi ilçesi, Yeni Mahalle, 3249 parsel numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Belediye Hizmet alanı ve park alanı olarak planlı alanlarda trafo binalarının imar planına işlenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 12. 2. Etap Kayseri Raylı Taşıma Sistemi kapsamında, Melikgazi İlçesi Gesi Mahallesi, 222 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda yapılacak olan ekip binasının imar planına işlenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 13. 2. Etap Kayseri Raylı Taşıma Sistemi’nin sulama ihtiyacını karşılamak amacıyla Kocasinan İlçesi 4653 ada, 1 parsel, 3576 ada, 1 parsel ve Melikgazi İlçesi Gesi Mahallesi, 825 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanlarda su deposu binalarının imar planına işlenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 14. 3. Etap Kayseri Raylı Taşıma Sistemi kapsamında, uygulama imar planı sınırlarına göre hazırlanan güzergâh planının imar planına işlenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 15. Mülkiyeti Hacılar Belediyesine ait, Akyazı Mahallesi, 2657 ada, 1 parsel, 193 ada, 1, 2, 7 parseller ile mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 252 pafta, 1499 ada, 16 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 16. Melikgazi Belediyesinin, Konaklar Mahallesi, 11373 ada, 3 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 17. Melikgazi Belediyesinin, Yeşilyurt Mahallesi 5 pafta, 856 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 18. Melikgazi Belediyesinin, Eğribucak Mahallesi 1486 ada, 37 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 19. Kayseri Doğalgaz Dağıtım Pazarlama ve Ticaret A.Ş.’den gönderilen CD ortamında yeraltı ve yerüstü doğalgaz tesislerinin sayısal olarak verilere uygun şekilde imar planlarına işlenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 20. Mehmet EKE adına vekili Avukat Nurhan EKE YILDIRIM’ın Osmanlı Mahallesinde Mülkiyeti Melikgazi Belediyesine ait konut alanı olarak planlı yerin akaryakıt ve LPG ikmal istasyonu alanı ve ticaret alanı olarak planlanması hususundaki Belediyemiz Meclisinin 12.03.2012 tarih, 141 sayılı kararına yaptığı itiraz hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 21. Melikgazi Belediyesinin, Erenköy Mahallesi 494 ada, 15 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 22. Melikgazi Belediyesinin, Gesi Fatih mahallesi, 398 ada 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 23. 3. Etap Kayseri Raylı Taşıma Sistemi’nin sulama ihtiyacını karşılamak amacıyla Melikgazi İlçesi, Köşk Mahallesi, 7574 ada, 1 parsel ve Talas İlçesi 27 ada, 336 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanlarda su deposu binalarının imar planına işlenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 24. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesi gereğince, İncesu Belediye Meclisinin 06.02.2012 tarih ve 14 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 25. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesi gereğince, Melikgazi Belediye Meclisinin 02.04.2012 tarih ve 76 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 26. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesi gereğince, Talas Belediye Meclisinin 02.04.2012 tarih ve 61 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 27. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesi gereğince Melikgazi Belediye meclisinin, 10.05.2012 tarih, 132, 133, 134 ve 135 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 28. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesi gereğince; Melikgazi Belediyesinin 07.05.2012 tarih, 107 ve 110 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 29. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesi gereğince, Kocasinan Belediye Meclisinin, 05.03.2012 tarih, 97, 98 ve 99 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 30. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesi gereğince, Talas Belediye Meclisinin, 07.05.2012 tarih, 69, 70 ve 74 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 31. TMMOB Mimarlar Odasının, Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.02.2012 tarih ve 118 sayılı kararı ile Kayseri’deki yapılaşmalarda Peyzaj Mimarlığı hizmetlerinin işlevsel hale getirilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılması ile ilgili kararın iptal edilmesi talebi hususunda hazırlanan Çevre ve Sağlık komisyonu raporunun görüşülmesi.
