1. 5216 Sayılı Kanunun 14. maddesi gereğince, Mimarsinan Belediye Meclisinin 08.01.2007 tarih, 11 sayılı kararının yeniden incelenmesi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 2. 5393 Sayılı Kanunun 18. maddesi gereğince, Kayseri İmam-Hatip ve İlahiyat Tedrisatı Yardım Derneğinin 18.04.2007 tarih, 2007-07 sayılı yazıları ile mülkiyeti Belediyemize ait, Keykubat mahallesi, 389-414 pafta, 6769 ada, 1 parsel ile mülkiyeti derneklerine ait Köşkdağı mevki, 106 pafta, 1370 ada, 50 ve 90 parsellerin takas edilmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 3. Talas Belediyesi, Mülkiyeti belediyeye ait, Kiçiköy mahallesi, 83 pafta, 313 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu 1/5000 ölçekli K35-d-06-b nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 4. Talas Belediyesi, Kiçiköy mahallesi, 1 pafta, 27 ada, 24 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli K35-d-01-c ve K35-d-06-b nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 5. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine istinaden, Melikgazi Belediye Meclisinin 02.04.2007 tarih, 68 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 6. Melikgazi Belediyesi, Tontar Mevkii, 572 ada, 18 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli 28 M nazım imar plan tadilat hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 7. Melikgazi Belediyesi, Köşkdağı Mevkiinde mülkiyeti şahıs, Maliye Hazinesi ve Erciyes Üniversitesi Rektörlüğüne ait, 106 pafta, 1370 ada, 12, 13, 24, 106, 120 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli 28 N nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 8. Gesi Belediyesi, mülkiyeti S.S. İldem Erciyes Toplu Konut Yapı Kooperatifine ait alanda revizyon nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 9. Belediyemiz Meclisi, Gesi Belediyesi, Bağpınar mahallesi, 1,4 pafta, 1532 ve 1556 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alandaki patlayıcı madde deposu alanı planlanması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 10. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Mimarsinan Belediye Meclisinin 04.05.2007 tarih ve 48 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 11. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisinin 07.05.2007 tarih ve 59 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 12. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Talas Belediye Meclisinin 01.05.2007 tarih, 64, 65, 66 sayılı, 04.05.2007 tarih ve 72 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 13. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisinin 07.05.2007 tarih, 79, 80, 81, 83 ve 85 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 14. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Gesi Belediye Meclisinin 07.05.2007 tarih ve 17 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 15. Melikgazi Belediyesi, Konaklar mevkii 1 pafta, 217 219 ve 226 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 16. Erkilet Belediye meclisinin 07.05.2007 tarih ve 44 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 17. Turan Belediyesinin 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 18. İncesu Belediye meclisinin 10.05.2007 tarih, 35 sayılı kararı hususunda yeniden hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 19. Mimarsinan Belediyesine tahsisli Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Büyükbürüngüz Kasabası Tekne içi Mevkii K35 d2 paftadaki 9,46 He (94.600 m2) lik 2. Grup (Kalker) Maden Sahası İşletmesinin Kayseri Büyükşehir Belediyesine devri için hazırlanan taslak protokolün kabulü ile protokolün imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanı Av. Mehmet ÖZHASEKİ yada, yetki vereceği kişi veya kişilere imza yetkisinin verilmesi talebinin görüşülmesi.
 20. Fen İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı, Asfalt Üretim Şube Müdürlüğün’de kullanılmak üzere 1 adet pikapın 237 Sayılı taşıt Kanunun 10. Maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanunun 85. Maddesine istinaden satın alınması talebinin görüşülmesi.
 21. Dışişleri Bakanlığı tarafından; 25 Mayıs 2007 tarihinde Yerel Demokrasi (Local Democracy Agency-LDA) 2007 yılı faaliyet planının görüşülmesi amacıyla Saraybosna’da toplantıya katılmak üzere, Encümenin 23.05.2007 tarih ve 25-380 sayılı kararı ile, meclis üyemiz Mahmut HİÇYILMAZ’ın görevlendirilmesine ilişkin meclise bilgi verilmesi.
 22. Mülkiyeti Belediyemize ait, İnönü Parkı 3. kısımda bulunan çay bahçesinin işletmeciliğinin, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 26. maddesine istinaden, % 99 hissesi Belediyemize ait olan , Kayseri Ekmekçilik San.Tic.A.Ş.’ye tahsisinin yapılıp yapılmayacağı, yapılacaksa tahsis süresi ve bedelinin belirlenmesi talebinin görüşülmesi.
 23. Belediyemiz hizmet binası 2. katında bulunan çay ocağı işletmeciliğinin, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 26. maddesine istinaden, % 99 hissesi Belediyemize ait olan, Kayseri Ekmekçilik San.Tic.A.Ş.’ye tahsisinin yapılıp yapılmayacağı, yapılacaksa tahsis süresi ve bedelinin belirlenmesi talebinin görüşülmesi.
 24. Kaski Genel Müdürlüğün’ce hazırlanan Norm kadronun görüşülmesi.

EK GÜNDEM

 1. (25) Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Yönetmeliğinin görüşülmesi talebi.
 2. (26) Uğurevler-Yıldızevler Mahallesinin bulunduğu alan civarında yapılan revizyon nazım imar planına askı ilan süresi içerisinde Uğurevler 419 pafta, 3220 ada, (31-32-33-34-35-37-38 ve 1895) parsel nolu taşınmaz malikleri tarafından yapılan itirazın görüşülmesi.
 3. (27) Melikgazi Belediyesi, Esenyurt mahallesinde 3136 adanın bulunduğu alan ile 860 ada, 96 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli 28M ve 29M nazım imar planı paftalarında nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
 4. (28) Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi ve civarında, Belediyemiz meclisinin 14.02.2005 tarih, 66 sayılı kararı ile revizyon nazım imar planı yapılan alana ilişkin Kayseri İdare Mahkemesinin 15.02.2007 tarih, 2005/866 esas, 2007/176 karar sayılı kararı gereği yeniden hazırlanan öneri revizyon nazım imar planının görüşülmesi.
 5. (29) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre Melikgazi Belediye Meclisinin 11.05.2007 tarih, 101, 102, 103, 104 ve 106 sayılı kararlarını incelenmesi talebinin görüşülmesi.
 6. (30) Melikgazi Belediyesi, Konaklar Mevkiinde mülkiyeti şahıslara ait, 1 pafta, 652 parsel ve mülkiyeti maliye hazinesine ait, 1 pafta, 648 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli 29O nazım imar planı paftasında imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
 7. (31) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre Mimarsinan Belediye meclisinin 06.04.2007 tarih, 62 ve 63 Sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
 8. (32) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre Kocasinan Belediye meclisinin 04.06.2007 tarih, 68, 70 ve 72 Sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
 9. (33) Kayseri Büyükşehir belediyesi 1/50.000 ölçekli çevre düzeni planına askı ilan süresi içerisinde, Erkilet Belediye Başkanı Mehmet ŞEREFLİOĞLU, Ebiç İlk kademe belediyesi Başkanı Ahmet ORHAN, Güneşli İlk kademe Belediye Başkanı Hasan YILMAZ, Taksan Takım Tezgahları Sanayi ve Ticaret A.Ş. Mehmet HATTAT ve Av. Ömer TÜRKTEKİN’in itiraz taleplerinin görüşülmesi.