 32. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Denetimli Özel Halk Otobüsleri Çalışma Yönetmeliği hususunda hazırlanan Ulaşım komisyonu raporunun görüşülmesi.

 

11.06.2012 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT EK GÜNDEM

 1. (33) 5393 Sayılı Kanunun 85. Maddesi ve 237 Sayılı taşıt Kanunun 10’ncu maddesine istinaden, Yol Yapım Şube Müdürlüğü hizmetinde kullanılmak üzere 2 adet 4x4 kamyon ve 1 adet kar rotatifi satın alınması talebinin görüşülmesi.
 2. (34) Türkiye Basketbol 1. Liginde ilimizi başarı ile temsil eden ve Avrupa kupasında (Eurocup) Avrupa 2. si olan Kayseri KASKİ Kadın Basketbol takımının oyuncu ve teknik heyetinin, 5216 Sayılı kanunun 7/m maddesi gereğince ödüllendirilmesi talebinin görüşülmesi.
 3. (35) Şehrimizin muhtelif kesimlerinde bulunan 674 araçlık parkmetre işletmeciliğinin Kayseri İmar ve İnş.Tic.Aş.’ye tahsis edilmesi ve tahsis süre ve bedelinin belirlenmesi talebinin görüşülmesi.
 4. (36) Mülkiyeti Belediyemize ait konut alanı olarak belirlenmiş Tontar Mahallesi, 2483 ada, 3 parsel numaralı, 569,67m2 yüzölçümlü ve aynı ada, 4 parsel numaralı 569,66m2 yüzölçümlü taşınmazlar ile imar planında Küçük Sanayi alanı olarak belirlenmiş Anbar Mahallesi, 5254 ada, 1 parsel numaralı, 1151,09m2 yüzölçümlü ve aynı ada, 2 parsel numaralı, 3084,96m2 yüzölçümlü taşınmazların, 2886 Sayılı Kanunun amir hükümleri gereğince satışlarının yapılması talebinin görüşülmesi.
 5. (37) Yerel Yönetim Hizmet Koluna İlişkin Mali ve Sosyal Haklarla ilgili olarak 28310 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Toplu Sözleşmenin 5. Maddesi uyarınca Belediyemizde memur ve sözleşmeli personel statüsünde görev yapmakta olan personele (Kaski Dahil), 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikası ve Toplu Sözleşme Kanunun 32. Maddesinde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde ödenebilecek Sosyal Denge Tazminatı aylık tutarının belirlenmesi için yapılacak Toplu İş Sözleşmesi hususunda yetkili sendika ile karşılıklı sözleşme yapılıp imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ’ye veya görevlendirileceği bir kişiye yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.
 6. (38) Belediyemizce alınıp, Büyükşehir Eğitim Faaliyetleri Sosyal ve Spor tesisleri San. ve Tic. A.Ş. ve Kayseri Spor Etkinlikleri Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından kullanılan demirbaşların adı geçen şirketlere devredilmesi talebinin görüşülmesi.
 7. (39) Anadolu Harikalar Diyarı tema park içerisinde planlanan “Lazer Oyun Merkezinin” 10 yıllığına yap-işlet-devret modeli ile ihale edilmesi için Encümen’e yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.
 8. (40) 2560 Sayılı Kanunun 6. Maddesinin (1) bendi gereğince KASKİ Teftiş kurulu Başkanlığı yönetmeliğinde yapılan değişikliğin görüşülmesi talebi.
 9. (41) Melikgazi İlçesi, Eğribucak Mahallesi, Gülhan Çıkmazı Sokak isminin, Tataroğlu Sokağı olarak değiştirilmesi talebinin görüşülmesi.
 10. (42) “Gazi Derviş ÖZDEMİR” isminin Kayseri’de herhangi bir cadde veya sokağa verilmesi talebinin görüşülmesi.
 11. (43) Kocasinan İlçesi, Erkilet Dere Mahallesinde bulunan 63 pafta 195 ada, 4-5-6-7-8-9 numaralı parsellerin bulunduğu isimsiz Sokağa Hasbağ Sokağı isminin verilmesi talebinin görüşülmesi.