 10. (34) Talas Belediyesi, Harami Mevkii, 38 pafta, 646 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda, 1/5000 ölçekli K35d-02-d nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
 11. (35) Kocasinan Belediyesi, 5216 Sayılı Belediyeler Kanununun 27. maddesinin (d) bendinde Büyükşehir, İlçe ve ilk kademe belediyeleri ile ortak proje geliştirebilir ve yatırım yapabilir denildiğinden, anılan kanun gereğince, ortak proje olarak yürütülmesi ve açılacak olan yolların kamulaştırma çalışmalarında kumlanılmak üzere Belediyemiz adına tahsisli Eskişehir Gecekondu Önleme Bölgesinde bulunan, 678 ada, 1,7,18,19 ve 24 numaralı parsellerin 5216 Sayılı Kanunun 27 maddesine istinaden, Kocasinan Belediyesi adına tahsis edilmesi talebinin görüşülmesi.
 12. (36) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre Hacılar Belediye Meclisinin 04.06.2007 tarih, 18 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
 13. (37) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre Erkilet Belediye Meclisinin 07.06.2007 tarih, 49 ve 50 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
 14. (38) Melikgazi Belediyesi, Kazım Karabekir mahallesi, 4771 ada, 2 ve 5 nolu parsel taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli 29L nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
 15. (39) Talas Belediyesi, Talas Kiçiköy Cami Vakfına ait Harman Mahallesi, 77 pafta, 205 ada, 2 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli K35-d-06b nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
 16. (40) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre Kocasinan Belediye Meclisinin 08.06.2007 tarih, 77 ve 78 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
 17. (41) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre Talas Belediye Meclisinin 04.06.2007 tarih, 76, 77, 78 ve 79 Sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
 18. (42) Kayseri Raylı Taşıma Sistemi (KayseRAY) projesi kapsamında 17-23 Haziran 2007 tarihleri arasında araç kapı sistemleri fonksiyon testleri ile tip testler için İtalya’nın Pistoia kentine Ulaşım Daire Başkanı Arif EMECEN ve Mak.Yük.Mh. Soner TUNA’nın ayrıca enerji dağıtım sistemleri hakkında Almanya’nın Köln kentine Ulaşım Daire Başkanı Arif EMECEN ve Raylı Sistem Şb.Md.V. Semattin ÖZTÜRK’ün görevlendirilmesi talebinin görüşülmesi.
 19. (43) Tarihi Kentler Birliği Meclisi’nin “Yurtdışındaki Tarihi eserlerin korunması ve bakımının incelenmesi” amacıyla İtalya’nın Roma-Venedik, Floransa’ya yapılması kararı alınan yurtdışı seyahatine katılmak üzere Büyükşehir Belediyesi Meclisi toplantı halinde olmadığından, encümenin 23.05.2007 tarih ve 25-383 sayılı kararına istinaden Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ, Belediye Meclis Üyeleri ve Tarihi Kentler Birliği Meclisi’nin asıl üyeleri Serdar ALTUNTUĞ, İsmail RUHLUKÜRKÇÜ, Ahmet Tahir GÜL: Genel Sekreter yardımcısı Kemalettin TEKİNSOY; Tarihi Kentler Birliği Sayman Vekili ve Mali Hizmetler Başkanı Mehmet KOÇ; Tarihi Kentler Birliği eski Genel Sekreteri ve Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Oktay DURUKAN; Özel Kalem Müdürü Ali YILMAZ ve Bütçe Müdürü Ahmet ÖZDEN’in görevlendirilmeleri ile ilgili meclise bilgi verilmesi.
 20. (44) 29.07.2005 Tarihinde Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile Belediyemiz arasında imzalanan mevcut Stadyum arsası karşılığında 9 adet spor tesisi yapılması ile ilgili protokol de sözü edilen tesislerden birisi olan 500 seyircili kapalı spor salonunun 1000 seyircili olarak Talas İlçemizde gerçekleştirilmesi ve aradaki 400.000YTL lik farkın Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce karşılanması, bu hususla ilgili olarak ek protokol hazırlanmış olup, sözü edilen protokolün imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanı veya tayin edeceği kişiye yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.