 12. (44) Hava kirliliğinin daha etkin denetlenmesi için, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Maktu Ceza Yönetmeliğinin 20. Maddesinin “m” fıkrasından sonra gelecek şekilde ekte sunulan 7 maddenin eklenmesi talebinin görüşülmesi.
 13. (45) Özürlüler ve Refakatçilerinin, Toplu taşıma araçlarının kendileri için ücretsiz olması taleplerinin görüşülmesi.
 14. (46) Melikgazi Belediyesinin, Esentepe Mahallesi, 5538 ada, 8 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/25.000 ve 1/5.000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi.
 15. (47) Belediyemizce yürütülen adres ve numaralama çalışmalarının daha sağlıklı yürütülmesi için yeni açılan yollardan genişliği 40 metre ve daha az olanların niteliğinin cadde ve sokak olarak tanımlanmasının görüşülmesi.
 16. (48) Kocasinan Belediyesinin, Erkilet Mahallesi ve Alagöz Köyü, köy yerleşim planlarının çakıştığı bölgede 1/5.000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi.
 17. (49) Talas Belediyesi sınırları içerisinde bulunan Özel Vakıf Üniversitesi alanının 1/25.000 ve 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin yapılması talebinin görüşülmesi.
 18. (50) Kara Kuvvetleri 2. Ana Bakım Merkez Komutanlığı’nın bulunduğu alan ve civarında imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi.
 19. (51) Kocasinan Belediyesinin, Erkilet yerleşiminde mülkiyeti maliye hazinesine ait, alanda 1/5.000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi.
 20. (52) Kocasinan Belediyesinin, Mahzemin Mahallesi, K34-b-12-d-3-a pafta, 103 ada, 19 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi.
 21. (53) Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, Talas Belediyesi Başakpınar-Yıldıztepe Mahallesi, 7-8 pafta, 4746 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
 22. (54) Melikgazi Belediyesi Mimarsinan-Fatih Mahallesi, 957 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
 23. (55) Melikgazi Belediyesi Altınoluk Mevkii’nde, 995 ada, 86 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
 24. (56) Melikgazi Belediyesi Gesi-Fatih Mahallesi, 1621 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
 25. (57) Melikgazi Belediyesi Yeni Mahalle, 2868 ada, 19, 20 ve 44 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
 26. (58) Melikgazi Belediyesi Kazım Karabekir Mahallesi, 4771 ada, 3, 4 ve 5 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
 27. (59) Melikgazi Belediyesi Esentepe Mahallesi, 10196 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi.
 28. (60) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesi gereğince, Hacılar Belediye Meclisi’nin 04.06.2012 tarih ve 34 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
 29. (61) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesi gereğince, Hacılar Belediye Meclisi’nin 04.06.2012 tarih ve 35 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
 30. (62) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesi gereğince, Talas Belediye Meclisi’nin 06.06.2012 tarih ve 95 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
 31. (63) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesi gereğince, İncesu Belediye Meclisi’nin 11.05.2012 tarih ve 49 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
 32. (64) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesi gereğince, İncesu Belediye Meclisi’nin 05.03.2012 tarih ve 26 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
 33. (65) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesi gereğince, Kocasinan Belediye Meclisi’nin 04.06.2012 tarih, 118,119 ve 121 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
 34. (66) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesi gereğince, Kocasinan Belediye Meclisi’nin 08.06.2012 tarih, 133, 134, 135, 136 ve 137 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
 35. (67) Belediyemiz ile Kocasinan belediyesi arasında yapılacak ortak proje kapsamında yemekhane hizmetlerinin yapılacak işbirliği ile yürütülmesi hususunda hazırlanacak olan protokolü, Belediyemiz adına imzalamak üzere Belediyemiz Genel sekreteri Mustafa YALÇIN’a yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.